Konferencja - Zgorzelec

Konferencja nt. rozwijania inwestycji w energetykę rozproszoną i OZE w gminach oraz klastrach energii w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska,
połączona z wizytą studyjną w Zgorzeleckim Klastrze Energii

Termin konferencji: 24 listopada 2022 r.
Lokalizacja: Pałac Łagów, ul. Strumykowa 22, 59-900 Zgorzelec

Transformacja energetyczna to wyzwanie, którego realizacja wciąż rodzi wiele znaków zapytania. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych podejmuje się realizacji szeregu opracowań i analiz, a także organizacji platform dyskusyjnych w tym obszarze, których celem jest wsparcie realizacji przez Polskę celów energetyczno-klimatycznych. Wiemy, jak ważnym ogniwem w realizowaniu transformacji energetycznej są samorządy – bez ich zaangażowania nie da się skutecznie realizować i rozwijać inwestycji w OZE oraz skutecznie walczyć ze smogiem i zmianami klimatu. Dlatego postanowiliśmy zainicjować wydarzenie, które pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń nt. odnawialnych źródeł energii członków klastrów energii, instytucji finansujących oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Program konferencji obejmuje dyskusję, sesję networkingową oraz wizytę studyjną w formie tour’u po infrastrukturze Zgorzeleckiego Klastra Energii, podczas którego uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do zapoznania się z jego infrastrukturą.

Tematyka konferencji będzie koncentrowała się wokół poniższych zagadnień:

Zasady funkcjonowania klastrów energetycznych – etapy, bariery w rozwoju klastrów, finansowanie:

 • Cele tworzenia klastrów i korzyści uczestnictwa w klastrze
 • Finansowanie funkcjonowania i inwestycji rozwojowych klastrów
 • Dobór partnerów do klastra energetycznego

Innowacje jako czynnik podnoszący efektywność energetyczną w gminach:

 • Technologie rozwijane przez klastry
 • Inteligentne sieci energetyczne
 • Cyfryzacja

Współpraca klastrów energii z podmiotami publicznymi:

 • Rola samorządu w klastrze energii
 • Samowystarczalność energetyczna
 • Planowanie energetyczne w gminie

Formularz rejestracyjny na konferencję:

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

AGENDA

9:00 – 9:30

Rejestracja

9:30 – 10:00

Otwarcie

Grzegorz Macko

Wystąpienie:
*Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Remigiusz Nowakowski

Wystąpienie:
Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Albert Gryszczuk

Wystąpienie:
Albert Gryszczuk – prezes zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii

10:00 – 11:00

ZASADY FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGETYCZNYCH – ETAPY, BARIERY W ROZWOJU KLASTRÓW, FINANSOWANIE:

 • Cele tworzenia klastrów i korzyści uczestnictwa w klastrze
 • Finansowanie funkcjonowania i inwestycji rozwojowych klastrów
 • Dobór partnerów do klastra energetycznego
Remigiusz Nowakowski

Wystąpienie:
Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Remigiusz Nowakowski

MODERATOR
Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

PANELIŚCI

Łukasz Kasztelowicz

*Łukasz Kasztelowicz – prezes WFOŚiGW we Wrocławiu

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk – prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Andrzej Węgrzyn

Andrzej Węgrzyn – wiceprezes Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

11:00 – 11:15

Przerwa

11:15 – 12:15

WSPÓŁPRACA KLASTRÓW ENERGII Z PODMIOTAMI PUBLICZNYMI:

 • Rola samorządu w klastrze energii
 • Samowystarczalność energetyczna
 • Planowanie energetyczne w gminie
Maciej Zathey

MODERATOR
Maciej Zathey
– dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

PANELIŚCI

Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta Zgorzelecki

Anna Mielcarek

Anna Mielcarek – dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu

Robert Starzyński

Robert Starzyński – wójt gminy Sulików

12:15 – 12:30

Przerwa

12:30 – 13:30

INNOWACJE JAKO CZYNNIK PODNOSZĄCY EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W GMINACH:

 • Technologie rozwijane przez klastry
 • Inteligentne sieci energetyczne
 • Cyfryzacja
Agnieszka Spirydowicz

Wystąpienie:
Agnieszka Spirydowicz – prezes zarządu, Zgorzelecki Klaster Energii

Agnieszka Spirydowicz

MODERATOR
Agnieszka Spirydowicz
– prezes zarządu, Zgorzelecki Klaster Energii

PANELIŚCI

Przemysław Mandelt

*Przemysław Mandelt – prezes zarządu, Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.

Lech Sitnik

prof. dr hab. inż. Lech Sitnik – Politechnika Wrocławska

Marcin Jednorał

*Marcin Jednorał – prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg
w Legnicy

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

13:30 – 14:30

Lunch / Networking

14:30 – 15:30

Wizyta studyjna na infrastrukturze ZKlastra

15:30 – 16:00

Podsumowanie oraz zakończenie wydarzenia

PRELEGENCI

Grzegorz Macko

*Grzegorz Macko

Wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii
i Odnawialnych Źródeł Energii

Marcin Jednorał

*Marcin Jednorał

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju
Regionalnego Arleg w Legnicy

Łukasz Kasztelowicz

*Łukasz Kasztelowicz

Prezes,
WFOŚiGW we Wrocławiu

Przemysław Mandelt

*Przemysław Mandelt

Prezes Zarządu,
Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.

Anna Mielcarek

Anna Mielcarek

Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu

Czytaj więcej

Wieloletni pracownik URE (od 1998 r.). Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie taryfowania oraz koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Członek Zespołu ds. Ciepłownictwa powołanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu wspomagania realizacji zadań regulatora w obszarze ciepłownictwa.

Remigiusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut
Studiów Energetycznych

Lech Sitnik

prof. dr hab. inż. Lech Sitnik

Politechnika
Wrocławska

Agnieszka Spirydowicz

Agnieszka Spirydowicz

Prezes Zarządu,
Zgorzelecki Klaster Energii

Robert Starzyński

Robert Starzyński

Wójt Gminy
Sulików

Andrzej Węgrzyn

dr inż. Andrzej Węgrzyn

Wiceprezes Dolnośląskiej
Doliny Wodorowej

Czytaj więcej

Jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa oraz Członkiem Rady Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Współpracuje realizowanych ze Stowarzyszeniem Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu ZKlaster w projektach B+R. Jest inicjatorem społeczności energetycznych tworzonych przez Stowarzyszenia LKlaster oraz WKlaster. Pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie monitorując kluczowe dla gospodarki polskiej projekty rozwojowe. Jako ekspert rozwoju strategicznego, łączy wiedzę ekonomiczną i techniczną z aspektami sprawiedliwej transformacji.

Maciej Zathey

Maciej Zathey

Dyrektor Instytutu
Rozwoju Terytorialnego

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu,
Towarowa Giełda Energii S.A.

Lokalizacja

punkt3

Pałac Łagów, ul. Strumykowa 22, 59-900 Zgorzelec

Pałac Łagów
cropped-DSCF2930
cropped-DSCF2708
UM Dolny Śląśk

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego