POPRZEDNIA EDYCJA – IX KONGRES ENERGETYCZNY

Relacja filmowa z IX Kongresu Energetycznego

IX Kongres Energetyczny odbył się pod hasłem „Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu. Były to dwa intensywne dni dyskusji, spotkań i wydarzeń towarzyszących. Podczas tegorocznej edycji, w eksperckim gronie, szukaliśmy rozwiązań dla wzmocnienia polskiej energetyki – osiągnięcia celów transformacji i bezpieczeństwa systemu energetycznego. Padło wiele ciekawych i wnikliwych tez, a płynące z nich wnioski mają szansę wpłynąć na realny bieg wydarzeń w energetyce.

Kongresowe dyskusje były w tym roku skoncentrowane na kluczowych dla branży kwestiach, takich jak: polski miks energetyczny i Krajowy System Elektroenergetyczny, przyszłość gazu ziemnego, gazów odnawialnych i technologii węglowych; status polskich projektów jądrowych, inwestycje w energetykę wiatrową na lądzie i morzu oraz w fotowoltaikę, współpraca transgraniczna, rozwiązania cyfrowe, czy obniżanie emisyjności w ciepłownictwie i przemyśle. Debaty plenarne z kolei poruszały strategiczne tematy transformacji energetycznej, międzynarodowych partnerstw oraz finansowania inwestycji, przybliżających nas do nadrzędnych celów.

AGENDA

IX KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ I

8:00

Rejestracja uczestników

9:00

Otwarcie Kongresu

 • Remigiusz Nowakowski, Dawid Jackiewicz – Zarząd DISE

9:10 – 10:00

Sesja Inauguracyjna

Wystąpienia Gości Honorowych

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski
 • Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • Ole Toft, Ambasador Danii w Polsce
 • Päivi Laine, Ambasador Finlandii w Polsce
 • David A. Wright, Commissioner, U.S. Nuclear Regulatory Commission
 • Daniel Lawton, Zastępca Szefa Misji, Ambasada USA w Polsce
 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Rektor Politechniki Wrocławskiej

10:00 – 10:15

Sesja Główna

Wystąpienia

 • Marek Wesoły, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

10:15 – 11:45

Panel dyskusyjny
Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu

Zagadnienia

 • Kluczowe czynniki dla wyjścia z kryzysu i przyspieszenia transformacji energetycznej
 • Strategie REPowerEU i Fit for 55 – czy zdążymy osiągnąć cele krótkoterminowe do 2030 r.?
 • Nowe interkonektory gazowe a dywersyfikacja – czy Europa jest niezależna od dostaw gazu z Rosji?
 • Status napełnienia magazynów gazu w świetle Rozporządzenia UE 2022/1854 – czy Europa jest bezpieczna i gotowa na sezon jesienno-zimowy?
 • Ceny maksymalne energii – sytuacja wytwórców i odbiorców końcowych a system wsparcia na 2024 r.
 • Rewizja Polityki Energetycznej Polski – cele strategiczne w perspektywie 2040 r.

Paneliści

Moderator
Joanna Maćkowiak-Pandera
, Prezeska Zarządu, Forum Energii, Członkini Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu

Paneliści

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Sławomir Brzeziński, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Węglokoks S.A.
 • Krzysztof Nowicki, Członek Zarządu ds. Produkcji i Optymalizacji ORLEN S.A.
 • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Norbert Grudzień, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A., Prezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.
 • Michał J. Kołodziejczyk, Prezes Zarządu, Equinor Polska
 • Mateusz Wodejko, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Kasjan Wyligała, Prezes Zarządu, LW Bogdanka SA

11:45 – 12:00

Dyskusja główna

Wystąpienie

 • Robert Rudich, Energy Attaché and Director, Department of Energy Office, Ambasada USA w Polsce

12:00 – 13:30

Panel dyskusyjny:
Strategiczne partnerstwa międzynarodowe na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i transformacji

Zagadnienia

 • Strategiczny wymiar bezpieczeństwa energetycznego i jego znaczenie dla zagwarantowania sprawnego funkcjonowanie gospodarek oraz społeczeństw europejskich
 • Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Europie oraz rola współpracy transatlantyckiej dla zapewnienia ciągłości dostaw energii i skutecznej transformacji
 • Strategiczne partnerstwo polsko-amerykańskie w obszarze zero emisyjnych technologii oraz zaopatrzenia w surowce energetyczne jako odpowiedź na szantaż energetyczny i inwazję Rosji na Ukrainę
 • Partnerstwa firm polskich i amerykańskich w budowie bloków SMR w Polsce – dostępne technologie oraz modele współpracy w ich wdrażaniu w Polsce
 • Nowa infrastruktura gazowa – gazociąg Baltic Pipe, terminale LNG oraz interkonektory transgraniczne – warunkiem uniezależnienia się od gazu rosyjskiego i zapewnienia ciągłości dostaw gazu w Europie
 • Połączenia transgraniczne Polski i Litwy – LitPoLiink i GIPL – gwarancją bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej

Paneliści

Moderator
Wojciech Jakóbik
, Redaktor naczelny, BiznesAlert.pl

Paneliści

 • Piotr Dobrzyński, Zastępca Dyrektora, Pion Rozwoju Biznesu, Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.
 • Konrad Szymański, Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego
 • Dominik Jankowski, Doradca Polityczny, Gabinet Sekretarza Generalnego, NATO
 • Dawid Jackiewicz, Wiceprezes Zarządu, ORLEN Synthos Green Energy
 • Michał Kurtyka, COP24 President,  Distinguished Fellow of the Atlantic Council
 • Dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN, Poseł na Sejm RP, Członek Rady Fundacji Kaukaskiej
 • Michalina Sobolewska, Government Relations Advisor, ExxonMobil Central Europe Holding GmbH

13:30 – 14:30

Lunch

Sesje Panelowe – Równoległe I, II, III

SALA A

14:30 – 14:40  Wystąpienia

Więcej

 • Igor Petryk, Market Development Director, Energy Europe, Wärtsilä Energy – “Powering Poland’s future: Optimising power system & district heating for the next decade”

14:40 – 16:00  Panel dyskusyjny I

KSE Przyszłości – rozwój systemu elektroenergetycznego w czasie transformacji

Zagadnienia

 • Kierunki rozwoju europejskiego rynku energii elektrycznej do 2030 oraz wizja zintegrowanego systemu elektroenergetycznego UE w perspektywie 2050
 • New Electricity Market Design – jak zapewnić dostęp do przystępnej i konkurencyjnej cenowo energii dla Europejczyków
 • Rynek mocy jako system rezerw mocy czy samobilansowanie OZE?
 • Praca systemu elektroenergetycznego z dominującą rolą OZE
 • Market coupling – szanse i zagrożenia
 • Przyłączenie odnawialnych źródeł i magazynów energii do sieci – stan obecny i perspektywy
 • Jak innowacje zmieniają zasady pracy systemów energetycznych? – rozpływy energii odnawialnej w sieciach

Paneliści

Moderator
Prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

Paneliści

 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Maciej Przybylski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Jarosław Wróbel, Prezes Zarządu, Energa Obrót S.A.
 • Igor Petryk, Market Development Director, Energy Europe, Wärtsilä Energy
 • Michał Janiszewski, Grid Integration Manager, Better Energy Poland
 • Grzegorz Onichimowski, Członek Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu
 • Agnieszka Okońska, Członek Zarządu, Stoen Operator (E.ON Group)
 • Robert Zasina, Dyrektor ds. zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia S.A.

SALA B

14:30 – 14:40  Wystąpienia

Więcej

Dr Marcin Sienkiewicz, Wicedyrektor Biura Strategii i Projektów ds. Rynków Gazu, Towarowa Giełda Energii S.A. – „Europejskie rynki gazu w dobie transformacji”

14:40 – 16:00 Panel dyskusyjny II

Gaz ziemny jako paliwo pomostowe
i biometan jako odnawialny gaz przyszłości

Zagadnienia

 • Czynniki geopolityczne kształtujące rynek gazu
 • Dywersyfikacja dostaw gazu do Europy, czyli znaczenie nowych interkonektorów gazowych
 • Polski terminal LNG – moc regazyfikacyjna i status rozbudowy
 • Wspólne zakupy gazu dla UE – jak będzie funkcjonowała platforma i czy będzie stanowiła skuteczną zaporę przed kryzysem?
 • Zgodność gazu ziemnego z taksonomią UE a przyszłość gazów zdekarbonizowanych
 • Potencjał wykorzystania biometanu – czego potrzebują pierwsze projekty?

