SOCIAL MEDIA

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
5 dni temu
DISE Energy

🔹 W ZKlaster Zgorzelec trwa konferencja nt. rozwijania inwestycji w energetykę rozproszoną i OZE w gminach oraz klastrach energii w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska, podczas której członkowie klastrów energii, instytucji finansujących oraz przedstawiciele władz samorządowych dyskutują nt. odnawialnych źródeł energii.

🔹 Konferencja jest sfinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
... Zobacz więcejZobacz mniej

1 tydzień temu
DISE Energy

🔹 Już w czwartek, w ZKlastrze Energetycznym w Zgorzelcu, podczas konferencji nt. rozwijania inwestycji w OZE, w gminach oraz klastrach energii, połączona z wizytą studyjną na infrastrukturę ZKlastra spotkają się przedstawiciele jednostek samorządowych powiatów i gmin Dolnego Śląska oraz członków klastrów energetycznych zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej, stosowania energii z odnawialnych źródeł oraz zasadami funkcjonowania i zakładania klastra energii.
🔹 Program konferencji będzie obejmował 3 panele dyskusyjne, sesję networkingową oraz wizytę studyjną w formie tour’u po infrastrukturze ZKlastra,
➡ szczegółowy program konferencji ➡ dise.org.pl/konferencja-zgorzelec/
... Zobacz więcejZobacz mniej

🔹 Już w czwartek, w ZKlastrze Energetycznym w Zgorzelcu, podczas  konferencji nt. rozwijania inwestycji w OZE, w gminach oraz klastrach energii, połączona z wizytą studyjną na infrastrukturę ZKlastra spotkają się przedstawiciele jednostek samorządowych powiatów i gmin Dolnego Śląska oraz członków klastrów energetycznych zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej, stosowania energii z odnawialnych źródeł oraz zasadami funkcjonowania i zakładania klastra energii.
🔹 Program konferencji będzie obejmował 3 panele dyskusyjne, sesję networkingową oraz wizytę studyjną w formie tour’u po infrastrukturze ZKlastra, 
➡ szczegółowy program konferencji ➡ https://dise.org.pl/konferencja-zgorzelec/
1 miesiąc temu
DISE Energy

✅ Transformacja energetyczna to wyzwanie, którego realizacja wciąż rodzi wiele znaków zapytania. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych podejmuje się realizacji szeregu opracowań i analiz, a także organizacji platform dyskusyjnych w tym obszarze, których celem jest wsparcie realizacji przez Polskę celów energetyczno-klimatycznych. Wiemy, jak ważnym ogniwem w realizowaniu transformacji energetycznej są samorządy - bez ich zaangażowania nie da się skutecznie realizować i rozwijać inwestycji w OZE oraz skutecznie walczyć ze smogiem i zmianami klimatu. Dlatego postanowiliśmy zainicjować wydarzenie, które pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń nt. odnawialnych źródeł energii członków klastrów energii, instytucji finansujących oraz przedstawicieli władz samorządowych.

👉 24 listopada 2022 r. w ZKlaster odbędzie się konferencja dot. rozwijania inwestycji w OZE, w gminach oraz klastrach energii, która połączona będzie z wizytą studyjną w Zgorzeleckim Klastrze Energetycznym.

więcej informacji 👉 dise.org.pl/konferencja-zgorzelec/
... Zobacz więcejZobacz mniej

✅ Transformacja energetyczna to wyzwanie, którego realizacja wciąż rodzi wiele znaków zapytania. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych podejmuje się realizacji szeregu opracowań i analiz, a także organizacji platform dyskusyjnych w tym obszarze, których celem jest wsparcie realizacji przez Polskę celów energetyczno-klimatycznych. Wiemy, jak ważnym ogniwem w realizowaniu transformacji energetycznej są samorządy - bez ich zaangażowania nie da się skutecznie realizować i rozwijać inwestycji w OZE oraz skutecznie walczyć ze smogiem i zmianami klimatu. Dlatego postanowiliśmy zainicjować wydarzenie, które pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń nt. odnawialnych źródeł energii członków klastrów energii, instytucji finansujących oraz przedstawicieli władz samorządowych.

👉 24 listopada 2022 r. w ZKlaster  odbędzie się konferencja dot. rozwijania inwestycji w OZE, w gminach oraz klastrach energii, która połączona będzie  z wizytą studyjną w Zgorzeleckim Klastrze Energetycznym. 

więcej informacji 👉 https://dise.org.pl/konferencja-zgorzelec/
1 miesiąc temu
DISE Energy

🔹 Remigiusz Nowakowski, prezes DISE poprowadził debatę dot. transformacji energetycznej Dolnego Śląska podczas konferencji „Dolny Śląsk 2020+” – Szanse Rozwojowe Regionu podczas której poruszono tematy związane z z bezpieczeństwem energetycznym, możliwymi rozwiązania oraz obszarami wsparcia. ... Zobacz więcejZobacz mniej

1 miesiąc temu
DISE Energy

✅ 18 października br, podczas konferencji Precop 27 poprzedzającej Szczyt Klimatyczny w Egipcie (COP27), miała miejsce premiera raportu UN Global Compact Network Poland pt. „Prawo wodorowe – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej”, który powstał we współpracy z ekspertami DISE ENERGY – Remigiuszem Nowakowskim, prezesem zarządu DISE i Aleksandrą Pinkas.

✅ Raport stanowi odpowiedź na pilną potrzebę wdrożenia ram prawnych dla rozwoju polskiego rynku wodoru w związku z przyjętymi ambitnymi celami określonymi w Polskiej Strategii Wodorowej. Unia Europejska oceniła potencjał rozwoju wodoru na 40 GW mocy zainstalowanej w elektrolizerach do 2030 r. i roczną produkcję co najmniej 10 mln t odnawialnego wodoru, w czym Polska zamierza partycypować na poziomie co najmniej 2 GW i rocznej produkcji w wysokości ok. 200 tys. t wodoru. Kluczowym elementem budowy zintegrowanego systemu energetycznego, który pozwoli na obniżenie emisyjności sektora energii i jednoczesną realizację zobowiązań w zakresie ochrony klimatu jest wdrożenie technologii wodorowych. Transformacja energetyczna wymaga budowania pomostu pomiędzy decydentami a branżą, która zgłasza swoje postulaty na łamach prezentowanego raportu.

✅ Eksperci DISE przybliżyli kontekst globalny rozwoju gospodarki wodorowej, wskazując na dobre praktyki Stanów Zjednoczonych i Japonii, w tym dokonując przeglądu strategii wodorowych tych państw.

Zapraszamy do lektury raportu! 👉 lnkd.in/dE4R7jG5
... Zobacz więcejZobacz mniej

✅ 18 października br, podczas konferencji Precop 27 poprzedzającej Szczyt Klimatyczny w Egipcie (COP27), miała miejsce premiera raportu UN Global Compact Network Poland  pt. „Prawo wodorowe – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej”, który powstał we współpracy z ekspertami DISE ENERGY – Remigiuszem Nowakowskim, prezesem zarządu DISE i Aleksandrą Pinkas.
 
✅ Raport stanowi odpowiedź na pilną potrzebę wdrożenia ram prawnych dla rozwoju polskiego rynku wodoru w związku z przyjętymi ambitnymi celami określonymi w Polskiej Strategii Wodorowej. Unia Europejska oceniła potencjał rozwoju wodoru na 40 GW mocy zainstalowanej w elektrolizerach do 2030 r. i roczną produkcję co najmniej 10 mln t odnawialnego wodoru, w czym Polska zamierza partycypować na poziomie co najmniej 2 GW i rocznej produkcji w wysokości ok. 200 tys. t wodoru. Kluczowym elementem budowy zintegrowanego systemu energetycznego, który pozwoli na obniżenie emisyjności sektora energii i jednoczesną realizację zobowiązań w zakresie ochrony klimatu jest wdrożenie technologii wodorowych. Transformacja energetyczna wymaga budowania pomostu pomiędzy decydentami a branżą, która zgłasza swoje postulaty na łamach prezentowanego raportu.
 
✅ Eksperci DISE przybliżyli kontekst globalny rozwoju gospodarki wodorowej, wskazując na dobre praktyki Stanów Zjednoczonych i Japonii, w tym dokonując przeglądu strategii wodorowych tych państw.
 
Zapraszamy do lektury raportu! 👉 https://lnkd.in/dE4R7jG5
2 miesiące temu
DISE Energy

👉 Za nami 🇵🇱 🇩🇪 Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne i Klimatyczne, które odbyło się podczas VIII Kongresu Energetycznego.

🔹 Dyskusja ekspertów pokazała, że współpraca polsko-niemiecka pozwoli przyspieszyć osiągnięcie celów klimatyczno-energetycznych obu państw, które są zainteresowane realizacją wspólnych zielonych projektów, umożliwieniem transgranicznego przepływu know-how i wymianą dobrych praktyk.

🔹 Martin Kremer, Konsul 👉 Za nami 🇵🇱 🇩🇪 w wystąpieniu wprowadzającym do panelu dyskusyjnego powiedział, że cele energetyczno-klimatyczne stanowią priorytet, w szczególności w dobie kryzysu energetycznego będącego wyzwaniem dla obu państw. Podkreślił on znaczenie zielonych inwestycji w zakresie budowania bezpieczeństwa energetycznego. Konsul zaznaczył, że ze strony Niemiec istnieje wola dalszego pogłębiania współpracy polsko-niemieckiej w zakresie realizacji wspólnych projektów energetycznych, które jednocześnie są niezbędne dla przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

🔹 Dr Nils Geißler, dyrektor generalny, Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaf zarówno w wystąpieniu wprowadzającym, jak i w dyskusji panelowej podkreślił znaczenie polsko-niemieckiego partnerstwa w zakresie realizacji wspólnych działań w obszarze energii i klimatu. Wskazał na ambitne działania Niemiec w zakresie ochrony klimatu, jak m.in. nowelizacja ustawy klimatycznej, której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o min. 65% i do 2040 r. o min. 88%, by do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. Ponadto, przybliżył on działania Saksonii w zakresie energii i klimatu określone w 150 celach strategii, której ambicjami są m.in. produkcja 4 TWh energii z OZE do 2024 r. i 10 TWh do 2030 r.

🇵🇱 🇩🇪 Forum polsko-niemieckie pozwoliło na zidentyfikowanie wspólnych przestrzeni do dalszej współpracy, która mamy nadzieję, że stanie się udziałem szerokiego grona przedsiębiorców i organizacji Dolny Ślą. Jako DISE także deklarujemy otwartość na partycypowanie w polsko-niemieckim partnerstwie energetycznym.
... Zobacz więcejZobacz mniej

2 miesiące temu
DISE Energy

🍀 „Sukces każdej kobiety powinien być inspiracją dla innej. Trzeba się nawzajem wspierać" – to słowa Sereny Williams, top tenisistki, ale i jednej z najbardziej wpływowych kobiet świata według rankingu Forbes.

🍀 Nie ulega wątpliwości, że potencjał kobiet pozwala im spełniać marzenia zawodowe i ze śmiałością sięgać po najwyższe szczeble kariery zawodowej. To wszystko jest realne pod warunkiem, że nie zabraknie jeszcze jednego – wzajemnego kobiecego wsparcia.

DISE wraz z Microsoft chcą podkreślić, że wszystkie nominowane Panie w Konkursie Energii Kobiet zasługują na wyróżnienie i docenienie ich pasji, sukcesów i determinacji w zmienianiu polskiej energetyki. Transformacja energetyczna, żeby była sprawiedliwa, musi zmierzać do poprawy jakości życia nas wszystkich, być inkluzywna i jednocząca w swojej różnorodności.

👏 Gratulujemy wszystkim nominowanym Paniom do Nagrody Energia Kobiet 2022:
🔹 dr inż. Hanna Purzyńska, Lider Grupy Badawczej Badania Materiałów dla Energetyki w Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytucie Metalurgii Żelaza
🔹 Beata Górniak, Członkini Zarządu i Dyrektor HR w PKP Energetyka SA,
🔹 Katarzyna Suchcicka, Country Manager OX2,
🔹 Magdalena Bezulska, Prezes Zarządu VEOLIA TERM SA,
🔹 Barbara Adamska, Prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, CEO ADM Poland,
🔹 dr hab. inż. Izabela Marta Sówka, Profesor Politechnika Wrocławska
🔹 mec. Małgorzata Banasik, Partner Zarządzający w BWW - Banasik Woźniak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska,
🔹 mec. Anna Szczodra, Senior Counsel w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych Kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
🔹 Agnieszka Okońska, MBA, Członkini Zarządu Stoen Operator Sp. z o.o.
🔹 Alicja Leslie, Dyrektor Inwestycji w GAZ-SYSTEM

Dziękujemy również kapitule nagrody, w której zasiadali:
▫️Dominika Bettman, Dyrektor Generalna,
Microsoft Polska
▫️Beata Włodarska, Dyrektor Wykonawczy,
DISE
▫️Lidia Król, Dyrektor Departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
▫️Katarzyna Sobótka-Demianowska, E-mobility Director, CLARITAS Investments
▫️Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
▫️dr Olga Malinkiewicz, Założycielka i dyrektor ds. technologii w SauleTechnologies
▫️dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. Politechnika Opolska
▫️Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny BiznesAlert.pl
... Zobacz więcejZobacz mniej

🍀 „Sukces każdej kobiety powinien być inspiracją dla innej. Trzeba się nawzajem wspierać – to słowa Sereny Williams, top tenisistki, ale i jednej z najbardziej wpływowych kobiet świata według rankingu Forbes.

🍀 Nie ulega wątpliwości, że potencjał kobiet pozwala im spełniać marzenia zawodowe i ze śmiałością sięgać po najwyższe szczeble kariery zawodowej. To wszystko jest realne pod warunkiem, że nie zabraknie jeszcze jednego – wzajemnego kobiecego wsparcia. 

DISE wraz z Microsoft chcą podkreślić, że wszystkie nominowane Panie w Konkursie Energii Kobiet zasługują na wyróżnienie i docenienie ich pasji, sukcesów i determinacji w zmienianiu polskiej energetyki. Transformacja energetyczna, żeby była sprawiedliwa, musi zmierzać do poprawy jakości życia nas wszystkich, być inkluzywna i jednocząca w swojej różnorodności. 

👏 Gratulujemy wszystkim nominowanym Paniom do Nagrody Energia Kobiet 2022:
🔹 dr inż. Hanna Purzyńska, Lider Grupy Badawczej Badania Materiałów dla Energetyki w Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytucie Metalurgii Żelaza
🔹 Beata Górniak, Członkini Zarządu i Dyrektor HR w PKP Energetyka SA,
🔹 Katarzyna Suchcicka, Country Manager OX2,
🔹 Magdalena Bezulska, Prezes Zarządu VEOLIA TERM SA, 
🔹 Barbara Adamska, Prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, CEO ADM Poland,
🔹 dr hab. inż. Izabela Marta Sówka, Profesor Politechnika Wrocławska
🔹 mec. Małgorzata Banasik, Partner Zarządzający w BWW - Banasik Woźniak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska,
🔹 mec. Anna Szczodra, Senior Counsel w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych Kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
🔹 Agnieszka Okońska, MBA, Członkini Zarządu Stoen Operator Sp. z o.o. 
🔹 Alicja Leslie, Dyrektor Inwestycji w GAZ-SYSTEM

Dziękujemy również kapitule nagrody, w której zasiadali:
▫️Dominika Bettman, Dyrektor Generalna,
Microsoft Polska
▫️Beata Włodarska, Dyrektor Wykonawczy,
DISE
▫️Lidia Król, Dyrektor Departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
▫️Katarzyna Sobótka-Demianowska, E-mobility Director, CLARITAS Investments
▫️Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
▫️dr Olga Malinkiewicz, Założycielka i dyrektor ds. technologii w SauleTechnologies
▫️dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. Politechnika Opolska
▫️Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny BiznesAlert.pl
2 miesiące temu
DISE Energy

👉 Mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacją, że Partnerami Srebrnymi VIII Kongresu Energetycznego byli także: Westinghouse, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocła i Grupa Azoty

🔹 Westinghouse Electric Company to firma z ponad 130 letnim doświadczeniem, będąca globalnym liderem technologii jądrowych. Celem Spółki jest budowanie bezemisyjnej przyszłości w oparciu o generację atomową. Westinghouse dostrzega potencjał w zainwestowaniu w polski rynek energii, przedkładając Minister Klimatu i Środowiska ofertę w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Obecność M. Kowalika na Kongresie Energetycznym DISE nie tylko wpisuje się w potrzebę zacieśniania sojuszu polsko-amerykańskiego, ale także pozwoliła poznać plany Westinghouse w zakresie wdrożenia energetyki jądrowej do polskiego miksu energetycznego.

🔹 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest regionalną instytucją finansów publicznych, udzielającym wsparcia finansowego na rzecz przedsięwzięć służących ochronie środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Obszarami wsparcia WFOŚiGW są m.in.: ochrona atmosfery (w tym rozwój OZE i poprawa efektywności energetycznej), zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona różnorodności biologicznej.

🔹 Grupa Azoty S.A. to jedna z najbardziej liczących się firm w branży nawozowo-chemicznej w Europe, działająca w sektorze m.in.: nawozów mineralnych i tworzyw inżynieryjnych. Azoty są aktywnym uczestnikiem transformacji polskiej chemii. Zrównoważony rozwój to cel strategiczny Spółki. W strategii w perspektywie 2030 r. Azoty planują rozwój projektów w obszarach: zielonych produktów, zielonych technologii i zielonej organizacji. Udział F. Grzegorczyka w Kongresie Energetycznym stanowił ważny głos Grupy Azoty w dyskusji na temat bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego.

Dziękujemy Partnerom Srebrnym za udział w VIII Kongresie Energetycznym DISE i liczymy na Państwa obecność za rok!
... Zobacz więcejZobacz mniej

👉 Mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacją, że Partnerami Srebrnymi VIII Kongresu Energetycznego byli także: Westinghouse, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Grupa Azoty

🔹 Westinghouse Electric Company to firma z ponad 130 letnim doświadczeniem, będąca globalnym liderem technologii jądrowych. Celem Spółki jest budowanie bezemisyjnej przyszłości w oparciu o generację atomową. Westinghouse dostrzega potencjał w zainwestowaniu w polski rynek energii, przedkładając Minister Klimatu i Środowiska ofertę w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Obecność M. Kowalika na Kongresie Energetycznym DISE nie tylko wpisuje się w potrzebę zacieśniania sojuszu polsko-amerykańskiego, ale także pozwoliła poznać plany Westinghouse w zakresie wdrożenia energetyki jądrowej do polskiego miksu energetycznego.

🔹 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest regionalną instytucją finansów publicznych, udzielającym wsparcia finansowego na rzecz przedsięwzięć służących ochronie środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Obszarami wsparcia WFOŚiGW są m.in.: ochrona atmosfery (w tym rozwój OZE i poprawa efektywności energetycznej), zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona różnorodności biologicznej.

🔹 Grupa Azoty S.A. to jedna z najbardziej liczących się firm w branży nawozowo-chemicznej w Europe, działająca w sektorze m.in.: nawozów mineralnych i tworzyw inżynieryjnych. Azoty są aktywnym uczestnikiem transformacji polskiej chemii. Zrównoważony rozwój to cel strategiczny Spółki. W strategii w perspektywie 2030 r. Azoty planują rozwój projektów w obszarach: zielonych produktów, zielonych technologii i zielonej organizacji. Udział F. Grzegorczyka w Kongresie Energetycznym stanowił ważny głos Grupy Azoty w dyskusji na temat bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego.

