AGENDA

VII KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ I*

08:00

Rejestracja uczestników

SESJA INAUGURACYJNA

09:00

Otwarcie Kongresu

Remigusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, DISE

Dawid Jackiewicz

Dawid Jackiewicz – wiceprezes zarządu, DISE

Józef Węgrecki

Józef Węgrecki – członek zarządu
ds. operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN
Jakub Mazur

Jakub Mazur – Wiceprezydent Wrocławia

09:10 – 10:00

Wystąpienia Gości Honorowych

Jarosław Obremski

Przemówienie inauguracyjne
Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski

Grzegorz Macko

Przemówienie inauguracyjne
Grzegorz Macko
– Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Arkadiusz Wójs

Przemówienie inauguracyjne
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – Rektor Politechniki Wrocławskiej

Aldo Amati

Przemówienie inauguracyjne
Aldo Amati – Ambasador Włoch w Polsce

Piotr Dziadzio

Przemówienie inauguracyjne
Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

Anders Eide

Przemówienie inauguracyjne
Anders Eide – Ambasador Norwegii w Polsce

Akio Miyajima

Przemówienie inauguracyjne
Akio Miyajima – Ambasador Japonii w Polsce

Juha Ottman

Przemówienie inauguracyjne
Juha Ottman – Ambasador Finlandii w Polsce

Ole Toft

Przemówienie inauguracyjne
Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii w Polsce

Robert Perkowski

Przemówienie inauguracyjne
Robert Perkowski – wiceprezes zarządu
PGNiG SA

PGNIG

SESJA TEMATYCZNA
REFORMA SEKTORA ENERGII W POLSCE WARUNKIEM SKUTECZNEJ
TRANSFORMACJI I ODBUDOWY GOSPDARKI PO PANDEMII COVID-19

10:00 – 10:30

Piotr Dziadzio

Wystąpienie
Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa – „Łączenie sektorów strategią na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050”

Grzegorz Tobiszowski

Wystąpienie
Grzegorz Tobiszowski – poseł do Parlamentu Europejskiego – „Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na transformację energetyczną w Polsce”

Kamil Wyszkowski

Wystąpienie
Kamil Wyszkowski – dyrektor wykonawczy, UN Global Compact Network Poland – „Globalne wyzwania w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej i ich wpływ na światową gospodarkę”

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

SESJA TEMATYCZNA
TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA NARZĘDZIEM ODBUDOWY PO PANDEMII COVID-19

11:00 – 12:30

Panel dyskusyjny: Europejski Zielony Ład receptą na wyjście gospodarek z kryzysu
wywołanego COVID-19

Michał Niewiadomski

MODERATOR
Michał Niewiadomski – Redaktor Prowadzący ENERGIANEWS, Dziennik Rzeczpospolita

PANELIŚCI

Maciej Chorowski

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – prezes zarządu, NFOŚiGW

Anna Kornecka

Anna Kornecka – b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Artur Michałowski

Artur Michałowski – wiceprezes zarządu ds. handlu, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia S.A.

Robert Perkowski

Robert Perkowski – wiceprezes zarządu PGNiG SA

Grzegorz Tobiszowski

Grzegorz Tobiszowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Parlament Europejski

Józef Węgrecki

Józef Węgrecki – członek zarządu
ds. operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN
Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski – dyrektor wykonawczy, UN Global Compact Network Poland

Ireneusz Zyska

Ireneusz Zyska – podsekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE

TEZY

 • Kryzys gospodarczy, a realizacja postanowień European Green Deal
 • Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 przez Polskę a dostęp do pomocy publicznej. Jak przeprowadzić sprawiedliwą transformację?
 • Transformacja energetyczna sposobem na wyprowadzenie gospodarki europejskiej z kryzysu.
 • European Recovery and Resilience Plan jako podstawowe narzędzie finansowania odbudowy gospodarki europejskiej
 • Znaczenie taksonomii zrównoważonego finasowania dla możliwości realizacji planu odbudowy
 • Krajowy Plan Odbudowy jako narzędzie finansowania celów określonych w Krajowym Planie Energii i Klimatu oraz PEP 2040
 • Neutralność klimatyczna w strategiach spółek energetycznych
 • Reforma i reorganizacja podmiotowa sektora energetycznego w Polsce

12:30 – 13:15

Dyskusja
“Biomasa pochodząca ze zrównoważonych źródeł. Strategiczna opcja w wyzwaniu dekarbonizacji w Polsce”

Remigusz Nowakowski

MODERATOR
Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, DISE

Maciej Mierzwiński

Maciej Mierzwiński – ekspert Instytutu Jagiellońskiego, CEE Energy Group

Marcin Roszkowski

Marcin Roszkowski – prezes Instytutu Jagiellońskiego

Jens Price Wolf

Jens Price Wolf – wiceprezes zarządu ENVIVA

Wystąpienie
“Nowoczesne rozwiązania Asseco Poland w chmurze IBM jako wsparcie sprzedaży energii w dobie COVID-19”

Piotr Pietrzak

Piotr Pietrzak – Ekspert IBM – rynek energetyczny i telekomunikacyjny, IBM Polska

Arkadiusz Stacherski

Arkadiusz Stacherski – Kierownik Projektu, Dział Zarządzania Projektami i Relacji Międzynarodowych, Pion Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

13:15 – 14:15

Lunch

SESJA TEMATYCZNA
SECTOR COUPLING KONCEPCJĄ STRATEGICZNĄ OSIĄGNIĘCIA NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ W UE DO 2050

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA B

14:15 – 14:45

Ingunn Svegården

Wystąpienie
Ingunn Svegården
– Senior Vice President Renewables, Emerging Regions – Equinor ASA – „Partners in energy transition – Equinor’s strategic approach to renewables”

Rafał Gawin

Wystąpienie
Rafał Gawin – prezes Urzędu Regulacji Energetyki – „Wyzwania regulacyjne dla połączonych sektorów elektroenergetyki, gazu i ciepła w procesie transformacji”

14:45 – 16:15

Panel dyskusyjny: Sector coupling (łączenie sektorów)

 

Mariusz Swora

MODERATOR
dr hab. Mariusz Swora – członek rady odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

PANELIŚCI

Rafał Gawin

Rafał Gawin – prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Andrzej Kopyrski

Andrzej Kopyrski – dyrektor zarządzający Pionem Inwestycji PFR S.A.

Mariusz Przybylik

Mariusz Przybylik – dyrektor zarządzający Accenture w obszarze energetyka, chemia, górnictwo, Accenture

Helena Sarén

Helena Sarén – Head of Carbon Neutral Finland Mission, Business Finland

Ingunn Svegården

Ingunn Svegården – Senior Vice President Renewables, Emerging Regions – Equinor ASA

Jens Price Wolf

Jens Price Wolf – wiceprezes zarządu ENVIVA

TEZY

 • Połączenie transformacji sektorów energii elektrycznej, ciepła, gazu i transportu warunkiem osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r.
 • „Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego”
 • Transformacja systemu linearnego na zintegrowany
 • Elektroenergetyka – gazownictwo – ciepłownictwo – chłodnictwo we współpracy z OZE, czyli inteligentny
  przepływ energii
 • Wyzwania sektorowe na drodze do realizacji unijnego celu redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 r.
 • Elektryfikacja ciepłownictwa i transportu
 • Digitalizacja, a zintegrowany, elastyczny system energetyczny

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA A

14:15 – 14:35

Robert Perkowski

Wystąpienie
Robert Perkowski – wiceprezes zarządu PGNiG SA – „PGNiG: Paliwa gazowe w procesie transformacji energetycznej”

Iweta Opolska

Wystąpienie
Iweta Opolska
– dyrektor, Biuro Handlu Gazem, PKN ORLEN S.A. – „(Bio)metan paliwem transformacji i przyszłości energetyki?”

 

PKN ORLEN

14:35 – 16:00

Panel dyskusyjny: Paliwa gazowe w procesie transformacji energetycznej

 

PGNIG
Wojciech Jakóbik

MODERATOR
Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny, BiznesAlert.pl

PANELIŚCI

Filip Grzegorczyk

Filip Grzegorczyk – wiceprezes zarządu, Grupa Azoty S.A.

Andrzej Kensbok

Andrzej Kensbok – wiceprezes zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.

Jakub Kowalski

Jakub Kowalski – członek zarządu ds. operacyjnych, PSG Sp. z o.o.

Robert Perkowski

Robert Perkowski – wiceprezes zarządu PGNiG SA

Mirosław Skowron

Mirosław Skowron – członek zarządu, Ciech S.A.

Artur Zawartko

Artur Zawartko – wiceprezes zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski – prezes zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

TEZY

 • Rozwój gazu, a realizacja celu neutralności klimatycznej
 • Stanowisko UE w zakresie dopuszczalności technologii gazowej
 • Gaz ziemny technologią przejściową w dekarbonizacji
 • Przyszłość gazów bezemisyjnych, czyli biogaz i biometan
 • Dywersyfikacja paliwowa, a Inicjatywa Trójmorza, czyli projekty Baltic Pipe, GIPL, terminale LNG

16:00 – 16:15

Tomasz Niebylski

Wystąpienie
Tomasz Niebylski – dyrektor sprzedaży w segmencie Enterprise, Microsoft – „Jasna strona mocy: technologiczna transformacja energetyki”, „Koniec energetyki jaka znamy”

16:15 – 16:45

Przerwa kawowa

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA B

16:45 – 17:05

Matus Muron

Wystąpienie
Matus Muron – Analyst, Hydrogen Europe – „Europejska strategia wodorowa”

Radosław Kwiecień

Wystąpienie
Radosław Kwiecień – wiceprezes zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego – „Rola BGK, polskiego banku rozwoju w implementacji nowych strategii”

17:05 – 18:30

Panel dyskusyjny: Zielony wodór i biometan – warunki wykorzystania i perspektywy rozwoju rynku

Tomoho Umeda

MODERATOR
Tomoho Umeda – przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej

PANELIŚCI

Heidi Bergman

Heidi Bergman – Head of Investment Projects, Renewable Hydrogen and PtX, Neste Corporation, Finnish Hydrogen Cluster

Jacek Dach

prof. dr hab. inż. Jacek Dach – kierownik Pracowni Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Arkadiusz Kamiński

dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński – ekspert, Obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN
Matus Muron

Matus Muron – Analyst, Hydrogen Europe

Grzegorz Należyty

Grzegorz Należyty – prezes zarządu, Siemens Energy Poland

Katarzyna Szwed - Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska – dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

Fabrizio Zanini

Fabrizio Zanini – Business Development Manager at Saipem’s New Energies Division

TEZY

 • „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”
 • Postulaty legislacyjne u podstaw tworzenia polskiego rynku wodorowego
 • Wizja polskiego hubu wodorowego
 • Rozwój gazów zdekarbonizowanych, tj. biogazu i biometanu
 • Technologie magazynowania energii oparte na zielonym wodorze
 • Potencjał i warunki rozwoju rynku biometanu
 • Ograniczenia techniczne i ekonomiczne zwiększania udziału gazów zielonych w gazociągach przesyłowych i dystrybucyjnych

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA A

16:45 – 17:05

Katarzyna Suchcicka

Wystąpienie
Katarzyna Suchcicka – dyrektor generalna, OX2 – “Polski offshore z perspektywy inwestora”

Kamila Tarnacka

Wystąpienie
Kamila Tarnacka – wiceprezes zarządu, PSEW – „Morska energetyka wiatrowa. Gdzie jesteśmy. Szanse i wyzwania”

17:05 – 18:30 

Panel dyskusyjny: Morska Energetyka Wiatrowa

Rafał Hajduk

MODERATOR
Mec. Rafał Hajduk – Partner DZP

PANELIŚCI

Jarosław Broda

Jarosław Broda – prezes zarządu, Baltic Power ORLEN

Michał Kołodziejczyk

Michał Kołodziejczyk – prezes zarządu, Equinor Polska

Rafał Libera

Rafał Libera – Group Integration Manager, Acteon

Pawel-Niedzielski

Paweł Niedzielski – dyrektor ds. sprzedaży, sektor energetyczny, Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Nigel Quinn

Nigel Quinn – Chief Executive Officer, Bibbymarine

Katarzyna Suchcicka

Katarzyna Suchcicka – dyrektor generalna, OX2

Paweł Wróbel

Paweł Wróbel – dyrektor zarządzający BalticWind.EU

TEZY

 • „Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości”
 • „Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych”
 • Nowe znaczenie offshore: morskie farmy wiatrowe, pływające farmy wiatrowe, energia oceaniczna, wyspy energetyczne
 • Polskie projekty offshore na Bałtyku
 • Nowy łańcuch dostaw energii z offshore
 • Wykorzystanie umów PPA do sprzedaży energii z offshore
 • Optymalizacja kosztów eksploatacji morskich farm wiatrowych dzięki rozwiązaniom IT

18:30

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

20:00

Uroczysta kolacja

VII KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ II*

SESJA OTWIERAJĄCA

09:00 – 09:30

Wystąpienia Gości Honorowych

Anna Clunes

Przemówienie inauguracyjne
Anna Clunes
– Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce

Stefan Gullgren

Przemówienie inauguracyjne
Stefan Gullgren – Ambasador Szwecji w Polsce

Beata Daszyńska-Muzyczka

Przemówienie inauguracyjne
Beata Daszyńska – Muzyczka – prezes zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Wojciech Myślecki

Przemówienie inauguracyjne
dr inż. Wojciech Myślecki – przewodniczący Rady Programowej, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

SESJA TEMATYCZNA
FINANSOWANIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

09:30 – 10:00

Grzegorz Rabsztyn

Wystąpienie
Grzegorz Rabsztyn – Head of EIB Group Office in Poland European Investment Bank – “Finansowanie zielonej transformacji”

10:00 – 11:30

Panel dyskusyjny: Finansowanie transformacji energetycznej

 

Dominik Brodacki

MODERATOR
Dominik Brodacki – analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

PANELIŚCI

Adam Burda

Adam Burda – dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe technologie, PKO Bank Polski SA

Anna Chmielewska

Anna Chmielewska – Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Patryk Demski

Patryk Demski – wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju, Tauron Polska Energia S.A.

Wojciech Hann

Wojciech Hann – prezes zarządu BOŚ BANK SA

Massimiliano Massari

Massimiliano Massari – Managing Director – Energy Industry, Intesa Sanpaolo

Grzegorz Rabsztyn

Grzegorz Rabsztyn – Head of EIB Group Office in Poland European Investment Bank

Paweł Strączyński

Paweł Strączyński – wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Strategii

Tomasz Tomasiak

Tomasz Tomasiak – dyrektor Biura Transformacji Energetycznej, Polski Fundusz Rozwoju S.A.

TEZY

 • „Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027”– 1 824,3 mld EUR, czyli rekordowy budżet UE, a partycypacja Polski
 • Just Transition Fund, InvestEU, Łącząc Europę, LIFE- programy wspierające energię i klimat
 • „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększanie Odporności”– szansą na przetrwanie i odbudowę gospodarki
  po pandemii Covid-19
 • Skuteczność programów rządowych, tj. Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moja Woda
 • Obszary priorytetowe finansowania przez instytucje zarządzające funduszami UE w latach 2021-2027

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

SESJA TEMATYCZNA
TRANSFORMACJA W KIERUNKU BEZEMISYJNEJ ENERGETYKI

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA B

12:00 – 12:15

Wystąpienie
Przedstawiciel United States Nuclear Regulatory Commission

12:15 – 13:30

Panel dyskusyjny: Energetyka jądrowa – wyzwania regulacyjne

Paweł Grzejszczak

MODERATOR
Mec. Paweł Grzejszczak – Partner DZP

PANELIŚCI

Thierry Deschaux

Thierry Deschaux – dyrektor zarządzający, EDF Przedstawicielstwo w Polsce

Dan Dorman – the NRC’s Deputy Executive Director for Reactor and Preparedness Programs, Office of the Executive Director for Operations, US Nuclear Regulatory Commission

Mirosław Kowalik

Mirosław Kowalik – prezes Westinghouse Electric Poland sp. z o.o.

Łukasz Młynarkiewicz

dr Łukasz Młynarkiewicz – prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Tomasz Nowacki

Tomasz Nowacki – dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Alan Woods

Alan Woods – Director Strategy and Business Development for Rolls-Royce’s SMR

TEZY

 • Program polskiej energetyki jądrowej w świetle wyzwań regulacyjnych
 • Proces licencjonowania obiektów energetyki jądrowej – aktualny stan prawny oraz planowane zmiany
 • Perspektywy transferu regulacji i norm technicznych z kraju dostawcy technologii do kraju inwestycji
 • Uwarunkowania regulacyjne rozwoju technologii SMR w Polsce i wybrane doświadczenia zagraniczne w tym zakresie

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA A

12:00 – 13:30

Panel dyskusyjny: System energetyczny oparty na OZE

Agnieszka Kozłowska - Korbicz

MODERATOR
Agnieszka Kozłowska – Korbicz – dyrektor ds. projektów strategicznych, Soltec

PANELIŚCI

Ewa Drozd

Ewa Drozd – członek zarządu Microsoft

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk – prezes zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski – prezes zarządu Promet – Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO, wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME

Andrzej Kaźmierski

Andrzej Kaźmierski – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w MRPiTe

Jarosław Kotula

Jarosław Kotula – menedżer produktu, Asseco Poland

Waldemar Skomudek

dr hab. inż. Waldemar Skomudek – wiceprezes zarządu,
Tauron Dystrybucja SA

TEZY

 • Integracja źródeł rozproszonych
 • Tworzenie nowoczesnej gospodarki energetycznej – przejście od energetyki scentralizowanej do rozproszonej
 • Współdziałanie administracji rządowej z samorządem terytorialnym w procesie transformacji energetycznej
 • Nowe oblicza prosumeryzmu – prosument zbiorowy i wirtualny
 • Przyszłość regionów powęglowych.
 • Potencjał klastrów energii
 • Technologie magazynowania energii warunkiem skutecznej integracji rozproszonych źródeł OZE w KSE

13:30 – 14:15

Lunch

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA A

14:15 – 14:35

Jacek-Szymczak

Wystąpienie
Jacek Szymczak – prezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Artur Michalski

Wystąpienie
Artur Michalski
– wiceprezes zarządu NFOŚiGW

14:35 – 15:55

Panel dyskusyjny: Transformacja ciepłownictwa

Joanna Maćkowiak-Pandera

MODERATOR
Joanna Maćkowiak-Pandera – prezes zarządu, Forum Energii

PANELIŚCI

Małgorzata Banasik

Małgorzata Banasik – Kancelaria Prawna BWW

Marcin Bruszewski

Marcin Bruszewski – przewodniczący zarządu sekcji fińskiej SPCC /Fortum, Region Poland, Head of Legal Affairs

Jarosław Głowacki

Jarosław Głowacki – wiceprezes ds. technicznych, PGNiG Termika

Dawid Klimczak

dr Dawid Klimczak – prezes zarządu GreenX Utility Sp. z o.o.

Ireneusz-Krupa

Ireneusz Krupa – członek zarządu PSG Sp. z o.o.

Artur Michalski

Artur Michalski – wiceprezes zarządu NFOŚiGW

Bogusław Rybacki

Bogusław Rybacki – prezes zarządu Enea Elektrownia Połaniec SA

Simo Säynevirta

Simo Säynevirta – Vice President, Digital Lead, ABB Oy

Jacek-Szymczak

Jacek Szymczak – prezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

TEZY

 • Systemy efektywne energetycznie – rola kogeneracji
 • Rola elektrociepłowni w stabilizacji KSE i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego
 • Elektryfikacja ciepłownictwa
 • Zielone ciepło
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego
 • Technologie magazynowania ciepła
 • Łączenie sektorów a ciepłownictwo
 • Sieć ciepłownicza jako źródło elastyczności systemów energetycznych, dynamiczna regulacja i zaawansowana kontrola

PANEL RÓWNOLEGŁY – SALA B

14:15 – 14:35

Roman Szełemej

Wystąpienie
Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha – „Społeczny Plan Sprawiedliwej Transformacji – Subregion Wałbrzyski”

Maciej Zathey

Wystąpienie
Maciej Zathey – dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego – „Rola Samorządu Terytorialnego w transformacji energetycznej”

14:35 – 15:55

Panel dyskusyjny: Rola Samorządu Terytorialnego w transformacji energetycznej

Izabela Sówka

MODERATOR
dr hab. inż. Izabela Sówka – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

Dariusz Maląg

PROWADZĄCY
Dariusz Maląg – ekonomista / dziennikarz

PANELIŚCI

Krzysztof Kochanowski

Krzysztof Kochanowski – wiceprezes, dyrektor generalny Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności oraz wiceprezes Hydrogen Poland

Artur Kowalik

Artur Kowalik – dyrektor, Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

David Miller

David Miller – Director of International Diplomacy for C40 Cities

Łukasz Puźniecki

Łukasz Puźniecki – Burmistrz Polkowic

Roman Szełemej

Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha

Katarzyna Szymczak-Pomianowska

Katarzyna Szymczak – Pomianowska – dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urząd Miejski Wrocławia

Adrian Wołkowski

Adrian Wołkowski – Wójt Gminy Rudna

Maciej Zathey

Maciej Zathey – dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

TEZY

 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
 • Planowanie przestrzenne a inwestycje w odnawialne źródła energii
 • Likwidacja indywidualnych, źródeł ogrzewania wykorzystujących węgiel
 • Miasta neutralne klimatycznie do 2050 r. – obszary priorytetowe, kierunki zmian
 • Elektromobilność – zeroemisyjny transport, polityka rowerowa
 • Zazielenianie miast, a zrównoważone inwestycje
 • Polityka antysmogowa

15:55 – 16:00

Zakończenie VII Kongresu Energetycznego

16:00 – 16:45

Pożegnalna kawa

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.