Komitet Patronów Honorowych 4DKE coraz większy

Do grona Patronów Honorowych IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu dołączyły dwie kolejne instytucje. Są to Polsko-Litewska Izba Handlowa oraz Polski Komitet Energii Elektrycznej. Patronami Honorowymi są także: Ministerstwo Energii, Ambasada Szwecji w Warszawie, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Regulacji Energetyki, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,…

IV Kongres Energetyczny w bardzo dobrym towarzystwie

Do grona Patronów Honorowych IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu dołączyła kolejna instytucja. Teraz, wraz z Ministerstwem Energii, Ambasadą Szwecji w Warszawie, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędem Regulacji Energetyki, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych, naszym Patronem Honorowym jest także Narodowe Centrum Badań…