Na tegorocznym Szczycie klimatycznym ONZ – COP 24 byli obecni zarówno prezes zarządu DISE Remigiusz Nowakowski jak i wiceprezes Piotr Paszko. Obaj wzięli udział w panelach dyskusyjnych. Remigiusz Nowakowski debatował w jednym z modułów na temat zaangażowania sektora prywatnego i jego kluczowego znaczenia dla skali wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Panel dyskusyjny zorganizowany w brytyjskim pawilonie przez  PwC  i UNDP, zgromadził między innymi  takich prelegentów jak:  Agnieszka Gajewska, Edward Claessen, Terry McCallion, Karolina Mucha-Kuś,  Jo Scheuer.

Natomiast dr Piotr Paszko uczestniczył w dyskusji nad tym czy podnoszenie efektywności energetycznej w przemyśle może być sposobem na sprostanie rosnącym wymaganiom państw w zakresie ochrony środowiska i redukcji emisji CO2. Energetyka ukierunkowana na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych była bowiem tematem przewodnim dyskusji w polskim pawilonie. Eksperci
i praktycy wskazywali m.in. na możliwości poprawy efektywności energetycznej, z korzyścią zarówno dla środowiska i klimatu, jak i dla przedsiębiorstw, które dzięki nowym technologiom mogą uzyskać znaczące oszczędności i poprawić rentowność. Panel prowadził Piotr Danielski z DB ENERGY SA. A jego gośćmi byli oprócz Piotra Paszko, Andrzej Ziółkowski – Urząd Dozoru Technicznego, Paweł Kowalczewski – Dozamel, Manfred Wawrzynosek – Tameh i Jacek Bobownik – Barlinek.