Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Kilka słów

O Fundacji

O Fundacji

Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą we Wrocławiu jest Fundacją skupiającą grupę ekspertów– praktyków gospodarczych, menadżerów, przedstawicieli świata nauki – zajmujących się problemami bezpieczeństwa energetycznego, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnieniami efektywności projektów infrastrukturalnych w energetyce. Zespół Nasz przygotowuje analizy, opinie oraz ekspertyzy gospodarcze, ekonomiczne, prawne, geopolityczne i techniczne w zakresie energetyki i polityki paliwowej.

Działalność

statutowa

DISE prowadzi działalność doradczą, naukowo - badawczą, oświatową oraz gospodarczą mającą głównie na celu:


 

rozwój polskiej energetyki, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej oraz kształtowanie efektywnej polityki paliwowej Polski

 

zrównoważony rozwój społeczny Polski

 

rozwój polskiej przedsiębiorczości oraz innowacyjności w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

 

zapewnienie merytorycznego wsparcia polskich parlamentarzystów i euro deputowanych, przedstawicieli samorządów, partii politycznych, organizacji społecznych i instytucji publiczno-prawnych w zakresie zagadnień dotyczących sektora energetycznego - głównie w aspekcie geopolitycznym, technologicznym, finansowym i prawnym

WŁADZE FUNDACJI

dr Piotr PaszkoWiceprezes

dr Piotr Paszko

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wiceprezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych oraz Prezes Zarządu INERCON Sp. z o.o.  przedsiębiorstwa doradczego specjalizującego się w doradztwie biznesowym, organizacji nowych inwestycji.
Menedżer, przedsiębiorca i doradca z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w branży doradztwa biznesowego. Kierownik kilkudziesięciu projektów konsultingowych związanych z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, rozwoju innowacji, restrukturyzacją organizacyjną przedsiębiorstw, partnerstwem publiczno-prywatnym. Zapewniał wsparcie doradcze licznym przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym w zakresie opracowania kierunków rozwoju, finansowania nowych przedsięwzięć, wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania, przygotowaniem inwestycji, obsługi procesów fuzji i przejęć.
W roku 2016 sprawował także funkcje Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.
Od kilkunastu lat łączy działalność doradczą z pracą naukową.  Autor licznych publikacji naukowych z zakresu finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ekonomiki i organizacji współdziałania firm i instytucji.
Remigiusz NowakowskiWiceprezes

Remigiusz Nowakowski

Od 2016 r. Member of the Board (zastępujący), EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie

Od 2016 r.Wiceprezydent,Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - ogólnopolskiej organizacji pracodawców, działającej w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r.

W latach 2015-2016 Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia SA oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA a także członek rad nadzorczych w spółkach grupy:Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i TAMEH - TAURON ArcelorMittal Energy Holding.

W latach 2015-2016 Przewodniczący Komitetu Strategii, Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA.

W 2016 r. Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

W latach 2008-2015 Dyrektor Wykonawczy, Członek Management Team, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.

W latach 2006-2008 Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Energiapro SA (obecnie Tauron Dystrybucja SA) oraz Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA – realizując rządowy program konsolidacji sektora energetycznego oraz wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Absolwent Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz absolwent Prawa, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i ciepła. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym.

RADA FUNDACJI

Krzysztof HnatioCzłonek Rady

Krzysztof Hnatio

Prezes Zarządu Gas Storage Poland
Absolwent KUL, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Śląskiej. Posiada dyplom MBA IAE Aix-Marseille Graduate School of Management oraz Post MBA afiliowany przez Swiss Business School. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w branży gazowniczej i energetycznej.
W karierze zawodowej pełnił funkcje: Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa oraz Prezesa Zarządu Nysagaz. W latach 2000 - 2007 kierował realizacją projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla regionu południowo-zachodniej Polski i systemu przesyłowego kraju, których celem było zapewnienie odpowiednich warunków dla importu gazu z Niemiec i Norwegii. W latach 2008 – 2015 zarządzał projektami energetycznymi o zasięgu ogólnopolskim, których celem było dostarczanie ciepła i energii elektrycznej w oparciu o źródła kogeneracyjne.
W praktyce menedżerskiej zarządzał zarówno regionalną infrastrukturą gazowniczą (na obszarze Dolnego Śląska oraz Województwa Lubuskiego) jak również w rozproszoną infrastrukturą energetyczną na terenie dziewięciu województw (wytwarzającą energię cieplną i elektryczną w oparciu o gaz ziemny). Realizował duże gazownicze projekty inwestycyjne.
Inicjator wielu nowoczesnych technik zarządzania oraz rozwiązań strukturalnych i funkcjonalnych w branży gazowniczej.
W grudniu 2015 roku powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Operatora Systemu Magazynowania Sp. z o.o.
Krzysztof RadomskiCzłonek Rady

Krzysztof Radomski

Krzysztof Radomski jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów odbył aplikację adwokacką w Jeleniogórsko - Wałbrzyskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożonym z wyróżnieniem egzaminem adwokackim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych kancelariach na terenie Dolnego Śląska.
Krzysztof Radomski posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa energetycznego, obsłudze spółek prawa handlowego z tego obszaru, w szczególności kluczowego polskiego dystrybutora gazowego (OSD). W latach 2007 - 2011 świadczył obsługę prawną jednej z największych spółek energetycznych w kraju, realizował nadto działania związane z due dilligence takich spółek oraz audyty prawne wybranych obszarów aktywności największych spółek energetycznych (w tym z branży gazowej) w Polsce. Krzysztof Radomski jest partnerem kancelarii prawnej, zajmującej się szeroko pojętym prawem energetycznym oraz gałęziami pokrewnymi, nieodłącznie związanymi z funkcjonowaniem podmiotów branży energetycznej. Jako adwokat występuje również w procesach gospodarczych, w tym również karno-gospodarczych, reprezentując interesy spółek m.in. z udziałem Skarbu Państwa w kluczowych sprawach karnych i gospodarczych.
Jeden z Fundatorów założycieli, nadto Członek Rady Fundacji Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych we Wrocławiu, skupiającego ekspertów i menedżerów branży energetycznej. W latach 2015 – 2017 piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki System Gazociągów Tranzytowych „EuRoPol GAZ” SA.
Robert Golej Członek Rady

Robert Golej

od początku kariery zawodowej pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego jednocześnie związany z branżą consultingową.
Od 2002 zajmuje się problematyką innowacji w 2006 roku broniąc doktorat z zarządzania innowacjami.
Autor książek, artykułów i opracowań biznesowych z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstwa, innowacyjności, klastringu, finansów przedsiębiorstw, controllingu.
Współpracownik Śląskiego Klastra Lotniczego, Klastra Kolejowego oraz Automatyki Przemysłowej.

DISE

Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Aleja Kasztanowa 3a-5 53-125 Wrocław pok. 6
tel. 57 575 78 37 lub +48 510 947 728
biuro@dise.org.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem