Opis projektu

Podczas tegorocznego VIII Kongresu Energetycznego, DISE i Microsoft nagrodziły Laureatki Nagrody Energii Kobiet 2022 za ich pasję, odwagę i determinację w zmienianiu polskiej branży energii.

Kapituła w składzie: jednego przedstawiciela DISE, Microsoft, administracji publicznej, uczelni wyższej i mediów oraz laureatek I edycji konkursu „Energia Kobiet”, już po raz drugi nagrodziła kobiety reprezentujące sektor energetyczny, które przeprowadzają kobiecą transformację sektora energetycznego.

W tym roku, konkurs został poszerzony o Nagrodę Publiczności. W pierwszej kolejności, Kapituła wyłoniła 14 kandydatek, a Publiczność głosując za pośrednictwem formularza internetowego wybrała laureatkę.

Chcemy podkreślić, że celem Nagrody „Energia Kobiet” jest wyróżnienie i docenienie wkładu kobiet w rozwój sektora energetycznego. Potencjał kobiet pozwala im spełniać marzenia zawodowe i ze śmiałością sięgać po najwyższe szczeble kariery zawodowej. Głos kobiet staje się słyszalny w dyskusji o przyszłości energetyki.

Laureatkami Konkursu „Energia Kobiet” 2022 zostały:

Agata Staniewska-Bolesta

Nagroda w kategorii Energia Przyszłości
Agata Staniewska-Bolesta
Dyrektorka Zarządzająca
Offshore Polska, Ørsted Polska

Czytaj więcej

Jest ekspertka i menedżerką z wieloletnim doświadczeniem w obszarach energii, środowiska i klimatu. Specjalizuje się w analizie otoczenia politycznego i legislacyjnego na poziomie krajowym i europejskim.

Z firmą Ørsted, będącą globalnym liderem w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych i najbardziej zrównoważoną firmą energetyczna na świecie – jest związana od czterech lat. Obecne stanowisko dyrektorski zarządzającej Ørsted Polska objęła 1 sierpnia 2022 roku łącząc je z wcześniej pełnioną funkcją członka zarządu Ørsted Polska OF Services – spółki odpowiada za realizację strategii rozwoju firmy na polskim rynku.

Uczestniczyła m.in. w rozmowach z PGE Baltica dotyczących partnerstwa w spółce celowej rozwijającej projekty morskich farm wiatrowych (Baltica 2 i Baltica 3) o łącznej mocy do 2.5 GW, które zakończyły się podpisaniem 6 maja 2021 roku umowy partnerskiej powołującej spółkę joint venture z 50-procentowym udziałem każdej ze stron. Brała także udział w rozmowach z ZE PAK sfinalizowanych podpisaniem umowy partnerskiej 8 marca 2021 r.

Przed dołączaniem do Ørsted zajmowała kierownicze stanowiska m.in. w CEC Group oraz Konfederacji Lewiatan. Jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także kurs w zakresie zmian klimatycznych na Uniwersytecie Melbourne.

Agnieszka Kozłowska-Korbicz

Nagroda w kategorii Energia Wizji
Agnieszka Kozłowska-Korbicz
Dyrektor ds. Projektów Strategicznych,
SOLTEC

Czytaj więcej

Ekonomistka i absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka z zakresu energetyki, nowych technologii i rozwiązań z zakresu OZE. Doświadczenie zawodowe rozwijała zarówno w kraju, jak i zagranicą. Dwukrotnie odpowiedzialna za organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Polsce, Radca Ministra w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Energii. Pomysłodawca i koordynator programu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii, wspierającego polskie firmy OZE w ekspansji na zagranicę. Laureatka nagrody New Europe 100: liderów innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz medalu od Prezydenta na 100-lecie niepodległości Polski za zasługi dla kraju. Dzisiaj Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w firmie Soltec odpowiedzialna za rozwój fotowoltaiki.

Monika Gawlik

Nagroda w kategorii Energia Zmian
Monika Gawlik

Dyrektor Departamentu
Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła,
Urząd Regulacji Energetyki

Czytaj więcej

Najbardziej energetyczna i pozytywna kobieta URE! Doceniana zarówno przez współpracowników jak i branżę. Nie ma wyzwań, których by się nie podjęła. Od dwóch lat przewodniczy pracom Zespołu ds. Ciepłownictwa powołanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu wspomagania realizacji zadań regulatora w obszarze ciepłownictwa. Bardzo zaangażowana w prace nad regulacjami prawnymi z zakresu rynku ciepła oraz rynku energii elektrycznej.

Magdalena Jackowska-Rejman

Nagroda Publiczności
Magdalena Jackowska-Rejman
CO Founder TechBrainers

Czytaj więcej

Twórczyni agend innowacji dla wiodących koncernów energetycznych. Operator programu Pilot Maker Elektro ScaleUp- testującego i wdrażającego technologie z obszaru elektromobilności w największych polskich firmach takich jak Orlen, Tauron, PGE, PKP, POCZTA POLSKA, RAFAKO i inne.

Chcemy podkreślić także, że w zaszczytnym gronie nominowanych do Nagrody „Energii Kobiet” znalazły się top managerki i naukowczynie:

Barbara Adamska

Barbara Adamska, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Polish Energy Storage Association, CEO ADM Poland

Małgorzata Banasik

Małgorzata Banasik, Partner Zarządzający w BWW – Banasik Woźniak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Magdalena Bezulska

Magdalena Bezulska, Prezes Zarządu VEOLIA TERM SA

Beata Górniak

Beata Górniak, Członkini Zarządu i Dyrektor HR w PKP Energetyka SA

Alicja Leslie

Alicja Leslie, Dyrektor Inwestycji w GAZ-SYSTEM

Agnieszka Okońska

Agnieszka Okońska, MBA, Członkini Zarządu Stoen Operator Sp. z o.o.

Hanna Purzyńska

Hanna Purzyńska, Lider Grupy Badawczej Badania Materiałów dla Energetyki w Sieci Badawczej Łukasiewicz, w Instytucie Metalurgii Żelaza

Katarzyna Suchcicka

Katarzyna Suchcicka, Country Manager OX2

Izabela Sówka

Izabela Sówka, Profesor Politechniki Wrocławskiej

Anna Szczodra

Anna Szczodra, Senior Counsel w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w Kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Kapituła nagrody „Energia Kobiet”

Dominika Bettman

BIZNES
Pani Dominika Bettman
Dyrektor Generalna,
Microsoft Polska

Czytaj więcej

Dominika Bettman, od grudnia 2021 Dyrektor Generalna Microsoft w Polsce. Przez 26 lat związana z Siemens Sp. z o.o. (ostatnie lata na stanowisku CEO).

Przedsiębiorczyni, orędowniczka nowych technologii i zrównoważonego biznesu. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie i Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Z wykształcenia ekonomistka, humanistka z natury. Propagatorka idei różnorodności i przywództwa włączającego. Aktywna uczestniczka debaty publicznej nt. cyfrowej transformacji gospodarki i społeczeństwa. Autorka książki “Technologiczne magnolie”.

Beata Włodarska

SEKTOR POZARZĄDOWY
Pani Beata Włodarska
Dyrektor Wykonawczy,
Dolnośląski Instytut
Studiów Energetycznych

Czytaj więcej

Reprezentuje DISE i odpowiada za: realizację projektów, organizację corocznych Kongresów Energetycznych, wyjazdów studyjnych, współpracę z partnerami oraz budowanie marki DISE.

Beata Włodarska rozwija działalność analityczną DISE w obszarze transformacji energetycznej poprzez tworzenie relacji z otoczeniem naukowo-biznesowym. Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu energetyki odnawialnej na Politechnice Wrocławskiej.

Lidia Król

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pani Lidia Król
Dyrektor Departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznych,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Czytaj więcej

Lidia Monika Król ukończyła studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych” /AGH w Krakowie/, „Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko” /SGGW w Warszawie/, „Górnictwo odkrywkowe” /AGH w Krakowie/, „Postępowanie administracyjne” /UG w Gdańsku/ oraz EMBA /CH-SGM w Warszawie/.

Obecnie Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wcześniej pracowała na stanowisku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz Zastępcy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie.

Posiada uprawnienia geologiczne w zakresie geologii złożowej, w zakresie geologii inżynierskiej i w zakresie hydrogeologii oraz stwierdzone kwalifikacje osoby kierownictwa ruchu w odkrywkowych, otworowych zakładach górniczych, zakładach wykonujących roboty geologiczne i w zakładach prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą otworową.

Katarzyna Sobótka-Demianowska

LAUREATKA NAGRODY 2021
w kategorii Energia Innowacji

Katarzyna Sobótka-Demianowska
E-mobility Director
CLARITAS Investments

Czytaj więcej

Menadżerka z bogatym doświadczeniem zawodowym, odpowiedzialna za realizację projektów w zakresie innowacyjności i elektromobilności, w tym m.in. za budowę infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach paliw w największym koncernie paliwowo-energetycznym w regionie CEE czy rozwój rynku elektromobilności w globalnym koncernie z branży elektroenergetycznej.

Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie ewaluacji projektów w ramach Programu Horyzont 2020. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, RES|The School for Renewable Energy Science na Islandii oraz Programu TOP 500 Innovators w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Katarzyna Szwed-Lipińska

LAUREATKA NAGRODY 2021
w kategorii Energia Zmiany

Katarzyna Szwed-Lipińska
Dyrektor Departamentu
Źródeł Odnawialnych, URE

Czytaj więcej

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka.

Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki -obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego.

Olga Malinkiewicz

LAUREATKA NAGRODY 2021
w kategorii Energia Wizji

Dr Olga Malinkiewicz
Założycielka i dyrektor ds. technologii
w SauleTechnologies

Czytaj więcej

Zarządza zespołem 20 naukowców z 11 krajów pracujących nad budową unikalnej w skali światowej prototypowej linii produkcyjnej do drukowanych atramentowo ogniw słonecznych perowskitowych.

Ukończyła Politechnikę Katalonii w 2010 roku (mgr fotoniki). W 2017 roku obroniła doktorat w Instytucie Nauk Molekularnych Uniwersytetu w Walencji w grupie dr. Henka Bolinkaz pracą na temat tanich, wydajnych hybrydowych ogniw słonecznych. Olga opracowała nowatorską architekturę ogniw perowskitowych, umożliwiającą wytwarzanie wydajnych ogniw perowskitowychna PET.

Waldemar Skomudek

AKADEMIA
Pan dr hab. inż.
Waldemar Skomudek
prof. Politechnika Opolska

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studium menedżerskie Nowoczesne zarządzanie finansami – WIFI Osterreich Institut Wien oraz studia menedżerskie w zakresie Nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 27-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. Od 2001 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych – Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa PSE Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jest doradcą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, biegłym sądowym, a także Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers. Autor ponad 170 publikacji.

Wojciech Jakóbik

MEDIA
Pan Wojciech Jakóbik
Redaktor naczelny,
BiznesAlert

Czytaj więcej

Portal BiznesAlert.pl, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury.

REGULAMIN KONKURSU „Energia Kobiet” w roku 2022

Czytaj więcej >>

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Energia Kobiet” (dalej „Konkurs”) jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (dalej „DISE”) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 000056860, NIP: 8992772111.
 2. Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestniczek Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestniczek Konkursu.
 3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym na stronie internetowej DISE (www.dise.org.pl).
 4. W ramach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody – Nagroda „Energia Kobiet” (dalej zwana: „Nagrodą”). Fundatorem nagrody jest firma Microsoft Polska (dalej „Microsoft”) z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 195 A w Warszawie (03—333) , NIP 5270103391; REGON 010016565.

Zgłoszenia do Konkursu

 1. Uczestniczki Konkursu mogą zgłaszać się samodzielnie lub być zgłoszone przez dowolną liczbę osób przez formularz zgłoszeniowy. Formularz zostanie zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej DISE, a informacja o nim będzie również umieszczona w oficjalnych kanałach społecznościowych DISE w dniu 25 lipca 2022. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone w dniu 19 sierpnia 2022.
 2. Zgłoszenie musi zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację osoby zgłaszanej wraz z uzasadnieniem kandydatury. Zgłoszenia niekompletne zostaną odrzucone w dalszym procesie konkursowym. Nie dopuszcza się zgłoszeń anonimowych. Pod obrady Kapituły trafi 10-15 kandydatur. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania ostatecznego wyboru.
 3. Uczestniczka winna swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano Kobiety Energetyki. Jej działalność musi mieć ścisły związek z branżą energetyczną, a jej aktywność można określić jako wyróżniającą.
 4. Laureatki Konkursu wybierze Kapituła Konkursu, w której składzie znajdzie się po jednym przedstawicielu DISE, Microsoft, administracji publicznej, uczelni wyższej i mediów oraz laureatki I edycji konkursu „Energia Kobiet” organizowanego w 2021 roku. W przypadku odmowy udziału przez laureatki, Kapituła będzie obradować w mniejszym gronie, ale minimum czteroosobowym składzie.

Ogłoszenie listy nominowanych Uczestniczek

 1. Lista nominowanych Uczestniczek Konkursu zostanie przekazana do informacji Kapituły Konkursu. Uczestniczki zostaną poinformowane o tym fakcie w drodze korespondencji mailowej, a informacja ta zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do udziału w VIII Kongresie Energetycznym organizowanym przez DISE w dniach 28-29 września 2022 r.

Procedura wyłonienia Laureatki

 1. Laureatką Nagrody zostaje ta Uczestniczka, który uzyskała największą liczbę wskazań wśród członków Kapituły.
 2. Każdy członek Kapituły może oddać 1 (jeden) głos w trakcie specjalnego posiedzenia (w formie online lub fizycznej). W przypadku braku wyłonienia jednej osoby uprawnionej do statusu Laureatki, Kapitule przysługuje prawo nagrodzenia więcej niż jednej Uczestniczki, ale nie więcej niż trzech osób.
 3. Posiedzenie Kapituły odbędzie się w terminie ustalonym ze wszystkimi członkami Kapituły, ale nie później niż 21 września 2022.
 4. Laureatka Konkursu otrzyma tytuł Energi Kobiet oraz statuetkę i certyfikat Nagrody.

Nagroda Publiczności

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybranych 10-15 kandydatur z nazwiska zostaną opublikowane 31 sierpnia 2022 na stronie internetowej organizatora oraz w oficjalnych kanałach społecznościowych.
 2. 1 września 2022 roku zostanie opublikowany specjalny formularz pozwalający oddawać i automatycznie zliczać głosy. Głosowanie będzie możliwe do dnia 14 września 2022 roku. Istnieje możliwość oddania wyłącznie jednego głosu.
 3. Kandydatka z największą liczbą głosów otrzyma Nagrodę Publiczności. Ogłoszenie i wręczenie nagrody odbędą się w trakcie VIII Kongresie Energetycznym organizowanym przez DISE w dniach 28-29 września 2022 r.

Ogłoszenie Laureatów

 1. Ogłoszenie Laureatki nastąpi poprzez podanie wyników Konkursu do publicznej wiadomości na
  stronie internetowej DISE (www.dise.org.pl) oraz w trakcie specjalnej gali organizowanej w trakcie Kongresu DISE w dniu 28 września 2022.

Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej
  w sieci Internet pod domeną www.dise.org.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

FOTO RELACJA

NAGRODY 2022

Energia Kobiet 2022

Projekt „Energia Kobiet”, to znacznie więcej niż konkurs, bo jego misją jest integracja liderek branży energii, łączenie kobiecej siły we wspólnych przedsięwzięciach i nadawanie kierunku tak bardzo potrzebnym zmianom.

Głęboko wierzymy, że transformacja energetyczna nie może wydarzyć się bez silnego udziału pierwiastka kobiecego, a kobieca siła, nietuzinkowe myślenie i otwartość to początek nowej ery. Nie sposób, by kobiety nie znalazły swojego miejsca w debacie o przyszłości energetyki i gronie decydentów polskiej ścieżki transformacji energetycznej. Świat zrównoważony, zielony, przyjazny człowiekowi jest wizją, która może się zmaterializować tylko przy aktywnym współudziale kobiet.

Energia Kobiet 2022

Według badań, za ponad 100 lat, kobiety w Europie Środkowowschodniej będą miały równy status ekonomiczny, prawny i społeczny. Nie chcemy czekać tak długo, dlatego stajemy się inicjatorami kobiecej rewolucji.

Wywiady „Energia Kobiet”

Dominika Bettman
Dyrektor Generalna, Microsoft Polska

Beata Włodarska
Dyrektor Wykonawcza DISE

Agnieszka Kozłowska-Korbicz
Dyrektor ds. Projektów Strategicznych,
SOLTEC

Monika Gawlik
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła,
Urząd Regulacji Energetyki

Magdalena Jackowska-Rejman
Prezes TechBrainers

Agata Staniewska-Bolesta

Agata Staniewska-Bolesta
Dyrektorka Zarządzająca Offshore Polska, Ørsted Polska

Agata Staniewska-Bolesta
Dyrektorka Zarządzająca Offshore Polska,
Ørsted Polska

Monika Gawlik
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła,
Urząd Regulacji Energetyki

Agnieszka Kozłowska-Korbicz
Dyrektor ds. Projektów Strategicznych, SOLTEC

Magdalena Jackowska-Rejman
Prezes TechBrainers