Paneliści

Moderator
Janusz Pietruszyński
, Redaktor Naczelny, CIRE.pl

Paneliści

 • Katarzyna Harpak, Poland Programme Manager, European Climate Foundation
 • Jakub Kowalski, Członek Zarządu ds. operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
 • Leszek Mańk, Prezes Zarządu, PGNiG BioEvolution
 • Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.
 • Leszek Wiwała, Prezes-Dyrektor Generalny, POPIHN, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

SALA C

14:30 – 14:40  Wystąpienia

Więcej

 • Lidia Król, Dyrektor, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

14:40 – 16:00 Panel dyskusyjny III

Perspektywa dla węgla w energetyce – rola technologii CCS/U w dekarbonizacji energetyki i przemysłu

Zagadnienia

 • Status technologie wychwytu, transportu, utylizacji i składowania dwutlenku węgla (CCUS, z ang. Carbon Capture, Utilization and Storage) na świecie i działania podejmowane w Polsce
 • Misja i cele strategiczne państwa polskiego wobec technologii CCUS
 • Klastry energetyczno-przemysłowe technologii CCUS
 • Aspekty prawne i możliwości finansowania projektów CCSU w Polsce
 • Rozwiązania technologiczne w obszarze wychwyty CO2
 • Aspekty technologiczne transportu i składowania CO2
 • Integracja technologii CCS w przemyśle cementowym i wapienniczym
 • CCS w hutnictwie żelaza i miedzi
 • CCSU a gospodarka wodorowa

Paneliści

Moderator
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
, Centrum Energetyki AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Paneliści

 • Lidia Król, Dyrektor, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Waldemar Szulc, Dyrektor Biura, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • Dr Szczepan Polak, Principal Business Developer, Equinor
 • Dariusz Dumkiewicz, Zastępca Prezesa Zarządu ds. handlu i inwestycji, LW Bogdanka SA
 • Anna Striżyk, Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategią i Rozwojem, Grupa Enea

16:00 – 16:30

Przerwa kawowa

Sesje Panelowe – Równoległe I, II, III

SALA A

16:30 – 16:40 Wystąpienia

Więcej

 • Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

16:40 – 18:00 Panel dyskusyjny I

Onshore i offshore – uwolnienie potencjału energetyki wiatrowej na lądzie i status rozwoju projektów na morzu

Zagadnienia

 • Strategia UE na rzecz rozwoju morskiej energetyki odnawialnej neutralnej dla klimatu
 • Ekspansja wiatrowa w basenie Morza Bałtyckiego i rola porozumień sektorowych z państwami bałtyckimi
 • Status projektów offshore na polskich wodach Bałtyku – wyniki postepowania rozstrzygającego a gotowość terminalu instalacyjnego
 • Nowe szerokie znaczenie „offshore”: morskie farmy wiatrowe, pływające farmy wiatrowe, energia oceaniczna, wyspy energetyczne
 • Łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej – czy dostawcy zagraniczni wzmocnią polski offshore a szansa dla polskiego local content
 • Systemy wsparcia oraz modele kontraktowania energii z offshore – umowy PPA i dobre praktyki globalnych liderów

Paneliści

Moderator
Paweł Wróbel
, Dyrektor Zarządzający, BalticWindEU

Paneliści

 • Piotr Stępiński, Kierownik Zespołu do Spraw Monitorowania Rozwoju Rynku Odnawialnych Źródeł Energii, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Alicja Chilińska-Zawadzka, Dyrektor Generalna, EDF Renewables Polska
 • Katarzyna Suchcicka, Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Generalny, OX2 Polska
 • Rafał Hajduk, Partner, Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka (DZP)
 • Janusz Gajowiecki, Prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Monika Morawiecka, Senior Advisor, Regulatory Assistance Project (RAP), Członkini Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu

SALA B

16:30 – 16:50 Wystąpienia

Więcej

 • Tomasz Kozar, Cloud Technology Lead, Microsoft Polska – „Internet rzeczy w inteligentnym mieście”
 • Sorin Lupu, Sales & BD Executive, Business Development Division, Israel Electric Corporation – “360o Electricity Security”

