List od Sekretarz Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej - Pana Piotra Naimskiego

pismo minister naimski