Dziękujemy Partnerom Srebrnym za udział w VIII Kongresie Energetycznym DISE i liczymy na Państwa obecność za rok!
2 miesiące temu
DISE Energy

VIII Kongres Energetyczny DISE dobiegł końca.
Za nami kilkanaście sesji panelowych, kilkadziesiąt komentarzy ekspertów, inspirujące wymiany myśli i nowe pomysły, które oby jak najszybciej wpłynęły na polski rynek energii.
Dziękujemy uczestnikom, prelegentom, patronom i wszystkim partnerom.

Do zobaczenia za rok!
... Zobacz więcejZobacz mniej

VIII Kongres Energetyczny DISE dobiegł końca. 
Za nami kilkanaście sesji panelowych, kilkadziesiąt komentarzy ekspertów, inspirujące wymiany myśli i nowe pomysły, które oby jak najszybciej wpłynęły na polski rynek energii. 
Dziękujemy uczestnikom, prelegentom, patronom i wszystkim partnerom. 

Do zobaczenia za rok!
2 miesiące temu
DISE Energy

👉 Trwa ostatnia sesja panelowa VIII Kongresu Energetycznego. Jednym z paneli dyskusyjnych jest: Potencjał dla wodoru w gospodarce – wykorzystanie zielonego wodoru w transporcie, przemyśle oraz na rzecz dekarbonizacji gazownictwa! Prelegenci dyskutują o roli wodoru jako paliwie i nośniku energii w globalnym net zero pursuit.

👉 Moderatorką panelu jest Agnieszka Spirydowicz, prezes zarządu- ZKlaster, która do dyskusji zaprosiła:
🔹 prof. dr hab. inż. Halinę-Pawlak Kruczek – dyrektor, Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii, Politechnika Wrocławska,
🔹 Sławomira Sobkiewicza – prezes, Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa,
🔹 Ireneusza Krupę – członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG sp. z o.o.,
🔹 Dominikę Niewierską – kierownik Działu Rozwoju Nowych Strumieni Biznesowych, PKN ORLEN,
🔹 dr. hab. inż. Jakuba Kupeckiego, prof. IEn – kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i
🔹 dr. inż. Wojciecha Myśleckiego, prof. honorowego UP – przewodniczący Rady Programowej, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka-Polska.

👉 Drugi panel to "Transformacja ciepłownictwa – jak zapewnić efektywność energetyczną oraz czyste i bezpieczne ciepło dla odbiorców indywidualnych i przemysłu?
... Zobacz więcejZobacz mniej

👉 Trwa ostatnia sesja panelowa VIII Kongresu Energetycznego. Jednym z paneli dyskusyjnych jest: Potencjał dla wodoru w gospodarce – wykorzystanie zielonego wodoru w transporcie, przemyśle oraz na rzecz dekarbonizacji gazownictwa! Prelegenci dyskutują o roli wodoru jako paliwie i nośniku energii w globalnym net zero pursuit. 

👉 Moderatorką panelu jest Agnieszka Spirydowicz, prezes zarządu- ZKlaster, która do dyskusji zaprosiła:
🔹 prof. dr hab. inż. Halinę-Pawlak Kruczek – dyrektor, Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii, Politechnika Wrocławska,
🔹 Sławomira Sobkiewicza – prezes, Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa,
🔹 Ireneusza Krupę – członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG sp. z o.o.,
🔹 Dominikę Niewierską – kierownik Działu Rozwoju Nowych Strumieni Biznesowych, PKN ORLEN,
🔹 dr. hab. inż. Jakuba Kupeckiego, prof. IEn – kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i
🔹 dr. inż. Wojciecha Myśleckiego, prof. honorowego UP – przewodniczący Rady Programowej, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka-Polska.

👉 Drugi panel to Transformacja ciepłownictwa – jak zapewnić efektywność energetyczną oraz czyste i bezpieczne ciepło dla odbiorców indywidualnych i przemysłu?

Komentuj na Facebooku

Dziękujemy 🙂 Nasza prezes Agnieszka Spirydowicz zawsze 🔝

Załaduj więcej