Jeśli posiadasz kupon rabatowy wklej bądź wpisz go w to miejsce.

Podstawowa opłata konferencyjna wynosi: 1700 zł netto + VAT

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto nr: 54 1140 2004 0000 3802 7582 0730 na podstawie otrzymanej Faktury Pro-forma w przeciągu 14 dni od daty wystawienia, nie później niż do 15.09.2019 r.

Termin dokonywania zgłoszeń – do 10.09.2019 r.