Rejestracja

Nowe oblicze polskiej energetyki

Podstawowym celem organizowanego we wrześniu 2018 roku we Wrocławiu IV Kongresu Energetycznego, jest przedstawienie szerokiego spektrum poglądów i umożliwienie rzeczowej dyskusji w gronie ekspertów i praktyków, na temat najważniejszych zagadnień dotyczących polskiej branży energetycznej, a także jej obrazu na tle przemysłu energetycznego w Europie i w świecie. W naszym przekonaniu tematem najwyższej wagi wciąż pozostaje kwestia bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. W trakcie Kongresu będziemy się starali odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące kierunków zmian oraz kształtu nowego oblicza polskiej energetyki a także kluczowych przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez obecny rząd.

Tematyka obrad obejmie także tradycyjnie zagadnienia związane z nowinkami technicznymi oraz z wdrażaniem innowacji podnoszących efektywność przemysłu energetycznego. Ponadto ważnymi tematami poruszanymi w trakcie paneli będą z pewnością: energetyka jądrowa – polski program narodowy; rola energetyki w rozwoju polskiej elektromobilności – szansa na budowę nowego przemysłu w Polsce; Polska graczem na globalnym rynku LNG; nowe modele biznesowe i trendy elektryfikacji; a także finansowanie innowacji w energetyce.

Dostrzegając wyraźną determinację rządu i spółek w dążeniu do wprowadzeniu jakościowych zmian w wielu segmentach sektora energetycznego, zderzymy te działania z opiniami i doświadczeniami naukowców, ekspertów, praktyków i branżowych decydentów. IV DKE będzie doskonałą platformą do swobodnej wymiany myśli, poglądów i dalekosiężnych wizji. Mamy nadzieję, że pomoże to w podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących funkcjonowania tej tak ważnej dla kraju branży. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. Klikając na ten link można wypełnić formularz rejestracyjny.

Także tegoroczna Konferencja otrzymała Patronat Honorowy ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Termin i miejsce

Termin:
19-20 września 2018 roku
Miejsce:
Hotel Novotel Wrocław Centrum
Powstańców Śląskich 7a-7b, Wrocław

 

Organizator i koszt

Organizator:
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 1700zł netto +VAT
Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Program IV Kongresu Energetycznego DISE
Wrocław, 19-20 września 2018

Dzień I – 19 września

Otwarcie Kongresu

Otwarcie Kongresu

Wystąpienie Gościa Honorowego – Jak transformacja energetyki powinna wspierać modernizację Polski - rola energetyki w strategii odpowiedzialnego rozwoju

Wystąpienie Gościa Honorowego – Jak transformacja energetyki powinna wspierać modernizację Polski – rola energetyki w strategii odpowiedzialnego rozwoju

Blok tematyczny – Doktryna energetyczna Polski

Wystąpienie – Doktryna energetyczna Polski – racja stanu czy tylko narzędzie polityczne?

Debata – Co powinna zawierać Polityka energetyczna Polski i w jakiej perspektywie być określona? Jak polityka energetyczna może wspierać wizję modernizacji Polski?

 • Jak powinna być sformułowana polska racja stanu w energetyce?
 • Doktryna energetyki konwencjonalnej vs. rozproszonej – czy jest miejsce na kompromis?
 • Jak powinna przebiegać transformacja energetyki, aby była skuteczna i akceptowalna społecznie?
 • Miks paliwowy przyszłości – jaki powinien być? Czy należy go definiować czy wyznaczy go optymalna technologia?

Wystąpienie Gościa Specjalnego – Jak przełożyć cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej na sektor energetyczny w Polsce?

Wystąpienie Gościa Specjalnego – Wizja energetyki przyszłości czyli jak kluczowe megatrendy zmienią oblicze sektora w Europie i na świecie

Wystąpienie – Elektromobilność - megatrend globalny zmieniający reguły gry w gospodarce czy tylko kolejna zmiana technologii w przemyśle motoryzacyjnym

Wystąpienie – Elektromobilność – megatrend globalny zmieniający reguły gry w gospodarce czy tylko kolejna zmiana technologii w przemyśle motoryzacyjnym

Debata – Elektromobilność w Polsce: szansa na budowę nowego przemysłu czy jedynie potencjał dla elektryfikacji transportu?

 • Kiedy samochody elektryczne zastąpią samochody z silnikiem spalinowym – perspektywa branży motoryzacyjnej
 • Co rozwój elektromobilności oznacza dla rynku paliw płynnych – perspektywa branży paliwowej
 • Jak zaspokoić popyt na energię elektryczną niezbędną dla zasilenia pojazdów elektrycznych – perspektywa branży energetycznej
 • Jak powinna wyglądać strategia rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych
 • Czy aktualne narzędzia regulacyjne są wystarczające dla stowrzenia ram tozwoju elektromobilności w Polsce? Jakie są czynniki sukcesu dla rozwoju emobility?

Wystąpienie Gościa Specjalnego - Wizja energetyki przyszłości czyli jak kluczowe megatrendy zmienią oblicze sektora w Europie i na świecie

Wystąpienie Gościa Specjalnego – Wizja energetyki przyszłości czyli jak kluczowe megatrendy zmienią oblicze sektora w Europie i na świecie

Prezentacja wyników raportu „Decarbonization pathways” – Marianne Labaut, Director, Eurelectric

Prezentacja wyników raportu „Decarbonization pathways” – Marianne Labaut, Director, Eurelectric

Debata - Nowe trendy w energetyce – jak rozwój technologii zmieni sposób zaopatrzenia i konsumpcji energii?

 • Jak rewolucja technologiczna zmieni sektor energetyczny?
 • Digitalizacja energetyki – jakie rozwiązania technologiczne będą dostępne dla Klientów?
 • Modele rozliczeń pomiędzy prosumentami – czy „sharing economy” zdominuje sposób korzystania z energii?
 • Technologie magazynowania energii – game changer czy kolejna technologia o ograniczonym zastosowaniu?
 • Jaki będzie model rynku energii przyszłości? Czy rynek dwutowarowy oparty o mechanizm mocowy będzie miał rację bytu w przyszłości?
 • Nowe modele biznesowe oparte o usługi – Klient centralnym elementem modelu rynku energii

Dzień II – 20 września

Wystąpienie Gościa Specjalnego – Jaka jest przyszłość energetyki jądrowej w Europie i na świecie

 • Wystąpienie Gościa Specjalnego – Jaka jest przyszłość energetyki jądrowej w Europie i na świecie

Debata - Energetyka jądrowa w Polsce – realna opcja czy odległa wizja? W jakiej technologii i na jakich warunkach energia nuklearna ma szanse rozwoju w Polsce

  • Czy energetyka jądrowa wpisuje się polską rację stanu?
  • Jakie technologie należy wziąć pod uwagę, jakie czynniki powinny wyznaczyć optymalną technologię dla Polski?
  • Potencjalne modele finansowanie energetyki jądrowej
  • Przykłady modernizacji i rozwoju nowych elektrowni jądrowych
  • Pozyskanie paliwa i magazynowanie odpadów radioaktywnych – jaki wariant powinna a wybrać Polska?

Wystąpienie Gościa Specjalnego – Gaz jako globalne commodity, czy LNG wyprze konwencjonalne dostawy oparte o lokalne systemy przesyłowe?

 • Wystąpienie Gościa Specjalnego – Gaz jako globalne commodity, czy LNG wyprze konwencjonalne dostawy oparte o lokalne systemy przesyłowe?

Debata - Rynek gazu na świecie – wpływ globalnej podaży LNG na europejski rynek gazu

 • Jaki model cenowy będzie dominował w przyszłości – indeksacja ceną ropy vs. indeksy rynkowe w regionalnych hubach gazowych
 • Kontraktacja długoterminowa czy zakupy w formule SPOT – który model będzie dominował w przyszłości?
 • Jaki jest optymalny model rozwoju infrastruktury przesyłowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu w Europie? Czy jednolity rynek europejski gazu stanie się faktem?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby Polska mogła stać się regionalnym hubem gazowym w Europie?

Debata – Wielkoskalowa energetyka OZE – potencjał w Polsce

 • Czy farmy wiatrowe na morzu zdominują generację OZE w Europie? Jaki jest potencjał dla farm fotowoltaicznych?
 • Przegląd technologii stosowanych w farmach wiatrowych typu offshore oraz utiliry scale PV solar
 • Czy potrzebny jest system wsparcia dla rozwoju farm wiatrowych na morzu – jak powinien wyglądać?
 • Jakie projekty morskiej energetyki wiatrowej mają szanse powstać w Polsce?
 • Jaki zakres rozbudowy sieci przesyłowej w Polcse jest konieczny dla przyłączenia planowanych projektów? Jaki jest optymalny poziom back-up capacity?

