AGENDA

VI KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ I*

08:30

Rejestracja uczestników

SESJA INAUGURACYJNA

09:00

Otwarcie Kongresu

Remigusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu DISE

Dawid Jackiewicz

Dawid Jackiewicz – Wiceprezes Zarządu DISE

09:10 – 10:00

Wystąpienia Gości Honorowych

Jarosław Obremski

Przemówienie inauguracyjne
Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski

Cezary Przybylski

Przemówienie inauguracyjne
Cezary Przybylski
– Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Arkadiusz Wójs

Przemówienie inauguracyjne
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – Rektor Politechniki Wrocławskiej

James Hughes

Przemówienie inauguracyjne
James Hughes – Minister-Counsellor for Economic Affairs at the British Embassy, Warsaw

Stefan Gullgren

Przemówienie inauguracyjne
Stefan Gullgren – Ambasador Szwecji w Polsce

Ole Toft

Przemówienie inauguracyjne
Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii w Polsce

Anders Eide

Przemówienie inauguracyjne
Anders Eide – Ambasador Norwegii w Polsce

Jerzy Kwieciński

Przemówienie inauguracyjne
Jerzy Kwieciński
– Prezes Zarządu, PGNiG SA

SESJA TEMATYCZNA – EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

10:00 – 10:45

Mirosław Proppé

Wystąpienie
Mirosław Proppé
– Prezes Fundacji, WWF Polska – „Polska droga do neutralności klimatycznej – pełna wyzwań, możliwości czy zmarnowanych szans?”

WWF
Michał Kurtyka

Wystąpienie
Michał Kurtyka
– Minister Klimatu – „Transformacja energetyczna Polski w kontekście Zielonego Ładu”

Artur Soboń

Wystąpienie
Artur Soboń
– Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych – „Transformacja energetyczna Polski”

10:45 – 12:00

Panel dyskusyjny: European Green Deal – zielony plan odbudowy dla Europy

Remigusz Nowakowski

MODERATOR
Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu DISE

PANELIŚCI

Michał Kurtyka

Michał Kurtyka – Minister Klimatu

Artur Soboń

Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu, PGNiG SA

Jarosław Dybowski

Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy
ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN
Mikael Lemström

Mikael Lemström – Vice President, Heating and Cooling Fortum Oyj, City Solutions

Žygimantas Vaičiūnas

Žygimantas Vaičiūnas – Minister Energii Republiki Litewskiej

Marcin Chludziński

Marcin Chludziński – Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.

Wojciech Ignacok

Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.

TEZY

 • Transformacja energetyczna podstawą „Planu odbudowy dla Europy” (EU Green Recovery to restart Europe)
 • Sektor energetyczny motorem napędowym dla wyjścia z kryzysu COVID19 w Europie
 • Plan neutralności klimatycznej UE do 2050 – Polska na tle Europy
 • Cele transformacji energetycznej w Polsce i drogi dojścia do optymalnego miksu energetycznego
 • Polski „punkt startowy” w procesie transformacji energetycznej, a możliwość osiągnięcia
  neutralności klimatycznej do 2050 r.
 • Czy udana dekarbonizacja może być rzeczywiście wykorzystana do poprawy konkurencyjności gospodarczej
  kraju lub firmy?
 • Jak przedsiębiorstwa energetyczne przystosowują się do transformacji energetycznej?
 • Ograniczenie emisji CO2 – działania centralne, regionalne, lokalne i gospodarstw domowych

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

SESJA TEMATYCZNA – RACE TO ZERO FORUM

12:15 – 12:45

Ireneusz Zyska

Wystąpienie
Ireneusz Zyska
– Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – „Rozwój OZE – morska energetyka wiatrowa w połączeniu z rozwojem energetyki rozproszonej sposobem na dekarbonizację polskiego miksu energetycznego”

Wendy Morton

Wystąpienie
Wendy Morton
Minister for European Neighbourhood and the Americas at the Foreign, Commonwealth & Development Office

12:45 – 14:00

Panel dyskusyjny: Race to Zero Forum: Morska energetyka wiatrowa sposobem na dekarbonizację polskiego miksu energetycznego

British Embassy Warsaw
DIT
SDI
Janusz Gajowiecki

MODERATOR
Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW

Julia King

WSPÓŁMODERATOR
Julia King – The Baroness Brown of Cambridge DBE FREng FRS, offshore wind sector deal champion, Climate Change Committee, Chair of Carbon Trust

PANELIŚCI

Piotr Czopek

Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu

Jarosław Dybowski

Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy
ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN
Garron Lees

Garron Less – Sales & Marketing Manager, Offshore Design Engineering

Bartosz Sokoliński

Bartosz Sokoliński – Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Bruce Valpy

Bruce Valpy – Managing Director, BVG Associates Ltd

Stephen Thompson

Stephen Thompson – Business Development Director, Renewables, Global Energy Group

TEZY

 • Udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej w Polsce sięga 75%. Długoterminowym wyzwaniem dla Polski jest dekarbonizacja krajowego miksu energetycznego
 • Morska energetyka wiatrowa odegra istotną rolę w tej transformacji. W planach jest posiadanie 6GW mocy zainstalowanych w farmach na morzu do roku 2030
 • Wielka Brytania jest pierwszą znaczącą gospodarką światową, która przyjęła legislację mającą na celu zniwelować do 2050 roku przyczynianie się do globalnego ocieplenia
 • Wielka Brytania jest krajem posiadającym najwięcej mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych. Obecnie jest to już ponad 10GW, kolejne 4GW są w budowie i dalsze 6GW w projektach, które mają zapewnione finansowanie
 • W celu promowania morskiej energetyki wiatrowej Wielka Brytania przyjęła system aukcyjny, który jest przewidywalnym rozwiązaniem regulacyjnym pozwalającym na rozwój innowacji, a w ślad za tym redukcję kosztów. Korzysta na tym cały brytyjski przemysł
 • Status aukcji i polskich projektów offshore na przełomie 2020/21
 • Udział przemysłu lokalnego w łańcuchu dostaw – dlaczego to jest istotne. Doświadczenia Wielkiej Brytanii oraz perspektywy rozwoju przemysłu krajowego

14:00 – 14:45

Lunch

PANELE RÓWNOLEGŁE

SESJA TEMATYCZNA – ENERGETYKA ROZPROSZONA

14:45 – 15:15 

Rafał Gawin

Wystąpienie
Rafał Gawin
– Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – „Nowy rynek energii: jak energetyka rozproszona wpisuje się w transformację sektora i jak zmienia się otoczenie regulacyjne”

Diana Kazakevič

Wystąpienie
Diana Kazakevič
– Head of Region for Poland, Ignitis Group – „Bridging the gap between EU Green Deal initiatives and consumers: energy company role”

15:15 – 16:30

Panel dyskusyjny: Energetyka rozproszona. Klastry energii i prosumenci

Marcin Roszkowski

MODERATOR
Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego

PANELIŚCI

Rafał Gawin

Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Walburga Hemetsberger

Walburga Hemetsberger – CEO, Solar Power Europe

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski – Prezes Zarządu, Promet-Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO

Diana Kazakevič

 Diana Kazakevič – Head of Region, Ignitis Group

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk – Prezes, Zgorzelecki Klaster Energii

prof. Konrad Świrski

prof. dr hab. inż. Konrad ŚwirskiPrezes Zarządu,
Transition Technologies S.A. 

TEZY

 • Jaka jest wizja monizmu energetycznego w Polsce?
 • Jak skutecznie rozwijać energetykę rozproszoną? Jak wyeliminować bariery prawne?
 • Miasta i gminy a transformacja energetyczna. Jak uspołecznić energetykę?
 • Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii. Czy klaster może być samowystarczalny energetycznie?
 • Jak zachęcić odbiorcę końcowego, aby odgrywał aktywną rolę w transformacji energetycznej?
 • Aktywność samorządów i oczekiwane kierunki wsparcia transformacji energetycznej na poziomie lokalnym?
 • Możliwości wspierania inicjatyw na poziomie krajowym i regionalnym, obecnie i w Perspektywie UE 2021-27
 • Wyzwania technologiczne, ekonomiczne, organizacyjno-prawne wynikające z nowych koncepcji polityki prosumenckiej
 • Prosumencka efektywność energetyczna vs korporacyjna presja inwestycyjna
 • Energetyka prosumencka (m.in. Program Energia plus; pakiet prosumencki; działania prawne i legislacyjne, wsparcie finansowe i kredytowe; kiedy i komu opłaca się energetyka rozproszona? jak to robią inni?)

SESJA TEMATYCZNA – GAZ W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

14:45 – 15:15 

Jerzy Kwieciński

Wystąpienie
Jerzy Kwieciński
– Prezes Zarządu, PGNiG SA
„PGNiG – rola lidera rynku gazu ziemnego w transformacji energetycznej”

Iweta Opolska

Wystąpienie
Iweta Opolska
– Dyrektor, Biuro Handlu Gazem, PKN ORLEN S.A. – „Gaz ziemny – paliwo schyłkowe, paliwo przejściowe czy paliwo przyszłości?”

 

PKN ORLEN

15:15 – 16:30  

Panel dyskusyjny: Rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej

Wojciech Jakóbik

MODERATOR
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

PANELIŚCI

Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu, PGNiG SA

Antoni Bielewicz

Antoni Bielewicz – Dyrektor, Europejska Fundacja Klimatyczna w Polsce

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Mirosław Skowron

Mirosław Skowron – Członek Zarządu, Ciech S.A.

Ireneusz Krupa

Ireneusz Krupa – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Artur Zawartko

Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

mec. Adam Wawrzynowicz – Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k.

TEZY

 • Jaką rolę w transformacji UE w kierunku neutralności klimatycznej będzie odgrywał gaz ziemny?
 • Unijne i krajowe regulacje mające wpływ na określenie roli gazu jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej
 • Gaz ziemny w obecnym i przyszłym miksie energetycznym Polski
 • Koncepcje transformacji energetycznej w Polsce i rekomendowana rola gazu w poszczególnych scenariuszach
 • Nowe projekty inwestycyjne w budowę bloków gazowych – studia przypadków Dolna Odra, Ostrołęka, Grudziądz
 • Dywersyfikacja dostaw paliwa gazowego – kluczowe projekty infrastrukturalne (Baltic Pipe, terminal LNG, połączenia transgraniczne)
 • Czy Polska ma szanse stać się „hubem gazowym” w regionie? Warunki dla funkcjonowania transparentnego rynku gazu
 • Potencjał wykorzystania zdekarbonizowanych gazów w systemie gazowniczym – biogaz, biometan, zielony wodór
 • Otoczenie regulacyjne wymagane dla wprowadzenia „zielonych gazów” w ciepłownictwie i energetyce
 • Aspekty ekonomiczne zastosowania rozwiązań „Power to Gas” w energetyce

PANELE RÓWNOLEGŁE

SESJA TEMATYCZNA

16:30 – 16:45

Jarosław Wróbel

Wystąpienie
Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu, PGNiG SA – „Biometan – marzenie czy konieczność?”

16:45 – 18:00

Panel dyskusyjny pod patronatem PGNiG:
Zielony Ład – Zielony Gaz – Zielona Gospodarka.
Biometan a neutralność klimatyczna UE

PGNIG
Maciej Szambelańczyk

MODERATOR
Maciej Szambelańczyk – Radca Prawny oraz Partner, kancelaria prawna WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

PANELIŚCI

Jarosław Wróbel

Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu, PGNiG SA

prof. Jacek Dach

prof. Jacek Dach – Kierownik Pracowni Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Piotr Czopek

Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska – Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

Artur Michalski

Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW

TEZY

 • Biometan w koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu
 • Biogaz/biometan jako czyste źródła energii – potencjał produkcji biometanu w Europie i w Polsce
 • Udział Biometanu w polskim miksie energetycznym, cele do osiągnięcia
 • Korzyści z rozwoju rynku biometanu
 • Biometan w strategii rozwoju PGNiG, budowa rynku biometanu w Polsce – model współpracy z partnerami
 • Potrzeby regulacyjne dla rozwoju rynku biometanu w Europie
 • Mechanizmy wsparcia – możliwości finansowania krajowego oraz UE

SESJA TEMATYCZNA – TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W PRZEMYŚLE

16:30 – 16:45 

Kamil Wyszkowski

Wystąpienie
Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact w Polsce

16:45 – 18:00 

Panel dyskusyjny: Efektywność energetyczna i OZE w przemyśle ważnym czynnikiem na drodze do neutralności klimatycznej

Mariusz Swora

MODERATOR
dr hab. Mariusz Swora – Kancelaria Swora Legal

PANELIŚCI

Alain Simonnet

 Alain Simonnet – Managing Director Poland & East Europe Region, 3M

Arkadiusz Sekściński

 Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG SA

Jacek Siwiński

Jacek Siwiński – Prezes, VELUX Polska Sp. z o.o.

Jan Stanilko

Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

Michał Obiegała

Michał Obiegała – Regulatory & Government Affairs Manager Poland, Legal Counsel at BP Polska

Borys Tomala

Borys Tomala – CEO – Co-Founder Lerta

Rafał Soja

Rafał Soja – Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

TEZY

 • Zrównoważony rozwój w strategiach globalnych korporacji przemysłowych
 • Jak przemysłowi odbiorcy energii wpisują się w European Green Deal?
 • Kluczowe czynniki sukcesu transformacji energetyki przemysłowej
 • Inwestycje we własne, przemysłowe odnawialne źródła energii
 • Efektywność energetyczna – modele ESCO, system białych certyfikatów, finansowanie
 • Korporacyjne umowy zakupu energii elektrycznej (PPA)
 • Koncepcje niskoemisyjnych łańcuchów dostaw i warunki ich implementacji
 • Circular economy i e-mobilność w przemyśle sposobem na redukcję emisji
 • Przywództwo w procesie budowy kultury organizacyjnej opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • Ślad węglowy i certyfikacja ekologiczna produktów
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a neutralność klimatyczna

18:00

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

20:00

Uroczysta kolacja i ceremonia wręczenia nagrody DISE

VI KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ II*

SESJA OTWIERAJĄCA

09:00 – 09:30

Wystąpienia Gości Honorowych

Zbigniew Gryglas

Przemówienie inauguracyjne
Zbigniew Gryglas
– Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Pełnomocnik ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Wojciech Murdzek

Przemówienie inauguracyjne
Wojciech Murdzek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SESJA TEMATYCZNA – FINANSOWANIE SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

09:30 – 10:15

Piotr Michałowski

Wystąpienie
Piotr Michałowski – Head of Warsaw Office, European Investment Bank

10:15 – 11:30

Panel dyskusyjny: Mechanizm finansowania sprawiedliwej transformacji energetycznej w Europie

 

Dominik Brodacki

MODERATOR
Dominik Brodacki – Analityk ds. energetycznych

PANELIŚCI

Luca Matrone

Luca Matrone – Managing Director, Intesa Sanpaolo Bank

Anna Chmielewska

Anna Chmielewska – Associate Director, Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Łukasz Kolano

Łukasz Kolano – Dyrektor Wykonawczy Global Compact Network Poland

Piotr Paszko

Piotr Paszko – Dyrektor Naczelny ds. Skarbowości, KGHM Polska Miedź S.A.

Piotr Michałowski

Piotr Michałowski – Head of Warsaw Office, European Investment Bank

Adam Burda

Adam Burda – Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe technologie, PKO Bank Polski

TEZY

 • Wsparcie zielonej transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu dzięki funduszom z Next Generation EU
 • Koncepcja planu transformacji energetycznej polskiej gospodarki uwzględniająca sposób wydatkowania środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
 • Struktura i wielkość prognozowanych kosztów transformacji. Na jakie wsparcie możemy liczyć – wielkość i formy wsparcia, harmonogramy, beneficjenci i dysponenci
 • Plan transformacji regionów górniczych w Polsce, w ramach środków z JTF. Czym jest sprawiedliwa transformacja?
 • Stworzenie nowej oferty gospodarczej dla terenów po byłych kopalniach i elektrowniach węglowych oraz zastępowanie wysokoemisyjnych mocy energetycznych nowymi, przyjaznymi środowisku technologiami wytwarzania energii
 • Zorganizowanie programów przekwalifikowania pracowników oraz dywersyfikacja małych i średnich miast, w których przedsiębiorstwa oparte na węglu są największymi pracodawcami
 • Inne mechanizmy finansowania transformacji: EBI, InvestEU

11:30 – 11:50

Przerwa kawowa

PANELE RÓWNOLEGŁE

SESJA TEMATYCZNA – CYFROWA TRANSFORMACJA

11:50 – 12:10

Konrad Napieralski

Wystąpienie
Konrad Napieralski – Director Industry Solutions, Power & Utilities – Microsoft – „Zastosowanie sztucznej inteligencji w prognozowaniu w energetyce”

Magdalena Jackowska-Rejman

Wystąpienie
Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.

Jan Stanilko

Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

„Energia jako produkt cyfrowy: dlaczego zielona transformacja nie zajdzie bez cyfryzacji energetycznej”

12:15 – 13:30

Panel dyskusyjny: Digitalizacja w energetyce

Katarzyna Sobótka

MODERATOR
Katarzyna Sobótka – Dyrektor ds. rozwoju rynku elektromobilności w Polsce, ABB Sp. z o.o.

PANELIŚCI

Tomasz Bendlewski

Tomasz Bendlewski – Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Konrad Napieralski

Konrad Napieralski – Director Industry Solutions, Power & Utilities, Microsoft

Magdalena Jackowska-Rejman

Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.

Jan Stanilko

Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

TEZY

 • „Smart grids” i technologie umożliwiające optymalizację współpracy OZE z infrastrukturą dystrybucyjną
 • Potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w energetyce
 • Blockchain technologią wspierającą transformację energetyczną
 • „Smart City” jako model współpracy firm energetycznych z samorządami
 • Potencjał i warunki rozwoju magazynów energii, dostępne technologie oraz funkcjonalności
 • Magazynowanie energii szansą na szybki rozwój OZE, technologie, uwarunkowania regulacyjne
 • 5G i inne technologie telekomunikacyjne w energetyce
 • Technologie cyfrowe wspierające obsługę klienta

SESJA TEMATYCZNA – WODOROWA REWOLUCJA

11:50-12:10 

Krzysztof Kubów

Wystąpienie
Krzysztof Kubów
– Sekretarz Stanu, KPRM, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodorowej

Remigusz Nowakowski

Wystąpienie
Remigiusz Nowakowski – Prezentacja wniosków raportu: „Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w Polsce”

12:15 – 13:30 

Panel dyskusyjny: Technologie wodorowe w energetyce

Tomoho Umeda

MODERATOR
Tomoho Umeda – Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej

PANELIŚCI

Radosław Kwiecień

Radosław Kwiecień – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Grzegorz Nalezyty

Grzegorz Należyty – Prezes Zarządu, Siemens Energy Poland

Paweł Adamów

Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Konina

Krzysztof Kochanowski

Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu Hydrogen Poland
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact w Polsce

Krzysztof Hnatio

Krzysztof Hnatio – Prezes Zarządu, Gas Storage Poland

TEZY

 • Globalny rynek wodoru – kluczowi gracze, segmenty rynku i trendy
 • Clean Hydrogen Alliance kluczowym czynnikiem sukcesu European Industrial Strategy
 • Globalne plany dotyczące rozwoju wodorowych ogniw paliwowych – przykłady dla Polski
 • Wyzwania legislacyjne przy wdrażaniu technologii wodorowych
 • Technologie magazynowania wodoru
 • Magazynowanie wodoru – stacjonarne i mobilne stacje wodorowe
 • Inicjatywy mające na celu rozwój technologii wodorowych w Polsce i Europie
 • Elektromobilność a technologie napędów wodorowych
 • Rola „Power to Gas” w przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym

SESJA TEMATYCZNA – CIEPŁOWNICTWO

13:30 – 13:45

Wojciech Myślecki

Wystąpienie
dr inż. Wojciech Myślecki, prof. h.c. – NCBiR, Przewodniczący Zespołu Nowych Technologii w Energetyce  – „Znaczenie sektora ciepłowniczego w transformacji polskiej energetyki”

13:45 – 15:00

Panel dyskusyjny: Transformacja polskiego ciepłownictwa

Joanna Maćkowiak-Pandera

MODERATOR
Joanna Maćkowiak-Pandera – Prezes Zarządu, Forum Energii

PANELIŚCI

Marcin Roszkowski

Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego

Izabela Sówka

prof. dr hab. inż. Izabela Sówka – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

boguslaw-rybacki

Bogusław Rybacki – Prezes Zarządu, Enea Elektrownia Połaniec

Małgorzata Banasik

Małgorzata Banasik – Managing Partner, Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.

Paweł Stańczyk

Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, PGNiG Termika SA

Maciej Zathey

Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

Jens Price Wolf

Jens Price Wolf – General Manager Europe and Vice President Commercial, Enviva

Enviva

TEZY

 • Unijne dyrektywy i ich wpływ na polskie ciepłownictwo
 • W jaki sposób „zazielenić” ciepłownictwo
 • Wykorzystywanie OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym i indywidulanym
 • Znaczenie gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym
 • Efektywność energetyczna przy wytwarzaniu ciepła – kogeneracja, trigeneracja, akumulacja sieciowa
 • Planowanie energetyczne na poziomie gmin i regionów
 • Elektryfikacja ciepłownictwa
 • Potencjał wykorzystania pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych do produkcji „zielonego ciepła” przez prosumentów
 • Ekonomia obiegu zamkniętego i jej wpływ na gospodarowanie paliwami oraz odpadami
 • Program „Czyste powietrze” – sukcesy i porażki
 • Strategie walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływ na zaopatrzenie w ciepło

15:00

Zakończenie VI Kongresu Energetycznego

15:15 – 16:00

Lunch

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.