Partner wspierający inicjatywę

EDF renewables
veolia-www-340x128

Opis projektu

Transformacja energetyczna, a zwłaszcza dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, wpływa nie tylko na powiększanie się branży, ale również stwarza nowe możliwości. Zmiana modelu funkcjonowania i zarządzania systemem energetycznym, wymaga świeżego spojrzenia oraz większej elastyczności, odporności na nieoczekiwane zmiany i gotowości do szybkich reakcji. Jest to moment, który wymaga zaangażowania ludzi o bardzo zróżnicowanych kompetencjach, umiejętnościach, a także połączenia sił wielu dziedzin dla nadrzędnego celu, jakim jest transformacja.

Często słyszy się, że energetyka to męski świat, jednak kierunek, w jakim zmierzamy, oraz doświadczenia z pracy w sektorze energetycznym, pokazują, że to dość krzywdzący stereotyp. Odchodząc od tradycyjnych, nierentownych i emisyjnych metod produkcji energii, otwieramy się na rozwój technologii i technik zarządzania, w których siła fizyczna nie odgrywa już kluczowej roli. Okazuje się, że kobiety świetnie radzą sobie z nowymi wyzwaniami, niejednokrotnie stając się siłą napędową innowacji i rozwiązań, służących społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Ten wymagający okres zmian stwarza konieczność przyjęcia nowych rozwiązań oraz większego udziału zróżnicowanej puli talentów. Wierzymy, że włączenie kobiet w te procesy ma niebagatelne znaczenie dla transformacji energetycznej oraz wizji niskoemisyjnej przyszłości.

Z roku na rok obserwujemy w energetyce coraz większą obecność wspaniałych ekspertek, specjalistek i liderek w swoich dziedzinach, które na co dzień zajmują się poszukiwaniem odpowiedzi na najtrudniejsze pytania związane z transformacją, zmianami klimatu i zrównoważonym rozwojem. Dla takich kobiet powstał projekt „Energia Kobiet”, który od kilku lat realizujemy w DISE. Pragniemy wyeksponować rolę kobiet w energetyce, dodać im odwagi do sięgania po własne cele zawodowe, zintegrować siły i z tej różnorodności uczynić atut.

W ramach projektu odbywają się comiesięczne spotkania w kobiecym gronie, również na odległość, nazywane „Śniadaniami Energii Kobiet”. Daje nam to możliwość utrzymywania kontaktu z innymi kobietami branży, dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami, a także wzajemnego wsparcia, co jest szczególnie istotne w codziennym życiu zawodowym. „Śniadania” bywają również bardziej spektakularne – odwiedzamy się w swoich miejscach pracy, wspólnie wyjeżdżamy lub szkolimy się pod okiem najlepszych specjalistów. Zwieńczeniem projektu jest „Nagroda Energii Kobiet”, której wręczenie odbywa się podczas dorocznej wieczornej gali Kongresu Energetycznego DISE. Jest to wyróżnienie, które zwraca oczy branży na kobiety energetyki. W ten sposób doceniamy wkład płci pięknej w pozytywne zmiany w całym sektorze oraz rozwój w kierunku transformacji energetycznej.

Nagroda Energia Kobiet 2023

Dowiedz się więcej 〉

Nagroda Energia Kobiet 2022

Dowiedz się więcej 〉

Nagroda Energia Kobiet 2021

Dowiedz się więcej 〉

Śniadanie
Kobiet

Dowiedz się więcej 〉