Nowe oblicza polskiej energetyki

Podstawowym celem organizowanego we wrześniu 2018 roku we Wrocławiu IV Kongresu Energetycznego, jest przedstawienie szerokiego spektrum poglądów i umożliwienie rzeczowej dyskusji w gronie ekspertów i praktyków, na temat najważniejszych zagadnień dotyczących polskiej branży energetycznej, a także jej obrazu na tle przemysłu energetycznego w Europie i w świecie. W naszym przekonaniu tematem najwyższej wagi wciąż pozostaje kwestia bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. W trakcie Kongresu będziemy się starali odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące kierunków zmian oraz kształtu nowego oblicza polskiej energetyki a także kluczowych przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez obecny rząd.

Tematyka obrad obejmie także tradycyjnie zagadnienia związane nowinkami technicznymi oraz z wdrażaniem innowacji podnoszących efektywność przemysłu energetycznego. Dostrzegając wyraźną determinację rządu i spółek w dążeniu do wprowadzeniu jakościowych zmian w wielu segmentach sektora energetycznego, zderzymy te działania z opiniami i doświadczeniami naukowców, ekspertów, praktyków i branżowych decydentów. IV DKE będzie doskonałą platformą do swobodnej wymiany myśli, poglądów i dalekosiężnych wizji. Mamy nadzieję, że pomoże to w podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących funkcjonowania tej tak ważnej dla kraju branży

Termin i miejsce

Termin:
19-20 września 2018 roku
Miejsce:
Hotel Novotel Wrocław Centrum
Powstańców Śląskich 7a-7b, Wrocław

 

Organizator i koszt

Organizator:
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 1900zł netto +VAT
Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Program

Kongresu - 19 września 2018

Program

Kongresu - 20 września 2018

Rada Programowa Kongresu

Michał Kurtyka

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii

Michał Kurtyka urodził się 20 lipca 1973 r. Jest absolwentem studiów inżynierskich w paryskiej Ecole Polytechnique, magisterskich w zakresie ekonomii i ekonomii międzynarodowej w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie w Louvain. Obronił pracę doktorską z zakresu restrukturyzacji polskich spółek energetycznych na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), gdzie odpowiadał za negocjacje akcesyjne w obszarze związanym z energetyką i transportem. Następnie przez dwa lata pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim. Od  2002 r. w sektorze prywatnym, został prezesem polskiej filii międzynarodowej firmy doradczej BPI Group, zaś w 2012 został szefem rady nadzorczej firmy. W 2011 r. założył spółkę Energy Design, zajmującą się długoterminową analizą rynku energii.
1 stycznia 2016 roku Prezes Rady Ministrów powołał Michała Kurtykę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Jako wiceminister energii odpowiada za realizację polityki energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami i organizacjami międzynarodowymi, a także projektowanie oraz implementację polityki gospodarczej w zakresie innowacji w sektorze energii. Minister Kurtyka pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności, jest współautorem strategicznego dokumentu Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych i koordynuje współpracę Ministerstwa Energii z podmiotami sektorowymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych. Jest również odpowiedzialny za negocjowanie zapisów Pakietu Zimowego, ośmiu aktów prawnych regulujących rynek energii elektrycznej w Europie zaproponowanych pod koniec 2016 roku przez Komisję Europejską.

Henryk Baranowski

Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynku energii na Politechnice Warszawskiej oraz z zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto ukończył program Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management, London Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration.
W latach 2013-2015 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, a następnie jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Sektora Energetycznego w Alstom Power Polska. W latach 2006-2008 był Wiceprezesem Zarządu PGE, a w latach 2001-2006 Prezesem Zarządu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Info Sp. z o.o. W okresie 1990-2001 związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., w której zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Pionu Telekomunikacji i Informatyki. Od listopada 2015 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorując pracę Departamentu Spółek Kluczowych oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu Enea.

Od ponad 20 lat związany jest z branżą energetyczną. Koordynuje zagadnienia związane z całokształtem działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Enea.

Uczestniczy w studium doktoranckim Executive Doctor of Business Administration w PAN.

Waldemar Skomudek

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. Politechniki Opolskiej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studium menedżerskie Nowoczesne zarządzanie finansami – WIFI Osterreich Institut Wien oraz studia menedżerskie w zakresie Nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 27-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. Od 2001 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych – Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa PSE Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jest doradcą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, biegłym sądowym, a także Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers. Autor ponad 170 publikacji.