Czy można już mówić, że polska energetyka nabiera nowego oblicza? Czy elektromobilność to faktycznie szansa i przyszłość dla polskiej gospodarki? Czy Polska rzeczywiście staje się bezpieczna w zakresie dostaw gazu? Czy energetyka atomowa ma w Polsce sens?

To tylko kilka pytań, które nasuwają się obserwującym galopujące zmiany w polskiej, europejskiej i światowej branży energetycznej. Warto sobie na nie odpowiedzieć. Jednak żeby mieć pewność, że odpowiedź ta jest bliska prawdzie, niezbędne jest zderzenie własnych poglądów z tym, co myślą na ten temat inni: eksperci, fachowcy, naukowcy, branżowi decydenci i wysocy przedstawiciele administracji rządowej.

Już wkrótce, w dniach 19-20 września 2018 roku odbędzie się we Wrocławiu IV Kongres Energetyczny „Nowe oblicze polskiej energetyki”, na który serdecznie zapraszamy!

Kongres Energetyczny jest cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez DISE od 2015 roku, koncentrującym się na problematyce bezpieczeństwa energetycznego, efektywności, rozwoju rynków energii i gazu. Ze wstępnych zapowiedzi wynika, że w tym roku, o zagadnieniach tych, będziemy rozmawiać w gronie najważniejszych osób w państwie oraz szefów kluczowych spółek z branży energetycznej.

Tematyka konferencji będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień:

 • nowe oblicze polskiej energetyki w doktrynie energetycznej państwa oraz strategiach przedsiębiorstw energetycznych,
 • narodowy program budowy elektrowni atomowej – kluczowe założenia, perspektywa czasowa, możliwe modele finansowania,
 • elektromobilność – budowa nowego przemysłu, szansa wykorzystania potencjału dla elektryfikacji transportu w Polsce,
 • nowe modele biznesowe w energetyce – przegląd trendów globalnych oraz potencjał trendu elektryfikacji w Polsce,
 • finansowanie innowacji w energetyce – jakie technologie będą dominować i w jaki sposób będą finansowane,
 • potencjał rynków gazu w Polsce i krajach Trójmorza – pozycja Regionu na globalnym rynku LNG,
 • wielkoskalowa energetyka OZE – farmy wiatrowe na morzu, fotowoltaika, magazyny energii.

Swoje wystąpienie, jako pełnomocnik ds. organizacji COP 24 (Szczytu Klimatycznego ONZ w Polsce), zapowiedział Minister Michał Kurtyka. Ważnym wydarzeniem konferencji będzie także wystąpienie gościa zagranicznego – Marion Labaut, Director Policy Issues w EURELECTRIC, która po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje raport „Decarbonization pathways”.

Poziom merytoryczny Kongresu został doceniony przez Ministra Energii – Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, który ponownie udzielił Kongresowi Energetycznemu swojego honorowego patronatu. IV Kongres Energetyczny został objęty także patronatem honorowym przez dwie niezwykle ważne instytucje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polską Agencję inwestycji i Handlu.

IV Kongres Energetyczny będzie miał także w tym roku znamienitych partnerów. Partnerem Tytularnym Kongresu został PKN Orlen, Partnerem Strategicznym PGE, Partnerami Złotymi: Rafako Grupa PBG i Asseco Poland, Partnerami Srebrnymi: Domański Zakrzewski Palinka sp. k. i Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., Partnerem Kongresu Enea, a Partnerem Brązowym: Volvo Polska Sp.z.o.o., Gaz-System. Tak silni Partnerzy, to prawdziwy honor i potwierdzenie dla organizatorów z Dolnośląskiego Instytut Studiów Energetycznych znaczenia Kongresu dla branży energetycznej.

Wszelkie aktualności dotyczące wydarzenia będą umieszczane na oficjalnej stronie internetowej organizatora a także na profilach społecznościowych fundacji na Twitterze oraz Facebooku, do których odwiedzania serdecznie Państwa zapraszamy.

Nie kryjąc zadowolenia z bardzo dużego zainteresowania Kongresem Energetycznym w roku ubiegłym, mamy nadzieję na powtórzenie tego sukcesu również podczas tegorocznej edycji. Dlatego po raz kolejny dziękujemy, że tworzycie Państwo z nami jedno z najważniejszych wydarzeń w konferencyjnym kalendarium polskiej energetyki. Jednocześnie już dziś zapraszamy do udziału w IV Kongresie Energetycznym. Klikając na ten link możecie Państwo zarejestrować się na Konferencji.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie.

Nasze filmy