edukacja-baner

Projekt

Transformacja energetyczna musi zacząć się od nas samych, a świadomość w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, wpływu człowieka na klimat, odnawialnych i nieemisyjnych źródeł energii należy kształtować od najmłodszych lat. Dlatego opracowaliśmy projekt dedykowany najmłodszym, którzy stanowią przyszłość Polskiej energetyki.

szkola-grafika2

Edukacja ekologiczna

Zajęcia będą służyły edukacji ekologicznej, której celem będzie podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska, zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów w obszarze wpływu sektora energetycznego na środowisko i klimat, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w energetyce oraz roli prosumentów oraz kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych u dzieci.

Program

foto-szkola1

Zajęcia dydaktyczne w Centrum Badawczo-Rozwojowym Klastra, w czasie których uczniowie zdobędą wiedzę w zakresie zmian klimatycznych i związanych z nimi zagrożeń oraz sposobów pozyskiwania i magazynowania energii odnawialnej. Dowiedzą się również co oznacza termin „prosument”, jaka jest rola prosumentów w energetyce oraz w jaki sposób można nim zostać. Podsumowaniem dnia zajęć edukacyjnych będzie quiz dotyczących znajomości zagadnień związanych z wpływem sektora energetycznego na środowisko i klimat, możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii w energetyce oraz rolą prosumentów.

szkola-grafika
foto-szkola2

Tour edukacyjny na terenie Klastra, podczas którego uczniowie będą mieli okazję zobaczyć turbiny wiatrowe, magazyny energii, panele fotowoltaiczne oraz pionierską instalację Agro Hydro Energy.

Energetyczny Klaster Oławski

foto-klaster
logo-klaster

Centrum Badawczo rozwojowe jest nowym miejscem na Dolnym Śląsku, w którym odbywają się liczne konferencje, badania jednostek naukowych, spotkania uczniów i studentów. To miejsce, gdzie można zdobyć szeroką wiedzę w zakresie energii odnawialnej jak i mechanizmów produkcji.

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

Dolny Śląsk - logotyp, kolor (jpg-zip)