Michał Kurtyka

Sekretarz Stanu

Jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama D. Phillips’a. W trakcie studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji rynku pod przewodnictwem profesora Jean Tirole, laureata nagrody Nobla z ekonomii w 2014 roku. W obszarze ekonomii międzynarodowej studiował na uniwersytecie w Louvain La Neuve oraz uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. Był wykładowcą w zakresie zarządzania zmianą, ekonomii, organizacji rynku i strategii przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas, Oxford Programme On Modern Poland. Jest współautorem koncepcji prowadzenia skutecznych zmian w przedsiębiorstwie, opisanej w książce „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania”, jak również autorem książki „Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego w latach 1990-2009”.

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu. Następnie prowadził modernizację wielu polskich firm, w których wspierał dostosowanie do wyzwań europejskiego i globalnego rynku. Był promotorem europejskiej współpracy w zakresie zmian przemysłowych i dostosowania przemysłu w Europie do wyzwań globalizacji m.in. w ramach Europejskiego Uniwersytetu Pracy oraz Fundacji Dublińskiej.

Jest autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce napisanej w latach 2013-2015, wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności.

Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać.

27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24.

Stefan Gullgren

Gość Honorowy – Ambasador Szwecji w Polsce

Stefan Gullgren jest Ambasadorem Szwecji w Polsce od września 2017 roku. Przed przyjazdem do Polski, w latach 2008–2013 piastował stanowisko ambasadora Szwecji w Kijowie, a w latach 2013-2017 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji na stanowisku Dyrektora Wydziału ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

Ole Egberg Mikkelsen

Ambasador Królestwa Danii w Polsce

Ole Egberg Mikkelsen jest Ambasadorem Królestwa Danii w Polsce od września 2016 roku. Ambasador Mikkelsen urodził się w 1956 r. w Esbjerg w zachodniej Danii. Uzyskał tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie w Aarhus oraz pełnił funkcję eksternistycznego wykładowcy na Uniwersytecie Kopenhaskim w latach 2000-2005. Jest członkiem krajowej rady egzaminatorów eksternistycznych w dziedzinie nauk politycznych w Danii. Ambasador Mikkelsen jest członkiem Duńskiej Rady Apelacyjnej ds. Uchodźczych. Jest rycerzem krzyża pierwszej klasy Orderu Dannebrog.

Olav Myklebust

Na stanowisku Ambasadora Norwegii w Polsce od roku 2018.  Posiada 25-letnie doświadczenia w norweskiej służbie zagranicznej, w tym w Islandii i Belgii oraz jako zastępca Ambasadora w dwóch placówkach : w Londynie i stałej delegacji przy OECD w Paryżu. Przez 11 lat pracował w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Oslo, w tym jako dyrektor generalny.

Prowadzi szeroko zakrojone prace nad prawem morza, w tym jako przewodniczący Zgromadzenia i Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.

Magnus Hall

President and CEO of Vattenfall, President of Eurelectric

Mr. Hall is President and CEO of Vattenfall AB as per October 1 2014. In the period 1985 until 2014, Mr. Hall kept various positions at stock listed group Holmen, lately as President and CEO 2004-2014. He holds MSc in Industrial Engineering and Management at the Linköping University and studied as a Fulbright scholar at Georgetown University, USA. Mr Hall is chairman of the Swedish media group NTM and President of Eurelectric, the European Power Assocation.

Mikael Lemström 

Mr. Mikael Lemström is the Vice President, Heating and Cooling at Fortum Oyj, Solutions Division from November 2016. He is responsible for the heating and cooling business area in the City Solutions division covering 13 production and distribution systems in Finland, the Baltic countries and Poland.

Johan Mikael Lemström in 1990-1992 worked as a reliability engineer in the nuclear energy department at Imatran Voima Oy in Vantaa (Finland). Later he was a research fellow at the Finance Department of the Swedish School of Economics and Business Administration in Helsinki, after which he returned to the energy industry.

Lemström worked, among others as an engineer, analyst and manager in branches and companies of IVO and Fortum in Indonesia, Malaysia and Thailand. Then, until 2008, he represented the interests of Fortum Service in the Middle East and Southeast Asia.

Johan Mikael Lemström in 2008-2009 was the vice-president of Fortum Service in Espoo (Finland).

Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Beata Daszyńska-Muzyczka jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy wydawnictwie „Harvard Business Review”. Ukończyła także studia na Uniwersytecie w Cambridge.

W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK z Grupy Santander. Kierowała wdrożeniem strategicznych projektów, między innymi wprowadzeniem nowego modelu oddziału, bankowości elektronicznej MiniBank24. Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych. Od 2005 r. kierowała Obszarem Logistyki i Nieruchomości, a w 2008 r. objęła funkcję członka, a następnie przewodniczącego rady nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości. Od 2012 r. odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej „Bank Nowej Generacji” i objęła stanowisko dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Po skutecznej realizacji wielu strategicznych projektów w 2015 r. została członkiem Zarządu BZ WBK.

W 2016 r. została powołana na stanowisko prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). To państwowy bank rozwoju, który inicjuje i wdraża programy służące rozwojowi gospodarczemu i polepszaniu jakości życia w Polsce. Beata Daszyńska-Muzyczka przygotowała nową strategię BGK, która skupia się na realizacji działań przewidzianych w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. W ostatnim czasie jest zaangażowana w inicjatywę Trójmorza, głównie w proces tworzenia Funduszu Trójmorza. Ma on finansować infrastrukturę w państwach Trójmorza, aby wspierać integrację i spójność gospodarczą UE.

 

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,  przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie, a także  studiów  menedżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w różnych obszarach  w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). W latach 2012 – 2016 odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A za obszar operacji banku pełniąc funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku Banków Polskich.

 

Saulius Bilys

CEO of AB Amber Grid

Lithuania’s natural gas Transmission System Operator, since 2013. Before that: Head of Strategic Development Division, AB Lietuvos Dujos (2004–2013); Head of E.ON Energie AG Representative Office, Vilnius (2001–2004); Energy Consultant, Dansk Energi Management A/S (1996–2001); Engineer, AB Lietuvos Energija (1989–1996).

Darius Maikštėnas

Chairman of the Board and CEO of Lietuvos Energija, has been managing international innovative telecommunication solutions company established in Silicon Valley. Prior to this, D. Maikštėnas had more than 20 years of experience in executive level leadership positions across IT, Telecommunications industries. D. Maikštėnas is a graduate of the Harvard Business School GMP (General Management Program), a graduate of the Baltic Management Institute with a Master of Business Administration degree.

Rafał Hajduk

Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP

Rafał jest szefem zespołu doradztwa energetycznego. Jego doświadczenie obejmuje wszelkiego rodzaju prace w sektorze energetycznym, m.in. doradztwo w zakresie inwestycji w infrastrukturę energetyczną, w szczególności elektrownie, project finance, fuzje i przejęcia, JV oraz doradztwo przy obrocie energią, paliwami, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i powiązanymi instrumentami pochodnymi. Rafał doradza w zakresie aspektów regulacyjnych i kontraktowych.
Rafał Hajduk jest oficjalnym polskim doradcą prawnym EFET (European Federation of Energy Traders).

dr Paweł Grzejszczak

Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP

Paweł jest specjalistą w zakresie prawa energetycznego, transakcji typu project finance, projektów prywatyzacyjnych, fuzji i przejęć oraz projektów restrukturyzacyjnych w energetyce. Doradza klientom z sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwowej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, realizacji inwestycji, finansowania projektów infrastrukturalnych, kontraktów handlowych, pomocy publicznej oraz zamówień sektorowych. Jest ekspertem w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze kogeneracji oraz energetyki odnawialnej. Doradza w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych związanych z regulacjami obowiązującymi w sektorze energetycznym. Ekspert w obszarze europejskiego prawa energetycznego.

Agnieszka Wasilewska-Semail

Prezes Zarządu, Rafako S.A.

Agnieszka Wasilewska-Semail jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii, gdzie uzyskała tytuł Master of Laws (L.LM). Przez ponad 18 lat związana była z sektorem bankowym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Belgii w Bank Brussels Lambert (obecnie ING Bank Belgium), jako Area Manager w Departamencie International Banking, później jako zarządzający komórką European Business Desk. W 2002 roku rozpoczęła pracę w Kredyt Banku SA, gdzie stworzyła oraz zarządzała pionem operacji banku. W tym czasie pełniła także funkcję członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. W latach 2005 – 2007 pełniła funkcje managerskie w obszarze produktów korporacyjnych oraz bankowości transakcyjnej w ING Banku Śląskim oraz Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup). Od 2007 do września 2014 roku związana była z PKO Bankiem Polskim, gdzie początkowo odpowiadała za stworzenie i zarządzanie Pionem Bankowości Transakcyjnej a od lipca 2011 kierowała Pionem Sprzedaży Korporacyjnej. W tym czasie pełniła także funkcje członka Rad Nadzorczych spółek z Grupy PKO Banku Polskiego (PKO Faktoring SA, PKO Leasing SA oraz eService Sp. z o.o.). Stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO SA objęła we wrześniu 2014 roku.

Zbigniew Gryglas

Poseł na Sejm RP

Wiceprezes Partii Porozumienie, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Tomasz Bendlewski

Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu (1990), stypendysta Unii Europejskiej FH Weihenstephan (1991-1992). W latach 1994 – 1999 ekspert i Kierownik Projektów realizowanych w ramach programów pomocowych Phare i USAID. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w latach 1993 – 2005 członek zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z doradztwem gospodarczym, informatyką i branżą energetyczną. Od roku 2006 związany z grupą kapitałową Asseco, gdzie jest osobą zarządzającą sektorem energii i gazu. Współautor szeregu badań rynku energii, strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, programów restrukturyzacyjnych oraz opracowań dotyczących rozwoju rynku energetycznego. Członek Komitetów Sterujących w kilku największych polskich projektach informatycznych realizowanych dla branży energetycznej. Współautor strategii rozwoju działalności Asseco na rynkach krajowych i zagranicznych, pełni nadzór nad rozwojem produktów Asseco oraz ich internacjonalizacją i globalizacją.

Iweta Opolska

Dyrektor Biura Handlu Gazem, PKN ORLEN

Iweta Opolska jest związana z rynkiem gazu od 13 lat. Współtwórczyni i dyrektor Biura Handlu Gazem od 2013 roku. Wcześniej odpowiedzialna za projekty strategiczne i finansowe w sektorze naftowym oraz gazowym w PwC. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz duńskiego Uniwersytetu w Aarhus. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji dziennikarskich i naukowych.

Jarosław Dybowski

Power Generation, Executive Director, PKN ORLEN

Jarosław Dybowski to doświadczony menedżer z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Od blisko trzech dekad zawodowo związany z sektorem elektroenergetycznym. Aktywny uczestnik strategicznych procesów rozwojowych polskiej i europejskiej energetyki.
Posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat rynków energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, certyfikaty) w Polsce i w krajach Europy środkowej i południowej. Współtworzył i wdrażał strategie wytwarzania, handlu i sprzedaży energii w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN

Od 23 marca 2018 roku Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN. Poprzednio Członek Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN.
Doświadczony menedżer z ponad 40-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach ENERGA Wytwarzanie S.A, Spółkach REMAK – KRAK Sp. z o.o., REMAK Opole, Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków.
Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz szeroką wiedzę z zakresu monitorowania i analizy najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Odznaczony Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa, Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa, Złotym Medalem za długoletnią służbę oraz Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną.

Monika Morawiecka

Prezes PGE Baltica

Od 13 lat związana jest z PGE. W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę pierwszych morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Wcześniej pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez europejskie stowarzyszenie szkół ekonomicznych CEMS.

Anna Streżyńska

Z wykształcenia prawnik, przez całe życie zawodowe zaangażowana w ICT (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Łączności, Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Centrum Studiów Regulacyjnych, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, Internet dla Mazowsza, Ministerstwo Cyfryzacji, MC2 Innovations). Od 15 listopada 2005 do 6 maja 2006 – podsekretarz stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. W latach 2006-2012 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od 2012 – 2014 przewodnicząca rady nadzorczej a od 2014 do listopada 2015 prezes zarządu w Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA. W marcu 2015 – CEO Internet dla Mazowsza. W latach 2012 – 2015 członek różnych ciał doradczych i eksperckich, m.in. w Radzie ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz United Nations Global Compact Poland. Od 2013 – ekspert w Fundacji Republikańskiej, od sierpnia 2015 członkini rady Ośrodka Analiz Strategicznych. W latach 2015-2018 minister cyfryzacji w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, przewodnicząca Rady Architektury oraz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

W 2008 uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego (przyznaną za zwalczanie monopolu na rynku telekomunikacyjnym) a w 2010 otrzymała Odznakę Honorową Bene Merito (za sławienie imienia Polski w świecie) z rąk Prezydenta RP. W 2012 wyróżnienia zwieńcza Nagroda im. Marka Cara, najwyższe wyróżnienie w sektorze informatyki przyznawane środowiskowo za dokonania w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem efektów społecznych działalności nagrodzonej osoby. W 2017 r. CIONET Polska przyznał Ministrowi Cyfryzacji i jego zespołowi nagrodę Digital Excellence Awards 2017 za transformację cyfrową.

Obecnie CEO Grupy Spółek Informatycznych MC2 Innovations, w tym MC2 Energy, która pracuje na rzecz sektora energetycznego w ramach Pilot Maker Elektro ScaleUp (PARP).

Tomasz Wilczak

Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNIG Termika S.A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego – kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność ogrzewnictwo i wentylacja. Ukończył również studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej.
W latach 2005 do 2007 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od 2007 był związany z Urzędem Dozoru Technicznego. Wcześniej pełnił funkcje w zarządach spółek z Grupy ENEA S.A. Autor i współautor licznych publikacji w zakresie ciepłownictwa, badań wymienników ciepła i innych urządzeń, oraz automatyzacji systemów ciepłowniczych.