Konferencja - Zgorzelec

Konferencja nt. rozwijania inwestycji w energetykę rozproszoną i OZE w gminach oraz klastrach energii w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska,
połączona z wizytą studyjną w Zgorzeleckim Klastrze Energii

Termin konferencji: 24 listopada 2022 r.
Lokalizacja: Pałac Łagów, ul. Strumykowa 22, 59-900 Zgorzelec

Transformacja energetyczna to wyzwanie, którego realizacja wciąż rodzi wiele znaków zapytania. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych podejmuje się realizacji szeregu opracowań i analiz, a także organizacji platform dyskusyjnych w tym obszarze, których celem jest wsparcie realizacji przez Polskę celów energetyczno-klimatycznych. Wiemy, jak ważnym ogniwem w realizowaniu transformacji energetycznej są samorządy – bez ich zaangażowania nie da się skutecznie realizować i rozwijać inwestycji w OZE oraz skutecznie walczyć ze smogiem i zmianami klimatu. Dlatego postanowiliśmy zainicjować wydarzenie, które pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń nt. odnawialnych źródeł energii członków klastrów energii, instytucji finansujących oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Program konferencji obejmuje dyskusję, sesję networkingową oraz wizytę studyjną w formie tour’u po infrastrukturze Zgorzeleckiego Klastra Energii, podczas którego uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do zapoznania się z jego infrastrukturą.

Tematyka konferencji będzie koncentrowała się wokół poniższych zagadnień:

Zasady funkcjonowania klastrów energetycznych – etapy, bariery w rozwoju klastrów, finansowanie:

 • Cele tworzenia klastrów i korzyści uczestnictwa w klastrze
 • Finansowanie funkcjonowania i inwestycji rozwojowych klastrów
 • Dobór partnerów do klastra energetycznego

Innowacje jako czynnik podnoszący efektywność energetyczną w gminach:

 • Technologie rozwijane przez klastry
 • Inteligentne sieci energetyczne
 • Cyfryzacja

Współpraca klastrów energii z podmiotami publicznymi:

 • Rola samorządu w klastrze energii
 • Samowystarczalność energetyczna
 • Planowanie energetyczne w gminie

AGENDA

9:00 – 9:30

Rejestracja

9:30 – 10:00

Otwarcie

Agata Zemska

Wystąpienie:
Agata Zemska – dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Remigiusz Nowakowski

Wystąpienie:
Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych – Potencjał rozwoju OZE w klastrach energii

Albert Gryszczuk

Wystąpienie:
Albert Gryszczuk – prezes zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii

dr Maciej Zathey

Wystąpienie:
dr Maciej Zathey – dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, przewodniczący Zespołu ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej na Dolnym Śląsku – Strategia Energetyczna Dolnego Śląska – kierunki transformacji energetycznej

10:00 – 11:00

ZASADY FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGETYCZNYCH – ETAPY, BARIERY W ROZWOJU KLASTRÓW, FINANSOWANIE:

 • Cele tworzenia klastrów i korzyści uczestnictwa w klastrze
 • Finansowanie funkcjonowania i inwestycji rozwojowych klastrów
 • Dobór partnerów do klastra energetycznego
 • Współpraca OSD z klastrami energii w zakresie możliwości przyłączenia do sieci nowych źródeł OZE
Remigiusz Nowakowski

MODERATOR
Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

PANELIŚCI

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk – prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Andrzej Węgrzyn

Andrzej Węgrzyn – wiceprezes Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Joanna Smolik

Joanna Smolik – dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego

Sławomir Bogucki – kierownik Biura Planowania i Rozwoju Sieci,
TAURON Dystrybucja S.A.

11:00 – 11:15

Przerwa

11:15 – 12:15

WSPÓŁPRACA KLASTRÓW ENERGII Z PODMIOTAMI PUBLICZNYMI:

 • Rola samorządu w klastrze energii
 • Samowystarczalność energetyczna
 • Planowanie energetyczne w gminie
dr Maciej Zathey

MODERATOR
dr Maciej Zathey
– dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

PANELIŚCI

Jerzy Ozga – pełnomocnik ds. energii odnawialnej w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu

Anna Mielcarek

Anna Mielcarek – dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk – prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Andrzej Kaźmierski

Andrzej Kaźmierski – dyrektor departamentu, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

12:15 – 13:15

INNOWACJE JAKO CZYNNIK PODNOSZĄCY EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W GMINACH:

 • Technologie rozwijane przez klastry
 • Inteligentne sieci energetyczne
 • Cyfryzacja
Agnieszka Spirydowicz

