Opis projektu

Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji Kongresu Energetycznego, zgodnie z tradycją z poprzednich lat, będziemy celebrować Nagrodę Energii Kobiet. Już po raz czwarty na wieczornej gali Kongresu na jednej scenie wyróżnimy kobiety energetyki, które swoją postawą i działaniem napędzają dynamiczny rozwój w kierunku transformacji energetycznej.

Jak powstała inicjatywa „Nagrody Energii Kobiet”?

„Nagroda Energii Kobiet” to nie tylko statuetka i wyróżnienie na wieczornej gali Kongresu. Wybór finalistek obejmuje analizę wielomiesięcznej pracy i aktywność kobiet, które nadają bieg transformacji energetycznej i których praca i osobowość wnosi nową jakość do całego sektora. Miejsce i okoliczności wręczenia Nagrody są szczególnie uroczyste, ponieważ podczas wieczorowej gali Kongresu Energetycznego zwracamy oczy całej branży na ambitne kobiety energetyki.

„Energia Kobiet to inicjatywa dla ekspertek, liderek, kobiet nauki i biznesu w sektorze energetycznym. „Nagrodą Energii Kobiet” pragniemy podkreślić obecność kobiet i docenić ich rolę w rozwoju gospodarki energetycznej w kraju.” – mówi inicjatorka projektu, Beata Włodarska – Dyrektor Wykonawcza DISE ENERGY.

Na czym polega „Nagroda Energii Kobiet”?

W ramach „Nagrody Energii Kobiet” tworzymy ogólnodostępny formularz, gdzie można zgłaszać kandydatki z branży energetycznej. Wystarczy krótko przedstawić kandydatkę, uzasadnić wybór oraz wskazać jej najważniejsze osiągnięcia.

Kandydatki należy zgłosić do wyznaczonego terminu, który dostępny będzie na naszych portalach społecznościowych. Następnie kapituła rozpocznie pracę nad wyborem laureatek. Po ogłoszeniu listy finalistek w ramach Nagrody Publiczności każdy ma szansę wesprzeć swoją faworytkę i oddać na nią głos. Szczegóły konkursu i obowiązujące terminy zawarte są w Regulaminie Nagrody Energii Kobiet.

W tym roku zgłoszone kandydatki oceniać będzie kapituła w następującym składzie: DISE, partner … , partner „Śniadań Energii Kobiet”… , partner Nagrody poprzedniej edycji … , administracja publicznej, akademii, mediów oraz laureatki poprzednich edycji konkursu.

Powodzenia dla wszystkich Pań i do zobaczenia na 10. Kongresie Energetycznym!

Kapituła nagrody „Energia Kobiet”

Beata Włodarska

SEKTOR POZARZĄDOWY
Pani Beata Włodarska
Dyrektor Wykonawczy,
Dolnośląski Instytut
Studiów Energetycznych

Czytaj więcej

Reprezentuje DISE i odpowiada za: realizację projektów, organizację corocznych Kongresów Energetycznych, wyjazdów studyjnych, współpracę z partnerami oraz budowanie marki DISE.

Beata Włodarska rozwija działalność analityczną DISE w obszarze transformacji energetycznej poprzez tworzenie relacji z otoczeniem naukowo-biznesowym. Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu energetyki odnawialnej na Politechnice Wrocławskiej.

Anna Kaczyńska

BIZNES
PARTNER 2023

Pani Anna Kaczyńska
Zarządzająca Centrum Logistycznym
Amazon w Świebodzinie

Czytaj więcej

Dołączyła do Amazon w 2014 roku. Karierę zaczynała w centrum logistycznym w Sadach pod Poznaniem. Następnie przeniosła się do robotycznego centrum w Kołbaskowie k. Szczecina, gdzie pełniła funkcję Senior Operations Managera. Była w grupie pierwszych menedżerów polskiego Amazon, zarządzała pracą 150 osób. Osiem lat później stanęła na czele centrum logistycznego w Świebodzinie – trzeciego robotycznego i zarazem 10. centrum Amazon w Polsce – gdzie kieruje ponad 10-krotnie większym zespołem.

W pracy ważny jest dla niej przede wszystkim ciągły rozwój współpracowników, jak i nieustanne doskonalenie i podnoszenie własnych kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych. Jest również odpowiedzialna za infrastrukturę logistyczną, w tym ponad 3 tys. robotów transportowych Amazon Robotics.

Pracę z nimi traktuje przez pryzmat gry strategicznej: wspierając nowymi technologiami bezpieczeństwo ludzi i sprawne zarządzanie centrum e-commerce. Fascynuje ją łączenie pracy z ludźmi i technologią, co wiąże się z podejmowaniem decyzji i wprowadzaniem zmian dobrych tak dla zespołu, jak i samej organizacji.

Ukończyła cztery kierunki studiów, w tym studia licencjackie z administracji i prawa, magisterskie z zarządzania jakością, podyplomowe z komunikacji oraz MBA z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Katarzyna Suchcicka

BIZNES
PARTNER ŚNIADAŃ
ENERGII KOBIET 2023

Pani Katarzyna Suchcicka
Dyrektor Zarządzający,
Dyrektor Generalny, OX2 Polska

Czytaj więcej

Od 15 lat związana z energetyką, a konkretniej z odnawialnymi źródłami energii. Absolwentka studiów inżynieryjnych za granicą i ekonomicznych w kraju. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu efektywnych zespołów. Aktywnie uczestniczy w polskiej transformacji energetycznej.

Dominika Bettman

BIZNES
PARTNER 2021/2022

Pani Dominika Bettman
Dyrektor Generalna,
Microsoft Polska

Czytaj więcej

Dominika Bettman, od grudnia 2021 Dyrektor Generalna Microsoft w Polsce. Przez 26 lat związana z Siemens Sp. z o.o. (ostatnie lata na stanowisku CEO).

Przedsiębiorczyni, orędowniczka nowych technologii i zrównoważonego biznesu. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie i Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Z wykształcenia ekonomistka, humanistka z natury. Propagatorka idei różnorodności i przywództwa włączającego. Aktywna uczestniczka debaty publicznej nt. cyfrowej transformacji gospodarki i społeczeństwa. Autorka książki “Technologiczne magnolie”.

Lidia Król

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pani Lidia Król
Dyrektor Departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznych,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Czytaj więcej

Lidia Monika Król ukończyła studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych” /AGH w Krakowie/, „Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko” /SGGW w Warszawie/, „Górnictwo odkrywkowe” /AGH w Krakowie/, „Postępowanie administracyjne” /UG w Gdańsku/ oraz EMBA /CH-SGM w Warszawie/.

Obecnie Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wcześniej pracowała na stanowisku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz Zastępcy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie.

Posiada uprawnienia geologiczne w zakresie geologii złożowej, w zakresie geologii inżynierskiej i w zakresie hydrogeologii oraz stwierdzone kwalifikacje osoby kierownictwa ruchu w odkrywkowych, otworowych zakładach górniczych, zakładach wykonujących roboty geologiczne i w zakładach prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą otworową.

Waldemar Skomudek

AKADEMIA
Pan prof. dr hab. inż.
Waldemar Skomudek
Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studium menedżerskie Nowoczesne zarządzanie finansami – WIFI Osterreich Institut Wien oraz studia menedżerskie w zakresie Nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 27-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. Od 2001 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych – Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa PSE Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jest doradcą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, biegłym sądowym, a także Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers. Autor ponad 170 publikacji.

Wojciech Jakóbik

MEDIA
Pan Wojciech Jakóbik
Redaktor naczelny,
BiznesAlert

Czytaj więcej

Portal BiznesAlert.pl, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury.

Anna Szczodra

LAUREATKA NAGRODY 2023
w Kategorii Energia Przyszłości

Anna Szczodra
Partner at CEE,
Head of Energy Law KPMG Group

Czytaj więcej

Anna jest radcą prawnym, posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym. Specjalizuje się w doradztwie prawnym, obejmującym realizację transakcji w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz prowadzeniu złożonych procesów inwestycyjnych dotyczących energetyki konwencjonalnej. Aktywnie działała na rzecz rozwoju energetyki nuklearnej w Polsce.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz dekarbonizacji przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych, obejmującym prowadzenie transakcji oraz procesów inwestycyjnych, dotyczących odnawialnych źródeł energii, doradztwie regulacyjnym i kontraktowym a także wypracowywaniu nowych modeli biznesowych funkcjonowania rynku energii.

Anna Striżyk

LAUREATKA NAGRODY 2023
w Kategorii Energia Rozwoju

Anna Striżyk
Dyrektor Departamentu Zarządzania
Strategią i Rozwojem Grupy Enea

Czytaj więcej

Anna Striżyk jest doświadczoną menadżerką z doskonale udokumentowaną historią pracy w branży. Specjalizuje się w planowaniu biznesowym, analityce i finansowaniu projektów. Jest Absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowała między innymi stanowiska takie jak Vice President Finance w Tauron Polska Energia S.A. czy w Zespół Elektrowni PAK. Od marca 2017 roku prowadzi własną działalność zajmującą się doradztwem oraz rozwojem nowych projektów w sektorze energetyki, a od sierpnia 2021 zajmuje stanowisko Executive Director Strategy & Development w Grupie Enea.

Agnieszka Okońska

LAUREATKA NAGRODY 2023
w Kategorii Energia Zmian

Agnieszka Okońska
Member of the Managment Board (VP),
Stoen Operator

Czytaj więcej

Członkini Zarządu spółki Stoen Operator (grupa E.ON) – OSD działającego na terenie Warszawy. Odpowiedzialna za obszary Zarządzania Majątkiem Sieciowym i Inwestycji, Zarządzania Licznikami, Projekty IT, Efektywność Biznesu oraz Cyberbezpieczeństwo.

Poprzednio Dyrektor ds. Finansów I Regulacji oraz Dyrektor Generalny Oddziału Gdańsk w Energa Operator.

Ponad 25 lat doświadczenia w sektorze energetycznym.

Mentorka, Coach i promotorka kobiet.

Dorota Zawadzka-Stępniak

LAUREATKA NAGRODY PUBLICZNOŚCI 2023
Dorota Zawadzka-Stępniak
Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Czytaj więcej

Dorota posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony środowiska oraz szeroko pojętej energetyki. Pracując w resorcie środowiska była odpowiedzialna za kreowanie polityki klimatycznej oraz wdrażanie rozwiązań wynikających z ekologicznych konwencji międzynarodowych. Przewodniczyła zespołowi ds. negocjacji międzynarodowych sprzedaży polskiej nadwyżki Kioto. Była tam Zastępczynią Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery.

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze publicznym. Specjalizuje się w polityce klimatyczno-energetycznej, funduszach unijnych, instrumentach finansowych oraz finansowaniu projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, ochrony powietrza.

Monika Gawlik

LAUREATKA NAGRODY 2022
w kategorii Energia Zmian

Monika Gawlik

Dyrektor Departamentu
Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła,
Urząd Regulacji Energetyki

Czytaj więcej

Najbardziej energetyczna i pozytywna kobieta URE! Doceniana zarówno przez współpracowników jak i branżę. Nie ma wyzwań, których by się nie podjęła. Od dwóch lat przewodniczy pracom Zespołu ds. Ciepłownictwa powołanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu wspomagania realizacji zadań regulatora w obszarze ciepłownictwa. Bardzo zaangażowana w prace nad regulacjami prawnymi z zakresu rynku ciepła oraz rynku energii elektrycznej.

Agata Staniewska-Bolesta

LAUREATKA NAGRODY 2022
w kategorii Energia Przyszłości

Agata Staniewska-Bolesta
Dyrektorka Zarządzająca
Offshore Polska, Ørsted Polska

Czytaj więcej

Jest ekspertka i menedżerką z wieloletnim doświadczeniem w obszarach energii, środowiska i klimatu. Specjalizuje się w analizie otoczenia politycznego i legislacyjnego na poziomie krajowym i europejskim.

Z firmą Ørsted, będącą globalnym liderem w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych i najbardziej zrównoważoną firmą energetyczna na świecie – jest związana od czterech lat. Obecne stanowisko dyrektorski zarządzającej Ørsted Polska objęła 1 sierpnia 2022 roku łącząc je z wcześniej pełnioną funkcją członka zarządu Ørsted Polska OF Services – spółki odpowiada za realizację strategii rozwoju firmy na polskim rynku.

Uczestniczyła m.in. w rozmowach z PGE Baltica dotyczących partnerstwa w spółce celowej rozwijającej projekty morskich farm wiatrowych (Baltica 2 i Baltica 3) o łącznej mocy do 2.5 GW, które zakończyły się podpisaniem 6 maja 2021 roku umowy partnerskiej powołującej spółkę joint venture z 50-procentowym udziałem każdej ze stron. Brała także udział w rozmowach z ZE PAK sfinalizowanych podpisaniem umowy partnerskiej 8 marca 2021 r.

Przed dołączaniem do Ørsted zajmowała kierownicze stanowiska m.in. w CEC Group oraz Konfederacji Lewiatan. Jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także kurs w zakresie zmian klimatycznych na Uniwersytecie Melbourne.

Agnieszka-Kozlowska

LAUREATKA NAGRODY 2022
w kategorii Energia Wizji

Agnieszka Kozłowska-Korbicz
Dyrektor ds. Projektów Strategicznych,
SOLTEC

Czytaj więcej

Ekonomistka i absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka z zakresu energetyki, nowych technologii i rozwiązań z zakresu OZE. Doświadczenie zawodowe rozwijała zarówno w kraju, jak i zagranicą. Dwukrotnie odpowiedzialna za organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Polsce, Radca Ministra w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Energii. Pomysłodawca i koordynator programu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii, wspierającego polskie firmy OZE w ekspansji na zagranicę. Laureatka nagrody New Europe 100: liderów innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz medalu od Prezydenta na 100-lecie niepodległości Polski za zasługi dla kraju. Dzisiaj Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w firmie Soltec odpowiedzialna za rozwój fotowoltaiki.

Katarzyna Sobótka-Demianowska

LAUREATKA NAGRODY 2021
w kategorii Energia Innowacji

Katarzyna Sobótka
E-mobility Director
CLARITAS Investments

Czytaj więcej

Menadżerka z bogatym doświadczeniem zawodowym, odpowiedzialna za realizację projektów w zakresie innowacyjności i elektromobilności, w tym m.in. za budowę infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach paliw w największym koncernie paliwowo-energetycznym w regionie CEE czy rozwój rynku elektromobilności w globalnym koncernie z branży elektroenergetycznej.

Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie ewaluacji projektów w ramach Programu Horyzont 2020. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, RES|The School for Renewable Energy Science na Islandii oraz Programu TOP 500 Innovators w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Olga Malinkiewicz

LAUREATKA NAGRODY 2021
w kategorii Energia Wizji

Dr Olga Malinkiewicz
Założycielka i dyrektor ds. technologii
w SauleTechnologies

Czytaj więcej

Zarządza zespołem 20 naukowców z 11 krajów pracujących nad budową unikalnej w skali światowej prototypowej linii produkcyjnej do drukowanych atramentowo ogniw słonecznych perowskitowych.

Ukończyła Politechnikę Katalonii w 2010 roku (mgr fotoniki). W 2017 roku obroniła doktorat w Instytucie Nauk Molekularnych Uniwersytetu w Walencji w grupie dr. Henka Bolinkaz pracą na temat tanich, wydajnych hybrydowych ogniw słonecznych. Olga opracowała nowatorską architekturę ogniw perowskitowych, umożliwiającą wytwarzanie wydajnych ogniw perowskitowychna PET.

REGULAMIN KONKURSU „Energia Kobiet” w roku 2024

Czytaj więcej >>

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Energia Kobiet” (dalej „Konkurs”) jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (dalej „DISE”) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 000056860, NIP: 8992772111.
 2. Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestniczek Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestniczek Konkursu.
 3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym na stronie internetowej DISE (www.dise.org.pl).
 4. W ramach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody – Nagroda „Energia Kobiet” oraz jedna Nagroda Publiczności (dalej zwana: „Nagrodą”). Fundatorem nagrody jest firma … z siedzibą przy ul. …, NIP … .

Zgłoszenia do Konkursu

 1. Uczestniczki Konkursu mogą zgłaszać się samodzielnie lub być zgłoszone przez dowolną liczbę osób przez formularz zgłoszeniowy. Formularz zostanie zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej DISE, a informacja o nim będzie również umieszczona w oficjalnych kanałach społecznościowych DISE w dniu 25 lipca 2023. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone w dniu 18 sierpnia 2023.
 2. Zgłoszenie musi zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację osoby zgłaszanej wraz z uzasadnieniem kandydatury. Zgłoszenia niekompletne zostaną odrzucone w dalszym procesie konkursowym. Nie dopuszcza się zgłoszeń anonimowych. Pod obrady Kapituły trafi 10-15 kandydatur. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania ostatecznego wyboru.
 3. Uczestniczka winna swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano Kobiety Energetyki. Jej działalność musi mieć ścisły związek z branżą energetyczną, a jej aktywność można określić jako wyróżniającą.
 4. Laureatki Konkursu wybierze Kapituła Konkursu, w której składzie znajdzie się po jednym przedstawicielu: DISE, partnera Nagrody …, partnera „Śniadań Energii Kobiet”, partnera Nagrody poprzedniej edycji, administracji publicznej, organizacja wspierająca inicjatywę, uczelni wyższej i mediów oraz laureatki I, II oraz III edycji konkursu „Energia Kobiet”, organizowanych w 2021, 2022 oraz 2023 roku. W przypadku odmowy udziału przez laureatki, Kapituła będzie obradować w mniejszym gronie, ale minimum czteroosobowym składzie.
 5. Uczestniczkami Konkursu nie mogą być pracownice Organizatora, Członkinie Kapituły oraz dotychczasowe Laureatki Nagrody Energii Kobiet. Zgłoszenia tych kandydatur nie będą uwzględniane w dalszym wyborze finalistek.

Ogłoszenie listy nominowanych Uczestniczek

 1. Lista nominowanych Uczestniczek Konkursu zostanie przekazana do informacji Kapituły Konkursu. Uczestniczki zostaną poinformowane o tym fakcie w drodze korespondencji mailowej, a informacja ta zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do udziału w X Kongresie Energetycznym organizowanym przez DISE.

Procedura wyłonienia Laureatki

 1. Laureatką Nagrody zostaje ta Uczestniczka, który uzyskała największą liczbę wskazań wśród członków Kapituły.
 2. Każdy członek Kapituły może oddać 1 (jeden) głos w trakcie specjalnego posiedzenia (w formie online lub fizycznej). W przypadku braku wyłonienia jednej osoby uprawnionej do statusu Laureatki, Kapitule przysługuje prawo nagrodzenia więcej niż jednej Uczestniczki, ale nie więcej niż trzech osób.
 3. Posiedzenie Kapituły odbędzie się w terminie ustalonym ze wszystkimi członkami Kapituły, ale nie później niż 18 września 2024.
 4. Laureatka Konkursu otrzyma statuetkę i certyfikat Nagrody.

Nagroda Publiczności

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybranych 10-15 kandydatur z nazwiska zostaną opublikowane 30 sierpnia 2024 na stronie internetowej organizatora oraz w oficjalnych kanałach społecznościowych.
 2. 3 września 2023 roku zostanie opublikowany specjalny formularz pozwalający oddawać i automatycznie zliczać głosy. Głosowanie będzie możliwe do dnia 13 września 2024 roku. Istnieje możliwość oddania wyłącznie jednego głosu.
 3. Kandydatka z największą liczbą głosów otrzyma Nagrodę Publiczności. Ogłoszenie i wręczenie nagrody odbędą się w trakcie specjalnej gali podczas X Kongresu Energetycznego organizowanego przez DISE w dniu 25 września 2024 r.

Ogłoszenie Laureatek

 1. Ogłoszenie Laureatek nastąpi w trakcie specjalnej gali organizowanej podczas X Kongresu DISE w dniu 25 września 2024, a następnie poprzez podanie wyników Konkursu do publicznej wiadomości na stronie internetowej DISE (www.dise.org.pl) oraz w oficjalnych mediach społecznościowych DISE.

Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.dise.org.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.