gazterm2020

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

W dniach 27-30 września 2020 r. w Międzyzdrojach odbyła się po raz XXIII międzynarodowa konferencja GAZTERM, której głównym wydarzeniem był „Szczyt gazowy Trójmorza przebiegający pod hasłem bezpieczeństwo, integracja, transformacja”. Tak jak w poprzednim roku patronem merytorycznym konferencji był Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

Najwybitniejsi eksperci rynku gazu, ministrowie, politycy i przedsiębiorcy debatowali nad konsekwencjami realizacji postanowień Europejskiego Zielonego Ładu dla polskiego gazownictwa. Tematyka tegorocznej edycji Gazterm jest zbieżna z problematyką analiz prowadzonych przez DISE.

Podsumowanie najważniejszych tez, jakie padły w dyskusjach:

  • Priorytetem dla polskiej strategii wobec gazu ziemnego pozostaje bezpieczeństwo dostaw, które osiągnięte zostanie dzięki zakończeniu projektów infrastrukturalnych.
  • Zdywersyfikowane dostawy będą fundamentem rozwoju dla płynnego handlu w regionie Trójmorza, któremu dedykowany został projekt utworzenia w Polsce hubu gazowego.
  • Inicjatywa Trójmorza stworzyła dogodne ramy polityczne dla rozwoju regionalnej współpracy w obszarze integracji rynków gazu. Wsparciem dla tej kooperacji służą już pierwsze instytucje w postaci Funduszu Trójmorza.
  • Gaz ziemny w warunkach polskich ale także europejskich powinien pełnić rolę paliwa pomostowego.
  • Transformacja energetyczna tworzy warunki dla rozwoju produkcji biometanu i zielonego wodoru, które jako paliwa przyszłości mogą stać się polską specjalnością.
Gazterm 2020
Gazterm 2020