Wystąpienie:
Agnieszka Spirydowicz – prezes zarządu, Zgorzelecki Klaster Energii

Agnieszka Spirydowicz

MODERATOR
Agnieszka Spirydowicz
– prezes zarządu, Zgorzelecki Klaster Energii

PANELIŚCI

Lech Sitnik

prof. dr hab. inż. Lech Sitnik – Politechnika Wrocławska

Marcin Jednorał

Marcin Jednorał – prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg
w Legnicy

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski – prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Roman Gabrowski

Roman Gabrowski – Tauron Ekoenergia

13:15 – 14:00

Lunch / Networking

14:00 – 14:30

Transfer na infrastrukturę ZKlastra

14:30 – 15:30

Wizyta studyjna na infrastrukturze ZKlastra

15:30 – 16:00

Podsumowanie oraz zakończenie wydarzenia

PRELEGENCI

Andrzej Kaźmierski

Andrzej Kaźmierski

Dyrektor departamentu,
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Agata Zemska

Agata Zemska

Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego

Czytaj więcej

Od 14 lat związana zawodowo z samorządem województwa, realizuje zadania na rzecz rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w regionie, a także działania wpisujące się w realizację Strategii Energetycznej Dolnego Śląska oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii
i Odnawialnych Źródeł Energii

Remigiusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut
Studiów Energetycznych

Lech Sitnik

prof. dr hab. inż. Lech Sitnik

Politechnika
Wrocławska

Agnieszka Spirydowicz

Agnieszka Spirydowicz

Prezes Zarządu,
Zgorzelecki Klaster Energii

Roman Gabrowski

Roman Gabrowski

Tauron
Ekoenergia

Andrzej Węgrzyn

dr inż. Andrzej Węgrzyn

Wiceprezes Dolnośląskiej
Doliny Wodorowej

Czytaj więcej

Jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa oraz Członkiem Rady Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Współpracuje realizowanych ze Stowarzyszeniem Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu ZKlaster w projektach B+R. Jest inicjatorem społeczności energetycznych tworzonych przez Stowarzyszenia LKlaster oraz WKlaster. Pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie monitorując kluczowe dla gospodarki polskiej projekty rozwojowe. Jako ekspert rozwoju strategicznego, łączy wiedzę ekonomiczną i techniczną z aspektami sprawiedliwej transformacji.

dr Maciej Zathey

dr Maciej Zathey

Dyrektor Instytutu
Rozwoju Terytorialnego

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu,
Towarowa Giełda Energii S.A.

Joanna Smolik

Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu
Relacji Strategicznych w Banku
Gospodarstwa Krajowego

Czytaj więcej

W BGK pracuje od 2010 r., jako specjalista i ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego , a od 2014 r. jako dyrektor biura odpowiedzialnego za strukturyzację finansowania dla sektora energetycznego, transportowego i komunalnego. W 2020 r. objęła funkcje dyrektora Biura Strukturyzacji Transakcji Trudnych zajmującego się wczesną restrukturyzacją przedsiębiorstw. Od kwietnia 2021 r. jest dyrektorem Departamentu Relacji Strategicznych, którego głównym zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez dostarczanie rozwiązań finansowych oraz kompleksowej obsługi bankowej dla kluczowych podmiotów gospodarczych.

W BGK jest także dyrektorem programu „Bezpieczeństwo strategiczne”. Celem programu jest wypracowywanie i wdrożenie rozwiązań finansowych odpowiadających na potrzeby rynkowe w obszarze energetyki, sektora paliwowego, obronności i cyberbezpieczeństwa.

Oprócz pracy w BGK, swoje doświadczenie zawodowe zbierała m.in. w TFI Energa SA, gdzie była dyrektorem Biura Zarządzania Aktywami Niepublicznymi i zarządzającego FIZAN. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „finanse i bankowość” oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku „ekonomia”.

Prywatnie, lubi aktywnie spędzać swój wolny czas, interesuje się także architekturą wnętrz.

Marcin Jednorał

Marcin Jednorał

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju
Regionalnego Arleg w Legnicy

Anna Mielcarek

Anna Mielcarek

Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu

Czytaj więcej

Wieloletni pracownik URE (od 1998 r.). Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie taryfowania oraz koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Członek Zespołu ds. Ciepłownictwa powołanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu wspomagania realizacji zadań regulatora w obszarze ciepłownictwa.

Lokalizacja

punkt3

Pałac Łagów, ul. Strumykowa 22, 59-900 Zgorzelec

Pałac Łagów
cropped-DSCF2930
cropped-DSCF2708
UM Dolny Śląśk

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego