Stefan Gullgren

Gość Honorowy – Ambasador Szwecji w Polsce

Stefan Gullgren jest Ambasadorem Szwecji w Polsce od września 2017 roku. Przed przyjazdem do Polski, w latach 2008–2013 piastował stanowisko ambasadora Szwecji w Kijowie, a w latach 2013-2017 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji na stanowisku Dyrektora Wydziału ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

 

Henryk Baranowski

Prezes Zarządu, PGE

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynku energii na Politechnice Warszawskiej oraz z zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto ukończył program Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management, London Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration.

W latach 2013-2015 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, a następnie jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Sektora Energetycznego w Alstom Power Polska. W latach 2006-2008 był Wiceprezesem Zarządu PGE, a w latach 2001-2006 Prezesem Zarządu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Info Sp. z o.o. W okresie 1990-2001 związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., w której zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Pionu Telekomunikacji i Informatyki. Od listopada 2015 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorując pracę Departamentu Spółek Kluczowych oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

 

Dawid Klimczak

Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. zo.o

Dawid Klimczak związany jest z energetyką od 9 lat. Swoją karierę rozpoczął w firmie tradingowej JES Energy Sp. z o.o.. Następnie, przez ponad 2 lata, specjalizował się w obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi oraz handlem spekulacyjnym w niemieckiej Grupie Metro. Od 2012 roku obejmował stanowiska kierownicze w ENEA Trading Sp. z o. o., od 2015 roku zarządzał całym pionem Prop-Tradingu jako Dyrektor Departamentu Spółki. Funkcję Prezesa Enea Trading Sp. z o. o. objął w marcu 2016 roku. Od 16 marca 2016r. jest również Członkiem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, w 2017 roku wybrany na ponowną kadencję, od 28 września Członek Rady Zarządzającej PKEE.
Dawid Klimczak jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia Management 2014 na Harvard Business Review. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Od 2016 absolwent INSEAD.

Dawid Klimczak posiada liczne licencje maklerskie m. in. European Energy Exchange, Energy Exchange Austria, EUREX Exchange oraz Maklera Giełd Towarowych. Specjalizuje się w dziedzinach: proprietary trading, origination, handel węglem energetycznym oraz obrót gazem ziemnym zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W GK odpowiedzialny za relacje międzynarodowe. Lider kierujący szeregiem projektów strategicznych. Specjalizujący się wstrategicznych projektach inwestycyjnych (w tym typu Joint Venture), innowacjach, fuzjach i przejęciach (po stronie nabywcy).

Agnieszka Wasilewska-Semail

Prezes Zarządu, Rafako S.A.

Agnieszka Wasilewska-Semail jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii, gdzie uzyskała tytuł Master of Laws (L.LM). Przez ponad 18 lat związana była z sektorem bankowym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Belgii w Bank Brussels Lambert (obecnie ING Bank Belgium), jako Area Manager w Departamencie International Banking, później jako zarządzający komórką European Business Desk. W 2002 roku rozpoczęła pracę w Kredyt Banku SA, gdzie stworzyła oraz zarządzała pionem operacji banku. W tym czasie pełniła także funkcję członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. W latach 2005 – 2007 pełniła funkcje managerskie w obszarze produktów korporacyjnych oraz bankowości transakcyjnej w ING Banku Śląskim oraz Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup). Od 2007 do września 2014 roku związana była z PKO Bankiem Polskim, gdzie początkowo odpowiadała za stworzenie i zarządzanie Pionem Bankowości Transakcyjnej a od lipca 2011 kierowała Pionem Sprzedaży Korporacyjnej. W tym czasie pełniła także funkcje członka Rad Nadzorczych spółek z Grupy PKO Banku Polskiego (PKO Faktoring SA, PKO Leasing SA oraz eService Sp. z o.o.). Stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO SA objęła we wrześniu 2014 roku.

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Od 2000 roku związany z branżą energetyczną. Karierę w energetyce rozpoczynał zajmując się obrotem energią elektryczną, najpierw w Zakładzie Energetycznym Legnica, a następnie w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. W latach 2007-2008 aktywnie uczestniczył w tworzeniu spółki EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., gdzie objął funkcję dyrektora Departamentu Analiz i Zarządzania Ryzykiem. Od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelem w TAURON Polska Energia S.A. i uczestniczył w wielu kluczowych projektach, kierując między innymi pracami związanymi z opracowaniem modelu biznesowego Grupy TAURON, czy też integracją ze spółkami Grupy GZE (Vattenfall) w obszarze handlu.

Od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu.

Pełnił również funkcję prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią od marca 2016 r. do marca 2017 r. oraz był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od września 2017 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsiębiorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 

Jacek Janas

Prezes Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Prezes Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., Absolwent Wydziału Mechanicznego – Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki (SGH) oraz restrukturyzacji przemysłu ciężkiego (Politechnika Śląska, Uniwersytet Minnesota).

Od początku pracy zawodowej związany z energetyką. Karierę rozpoczął w 1989 r. w Zespole Elektrociepłowni Bytom, gdzie przeszedł wszystkie jej szczeble, od maszynisty kotła do stanowiska prezesa zarządu. Od 2011 roku związany z TAURON Wytwarzanie, gdzie pierwotnie pełnił funkcję wiceprezesa, dyrektora ds. produkcji, a od lutego 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezesa zarządu. Od lutego 2017 r. pełni funkcję Prezesa Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Jest prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, członkiem zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Zagłębia Węglowego, członkiem Rady Izby Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Poza zaangażowaniem w dziedzinie pracy zawodowej, aktywnie uczestniczy i propaguje działania w obszarze kultury i sportu na Śląsku. W wolnych chwilach zapalony motocyklista.

 

Janusz Gajowiecki

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Związany z branżą wiatrową od 2008 roku. Wcześniej był dyrektorem Stowarzyszenia. Janusz Gajowiecki jest ekspertem w zakresie integracji sieci elektroenergetycznych i systemów wsparcia. Reprezentant branży energetyki wiatrowej w licznych konsultacjach, grupach roboczych i rozmowach z innymi uczestnikami rynku energii w Polsce i EU. Ukończył wyższą uczelnię CBS w Kopenhadze – ze stopniem Master of Science – specjalizacja stosunki międzynarodowe.

 

Marek Gawroński 

Wiceprezes ds. relacji z sektorem publicznym Volvo Polska

Posiada wieloletnie doświadczenie w spółkach w sektorachtransportowym, motoryzacyjnym i energetycznym, w którychbył odpowiedzialny za działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, komunikacją, marketingiem orazzrównoważonym rozwojem. Zajmował wyższe stanowiska kierownicze w Alstom, Shell, PGE Polskiej GrupieEnergetycznej i Vattenfall, będąc w nich odpowiedzialnym zakwestie krajowe, jak również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. We Wroclawiu Volvo posiada największa fabrykę w Europie oraz dział badań i rozwoju autobusów. Ponadto Volvo w Polsce zajmuje się sprzedażą autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz posiada globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR. We Wrocławiu powstają kompletne autobusy miejskie, wyłącznie zelektryfikowane i w pełni elektryczne, międzymiastowe i turystyczne.

Marcin Korolec

Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. 2013-2015 był Pełnomocnikiem Rządu do spraw polityki klimatycznej, 2011–2013 pełnił funkcję Ministra Środowiska oraz Wiceministra Gospodarki, 2005–2011 (reprezentował Polskę podczas ponad 150 posiedzeniach Rady Ministrów UE ds. Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii oraz koordynatorem polskiej administracji w pracach OECD).

Był Prezydentem, 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ (COP19) w Warszawie. Współprzewodniczył delegacji Unii Europejskiej podczas 17 Konferencji Konwencji Klimatycznej (COP17) w Durbanie.

Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w UE, jako Asystent i Doradca  Ministra J. Kułakowskiego oraz Minister D. Hubner.

2010-2011 był członkiem Rady Nadzorczej NFOŚiGW. W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonym Funduszu Klimatycznym (Green Climate Fund) 2013-2015.

 

 

Michał Rumiński

Prezes zarządu i partner zarządzający w EEC Ventures oraz EEC Magenta

grupie funduszy zajmujących się działalnością inwestycyjną w obszarach energetyki, gospodarki odpadami, czystych technologii i ochrony środowiska. Członek rad nadzorczych i przewodniczący komitetów audytu w spółkach KDPW_CCP, Ghelamco, Synthos S.A.

W latach 2000-2007 związany z KBC Group, od 2004 r. dyrektor ds. corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities N.V. W latach 2007-2012 w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures, pełnił funkcje: partnera inwestycyjnego, prezesa i członka Zarządu ABC Data Holding S.A., prezesa Zarządu i partnera zarządzającego Cleantech Venture Partners,  wiceprzewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Bankier.pl i Grupy Lew Sp. z o.o. Pełnił funkcje członka i przewodniczącego w Komitetach Audytu, Ryzyka, Strategii, Organizacji i Zarządzania w spółkach kapitałowych, w tym m.in. w Grupie Lotos S.A.

 

Absolwent MBA na University of Chicago, Booth School of Business, ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji „Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej” (INFOR, 2000). oraz „Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej” (Narodowy Bank Polski, 2004).

 

Andrzej Ziółkowski

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej oraz studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn Instytut Mechaniki Stosowanej tej samej uczelni, a następnie Master of Business Administration Program Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University. Był pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej, przez wiele lat dyrektorem Oddziału UDT w Poznaniu. Jest współautorem przepisów z zakresu urządzeń ciśnieniowych stosowanych w Polsce, był członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 269 Bezpieczeństwo Chemiczne, współautorem patentu podkładki o stałej sile oddziaływania, a także wykładowcą na Politechnice Poznańskiej na studium podyplomowym z zakresu Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków.

 

Robert Zasina

Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A

Urodzony w 1969 r. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i finansów oraz energetyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Z energetyką związany od początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 r. w Zakładzie Energetycznym w Opolu, gdzie pełnił funkcję Kierownika Wydziału Realizacji Usług Operatorskich. Był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Systemem Dystrybucyjnym w Koncernie EnergiaPro, a także Szefem Biura Usług Operatorskich w TAURON Dystrybucja. Był także członkiem Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacji. W ostatnich latach pełnił funkcje Dyrektora ds. Dystrybucji w gliwickim oddziale spółki, a także Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych.

Od 2002 r. bierze udział w pracach zespołów roboczych przy Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) o tematyce rynku energii, smart meteringu i regulacji prawnych z dziedziny elektroenergetyki. Jest wiceprezesem Towarzystwa.

 

 

Maciej Woźniak

Wiceprezes Zarządu ds.Handlu, Polskie Gónictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (tytuł‚ magistra ekonomii) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. W latach 2003-2008 pracował‚ w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Gospodarki. W  tym ostatnim kierował Departamentem Ropy i Gazu. W latach 2008-2010 był głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz Sekretarzem międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego przy Prezesie Rady Ministrów. Reprezentował Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. Energii Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz w Grupie ds. Planu Połączeń Miedzy Bałtyckimi Rynkami Energetycznymi przy Komisji Europejskiej. Nadzorował przygotowania do budowy Terminala LNG w Świnoujściu. W latach 2011-2013 był doradcą Ministra Środowiska i Głółwnego Geologa Kraju odpowiedzialnym za reformę prawa geologicznego i górniczego.

 

Marion Labatut

Policy Director

Marion Labatut has 10 years’ experience in electricity markets economics and regulation. She is Policy Director at Eurelectric.

Before joining the Brussels-based trade association early 2014, she was an electricity markets analyst at EDF in Paris, focusing on long term European trends and delivering investment projects’ valuation. Earlier on, Marion also had the opportunity to manage a cooperation project on Vietnamese energy policies at the French agency ADETEF in Hanoi.

Marion graduated from Sciences Po Paris in economics and international business in 2006, she also holds an executive master in energy systems optimization from Ecole des Mines de Paris.

Daivis Virbickas

CEO at Litgrid 

the Lithuanian electricity transmission system operator, A member of the Assembly of the European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E; a member of the EC expert group on electricity interconnection targets; from 2013 to 2016 April he was a member of the Supervisory Board of LitPol Link sp. Z o. o.; from 2013 to 2016 July — the Chairperson of the Management Board of LITGRID; from 2016 July to 2018 April — a member of the Management Board of LITGRID.

Mr. Virbickas holds a Master degree of Science in Energy Systems Operations of Kaunas University of Technology. His extensive experience in developing and managing the transmission system strategies, electricity market and business management has served in his leading role in establishing the common Nordic and Baltic power market, and finalizing strategic power interconnection projects of national and European significance, LitPol Link and NordBalt.

Before stepping on board of Litgrid in September 2013, Mr. Virbickas worked as the Business Director at the Baltic Business Unit of Alpiq AG, an international electricity trading company representing Swiss holding in the Baltic countries. 2008-2009 he was a member of the Supervisory Board of the Lithuanian energy holding company; 2010-2011 — the Chief Technical Officer and the Director of Power System Operation Department in the Lithuanian TSO; 2010-2013 — a member of Scientific Board at Lithuanian Energy Institute.

Throughout his career Mr. Virbickas took active part in a few regional projects, was a member of System Control and System Development Committees of ENTSO-E, Secretary General of the association of the Baltic Transmission System Operators, BALTSO.

Saulius Bilys

CEO of AB Amber Grid

Lithuania’s natural gas Transmission System Operator, since 2013. Before that: Head of Strategic Development Division, AB Lietuvos Dujos (2004–2013); Head of E.ON Energie AG Representative Office, Vilnius (2001–2004); Energy Consultant, Dansk Energi Management A/S (1996–2001); Engineer, AB Lietuvos Energija (1989–1996).

 

prof. Jan Popczyk

Prof. dr hab. inż. Politechniki Śląskiej

Naukowo związany z Politechniką Śląską, na której uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1987r. profesora tytularnego. Był przewodniczącym organizacji CENTREL oraz dyrektorem wykonawczym UNIPEDE. Współpracował z Ministerstwem Gospodarki, pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Finansów. Współtworzył i realizował (na stanowisku prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformę polskiej elektroenergetyki. Członek organizacji międzynarodowych, tj.: Komitet Energetyczny w Komitecie Gospodarczym Europy ONZ – Genewa, WEC – Londyn, CIGRE – Paryż, Współtworzył i realizował w latach 1990-1995 (na stanowisku prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformę polskiej elektroenergetyki. Od stycznia 2015 r. na stanowisku Wiceprezesem PGB Innowacje jest odpowiedzialny za budowę centrum zarządzania operacyjnego.

prof. Konrad Świrski

Prof. dr hab. inż. Politechniki Warszawskiej,
Instytut Techniki Cieplnej Wykształcenie: energetyka, specjalność jądrowa

Ekspert w dziedzinie zmian zachodzących na rynku energetycznym oraz badacz sposobów na optymalizację produkcji przemysłowej. Jego największą specjalnością są nowatorskie rozwiązania technologiczne dla sektorów energetyki, przemysłu i gazownictwa. Na swoim blogu eksperckim porusza bieżące tematy dotyczące handlu energią elektryczną, jej odnawialnych źródłach, a także przemian na rynku IT. Od 28 lat związany ze środowiskiem akademickim jako pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tam też w 1995 roku obronił pracę doktorską, a następnie w 2009 uzyskał stopień naukowy dr hab. w dziedzinie nauk technicznych oraz budowy i eksploatacji maszyn. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i 2-letnie studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne z podstaw eksploatacji, rynku energii, czy systemów cyfrowego sterowania cieszą się szczególną sympatią wśród studentów.

 

Autor blisko 100 artykułów i prac badawczo-naukowych, członek szeregu zespołów doradczych i eksperckich. Od 1995 roku prezes firmy Transition Technologies S.A. (obecnie Grupa Kapitałowa Transition Technologies), gdzie w praktyce realizuje swoje zainteresowania związane z informatyką, automatyką i R&D. Prócz pierwszego na świecie wykorzystania sztucznych systemów immunologicznych do optymalizacji procesów przemysłowych, ma w swoim dorobku szereg innych polskich i europejskich patentów, a także kilkadziesiąt wdrożeń w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie.

 

Prywatnie pasjonat  greckiej kultury i literatury faktu.

prof. Waldemar Kamrat

Prof. dr hab. inż. Politechniki Gdańskiej

Profesor  zwyczajny Politechniki Gdańskiej , absolwent Politechniki Gdańskiej (1977r.), absolwent Uniwersytetu Gdańskiego(1982 r.), specjalista ds. energetyki  kompleksowej (elektroenergetyka/ciepłownictwo/gazownictwo) posiadający  ponad  40-letni staż pracy zawodowej, w tym ponad 20 lat jako pełnoetatowy nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej. Posiada stopień Dyrektora Generalnego Górnictwa III–go stopnia .  Przez wiele lat pracował   w przemyśle  na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne (w kraju i zagranicą). Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych w przemyśle, szczególnie energetycznym (w zarządach i radach nadzorczych dużych firm energetycznych, takich jak : Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej , Elbud Gdańsk Holding , Elfeko SA , Energa SA , PSE Północ , Pomorska Spółka Gazownictwa ,GAZ- SYSTEM ,  Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury – Grupa PERN ). Jako nauczyciel akademicki  prowadził/prowadzi  w Politechnice Gdańskiej zajęcia dydaktyczne  na wszystkich rodzajach studiów prowadzonych na Wydziale  Elektrotechniki i Automatyki  , doprowadzając do dyplomu inżyniera energetyka / elektryka łącznie ponad 250 osób. Wypromował także czterech  doktorów, a trzy kolejne prace doktorskie są w fazie realizacyjnej. Opublikował  szereg prac ( ok.230 , w tym 4 monografie) w obszarze energetyki  kompleksowej . Opiniodawca kwalifikacyjnych prac naukowych i wniosków awansowych  w dziedzinie energetyki , gdyż był recenzentem sześciu postępowań profesorskich, pięciu rozpraw habilitacyjnych oraz szesnastu rozpraw doktorskich  prowadzonych w Politechnikach : Gdańskiej, Łódzkiej, Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Poznańskiej , Częstochowskiej ,Warszawskiej  i Akademii Górniczo-Hutniczej. Opiniował także wiele publikacji do prestiżowych czasopism i konferencji krajowych i międzynarodowych. Pełnił/pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej w kadencji 2008/2012 , Kierownika Zespołu Badawczego Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki , a poza macierzystą Uczelnią  działał/działa między innymi  : Członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego MNiSW ds. związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą (od 2016 r.); Członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (od 2003r.); Editorial Board Member- International Journal of Power and Energy Systems (czasopismo  indeksowane  przez Cambridge Scientific Abstracts ), Cagliari / Kanada; Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców  Polskich w  CEEP w Brukseli( 2004-2006); Vice-prezes Zarządu polskiej afiliacji IAEE (USA); Członek Rad Naukowych czasopism: Energetyka, Rynek Energii. W działalności organizacyjnej i eksperckiej  profesor  współpracuje ściśle z samorządami i środowiskami  gospodarczymi : Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Izba Gospodarcza Gazownictwa , Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej , Krajowa Izba Gospodarcza – wykazując inicjatywę i  kompetencje.  Posiada  Medal „Za zasługi w rozwoju elektroenergetyki” medal  im. A. Hoffmana SEP – 2002 r., Srebrną  Odznakę IGG – 2008 r., Srebrny Krzyż Zasługi -2000 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej -2010 r., Złoty Medal „ Za długoletnią służbę ”- 2017 r., Medal „ Zasłużony dla Energetyki” – 2018r.

prof. Wojciech Nowak

Prof. dr hab. inż.  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jest profesorem zwyczajnym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Obecnie dyrektor Centrum Energetyki AGH. Ma tytuł magistra inżyniera energetyki cieplnej w Priazowskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym (Mariupol, Ukraina); tytuł doktora nauk technicznych i habilitację z Politechniki Częstochowskiej. Stypendysta japońskiego Ministerstwa Edukacji. Pracował na Wydziale Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie w Tokio. Pracował jako profesor w Nagoya University w Japonii. Autor lub współautor ponad 500 artykułów, 7 książek, monografii, 264 rozdziałów w książkach oraz 17 patentów na takie tematy, jak: wytwarzanie energii, spalanie węgla, hydrodynamiki i spalanie w warstwie fluidalnej, czystego wykorzystania węgla, zaawansowanych systemów spalania węgla, suchego odsiarczania i zaawansowane sorbenty. Ponad 300 prac dla energetyki i kilkanaście wdrożeń przemysłowych.

dr Anna Mikulska

Pracownik naukowy Centrum Badań Energetycznych Baker Institute for Public Policy na Rice University w Houston oraz pracownik naukowy i wykładowca w Centrum Polityki Energetycznej Kleinman’a na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii.

Dr Anna Mikulska pracuje w Centrum Studiów Energetycznych Instytutu Bakera na Uniwersytecie Rice’a w Houston w stanie Teksas. Jej badania koncentrują się na geopolitycznych aspektach roli gazu ziemnego w Unii Europejskiej, byłym bloku sowieckim i Rosji. Jej obecne prace obejmują zagadnienia z zakresu  oceny potencjalnego wykorzystania gazu ziemnego jako instrumentu geoekonomicznego, badania sposobów wykorzystania eksportu amerykańskiego LNG w celu wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa energetycznego oraz tworzenia kompleksowej bazy danych dotyczącej legislacji procesu szczelinowania na poziomie państwowym w USA. Dr Mikulska pełni funkcję senior fellow w Centrum Polityki Energetycznej Kleinmana na Uniwersytecie Pennsylwanii, gdzie prowadzi seminaria dotyczące polityki energetycznej. Jest także pracownikiem amerykańskiego Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną (FPRI) i członkiem rady naukowej Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posługuje się językiem polskim, angielskim, niemieckim, farsi oraz rosyjskim. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także uzyskała tytuł magistra stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Windsor w Kanadzie oraz tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Houston.

Erik Rakhou

Alternate member of the ACER Board of appeal, management consultant Baringa partners

Erik Rakhou is a renowned specialist in international energy market regulation and policy development, with over 15+ years of experience in European markets in both commercial and regulatory roles at the national and EU level.  In the last years, as a management consultant in Baringa partners, Erik has closely worked with a number of organisations across Europe in private and public sector on the EU energy market design.  Erik speaks 6 languages, and is a professional writer on energy subjects. Erik has authored a handbook on the European gas market.  Erik is alternate member of the EU Energy regulator, ACER, Board of appeal (2016-2021), and follows both power and gas developments including forthcoming legislative changes and the energy transition across Europe.

 

Rafał Hajduk

Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP

Rafał jest szefem zespołu doradztwa energetycznego. Jego doświadczenie obejmuje wszelkiego rodzaju prace w sektorze energetycznym, m.in. doradztwo w zakresie inwestycji w infrastrukturę energetyczną, w szczególności elektrownie, project finance, fuzje i przejęcia, JV oraz doradztwo przy obrocie energią, paliwami, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i powiązanymi instrumentami pochodnymi. Rafał doradza w zakresie aspektów regulacyjnych i kontraktowych.

Rafał Hajduk jest oficjalnym polskim doradcą prawnym EFET (European Federation of Energy Traders).

dr Paweł Grzejszczak

Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP

Paweł jest specjalistą w zakresie prawa energetycznego, transakcji typu project finance, projektów prywatyzacyjnych, fuzji i przejęć oraz projektów restrukturyzacyjnych w energetyce. Doradza klientom z sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwowej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, realizacji inwestycji, finansowania projektów infrastrukturalnych, kontraktów handlowych, pomocy publicznej oraz zamówień sektorowych. Jest ekspertem w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze kogeneracji oraz energetyki odnawialnej. Doradza w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych związanych z regulacjami obowiązującymi w sektorze energetycznym. Ekspert w obszarze europejskiego prawa energetycznego.

Zbigniew Stasiak

Counsel, Warszawa

Zbigniew Stasiak, counsel w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych. Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawie zasobów naturalnych.

Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, w tym sądami administracyjnymi. Reprezentował wiodące spółki paliwowe i energetyczne w postępowaniach przed organami władzy publicznej, w tym organami rządowymi oraz Parlamentem. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego na rzecz spółek w szerokim zakresie spraw, w tym regulacji energetyki, kontraktowych, korporacyjnych i inwestycyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Urzędzie Regulacji Energetyki w Poznaniu, gdzie przez 6 lat wykonywał doradztwo prawne na stanowisku starszego specjalisty.

Tomasz Bendlewski

Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu (1990), stypendysta Unii Europejskiej FH Weihenstephan (1991-1992). W latach 1994 – 1999 ekspert i Kierownik Projektów realizowanych w ramach programów pomocowych Phare i USAID. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w latach 1993 – 2005 członek zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z doradztwem gospodarczym, informatyką i branżą energetyczną. Od roku 2006 związany z grupą kapitałową Asseco, gdzie jest osobą zarządzającą sektorem energii i gazu. Współautor szeregu badań rynku energii, strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, programów restrukturyzacyjnych oraz opracowań dotyczących rozwoju rynku energetycznego. Członek Komitetów Sterujących w kilku największych polskich projektach informatycznych realizowanych dla branży energetycznej. Współautor strategii rozwoju działalności Asseco na rynkach krajowych i zagranicznych, pełni nadzór nad rozwojem produktów Asseco oraz ich internacjonalizacją i globalizacją.

 

Jarosław Zarychta

Business Development Manager, Microsoft

Ekspert i pasjonat nowoczesnych technologii ICT mających zastosowanie w przemyśle, energetyce i produkcji. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako programista 15 lat temu tworząc aplikacje dla sektora finansowego, następnie samorządowego i telekomunikacyjnego. W kolejnych latach uczestniczył w licznych projektach informatycznych dla branży energetycznej, w tym modernizacji i rozwoju Systemu Informatycznego Rynku Energii.

Od 7 lat zajmuje się rozwojem biznesu w największych spółkach IT oferujących swoje produkty i usługi do segmentu Enterprise w Polsce i w Europie. Autor wielu koncepcji produktowych, modeli biznesowych i publikacji prasowych. W firmie Microsoft pełni rolę Dyrektora Rozwoju Rynku i jest odpowiedzialny za rozwój oferty firm partnerskich dla branży przemysłowej, produkcyjnej i energetycznej w obszarze rozwiązań dostępnych w chmurze Microsoft AZURE.

Menedżer i ekspert IT z wykształcenia. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Bankowej i Uniwersytetu Wrocławskiego, certyfikowany Project Manager. Prywatnie motocyklista i pasjonat sportów wodnych. Płetwonurek w stopniu Ratownika, sternik jachtowy i motorowodny.

 

Tomasz Kozar

Cloud Technology Strategist, Microsoft

Strateg Technologiczny w Microsoft Polska. Zajmuje się promocją i wdrażaniem rozwiązań Chmurowych opartych o produkty Microsoft Azure oraz Cyfrową Transformacją największych polskich przedsiębiorstw. Zaangażowany w innowacyjne projekty i platformy inkubacyjne dla nowych usług – Internet Rzeczy, Uczenie Maszynowe, Sztuczna Inteligencja, Elektromobilność. Posiada duże doświadczenie w implementacji i projektowaniu szkieletowych sieci operatorskich, technologii optycznych oraz systemów zarządzania. Wcześniej pracował jako Architekt i Consultant w firmie Cisco Systems, zarządzając zespołem inżynierów. Prezenter na konferencjach: Microsoft Technology Summit, Forum Architekta Microsoft,  Cisco Expo, Cisco Forum, PLNOG, Azure Cloud Community, Kongres Gospodarczy. Posiadacz certyfikatów branżowych CCIE i Microsoft Azure MCP. Czas wolny spędza biegając maratony, żeglując, jeżdząc na nartach poza trasami i pływając na kitesurfingu.

 

MODERATOR: Krzysztof Bolesta

Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Ekonomista. W latach 2016-2018 dyrektor ds. badań w centrum analitycznym Polityka Insight. Od 2012 do 2015 r. członek gabinetu Ministra Środowiska w roli doradcy ds. Energii i Klimatu. Wcześniej pracownik Komisji Europejskiej. Od 2004 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, w której oceniał programy pomocy publicznej w zakresie energii i ochrony środowiska. Od 2008 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmował się rynkami węgla, ropy naftowej, technologią CCS, systemem handlu emisjami oraz infrastrukturą energetyczną. Karierę zaczynał w 2000 r. jako specjalista ds. rynków energii w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej wspierając proces negocjacji akcesyjnych. Współpracownik Międzynarodowej Agencji Energii przy przeglądach polityki energetycznej Polski, Czech oraz Luksemburga. Autor wielu publikacji dotyczących sektora energetycznego i elektromobilności.

 

MODERATOR: Mariusz Swora

Mariusz Swora, dr hab. nauk prawnych

Adwokat, Członek rady odwoławczej ACER, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007-2010. Zajmuje się prawem ochrony konkurencji, prawem energetycznym, prawem gospodarczym i prawem administracyjnym. W przeszłości wykładał na wydziałach prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i UAM w Poznaniu. Redaktor i autor komentarza do ustawy Prawo energetyczne oraz ponad 150 publikacji z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji, prawa bankowego, prawa administracyjnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w doradztwie międzynarodowym (m.in. na rzecz Komisji Europejskiej). Członek International Association for Energy Economics, honorowy członek Energy Regulators Regional Association.

 

Redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Autor publikacji dziennikarskich i naukowych.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Analityk rynku energii od 2009 roku.