Michał Kurtyka

Minister Klimatu

Jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama D. Phillips’a. W trakcie studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji rynku pod przewodnictwem profesora Jean Tirole, laureata nagrody Nobla z ekonomii w 2014 r. W obszarze ekonomii międzynarodowej studiował na uniwersytecie w Louvain La Neuve oraz uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Był wykładowcą w zakresie zarządzania zmianą, ekonomii, organizacji rynku i strategii przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas oraz Oxford Programme On Modern Poland. Jest współautorem koncepcji prowadzenia skutecznych zmian w przedsiębiorstwie, opisanej w książce „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania”, jak również autorem książki „Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego w latach 1990-2009”.

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu. Następnie prowadził modernizację wielu polskich firm, w których wspierał dostosowanie do wyzwań europejskiego i globalnego rynku. Był promotorem europejskiej współpracy w zakresie zmian przemysłowych i dostosowania przemysłu w Europie do wyzwań globalizacji m.in. w ramach Europejskiego Uniwersytetu Pracy oraz Fundacji Dublińskiej.

Jest autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce, napisanej w latach 2013-2015 wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności.

Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać.

27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24 – szczytu klimatycznego ONZ w Polsce. 2 grudnia 2018 r. został Prezydentem COP 24.

Od lipca 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

15 listopada 2019 r. powołany na stanowisko ministra w nowoutworzonym Ministerstwie Klimatu.

Adam Gawęda

Secretary of State, Government Plenipotentiary for the Restructuring of Coal Mining. Expert on energy and raw materials policy, a member of the Polish Committee of the World Energy Council. He participated in the development of mining plans and strategies.

He has been the Secretary of State in the Ministry of Energy and the Government Plenipotentiary for the Restructuring of Coal Mining since 15 July 2019.
He was born on November 3, 1967 in Rydułtowy. A graduate of the Silesian University of Technology in Gliwice, M.Sc. Eng. In the filed of mining and geology, an expert on energy and raw materials policy, a member of the Polish Committee of the World Energy Council.
In 1994-2007, he held managerial positions in the mining industry: a coordinator of the Strategy Office and the Production Resources Management Team at the Południe Mining Center, plenipotentiary of the Director of
Quality Management Systems, head of investment and environmental
protection, deputy head of the blasting service and mining works, a mining senior foreman. He participated in the development of mining plans and strategies. He monitored macro-environment elements in the mining industry, developed a report on the condition of it along with proposals for a recovery plan. He participated in the work of the steering team related to the following reports „Potential for the reduction of greenhouse gas emissions in Poland by 2050” and „Forecasts of demand for the Polish economy for hard coal and lignite as a raw material for energy in the 2050 perspective”.

Stefan Gullgren

Gość Honorowy – Ambasador Szwecji w Polsce

Stefan Gullgren jest Ambasadorem Szwecji w Polsce od września 2017 roku. Przed przyjazdem do Polski, w latach 2008–2013 piastował stanowisko ambasadora Szwecji w Kijowie, a w latach 2013-2017 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji na stanowisku Dyrektora Wydziału ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

Ole Egberg Mikkelsen

Ambasador Królestwa Danii w Polsce

Ole Egberg Mikkelsen jest Ambasadorem Królestwa Danii w Polsce od września 2016 roku. Ambasador Mikkelsen urodził się w 1956 r. w Esbjerg w zachodniej Danii. Uzyskał tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie w Aarhus oraz pełnił funkcję eksternistycznego wykładowcy na Uniwersytecie Kopenhaskim w latach 2000-2005. Jest członkiem krajowej rady egzaminatorów eksternistycznych w dziedzinie nauk politycznych w Danii. Ambasador Mikkelsen jest członkiem Duńskiej Rady Apelacyjnej ds. Uchodźczych. Jest rycerzem krzyża pierwszej klasy Orderu Dannebrog.

Olav Myklebust

Na stanowisku Ambasadora Norwegii w Polsce od roku 2018.  Posiada 25-letnie doświadczenia w norweskiej służbie zagranicznej, w tym w Islandii i Belgii oraz jako zastępca Ambasadora w dwóch placówkach : w Londynie i stałej delegacji przy OECD w Paryżu. Przez 11 lat pracował w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Oslo, w tym jako dyrektor generalny.

Prowadzi szeroko zakrojone prace nad prawem morza, w tym jako przewodniczący Zgromadzenia i Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.

Magnus Hall

President and CEO of Vattenfall, President of Eurelectric

Mr. Hall is President and CEO of Vattenfall AB as per October 1 2014. In the period 1985 until 2014, Mr. Hall kept various positions at stock listed group Holmen, lately as President and CEO 2004-2014. He holds MSc in Industrial Engineering and Management at the Linköping University and studied as a Fulbright scholar at Georgetown University, USA. Mr Hall is chairman of the Swedish media group NTM and President of Eurelectric, the European Power Assocation.

Mikael Lemström 

Mr. Mikael Lemström is the Vice President, Heating and Cooling at Fortum Oyj, Solutions Division from November 2016. He is responsible for the heating and cooling business area in the City Solutions division covering 13 production and distribution systems in Finland, the Baltic countries and Poland.Johan Mikael Lemström in 1990-1992 worked as a reliability engineer in the nuclear energy department at Imatran Voima Oy in Vantaa (Finland). Later he was a research fellow at the Finance Department of the Swedish School of Economics and Business Administration in Helsinki, after which he returned to the energy industry.

Lemström worked, among others as an engineer, analyst and manager in branches and companies of IVO and Fortum in Indonesia, Malaysia and Thailand. Then, until 2008, he represented the interests of Fortum Service in the Middle East and Southeast Asia.

Johan Mikael Lemström in 2008-2009 was the vice-president of Fortum Service in Espoo (Finland).

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,  przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie, a także  studiów  menedżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w różnych obszarach  w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). W latach 2012 – 2016 odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A za obszar operacji banku pełniąc funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku Banków Polskich.

Saulius Bilys

CEO of AB Amber Grid

Lithuania’s natural gas Transmission System Operator, since 2013. Before that: Head of Strategic Development Division, AB Lietuvos Dujos (2004–2013); Head of E.ON Energie AG Representative Office, Vilnius (2001–2004); Energy Consultant, Dansk Energi Management A/S (1996–2001); Engineer, AB Lietuvos Energija (1989–1996).

Darius Maikštėnas

Chairman of the Board and CEO of Ignitis Group, has been managing international innovative telecommunication solutions company established in Silicon Valley. Prior to this, D. Maikštėnas had more than 20 years of experience in executive level leadership positions across IT, Telecommunications industries. D. Maikštėnas is a graduate of the Harvard Business School GMP (General Management Program), a graduate of the Baltic Management Institute with a Master of Business Administration degree.

Rafał Hajduk

Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP

Rafał jest szefem zespołu doradztwa energetycznego. Jego doświadczenie obejmuje wszelkiego rodzaju prace w sektorze energetycznym, m.in. doradztwo w zakresie inwestycji w infrastrukturę energetyczną, w szczególności elektrownie, project finance, fuzje i przejęcia, JV oraz doradztwo przy obrocie energią, paliwami, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i powiązanymi instrumentami pochodnymi. Rafał doradza w zakresie aspektów regulacyjnych i kontraktowych.
Rafał Hajduk jest oficjalnym polskim doradcą prawnym EFET (European Federation of Energy Traders).

dr Paweł Grzejszczak

Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP

Paweł jest specjalistą w zakresie prawa energetycznego, transakcji typu project finance, projektów prywatyzacyjnych, fuzji i przejęć oraz projektów restrukturyzacyjnych w energetyce. Doradza klientom z sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwowej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, realizacji inwestycji, finansowania projektów infrastrukturalnych, kontraktów handlowych, pomocy publicznej oraz zamówień sektorowych. Jest ekspertem w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze kogeneracji oraz energetyki odnawialnej. Doradza w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych związanych z regulacjami obowiązującymi w sektorze energetycznym. Ekspert w obszarze europejskiego prawa energetycznego.

Agnieszka Wasilewska-Semail

Prezes Zarządu, Rafako S.A.

Agnieszka Wasilewska-Semail jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii, gdzie uzyskała tytuł Master of Laws (L.LM). Przez ponad 18 lat związana była z sektorem bankowym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Belgii w Bank Brussels Lambert (obecnie ING Bank Belgium), jako Area Manager w Departamencie International Banking, później jako zarządzający komórką European Business Desk. W 2002 roku rozpoczęła pracę w Kredyt Banku SA, gdzie stworzyła oraz zarządzała pionem operacji banku. W tym czasie pełniła także funkcję członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. W latach 2005 – 2007 pełniła funkcje managerskie w obszarze produktów korporacyjnych oraz bankowości transakcyjnej w ING Banku Śląskim oraz Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup). Od 2007 do września 2014 roku związana była z PKO Bankiem Polskim, gdzie początkowo odpowiadała za stworzenie i zarządzanie Pionem Bankowości Transakcyjnej a od lipca 2011 kierowała Pionem Sprzedaży Korporacyjnej. W tym czasie pełniła także funkcje członka Rad Nadzorczych spółek z Grupy PKO Banku Polskiego (PKO Faktoring SA, PKO Leasing SA oraz eService Sp. z o.o.). Stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO SA objęła we wrześniu 2014 roku.

Tomasz Bendlewski

Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu (1990), stypendysta Unii Europejskiej FH Weihenstephan (1991-1992). W latach 1994 – 1999 ekspert i Kierownik Projektów realizowanych w ramach programów pomocowych Phare i USAID. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w latach 1993 – 2005 członek zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z doradztwem gospodarczym, informatyką i branżą energetyczną. Od roku 2006 związany z grupą kapitałową Asseco, gdzie jest osobą zarządzającą sektorem energii i gazu. Współautor szeregu badań rynku energii, strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, programów restrukturyzacyjnych oraz opracowań dotyczących rozwoju rynku energetycznego. Członek Komitetów Sterujących w kilku największych polskich projektach informatycznych realizowanych dla branży energetycznej. Współautor strategii rozwoju działalności Asseco na rynkach krajowych i zagranicznych, pełni nadzór nad rozwojem produktów Asseco oraz ich internacjonalizacją i globalizacją.

Iweta Opolska

Director of Gas Trading Office, PKN ORLEN SA

Iweta Opolska has been a co-founder and director of Gas Trading Office at PKN ORLEN since 2013. She has 12 years of experience in the natural gas sector. Before joining PKN, she had been responsible for strategic and financial projects in the oil & gas sector at PwC. Graduate of Warsaw School of Economics and Aarhus University. Ph.D. in Economics of Warsaw University. The author of journalistic and scientific publications.

Jarosław Dybowski

Power Generation, Executive Director, PKN ORLEN SA

Jarosław Dybowski is an experienced manager with over 20 years of experience in management positions in companies with Polish capital and foreign. For almost three decades he has been professionally connected with the power sector. An active participant in strategic development processes of Polish and European energy.
He has extensive expert knowledge on energy markets (electricity, gas, coal, certificates) in Poland and in the countries of Central and Southern Europe. He co-created and implemented strategies for manufacturing, trading and sales of energy in many domestic and foreign companies.

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN SA

Od 23 marca 2018 roku Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN. Poprzednio Członek Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN.
Doświadczony menedżer z ponad 40-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach ENERGA Wytwarzanie S.A, Spółkach REMAK – KRAK Sp. z o.o., REMAK Opole, Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków.
Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz szeroką wiedzę z zakresu monitorowania i analizy najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Odznaczony Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa, Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa, Złotym Medalem za długoletnią służbę oraz Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną.

Monika Morawiecka

Prezes PGE Baltica

Od 13 lat związana jest z PGE. W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę pierwszych morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Wcześniej pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez europejskie stowarzyszenie szkół ekonomicznych CEMS.

Anna Streżyńska

Z wykształcenia prawnik, przez całe życie zawodowe zaangażowana w ICT (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Łączności, Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Centrum Studiów Regulacyjnych, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, Internet dla Mazowsza, Ministerstwo Cyfryzacji, MC2 Innovations). Od 15 listopada 2005 do 6 maja 2006 – podsekretarz stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. W latach 2006-2012 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od 2012 – 2014 przewodnicząca rady nadzorczej a od 2014 do listopada 2015 prezes zarządu w Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA. W marcu 2015 – CEO Internet dla Mazowsza. W latach 2012 – 2015 członek różnych ciał doradczych i eksperckich, m.in. w Radzie ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz United Nations Global Compact Poland. Od 2013 – ekspert w Fundacji Republikańskiej, od sierpnia 2015 członkini rady Ośrodka Analiz Strategicznych. W latach 2015-2018 minister cyfryzacji w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, przewodnicząca Rady Architektury oraz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

W 2008 uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego (przyznaną za zwalczanie monopolu na rynku telekomunikacyjnym) a w 2010 otrzymała Odznakę Honorową Bene Merito (za sławienie imienia Polski w świecie) z rąk Prezydenta RP. W 2012 wyróżnienia zwieńcza Nagroda im. Marka Cara, najwyższe wyróżnienie w sektorze informatyki przyznawane środowiskowo za dokonania w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem efektów społecznych działalności nagrodzonej osoby. W 2017 r. CIONET Polska przyznał Ministrowi Cyfryzacji i jego zespołowi nagrodę Digital Excellence Awards 2017 za transformację cyfrową.

Obecnie CEO Grupy Spółek Informatycznych MC2 Innovations, w tym MC2 Energy, która pracuje na rzecz sektora energetycznego w ramach Pilot Maker Elektro ScaleUp (PARP).

Tomasz Wilczak

Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNIG Termika S.A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego – kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność ogrzewnictwo i wentylacja. Ukończył również studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej.
W latach 2005 do 2007 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od 2007 był związany z Urzędem Dozoru Technicznego. Wcześniej pełnił funkcje w zarządach spółek z Grupy ENEA S.A. Autor i współautor licznych publikacji w zakresie ciepłownictwa, badań wymienników ciepła i innych urządzeń, oraz automatyzacji systemów ciepłowniczych.

Agnieszka Jakubiak

Koordynator projektu – sekcja koordynatorów obszaru, NCBiR

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, tytuł doktora chemii uzyskała w 2007 r. Potem związana przez wiele lat z Merck Polska, międzynarodowym graczem na rynku chemicznym i farmaceutycznym. Od 2009 r. pracowała w instytutach badawczych związanych z obszarem energetyki i paliw, prowadziła projekty badawcze m.in. ze zgazowania biomasy i odpadów, zaangażowana w wiele projektów polskich i zagranicznych z obszaru odnawialnych źródeł energii. Pracowała także przy projektach inwestycyjnych związanych z innowacyjnymi technologiami w ARP SA. W NCBR odpowiada za koordynację obszaru energia i odnawialne źródła energii, zainteresowana  ukierunkowaniem programów na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Jan Filip Staniłko

Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Ekspert w dziedzinie zarządzania rozwojem nowych produktów, polityki przemysłowej oraz ekonomii politycznej. Pracował m.in w Instytucie Studiów Przemysłowych, Warszawskim Instytucie Studiów Ekonomicznych oraz Instytucie Sobieskiego. W latach 2011-13 główny organizator Kongresu Polska Wielki Projekt. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadził projekty badawcze nt. m.in. różnorodności modeli innowacji i potencjału innowacyjnego w polskich firmach przemysłowych, strategii wzrostu i transformacji polskich firm przemysłowych, konkurencyjności polskiego przemysłu.

Ludwik Pieńkowski

Profesor AGH, wykładowca fizyki na Wydziale Energetyki i Paliw

Ludwik Pieńkowski, profesor AGH jest wykładowcą fizyki na Wydziale Energetyki i Paliw. Jest autorem ponad 80 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach. Prace te obejmują między innymi badanie skażenia radioaktywnego po katastrofie w Czarnobylu, fizykę ciężkich jonów, spektroskopię jądrową, reakcje spallacji, detekcję neutronów, wykorzystanie reaktorów wysokotemperaturowych w przemyśle oraz termohydraulikę reaktorów lekkowodnych, w tym reaktorów małych, modularnych (SMR) i ich bezpieczeństwo. Od 1997 roku uczestniczy w europejskich programach badawczych. Kilkanaście lat temu zainicjował w Polsce działalność mającą na celu wdrożenie reaktorów jądrowych małej mocy. W latach 2012 – 2015 był koordynatorem programu „Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych (HTRPL)”.

Dr hab. inż. Izabela Sówka

Profesor uczelni

Studia wyższe z tytułem mgr inż. ukończyła w 1997 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.  W marcu 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełni m.in. funkcję Kierownika Zakładu oraz akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Promotor 6ciu prac doktorskich, opiekun Koła Naukowego Environmental Team i koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Autorka recenzji, opinii m.in. do czasopism naukowych oraz współautorka ponad 200. udokumentowanych prac naukowych. Współautorka oraz autorka ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie tematyki związanej z zapachową jakością powietrza.

W dniu 26 lipca 2017 powołana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do zespołu doradczego do spraw opracowania ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym. Członkini grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka działającej w ramach sieci krajowej ‘Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju’ oraz zespołu roboczego ds. Jakości powietrza i efektywności energetycznej w województwie dolnośląskim. Wice-przewodnicząca Rady Naukowej IPIŚ PAN w Zabrzu.

Współorganizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych w tematyce ogólnorozumianej ochrony powietrza atmosferycznego oraz koordynatorka i współkoordynatorka badań naukowych i komercyjnych, w tym z zakresu zapachowego oddziaływania obiektów przemysłowych i gospodarki komunalnej, identyfikacji źródeł zanieczyszczeń powietrza,  metod oceny emisji gazów cieplarnianych na terenach miejskich oraz wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko i zdrowie.

Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: innowacje w inżynierii środowiska, metody poboru oraz pomiaru i przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zmiany w atmosferze o charakterze globalnym, planowanie i opracowywanie metodyki badań terenowych oraz modelowanie zanieczyszczeń powietrza, a także skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery.

Katarzyna Sobótka-Demianowska

ABB

W ABB Polska odpowiada za realizację globalnej strategii e-mobility koncernu w Europie Centralnej z naciskiem na rozwój segmentu transportu publicznego – infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych, ale także dla użytkowników indywidualnych.

Poprzednio odpowiedzialna za realizację projektu elektromobilności, w tym za budowę infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w największym koncernie paliwowo-energetycznym w regionie CEE.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektów badawczo-rozwojowo i wdrażania innowacji w zakresie energetyki.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, RES|The School for Renewable Energy Science na Islandii oraz Programu TOP 500 Innovators w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a także laureatka nagród międzynarodowych, w tym International Partnership for Hydrogen Economy, Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko – DBU oraz Swedish Inistitute.

Michał Rumiński

Prezes zarządu i partner zarządzający w EEC Ventures oraz EEC Magenta – grupie funduszy zajmujących się działalnością inwestycyjną w obszarach energetyki, gospodarki odpadami, czystych technologii i ochrony środowiska. Członek rad nadzorczych i przewodniczący komitetów audytu w spółkach KDPW_CCP, Ghelamco, Synthos S.A.

W latach 2000-2007 związany z KBC Group, od 2004 r. dyrektor ds. corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities N.V. W latach 2007-2012 w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures, pełnił funkcje: partnera inwestycyjnego, prezesa i członka Zarządu ABC Data Holding S.A., prezesa Zarządu i partnera zarządzającego Cleantech Venture Partners,  wiceprzewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Bankier.pl i Grupy Lew Sp. z o.o. Pełnił funkcje członka i przewodniczącego w Komitetach Audytu, Ryzyka, Strategii, Organizacji i Zarządzania w spółkach kapitałowych, w tym m.in. w Grupie Lotos S.A.

Absolwent MBA na University of Chicago, Booth School of Business, ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji „Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej” (INFOR, 2000). oraz „Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej” (Narodowy Bank Polski, 2004).

Filip Grzegorczyk

President of the Management Board, TAURON Polska Energia SA

As the President of the Management Board he oversees the following areas: strategic management and regulatory solutions, relationships with the environment (stakeholders), legal support and investor relations, risk management, legal and internal audit, security and compliance as well as human resources development and social dialogue policy.

A graduate of the Faculty of Law and Administration and the Faculty of International and Political Studies at the Jagiellonian University in Kraków, where he obtained the PhD degree in EU law, and subsequently his habilitation in business law. Graduate of Executive Master of Business Administration studies (AESE Business School, EM Normandie, Cracow School of Business CUE).

He also completed the Summer Advanced Course program in European Law at the University of London, King’s College, Centre of European Law, International Business and Trade Summer School program at the Catholic University of America – Columbus School of Law and Ecole de droit français Université d’Orléans. He speaks fluent English and French. He also knows Italian.

He has professional experience in the energy and fuel sector. From November 2015 he served as the Deputy Minister at the Ministry of State Treasury, responsible for strategic management and regulatory solutions. He was also a member of the Permanent Committee of the Council of Ministers. In 2011-2014 he worked for Kompania Węglowa as the management board proxy for energy sector development. In 2007-2008 he was a Member of the Management Board of TAURON.

He holds an Associate Professor position at the Cracow University of Economics, where he is a lecturer at the Management Faculty as well as at the Faculty of Economics and International Relations.

He’s married with two children.

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Ur. 18 czerwca 1956 roku w Sławoborzu. Ojciec dwóch synów. Samorządowiec i społecznik. Wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły (1986-1998).

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu i studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Działalność samorządową rozpoczął w 1990 roku jako radny i członek zarządu gminy Warta Bolesławiecka. W latach 1994–1998 delegat sejmiku samorządowego województwa legnickiego, w którym kierował Komisją Działań Społecznych. Od 1998 r. radny i wicestarosta powiatu bolesławieckiego.

Do 2001 r. sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji Związku Powiatów Polskich oraz pracował w Zespole ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dwukrotnie, w 2006r. oraz w 2010r., wybierany starostą powiatu bolesławieckiego. W tym samym okresie również Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Wieloletni członek Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Dolnośląskiego.
W lutym 2014 roku wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zaangażowany w działalność na rzecz edukacji, rozwoju gospodarczego i kultury. Członek Fundacji Polska Miedź, inicjator wielu akcji społecznych – między innymi tworzenia lokalnych oddziałów „Banków Żywności”. Laureat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, między innymi Zasłużony Działacz Kultury (2004), Dolnośląskiego Klucza Sukcesu (2008), Nagrody Gospodarczej Gryf Dolnośląski (2009), nagrody ministerialnej Lider Edukacji (2012), Srebrnego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju (2012).

Grzegorz Należyty

Board Member, Head of Gas and Power at Siemens Sp. z o.o.

Graduate of Information Technologies Faculty at the Technical University in Bialystok, Harvard Business School and the Executive MBA program. For many years has been associated with Siemens. In 2000-2005 he worked in the field of IT technology and IT solutions for the Siemens Business Service division and was responsible for outsourcing services and IT solutions sales. In the years 2005-2012 he decided to tie his future career with the telecommunications market and take advantage of previously gained experience working for Siemens Sp. z o.o. and Nokia Siemens Networks. He was responsible for sales development of Managed Services in the region of Western and Southern Europe. He was the Account Manager responsible for cooperation with T-Mobile in Poland, Slovakia, and the Czech Republic. He then supervised the activities of Nokia Siemens Networks in cooperation with Nokia Siemens Networks customers in the region of Central and Eastern Europe, later he was in charge of selling business solutions to customers in Western Europe. In 2012 he took up a new challenge and joined the Siemens Sp. z o.o. Currently he is a General Director of Power and Gas, Power Generation Services,  Wind Power and Renewables. Since April 2016 he is a Management Board Member of Siemens Sp. z o.o.

 

Artur Szymon Michalski

Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA).

W latach 2006-2008 był wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie pełni tą funkcję od grudnia 2015 roku.

W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra.

W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, a następnie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Pracował również w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Ekologicznych oraz w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie był specjalistą ds. organizacyjno-technicznych, a następnie kierownikiem Działu Nadzoru Technicznego.

W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ.

Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Szczególnie interesuje się tematyką akumulacji węgla przez środowisko leśne i glebowe (w tym zakresie robi doktorat), jak również pochłanianiem węgla i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów polityki klimatycznej dla rozwoju Polski.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami oraz cykl szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych oraz beneficjentów. Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji i seminariów, krajowych i międzynarodowych.

Obecnie, jako wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentu Innowacji i Ekspertyz, Departamentu Energii, Departamentu Ekomobilności, Departamentu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej, Departamentu Efektywności Energetycznej, Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej.

Jest odpowiedzialny za wdrażanie I osi priorytetowej (dot. energetyki) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz części działań II osi priorytetowej POIŚ 2014-20 związanych z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. Nadzoruje ponadto wdrażanie funduszy norweskich, tj. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego dysponentem jest Minister Energii.

Tomoho Umeda

Tomoho Umeda jest doradcą strategicznym pracującym w obszarach Doradztwa Politycznego, Public Affairs i Kształtowania Polityki. Opracował wiele globalnych strategii komunikacyjnych dla różnych branż, w tym chemicznej, energetycznej, węglowej, stalowej i farmaceutycznej. Jest specjalistą   w zakresie komunikacji społecznej, zarządzania kryzysowego, marketingu oddolnego i sieci społecznościowych, relacji inwestorskich oraz B2B, B2G, B2E. Przedsiębiorcą i szefem biznesu zlokalizowanego w Polsce, operującego w obszarach EMEA, ASEAN i APAC. Właścicielem i CEO TOMO Group, YOHO oraz założycielem fundacji Envisio. Jako prezes YOHO reprezentuje jedne z największych japońskich firm energetycznych w Polsce  i UE. Jest ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej, gdzie opracowuje projekty G2G w celu stworzenia platform dla polsko-japońskiej współpracy badawczo-rozwojowej. Tomoho jest także doradcą społecznym i ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego.

Przemysław Bielecki

Kieruje Działem Regulacji Zewnętrznych w Grupie LOTOS S.A. Pracował w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Energii, zasiadał w radach nadzorczych spółek z grupy kapitałowej PGNiG S.A. Pracował jako konsultant ds. pozyskiwania środków unijnych oraz zarządzania projektami dofinansowanymi z UE. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. Doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Luca Matrone

Luca Matrone is the Global Head of Energy in the Global Corporate department of Intesa Sanpaolo, and he is responsible for coordinating the coverage of the companies operating in the Power & Utilities and in the Oil & Gas sectors.

He assumed this position in 2017, leading the growth of the bank in the renewables space in Italy, in UK, in Poland, in USA, in Mexico, In Australia and in India, increasing the loan book of the bank supporting several energy players in particular in geographical areas such as Russia, India and the Middle East, sustaining the development of numerous LNG players and completing several commercial banking transactions and structured export financings.

Luca was formerly the head of Energy in the M&A team of Banca IMI, the investment banking arm of Intesa Sanpaolo group, that he joined in 2000.  In his capacity he coordinated several M&A transactions in the consolidation of the local utilities, in the trade sale of renewables portfolios and energy infrastructure assets, in cross-border deals related to the expansion abroad of Italian players and in the consolidation in Italy of foreign industrial and financial players.

Luca has been indicated by Intesa Sanpaolo to join the Environment and Energy committee of the Business at OECD.

Luca is In charge of Intesa Sanpaolo’s participation in the association Res4Med/Res4Africa, committed to foster the renewable energies in Africa and member of the Steering Committee of RenewAfrica, an industry-driven initiative promoting the creation of an innovative European Union supporting programme for the development of renewable energies in Africa.

Luca is a regular contributor to articles in the press related to energy themes and he has been invited to speak at several conferences organized by the Italian Ministry of Economic Development, Assoprevidenza, ANIE, Elettricità Futura, AGICI, Cesef, Solar Plaza, Europe Solar + Energy Storage.

Luca graduated from Bocconi University in 1998.

Janusz Gajowiecki

President of the Polish Wind Energy Association.

Working for the wind industry since 2008. A former Director of the Association, Janusz Gajowiecki is an expert in integration of power grids and support schemes. A representative of the wind power industry in numerous consultations, working groups and talks with other energy market participants in Poland and the EU. He graduated from the Copenhagen Business School with an MSc in International Relations.

Marek Gawroński

Wiceprezes ds. relacji z sektorem publicznym Volvo Polska

Posiada wieloletnie doświadczenie w spółkach w sektorach transportowym, motoryzacyjnym i energetycznym, w których był odpowiedzialny za działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, komunikacją, marketingiem oraz zrównoważonym rozwojem. Zajmował wyższe stanowiska kierownicze w Alstom, Shell, PGE Polskiej Grupie Energetycznej i Vattenfall, będąc w nich odpowiedzialnym za kwestie krajowe, jak również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Mirosław Skowron

Członek Zarządu, Ciech S.A.

Mirosław Skowron jest ekspertem z doświadczeniem w branży energetycznej i budowlanej. W przeszłości pełnił funkcję prezesa m.in. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń S.A. w ramach Grupy KGHM, Polimexu-Energetyka Sp. z o.o., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. i Energa Invest S.A., a także PGE Elektrownia Opole S.A.. Pan Mirosław Skowron ukończył Politechnikę Wrocławską, studia MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiada dyplom MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Maciej Woźniak

Wiceprezes PGNiG SA ds. Handlowych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2003-2008 pracował w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Gospodarki. Od 2008 do 2013 był głównym doradcą Premiera ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i doradcą Ministra Środowiska oraz Głównego Geologa Kraju.

Hando Sutter

Chairman of the Management Board, Eesti Energia

Hando Sutter has served as the Chairman of the Management Board of Eesti Energia since December 2014.  Prior to this he was the regional manager of Nord Pool Spot power exchange in the Baltics and Russia. He has also previously worked in the management teams of different regional companies.

Artur Zawartko

Wiceprezes Zarządu, Gaz-System S.A.

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska. Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.

W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju;  uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina),  State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o.  W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej.

Artur Zawartko jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  i dwu studiów  podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej  (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute.

Andrzej Kensbok

Prezes KGHM International Ltd
Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A.

Absolwent Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych korporacjach, firmach produkcyjnych, konsultingowych, i własnej działalności biznesowej. W latach 2017-2019 wiceprezes ARP SA. Obecnie Prezes KGHM International Ltd. i Dyrektor Naczelny KGHM ds. Projektów strategicznych.

Henryk Mucha

Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od września 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w Grupie ATOS Polska (wcześniej Grupa Bull Polska). Odpowiadał, między innymi, za budowę strategii, oferty produktowej, a także rozwój sprzedaży w obszarach energy&utility oraz do sektora publicznego. Pozyskiwał nowe obszary sprzedaży i budował kanały sprzedaży partnerskiej. W latach 2005-2011 był odpowiedzialny za sprzedaż w spółkach branży IT m.in. Innovation Technology Group SA oraz WASKO SA. Wcześniej związany z PKN Orlen SA, gdzie odpowiadał za koordynację wsparcia sprzedaży we wszystkich Regionalnych Biurach Handlu Detalicznego.

Piotr Listwoń

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Piotr Listwoń związany jest z Grupą Kapitałową Towarowej Giełdy Energii od 2008 r., początkowo jako pracownik Departamentu Notowań, następnie jako członek zespołu, którego zadaniem było uruchomienie działalności operacyjnej giełdowej izby rozrachunkowej oraz izby rozliczeniowej i rozrachunkowej. W latach 2010-2014 obejmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu Rozliczeń i Rozrachunku w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., a od 2014 r. jako Dyrektor Działu, gdzie kierował pracami m.in. nad wdrożeniem nowego modelu rozrachunku finansowego opartego o współpracę Izby z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. oraz największymi bankami w Polsce przy obsłudze płatności wynikających z rozliczonych transakcji. W latach 2013 – 2018 pełnił w IRGiT funkcję Dyrektora Rozwoju Współpracy Międzynarodowej. W kwietniu 2018 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii, gdzie odpowiada za działalność operacyjną giełdy.

Piotr Listwoń jest absolwentem wydziału Zarządzania Strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania (POU/Oxford Brookes University), gdzie uzyskał także dyplom MBA. Posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie obrotu, rozliczeń rynków terminowych towarowych, rynku instrumentów finansowych oraz rozliczeń transakcji z market coupling, PCR.

Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 roku ukończył aplikację adwokacką w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Do 2015 roku pracował w kancelariach adwokackich. W latach 2000-2003 związany z Ernst&Young Sp. z o.o.  Ekspert w Instytucie Jagiellońskim w latach 2011-2012. Od 2014 roku prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia. Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Civitas, Politechnice Warszawskiej i Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Zajmuje się głównie prawem energetycznym i europejskim prawem konkurencji.

Łukasz Kroplewski

Vice-President of the Management Board for Development, PGNiG SA

Lawyer, mediator, Executive MBA graduate. Vice-President of the Management Board for Development, PGNiG SA. President of the Management Board in the Chamber of Gas Industry, Counsellor of the Polish Chamber of Commerce, Chairman of the Board of International Centre of Excellence on Coal Mine Methane. Vice-Chairman of the UNECE Group of Experts on Gas and member of the UNECE Group of Experts on Coal Mine Methane.

Maciej Jakubik

Executive director of Central Europe Energy Partners (CEEP) since October 2016. He has been a diplomat and civil servant for several years working in Polish public administration, EU institutions and international organisations. Prior to CEEP, worked in the Ministry of Foreign Affairs in Warsaw, in the Embassy of Poland in Moscow, EU Delegation in Kiev and the Chancellery of the President of Poland where he dealt with foreign and energy affairs.

Graduated from the Institute of Political Science and the Centre for East European Studies, Warsaw University. He holds MA in European Studies from the College of Europe. Completed various courses on energy sector and energy security.

Krzysztof Serafin Sitarski

(ur. 14 listopada 1976 w Wodzisławiu Śląskim) – polski inżynier i polityk, poseł na Sejm VIII kadencji.

Krzysztof Sitarski jest absolwentem Politechniki Śląskiej na Wydziale Górnictwa i Geologii oraz Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Rozpoczynał pracę jako górnik na kopalni węgla kamiennego, następnie pracował jako osoba dozoru górniczego niższego, średniego oraz wyższego. Powołany na stanowisko Dyspozytora Ruchu. Prowadził również własną działalność gospodarczą w branży przewozowo-transportowej. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu rybnickim. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 12 127 głosów. W Sejmie został m.in. wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. W latach 2015–2017 reprezentował polski parlament w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Jedyny parlamentarzysta uczestniczący w negocjacjach między rządem, a strona społeczną podczas tworzenia Polskiej Grupy Górniczej. W 2016 współtworzył stowarzyszenie Endecja i został jego pełnomocnikiem w województwie śląskim. Założyciel Parlamentarnego Zespołu POLSKA WODOROWA. Wprowadził zapisy w ustawodawstwie zmieniające zasady rozliczania pomiędzy prosumentami a sprzedawcą zobowiązanym ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej, wprowadził pojęcie wodoru jako paliwa alternatywnego do ustawy o elektromobilności. Autor programu wspierającego nowoczesne rozwiązania w górnictwie oraz koksownictwie Polish Hydrogen is co@l ! Propagator zeroemisyjnego transportu. Prezes Stowarzyszenia Polski Wodór.

 

Adam Zalewski 

Dyrektor Strategii i Rozwoju 

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie telekomunikacji i informatyki.

Jest ekspertem w dziedzinie telematyki, inteligentnych sieci oraz magazynowania energii.

Od 2006 roku aktywnie uczestniczy w pracach wdrożeniowych inteligentnych sieci  w europejskiej i polskiej branży energetycznej zarówno w procesach legislacyjnych oraz instalacjach w największych  grupach energetycznych Eon, Vatenfall, PGE, ENERGA oraz TAURON.

Ukończył studia na wydziale Elektrycznym i Elektronicznym  w Adam Smith College w Edynburgu, oraz Informatykę w obszarze Sztucznej Inteligencji w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych  w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe rozpoczął w Ernst & Young . Cenne doświadczenie zdobył za budowę i rozwój portfolio w obszarze ICT dla Energetyki  takich firm jak Schrack Technik, Comarch,  Deutsche Telekom, T-matic Systems. Do 2018 roku jako  Wiceprezes  Networked Energy Services reprezentował OSGP Alliance  największy na świecie ekosystem inteligentnych rozwiązań  dla energetyki zrzeszający kilkaset europejskich podmiotów administracji publicznej, biznesu, nauki i technologii.  Technologie OSGP są stosowane w Europie na ponad 35mln odbiorców w takich grupach energetycznych jak Enel, Eon, Vatenfall czy też Tauron.

Od połowy 2018 roku odpowiada za rozwój biznesu Griffin Group Energy.  Griffin Group Energy, działa aktywnie w sektorze energetycznym zarówno w segmencie publicznym jak i komercyjnym. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu projektami w zakresie analizy, studium wykonalności, instalacji, konfiguracji i utrzymania. Oferta firmy obejmuje: inteligentne sieci i liczniki, magazyny energii, optymalizację efektywności energetycznej, inteligentne budynki , panele fotowoltaiczne oraz alternatywne źródła zasilania. Griffin Group Energy jest partnerem czołowych światowych dostawców z sektora energetycznego na rynku Polskim.

Członek PKN w obszarze Inteligentnych sieci i inteligentnych miast.

Robert Tomaszewski

Robert Tomaszewski odpowiada za sektor energetyczny i paliwowy. Związany z Polityką Insight od jej początków, jest głównym autorem serwisu PI Energy.

Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe studia z funkcjonowania rynku energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Stypendysta Northeastern Illinois University w Chicago oraz Radboud University Nijmegen.

Waldemar Skomudek

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. Politechniki Opolskiej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studium menedżerskie Nowoczesne zarządzanie finansami – WIFI Osterreich Institut Wien oraz studia menedżerskie w zakresie Nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 27-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. Od 2001 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych – Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa PSE Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jest doradcą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, biegłym sądowym, a także Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers. Autor ponad 170 publikacji.

Holger Grubel

Mr. Grubel is the Head of Portfolio Development Offshore Wind of EnBW AG – responsible for all development projects in offshore wind globally for EnBW. He has a significant track record of 12 years of large-scale projects in the offshore wind industry. Mr. Grubel has ran offshore wind projects with full responsibility on budget, staff, contractual and conceptual concerns for several projects exceeding EUR 1 billion. He is well experienced in regulatory affairs, tender and contract phases, as well as on bringing development projects to financial close. Mr. Grubel graduated from RWTH Aachen in 1997 as mechanical engineer.

Aneta Wilmańska

Graduated from the Faculty of Economics and Sociology at University of Lodz (2000), Postgraduate European Studies, University of Lodz (2001) and Postgraduate Management Studies, University of Warsaw (2012). Since 2018 a student of Executive MBA, Akademia L. Kozminskiego.
Alumnus of Socrates-Erasmus (2000) and the Marshall Memorial Fellowship of the GMF (2011).
She has over 12-year experience in holding senior positions in Polish administration, namely: Under-Secretary of State in the Ministry of Environment (2011-2013), vice-President of Polish Agency for Enterprise Development – PARP (2008-2011) and a deputy director in the Ministry of Economy (2004-2008).
She has an excellent grasp of cohesion policy instruments in the area of environment, low emission economy, SMEs and innovation. This insight allowed her to contribute to the development of SMEs, the increase of RES, waste and sewage management investments as well as improving energy efficiency in housing & industry throughout Poland.
Under Aneta’s supervision at the PARP, many support schemes for innovation and entrepreneurship were launched. Contributing to SMEs development in Poland.
Aneta was one of the pioneers in the Ministry of Economy preparing Poland to the EU accession. For her involvement and contributions to the EU integration over 12 years of her work she was honoured to receive the Gold Cross of Merit (2014).
Since 2016, she is a Director of PGNiG SA Representative Office in Brussels and since 2019 Vice chair of the EU Committee of the IOGP, advocating in Brussels for natural gas.
In 2019, she was awarded with Mining Director of the 2nd Grade for outstanding work for Poland in the field of energy (2019).

Piotr Paszko

Wojciech Hann

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse i zarządzanie strategiczne) na University of Rochester (USA).

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

W 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w departamencie rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2008 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu  Energy&Utilities.  Należał także do zespołów EY w Warszawie, a także Cortland, Brovitz & Co. w Nowym Jorku.

Andrzej Jeżewski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; laureat nagrody Gali „Rakiety Biznesu”; od 38 lat właściciel firmy Promet-Plast S.C. zajmującej się produkcją energii odnawialnej oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych, Prezes w firmie EP-P Sp. z o.o. Sk., oraz lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO. W latach 1990 – 1998 przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa  i Przewodniczącego Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej w Oławie zrzeszającej ponad 400 zakładów rzemieślniczych .

Prelegent na Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym.

Energią odnawialną zainteresowany od blisko 20 lat, natomiast praktyczną przygodę z odnawialnymi źródłami energii rozpoczął w 2009 roku wraz z inwestycją w turbiny wiatrowe. W chwili obecnej firma zarządzana przez Andrzeja Jeżewskiego posiada 6 turbin o łącznej mocy 9,2 MW.

Rozbudowa mocy wiatrowych i fotowoltaicznych, uruchomienie kogeneracji metanowej i wodorowej oraz budowa magazynów energii to inwestycje na kolejny rok.

W 2017 roku z jego inicjatywy rozpoczęło działalność Centrum Badawczo-Rozwojowe wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych. Promet-Plast to pierwszy w Polsce zakład produkcji wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji. Ponadto produkcja oparta jest na patentach, których autorami są właściciele Promet-Plast Elżbieta i Andrzej Jeżewscy.

Centrum Badawczo – Rozwojowe stało się idealnym miejscem do dalszej pracy nad rozwojem energii odnawialnej. Z inicjatywy Andrzeja Jeżewskiego powstał Energetyczny Klaster Oławski EKO, w skład którego wchodzą jednostki samorządu terytorialnego (miasto i gmina Oława oraz powiat) a także kilkanaście firm głównie ze stref przemysłowych. Energetyczny Klaster Oławski EKO otrzymał certyfikat pilotażowego klastra energii.

Ambicją Andrzeja Jeżewskiego jest nieustanny rozwój energii odnawialnej i praca u podstaw w tej sferze, tak aby to lokalne społeczności wyznaczały ekologiczny trend w Polsce.

Prywatnie człowiek stale szukający możliwości rozwoju i zyskiwania nowych doświadczeń, pasjonat gór zarówno latem, jak i zimą, nastawiony na aktywny wypoczynek.

Ireneusz Krupa

Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Absolwent Wydziałów Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz Politechnice Warszawskiej w zakresie Inżynierii Gazownictwa. W Szkole Głównej Handlowej ukończył studia z Zarządzania Projektami. Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d’Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w eksploatacji obiektów energetycznych. Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako Projektant, a następnie Kierownik Pracowni Projektowej w GAZOPROJKET S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, tłoczni gazu tranzytowych oraz w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu, największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych.

Po przejściu do Centrali PGNiG S.A. brał udział w najważniejszych projektach strategicznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączenia Polska – Dania Baltic Pipe.

W ostatnich latach związany z OSP GAZ-SYSTEM S.A., w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju stanowiących odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku gazu w Polsce. Jednocześnie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami branżowymi. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego II stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Z dniem 1 października 2018 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast z dniem 21 sierpnia 2019 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. technicznych i utrzymania sieci.

Piotr Rudzki

Piotr Rudzki jest partnerem odpowiedzialnym za usługi wyceny przedsiębiorstw na potrzeby transakcji, sporów oraz dla celów regulacyjnych. Piotr odpowiedzialny jest również za zespół innowacji, świadczący usługi zarówno dla dużych korporacji wdrażających rozwiązania innowacyjne jak i dla start-upów, które dopiero rozpoczynają działalność biznesową.

Piotr ma 16-letnie doświadczenie transakcyjne, zdobyte w pracy w bankowości inwestycyjnej oraz doradztwie biznesowym.

Dr inż. Paweł Bielski

Dyrektor

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie

Na stanowisko Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie został powołany przez Ministra Rozwoju w październiku 2016 r. po wygranym konkursie. Jednocześnie od września 2018 r. do marca 2019 r. pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego z powołania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Całe życie zawodowe związany z przemysłem chemicznym, zwłaszcza w obszarach strategii i rozwoju. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty S.A., pracował na stanowisku Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A., wcześniej zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A., Mennicy – Metale Szlachetne Sp. z o.o. oraz Endress + Hauser Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał następnie stopień doktora nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie oraz program The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute.

Robert Bednarski

Dyrektor Biura SmartCity i Zarządzania Projektami w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Absolwent ekonomii (UMCS w Lublinie), zarządzania projektami (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) i studiów MBA (Franklin University of Ohio). Od 2006 związany z Urzędem Miejskim Wrocławia: odpowiedzialny m.in. za powołanie spółki in-house odpowiedzialnej za realizację dużych inwestycji, koordynował zadania związane z organizacją we Wrocławiu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w tym budowy stadionu. Od 2014 Dyrektor Biura Zarządzania Projektami (od 2019 Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami): autor polityki i metodyki zarządzania projektami w UMW i koordynator ważnych dla miasta zadań związanych z inteligentnym i niskoemisyjnym transportem publicznym, kulturą, rewitalizacją, węzłem wodnym, a także dużymi imprezami kulturalnymi (Europejska Stolica Kultury 2016) i sportowymi (igrzyska The World Games 2017). Od 2015 rozwija ideę Smart City i Wrocław City Lab. Jako jedna z 13 osób w Polsce posiada tytuł certyfikowanego przez International Project Management Association na poziomie A dyrektora biura projektowego; kilkukrotny laureat nagród za najlepiej zarządzany projekt w Polsce.

Joanna Podgórska

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu, PGNIG SA, odpowiada m.in. za: rozwój współpracy ze startupami, zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w Spółce i w Grupie Kapitałowej oraz za politykę efektywności energetycznej w Grupie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła także m.in. Akademię Spółek na SGH, Akademię Psychologii Przywództwa Instytutu Psychologii Biznesu Jacka Santorskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami na Akademii Leona Koźmińskiego.

W latach 2003-2018 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadała za m.in. kreowanie i wdrażanie działań rozwijających innowacyjność i przedsiębiorczość wśród studentów, przedsiębiorców, administracji publicznej oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu i klastrów.

Adam Burda

W PKO Banku Polskim od 2014, wcześniej w latach 2006 – 2014 Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, a następnie Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Nordea Bank Polska.

Od początku swojej kariery zawodowej w 1994 roku związany z bankowością. Pracował na stanowiskach specjalisty i menadżerskich w instytucjach finansowych w obszarze bankowości korporacyjnej, m.in. w Societe Generale, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank Polska. Ponad 10 lat współpracuje z największymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami z branży energetycznej, paliwowej i telekomunikacyjnej. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach.

Kamila Lesiw-Głowacka

Instytut Rozwoju Terytorialnego – specjalistka z zakresu gospodarki przestrzennej, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w planowaniu na poziomie lokalnym i regionalnym. Głównym obszarem zainteresowań zawodowych jest energetyka przyjazna środowisku i ochrona klimatu.

Bartłomiej Steczowicz

Prezes Zarządu – Teraz Energia Sp.z o.o.

Bartłomiej Steczowicz, 52 lata, żonaty ,4 dzieci. Absolwent warszawskiego liceum im. Tadeusza Reytana. Ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej ze specjalizacją w zakresie zagadnień teleinformatycznych w energetyce.

Ekspert w zakresie energetyki rozproszonej. 25 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach menadżerskich w firmach branży telekomunikacyjnej i energetycznej. Autor opracowań strategicznych dla firm: Hewlett-Packard, Polkomtel, Netia, Orlen i Orange. Autor artykułów branżowych.

Z żoną Moniką założyciel i Prezes stowarzyszenia Polski Pony Klub krzewiącego kulturę fizyczną dzieci i młodzieży.

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności -PIME

Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem. Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii.

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności -PIME

Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem. Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii.

Łukasz Koliński

Jest naczelnikiem wydziału ds analiz ekonomicznych oraz instrumentów finansowych w Dyrekcji Generalnej ds. energii w Komisji Europejskiej.
Do marca ub.r. był specjalnym doradcą Pana Donalda Tuska, Przewodniczącego Rady Europejskiej. Pracował również dla jego poprzednika – Pana Hermana Van Rompuya – doradzając m.in. w negocjacjach nad unijnym budżetem 2014-2020 oraz polityką energetyczno-klimatyczną do roku 2030.
W latach 2005-2012, pracował w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds Polityki Regionalnej, a następnie doradzał Komisarzom – Danucie Hübner i Pawłowi Sameckiemu oraz Pani Komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard.
Przed rozpoczęciem pracy w Komisji był konsultantem Ernst & Young w sprawach pomocy publicznej dla inwestycji w Polsce oraz pracował jako dziennikarz.
Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej oraz posiada dyplom Programu Studiów Europejskich SciencePo-SGH.

Małgorzata Banasik

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem obsługi prawnej największych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Wspierała też firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego. Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych. Współtworzyła wolny rynek gazu i uruchamiała giełdę. Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE.

Doradza w inwestycjach realizowanych w formule PPP i negocjuje z partnerami prywatnymi. Świadczyła usługi prawne dla strategicznych przedsięwzięć infrastrukturalnych takich jak budowa Terminal LNG w Świnoujściu czy przejecie sieci przesyłowej. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach infrastrukturalnych związanych z budową sieci przesyłowej. Świadczyła usługi prawne w ramach projektów obejmujących budowę Elektrociepłowni, Ciepłowni czy ITPO. Aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych, w tym w procesie implementacji przepisów unijnych. Reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej w Polsce oraz w ramach współpracy z Komisją Europejską.

Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych. Obecnie zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

James Hughes

Minister-Counsellor for Economic Affairs at the British Embassy, Warsaw

James Hughes is Minister-Counsellor for Economic Affairs at the British Embassy, Warsaw. He is responsible for leading the Embassy’s work in strengthening the economic and trade relationship between the UK and Poland. James also works with colleagues in British missions across central Europe to enhance our prosperity relationships with our key partners.
James previously served as Political and Media Counsellor at the British Embassy, Seoul, where he led that mission’s work on political and security affairs, media and public affairs, and supported cross-government work to agree continuity trade and political agreements with the South Korean government following Brexit.
In London, James held positions in the UK Foreign & Commonwealth Office leading teams on strategic defence and security policy; defence and security partnerships and exports; EU legislation, institutional affairs and reform; and the implementation of the EU’s Lisbon Treaty. James also served as Chair of the capacity-building Working Group of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia.
Prior to joining the FCO, James held positions in a number of UK Government Departments, with a focus on European Union policy. James has also spent time working in both the European Commission and Council of Europe.
James has a BA in Politics and Modern Languages from the University of Essex, a MA in European Political and Administrative Studies from the College of Europe (Bruges) and a Diploma in Political Science from the French Institute of Political Science (Sciences-Po).

Maciej Bluj

Smart City Expert, Deputy Mayor of Wrocław (2007-2018), CEO Go2Smart, President of  Smart City Forum Council. Smart City Solutions, Big Data and Internet of Things Expert and Advisor. He was in charge of coordination and implementation of innovative Smart City Project. He set up Wrocław City Lab. He was creator of open data portal and he supports the solutions based on big data analysis.

Józef Orzeł

Polski polityk, filozof, menedżer, poseł na Sejm I kadencji

W 1968 ukończył ekonometrię w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1978 uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu filozofii.
Prowadził działalność wydawniczą, kierował spółką akcyjną Municipium. W 1990 znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum. W 1991 został wybrany posłem na Sejm z listy POC. W trakcie kadencji poparł powołanie rządu Hanny Suchockiej i wspólnie z m.in. Jerzym Eysymonttem odszedł z PC, przystępując do Polskiego Programu Liberalnego. W 1993 nie ubiegał się o reelekcję i wycofał z polityki.
Był także doradcą ministra rozwoju regionalnego. Zajmuje się działalnością ekspercką w zakresie promocji i zarządzania projektami. Należał do współautorów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006. Objął funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i wiceprzewodniczącego Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.
W 2007 założył z Rafałem Ziemkiewiczem prawicowy dyskusyjny klub polityczny pod nazwą Klub Ronina. Zasiadł w radzie Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom. W 2016 został członkiem jednoosobowego zarządu Fundacji Klubu Ronina. W 2017 został członkiem Rady Polskiej Fundacji Narodowej, a w 2019 przewodniczącym Rady do Spraw Cyfryzacji działającej przy ministrze cyfryzacji.

Roberto Neccia

Italian Diplomat.

Second secretary to the Italian Embassy in Lubiana (2004-2008)

Seconded to the Slovenian MFA during Slovenian EU Presidency (2008).

Economic Counsellor to the Italian Embassy in Teheran (2008-2012)

Deputy Head Iran Persian Gulf Countries Desk MFA (2012-2016)

Deputy Head of Mission and Economic Counsellor Italian Embassy in Warsaw (from 2016)

Anna Chmielewska

Associate Director / Senior Banker
European Bank for Reconstruction and Development

Anna has 15 years of finance and banking experience, including extensive expertise in structured finance.

Currently Anna is responsible for EBRD activity in Central Europe with focus on Power, Energy & Utilities business segment. Her responsibilities involve structuring and execution of EBRD’s financings including project finance structures, public-private partnerships and privatisations.

Anna joined EBRD in 2006, and since then she has led numerous financing in different sectors (including also natural resources, transport, property) with an gradually increasing specialisation in energy and infrastructure. These transactions included wide range of complex debt, equity as well as syndicated deals. Prior to joining EBRD, Anna worked at Barclays Capital in London. Before that she gained experience at AIB in Dublin, HVB in Munich and National Bank of Poland.

Anna holds PhD in Economics from the Warsaw School of Economics, MA in Finance from the Warsaw School of Economics, CEMS Masters in International Management

Dawid Klimczak

Dawid Klimczak związany jest z energetyką od 10 lat. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia Management 2014 na Harvard Business Review. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Od 2016 absolwent INSEAD. Swoją karierę rozpoczął w firmie tradingowej JES Energy Sp. z o.o.. Następnie, przez ponad 2 lata, specjalizował się w obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi oraz handlem spekulacyjnym w niemieckiej Grupie Metro. Funkcję Prezesa Enea Trading Sp. z o. o. objął w marcu 2016 roku. Od 16 marca 2016r. jest również Członkiem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, w 2019 roku wybrany na ponowną kadencję. Lider kierujący szeregiem projektów strategicznych. Specjalizujący się w strategicznych projektach inwestycyjnych (w tym typu Joint Venture), innowacjach, fuzjach i przejęciach (po stronie nabywcy).

Olivia Breese

Olivia Breese is Head of Market Development at Ørsted, with global oversight and responsibility for all market and business development activities within offshore wind. This includes the development and execution of strategic market entry partnerships and acquisitions throughout the development lifecycle. Prior to joining Ørsted in 2012, Olivia worked at RES Group and Linklaters LLP in each case on the development and project financing of renewable energy projects.

Ørsted is a renewable energy company that  takes real action to create a world that runs entirely  on green energy; it is the global leader in offshore wind and has installed more than one quarter  of the total offshore wind capacity globally.