Czy Polska w obszarze energetyki jest bezpieczna? Czy doktryna bezpieczeństwa energetycznego powinna opierać się na aktywach narodowych czy bazować na koncepcji regionalnych rynków europejskich? Jaki wpływ na stabilność rynków energii ma stan polskiego i europejskiego sektora energetycznego? W jakim kierunku powinna przebiegać transformacja polskiej energetyki? W jakim stopniu transformacja wymuszona zostanie przez rozwój technologii, które zwiększą efektywność dzisiejszej energetyki? Na te kluczowe pytania i wiele innych postarają się odpowiedzieć zgromadzeni we Wrocławiu na III Kongresie Energetycznym przedstawiciele administracji rządowej, eksperci, liderzy spółek energetycznych oraz naukowcy zajmujący się na co dzień problematyką polskiej, europejskiej i światowej energetyki.

Współczesne rynki energii charakteryzują się coraz większą dynamiką zmian. Można zaryzykować twierdzenie, że znajdują się w permanentnej transformacji. Jest ona stymulowana z jednej strony przez postęp technologiczny, z drugiej przez postępujący proces otwierania i integrowania się rynków energii. Na to nakładają się trwające przekształcenia w polskim górnictwie węglowym i wielkie wyzwania, przed jakimi stają polskie elektrownie. Nie bez znaczenia są też tendencje zarysowujące się w polityce energetycznej i z zakresu ochrony środowiska forsowane przez Komisję Europejską.

- W naszym przekonaniu tematem najwyższej wagi jest nadal kwestia bezpieczeństwa energetycznego – mówi dr Piotr Paszko, kierujący pracami Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych, który organizuje to wydarzenie. – W trakcie Kongresu będziemy się starali odpowiedzieć między innymi na pytania dotyczące procesu formowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego oraz jej treści. Nadrzędnym celem organizowanego w dniach 18-19 października we Wrocławiu III Kongresu Energetycznego jest przedstawienie poglądów i umożliwienie rzeczowej dyskusji na temat najważniejszych zagadnień obecnych w polskiej i światowej energetyce – dodaje dr Paszko.

Przejawem zachodzących zmian jest także między innymi niezwykle dynamiczny rozwój towarowych giełd energii i gazu. To właśnie najnowsze trendy w handlu energią i paliwami na rynkach światowych będą jednym kolejnych tematów obrad na tegorocznym Kongresie Energetycznym.
- Chcemy by eksperci, praktycy, biznesmeni i naukowcy mogli bezpośrednio wymienić się nie tylko poglądami, ale własnymi doświadczeniami, uzyskanymi w codziennej pracy w tej trudnej i podlegającej ciągłym fluktuacjom branży – zauważa Remigiusz Nowakowski, ekspert w zakresie rynków energii, współtwórca idei Kongresu, i dodaje – Tematyka obrad obejmie także zagadnienia związane z wdrażaniem innowacji podnoszących efektywność w szeroko rozumianej energetyce. Dostrzegam wyraźną determinację rządu i spółek w dążeniu do wprowadzeniu jakościowych zmian w wielu segmentach sektora energetycznego, dlatego jesteśmy zaszczyceni faktem, że w Kongresie udział wezmą - Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, który zgodził się objąć to wydarzenie swoim patronatem oraz wygłosić słowo wstępne w trakcie panelu poświęconego przyszłości węgla i energetyki, a także szefowie największych polskich spółek paliwowych i energetycznych.  Bardzo interesująco zapowiada się również panel na temat rynku gazu poprzedzony wystąpieniem Piotra Woźniaka, prezesa zarządu PGNIG S.A., które będzie gospodarzem– podsumowuje Nowakowski.
Gośćmi Kongresu będą również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii - dr Michał Kurtyka, Sekretarz Generalny EURELECTRIC - Krystian Ruby, Prezes Lietuvos Energija – Dalius Misiunas oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski.

III Kongres Energetyczny odbędzie się 18-19 października 2017 roku we Wrocławiu, w Hotelu Mercure Centrum, Plac Dominikański 1. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Studiów Energetycznych DISE.
Poza wspomnianymi zagadnieniami, tematyka Kongresu obejmie również następujące obszary:

 • Rozwój rynków energii jako sposób budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy Środkowej.
 • Strategiczne inwestycje w polskiej energetyce.
 • Kluczowe dla rozwoju branży programy modernizacyjne oraz projekty inwestycyjne.
 • Perspektywy rynku mocy w Polsce i UE.
 • Rozwój zorganizowanego obrotu energią i paliwami na rynkach europejskich i światowych.
 • Dynamika i formy handlu LNG.
 • Region Trójmorza jako centrum handlu paliwami i energią.
 • Ewolucja cen na światowych rynkach energii i paliw.
 • Strategiczne inwestycje w rozwój infrastruktury przesyłowej.
 • Bezpieczeństwo energetyczne jako komponent bezpieczeństwa narodowego.
 • Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, a bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski i Europy.
 • Kierunki modernizacji sektora paliwowo-energetycznego w Polsce na tle regionu.