16:50 – 18:00 Panel dyskusyjny II

Tranzycja cyfrowo energetyczna – sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo w systemach energetycznych

Zagadnienia

 • Nowe modele biznesowe projektów energetycznych w ekosystemie cyfrowym
 • Bezpieczeństwo energetyczne a inteligentne sieci i interoperacyjne systemy zarządzania energią
 • Transformacja energetyczna wobec cyfryzacji – wirtualny prosument, smart grid, smart metering i rozwiązania przyszłości
 • Blockchain a transakcje prosumenckie
 • Multichmura, czyli nie ma powrotu do energetyki analogowej – szanse i ryzyka

Paneliści

Moderator

 • Dariusz Kryczka, Starszy Menadżer w Kancelarii EY Law w Zespole Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju, EY Polska

Paneliści

 • Sławomir Krenczyk, Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
 • Tomasz Niebylski, ATU Lead – Utilities, Telco, Manufacturing, Microsoft Polska
 • Aleksandra Miłobędzka, Kierowniczka ds. Rozwoju, WiseEuropa
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • Mirosław Skowron, Prezes Zarządu, PERN S.A.
 • Mariusz Kolanko, Współzałożyciel, Startup byteLAKE
 • Dr inż. Wojciech Myślecki, prof. honorowy UP, Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka-Polska SA

SALA C

16:30 – 16:40 Wystąpienia

Więcej

 • Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii – „Energetyka przemysłowa jako klucz do transformacji energetycznej”

16:40 – 18:00 Panel dyskusyjny III

Zielony przemysł – jak efektywnie wykorzystać energię odnawialną w przemyśle?

Zagadnienia

 • Strategie zrównoważonego zarządzania energią a rozwój przedsiębiorstw
 • Konkurencyjność polskiego przemysłu w świetle unijnej strategii neutralności klimatycznej
 • Rozwój przemysłu w neutralnej i zasobooszczędnej gospodarce
 • System monitorowania efektywności energetycznej w sektorach energochłonnych (case studies)
 • Korporacyjne umowy cPPA jako nowy sposób finansowania inwestycji w OZE podmiotów przemysłowych
 • Obowiązki raportowania zgodnie z taksonomią UE – wyzwania dla przemysłu a oczekiwania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu
 • Niezależność energetyczna a bilans ekonomiczny – motywacja przedsiębiorstw do zielonej transformacji

Paneliści

Moderator
Dr hab. Mariusz Swora
, Kancelaria Swora Legal, członek rady doradców strategicznych, Europejskie Stowarzyszenie Regulatorów ERRA

Paneliści

 • Włodzimierz Ehrenhalt, Główny Ekspert ZPP ds. Energetyki, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Anna Kornecka, Prezes zarządu, ESG Impact Network
 • Aleksandra Czopik-Barecka, Adwokat, radca prawny, Head of Energy & Compliance, RUBICON Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
 • Mariusz Wawer, Head of Governmental Relations & ESG, 3M East Europe Region
 • Michał Obiegała, Director of Corporate Affairs & Communications Poland, Strategic Projects Europe, BP
 • Piotr Podgórski, Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Artur Warzocha, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, TAURON Polska Energia S.A.
 • Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

18:00

Podsumowanie pierwszego dnia Kongresu Energetycznego

IX KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ II

9:00 – 9:20

Sesja otwierająca dzień II

Wystąpienie

 • Stefano Cabras, Policy Officer, Energy Platform Task Force, DG ENER, European Commission – “The EU Energy Transformation”
 • Marcin Roszkowski „Indeks bezpieczeństwa energetycznego”, Prezes Instytutu Jagiellońskiego

9:20 – 9:40

Sesja Główna

Wystąpienia

 • Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego – „Rola BGK we wspieraniu transformacji energetycznej kraju”
 • Grzegorz Rabsztyn, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie

9:40 – 11:00

Panel dyskusyjny: Finansowanie transformacji energetycznej – zielone priorytety instytucji finansowych

Zagadnienia

 • Sprawiedliwa transformacja, czyli kto może liczyć na największe wsparcie?
 • Zielone finanse w otoczeniu makroekonomicznym motywacją do transformacji polskiej energetyki
 • Sposoby zarządzania ryzykiem klimatycznym inwestorów instytucjonalnych i detalicznych
 • Projekty net zero i zero-waste w świetle realizacji celu Europy neutralnej dla klimatu
 • Bariery, korzyści i dobre praktyki instytucji finansowych w rozwijaniu oferty zielonych produktów
 • Rola sektora finansowego w promowaniu zielonych inwestycji – czy projekty ekologiczne są ekonomiczne?
 • Wymogi bankowe dla modeli PPA – jak sprawić, aby cPPA stał się nowym standardem dostaw czystej energii?

Paneliści

Moderator

Dominika Tarczyńska, Dziennikarka, Stowarzyszenie Program Czysta Polska, Polsat News

Paneliści

 • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA
 • Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku, PKO Bank Polski
 • Joanna Smolik, Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Alina Wołoszyn, Partner, Szef działu Deal Advisory, KPMG w Polsce
 • Anna Chmielewska, Associate Director, Senior Banker, European Bank for Reconstruction and Development
 • Grzegorz Rabsztyn, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

Sesje Panelowe – Równoległe I, II, III

SALA A

11:30 – 11:50 Wystąpienia

Więcej

 • Andrzej Głowacki, Prezes, Państwowa Agencja Atomistyki
 • David A. Wright, Commissioner, U.S. NRC Nuclear Regulatory Commission

11:50 – 13:00 Panel dyskusyjny I

Wielkoskalowa energetyka jądrowa – stabilne źródło bezemisyjnej energii dla systemu elektroenergetycznego

Zagadnienia

 • Bezpieczeństwo technologii jądrowych i dążenie do zerowej emisji
 • Energetyka jądrowa a zgodność z taksonomią UE
 • Polski program energetyki jądrowej z perspektywy 3 lat od ogłoszenia – jakie kamienie milowe jeszcze przed Polską?
 • Światowe standardy regulacyjne a polskie prawo – czy jesteśmy gotowi na atom?
 • Proces certyfikacji technologii reaktora jądrowego w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa – zakres poszczególnych etapów certyfikacji na przykładzie działania regulatorów w państwach posiadających elektrownie jądrowe
 • Globalne łańcuchy dostaw dla energetyki jądrowej – jakie miejsce może zająć Polska?

Paneliści

Moderator
Paweł Grzejszczak
, Partner, Kancelaria DZP Domański, Zakrzewski, Palinka sp. k.

Paneliści

 • David A. Wright, Commissioner, U.S. NRC Nuclear Regulatory Commission
 • Andrzej Głowacki, Prezes, Państwowa Agencja Atomistyki
 • Bogdan Pilch, Dyrektor Generalny, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 • Prof. dr inż. Krzysztof Kurek, Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 • Thierry Deschaux, Dyrektor Generalny, EDF Przedstawicielstwo w Polsce

SALA B

11:30 – 11:50 Wystąpienia

Więcej

 • Robert Woźniak, CEO, Founder, Strategic Advisor, Elitmind – “Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu”
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

11:50 – 13:00 Panel dyskusyjny II

Rozproszona generacja OZE i potencjał  magazynowania energii odnawialnej –  jak podnieść stabilność wytwarzania z OZE?

Zagadnienia

 • Potencjał polskiego OZE a czynniki blokujące zwiększenie wolumenu
 • Cable pooling i linia bezpośrednia – czy to wystarczy, żeby zazielenić miks energetyczny?
 • System aukcji OZE – czy wciąż jest atrakcyjny i czego potrzebują wytwórcy?
 • Magazynowanie OZE a rola wodoru
 • Fotowoltaika a wąskie gardło sieci – bariery dla uwolnienia energii słonecznej i przyszłość projektów agrofotowoltaicznych i farm pływających
 • Znaczenie energetyki prosumenckiej, czyli koncepcje prosumenta wirtualnego i zbiorowego, spółdzielni energetycznej – czego potrzebuje polska energetyka obywatelska?
 • Klastry energii – przekraczanie granic administracyjnych, modele hybrydowe i kierunki przyszłości
 • Perspektywy dla wdrożenia energii geotermalnej i szczytowo-pompowej

Paneliści

Moderator
Justyna Piszczatowska
, Redaktor naczelna i założycielka, green-news.pl

Paneliści

 • Michał Głowacki, Head of Country, Lightsource BP Poland
 • Olga Sypuła, Country Manager, European Energy Polska
 • Andrzej Jeżewski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Prezes, Energetyczny Klaster Oławski EKO
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
 • Bogusław Rybacki, Wiceprezes zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia S.A.
 • Szymon Kowalski, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Albert Gryszczuk, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii

SALA C

11:30 – 12:00 Wystąpienia

Więcej

 • Martin Kremer, Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu
 • Dr Nils Geißler, Dyrektor Generalny ds. Energii i Ochrony klimatu, Ministerstwa Energii, Ochrony Klimatu, Środowiska i Rolnictwa Landu Saksonii  – “The Free State of Saxony on the way to climate neutrality”
 • Artur Kowalik, Dyrektor Departamentu Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

12:00 – 13:00 Panel dyskusyjny III

Polsko-niemieckie Forum dla Energii i Klimatu. Wspólna droga do neutralności klimatycznej

Zagadnienia

 • Cele strategiczne polskiej i niemieckiej energetyki wielkoskalowej i lokalnej
 • Strategie wodorowe Polski i Niemiec jako odpowiedź na ambitne cele dekarbonizacji europejskich gospodarek
 • Doświadczenia polskie i niemieckie w zakresie transformacji energetycznej – ten sam kierunek, ale czy różne drogi?
 • Potencjał współpracy polsko-niemieckiej w procesie transformacji energetycznej na przykładzie Dolnego Śląska i Saksonii – OZE, wodór i elektromobilność
 • Niezależność energetyczna w świetle realizacji celów pakietu REPowerEU – polska i niemiecka droga uniezależnienia się od dostaw paliw z Rosji

Paneliści

Moderator
Maciej Satora
, Pracownik Naukowy, Fraunhofer IWU

Paneliści

 • Dr Nils Geißler, Dyrektor generalny ds. energii i ochrony klimatu, Ministerstwa Energii, Ochrony Klimatu, Środowiska i Rolnictwa Landu Saksonii
 • Hubert Papaj, Prezes Zarządu Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Lena Möller, Associate, Gas Infrastructures & Policies Programme, European Climate Foundation
 • Christopher Frey, Head of Public Affairs, Sunfire GmbH
 • Heike Schleussner, Head of Taskforce Structural Change, Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
 • Sacha Caron, Dyrektor sprzedaży, Prokurent, Stadtwerke Goerlitz AG
 • Wojciech Makarski, Wiceprezes Zarządu, SEC Zgorzelec Sp. z o.o.

Sesje Panelowe – Równoległe I, II, III

SALA A

13:00 – 13:15 Wystąpienia

Więcej

 • Prof. dr hab. Wacław Gudowski, Doradca ORLEN Synthos Green Energy (OSGE), NCBJ Narodowe Centrum Badań Jądrowych, KTH Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie – „SMR – mały Atom – dla polskiej transformacji energetycznej: BWRX-300”

13:15 – 14:30 Panel dyskusyjny I

Rozwój technologii jądrowych – potencjał produkcji czystej energii w jednostkach modularnych SMR

Zagadnienia

 • Technologie SMR rozwijane na świecie – dobre praktyki
 • Uwarunkowania procesów licencyjnych dla elektrowni SMR w Polsce – czy uzasadnione jest zastosowanie uproszczonych rozwiązań dla technologii SMR?
 • Warunki uzyskania ogólnej opinii dot. planowanych w Polsce rozwiązań organizacyjno-technicznych dla reaktorów SMR
 • Możliwość wykorzystania w Polsce przedlicencyjnego przeglądu technologii (vendor design review) dokonanego w innym kraju
 • Wyścig o rozwój SMR – status zaawansowania polskich projektów
 • Potencjał dla zastosowania małych reaktorów jądrowych w przemyśle
 • Modele finansowania rozwoju projektów SMR w Polsce

Paneliści

Moderator
Anna Szczodra
, Partner, Radca prawny, KPMG Law

Paneliści

 • David A. Wright, Commissioner, U.S. Nuclear Regulatory Commission
 • Dawid Jackiewicz, Wiceprezes Zarządu, Orlen Synthos Green Energy
 • Marcin Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, Państwowa Agencja Atomistyki
 • Damian Jamroz, Prezes Zarządu, Last Energy Polska
 • Prof. dr inż. Wacław Gudowski, Doradca ORLEN Synthos Green Energy (OSGE), NCBJ Narodowe Centrum Badań Jądrowych, KTH Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie

SALA B

13:00 – 13:15 Wystąpienia

Więcej

 • Agnieszka Spirydowicz, Dyrektor Dolnośląskiej Doliny Wodorowej,
  Dr Andrzej Węgrzyn, Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Transformacji Energetycznej – „Inicjatywy Dolnośląskiej Doliny Wodorowej”

13:15 – 14:30 Panel dyskusyjny II

Polska gospodarka wodorowa – wykorzystanie wodoru z OZE i atomu w energetyce, transporcie i przemyśle

Zagadnienia

 • Wodór nowym gazem ziemnym – ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
 • Wodór odnawialny, elektrolityczny i niskoemisyjny – stan rozwoju technologii i gotowość rynku
 • W oczekiwaniu na przyjęcie unijnego pakietu dekarbonizacyjnego – co nas czeka?
 • Doliny wodorowe – współpraca samorządu terytorialnego z nauką i biznesem na rzecz wodoryzacji gospodarki
 • Przesył wodoru – unbundling czy zatłaczanie wodoru do sieci gazowych?
 • Perspektywa stosowania technologii wodorowych w polskim transporcie i zastosowanie
  w przemyśle

Paneliści

Moderator
Dr hab. inż. Jakub Kupecki
, prof. IEn., Dyrektor Instytutu Energetyki

Paneliści

 • Agnieszka Spirydowicz, Prezes Zarządu, Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej Zklaster, Dyrektor Dolnośląskiej Doliny Wodorowej
 • Prof. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, Dyrektor Centrum. Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii, Politechnika Wrocławska
 • Maciej Satora, Pracownik Naukowy, Fraunhofer IWU
 • Dr Andrzej Węgrzyn, Wiceprezes, Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa
 • Piotr Zdyb, Kierownik, Zespół Budowy Źródeł Wytwarzania Wodoru Odnawialnego, ORLEN SA

SALA C

13:00 – 13:10 Wystąpienia

Więcej

 • Dorota Jeziorowska, Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych – „Transformacja ciepłownictwa – wprowadzenie”

13:10 – 14:30 Panel dyskusyjny III

Zrównoważone ciepłownictwo – jak zwiększyć efektywność energetyczną i obniżyć emisyjność ciepłownictwa?

Zagadnienia

 • Obniżenie kryteriów jakościowych paliw stałych a walka o czyste powietrze w miastach
 • Skuteczność uchwał antysmogowych w czasie kryzysu
 • Elektryfikacja ciepłownictwa – czego potrzebuje polskie ciepłownictwo, żeby obniżyć emisje?
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego (waste to energy)
 • Technologie magazynowania ciepła
 • Systemowa efektywność energetyczna a znaczenie kogeneracji
 • Miasta wobec kryzysu klimatycznego – ograniczenie miejskich wysp ciepła i świadome oszczędzanie energii

Paneliści

Moderator
Dorota Jeziorowska
, Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

Paneliści

 • Piotr Górnik, Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Monika Gawlik, Dyrektor, Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki
 • Aneta Więcka, Kierownik projektu, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Miejski Wrocławia
 • Piotr Maryński, Członek rady nadzorczej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • Ireneusz Krupa, Członek Zarządu PSG ds. Rozwoju i Inwestycji, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

14:30 – 14:40

Podsumowanie IX Kongresu Energetycznego

14:40 – 15:30

Lunch

Wydarzenia towarzyszące

Dzień I

13:00 – 13:30

Briefing – „Rekomendacje na 100 dni nowego rządu”
Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu

14:30 – 16:30

Energia dla Ukrainy – Okrągły Stół ws. odbudowy
UN Global Compact Network Poland

Dzień II

11:30-13:15

Warsztaty –  Nowy model rynku energii
WiseEuropa

GALERIA