Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowej 3a-5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa i adres instytucji,
 • zajmowane stanowisko,
 • e-mail,
 • nr telefonu.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wpisania na listę uczestników konferencji, wykonania identyfikatora uczestnika konferencji, przesyłania informacji związanych z konferencji, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza imieniem i nazwiskiem, które zostaną przekazane do miejsca zakwaterowania oraz imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem, nazwą instytucji, które zostaną przesłane drukarni wykonującej identyfikatory.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.
 3. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.