POPRZEDNIA EDYCJA

Konkluzje z VI. Kongresu Energetycznego DISE

Europejski Zielony Ład w Polsce

7 – 8 października 2020 r. w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu odbył się VI Kongres Energetyczny DISE. Tematem przewodnim tegorocznej, szóstej edycji był European Green Deal w Polsce. Debata ogniskowała wokół nowej wizji Europy w horyzoncie 2050 r. oraz wyzwań i szans włączenia Polski we wspólny kurs po neutralność klimatyczną. DISE jako think – tank od lat wspiera polską ścieżkę transformacji energetycznej, ale dziś, kiedy cele nowe, wysoce ambitne cele klimatyczne determinują kształt sektora energii nasze działania są jeszcze bardziej intensywne. Na łamach niniejszego artykułu chcielibyśmy dokonać podsumowania najważniejszych tez, jakie padły w dyskusjach, licząc, że mogą stać się wartościowymi postulatami w przygotowaniu nowej strategii klimatyczno – energetycznej Polski.

Polska ma szansę rozwinąć OZE oraz ograniczyć emisję CO2, a Dania i Norwegia deklarują współpracę w zakresie zielonych inwestycji w Polsce, Ole Toft, Ambasador Danii oraz Anders Eide, Ambasador Norwegii;

Ole Toft Anders Eide

Trzy kroki niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej to: konkretne działania i wysokie ambicje, zachęty dla udziału partnerów biznesowych w race to zero, wsparcie banków w finansowaniu zielonej energetyki, Wendy Morton, Minister for European Neighbourhood and the Americas at the Foreign, Commonwealth & Development Office;

Wendy Morton

European Green Deal to szansa dla Polski, a droga zrównoważonego rozwoju to nie jest obciążenie, ale ambitny, jakościowy skok, Andrzej Duda, Prezydent RP; (w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, list odczytał Mariusz Rusiecki, Doradca Prezydenta RP);

Mariusz Rusiecki

Konieczne jest zachowanie sprawiedliwości społecznej, stąd duży nacisk będzie położony na dobre wykorzystanie środków z Just Transition Fund, Michał Kurtyka, Minister Klimatu;

Michał Kurtyka

Uchwalenie długo wyczekiwanej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych ma nastąpić do końca 2020 r. Do 2030 r. ma nastąpić pięciokrotny wzrost mocy z offshore i produkcja 500 GW mocy z offshore do 2040 r., Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Pełnomocnik ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej;

Zbigniew Gryglas

Dla Polski na drodze do neutralności klimatycznej istotna jest przede wszystkim integracja europejska, stabilna polityka klimatyczno – energetyczna oraz zachęcanie społeczeństwa do wdrażania OZE, Diana Kazakevič, Head of Region, Ignitis Group;

Diana Kazakevič

Intesa Sanpaolo nie finansuje żadnych inwestycji w węgiel, lecz w działania na rzecz redukcji emisji CO2, Luca Matrone, Managing Director, Intesa Sanpaolo Bank;

Luca Matrone

Za 10 lat PGNiG S.A. wyprodukuje 4 mld m3 biometanu w Polsce, Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNIG;

Jerzy Kwieciński

Do końca 2021 r. Orlen deklaruje wybudować hub wodorowy, a w 2024 r. rozpocząć instalacje morskich farm wiatrowych, Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN Orlen S.A.;

Jarosław Dybowski

Miedź produkowana przez KGHM Polska Miedź S.A. będzie surowcem produkcyjnym turbin wiatrowych w Polsce, Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.;

Marcin Chludziński

Tauron Polska Energia S.A. do 2030 r. będzie produkował 3 GW energii z OZE, a do 2025 r. nastąpi dynamiczny rozwój spółki w zakresie onshore i offshore, Wojciech Ignacok, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.;

Wojciech Ignacok

Klastry będące porozumieniami cywilnoprawnymi przedsiębiorców z samorządami i jednostkami naukowymi pozwalają na samowystarczalność energetyczną danego obszaru, ale potrzebują zwiększania woli współpracy, Andrzej Jeżewski, Prezes Zarządu Promet – Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO;

Andrzej Jeżewski

Bardzo istotne jest tworzenie bezpiecznych i stabilnych ram prawnych, gdyż jedynie one mogą zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w OZE, Katarzyna Szwed – Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki;

Katarzyna Szwed-Lipińska

Istotne jest stabilne i pewne otoczenie prawne dla rozwoju OZE, Adam Burda, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa, Nowe Technologie, PKO Bank Polski S.A.;

Adam Burda

Obecnie niezbędne jest dopasowanie się w oferowaniu energii do zróżnicowanego klienta, gdyż istnieje wciąż duża grupa analogowa oraz wzrastająca cyfrowa, Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland;

Tomasz Bendlewski

Gaz ziemny ma szansę stać się paliwem pomostowym w transformacji energetycznej w Polsce, zastępując węgiel oraz uzupełniając OZE, a w przyszłości być zastąpionym zdekarbonizowanymi odpowiednikami, tj.: biometanem i zielonym wodorem, Remigiusz Nowakowski, Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych;

Remigusz Nowakowski

Wdrażanie zielonego wodoru wymaga rozwoju technologii magazynowania, co jest możliwe poprzez przechowywanie go w kawernach solnych. Jednakże wciąż czynnikiem blokującym dla wprowadzania tych rozwiązań jest brak regulacji prawnych w tym zakresie, Krzysztof Hnatio, Prezes Zarządu Gas Storage Poland;

Krzysztof Hnatio

Do końca października ma zostać opublikowana strategia wodorowa w perspektywie do 2030 r., Krzysztof Kubów, Sekretarz Stanu, KPRM, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodorowej;

Krzysztof Kubów

Konieczna jest zmiana percepcji społecznej, pokazując społeczeństwu, że cena energii nie jest jedynym wyznacznikiem, ale również zdrowie, Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Maciej Zathey

Przedstawione tezy pokazują, że polska energetyka jest u progu wielkich zmian. Jednocześnie jest to moment decyzyjny, który wymaga podjęcia dynamicznych i odważnych decyzji. Dziś kluczowe jest przewidywanie i wyprzedzanie światowych trendów, gdyż to wpłynie na konkurencyjność polskiej energetyki na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz arenie międzynarodowej. Liczymy, że przedstawione wnioski staną się ożywczym impulsem dla polskiej przedsiębiorczości, a ich realizacja pozwoli nam za rok, na VII Kongresie Energetycznym DISE debatować z pozycji lidera zielonej energetyki.
Do zobaczenia!

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo!

Zakończył się VI Kongres Energetyczny DISE pod hasłem: European Green Deal w Polsce. Tegoroczna edycja była inauguracją nowej, zielonej przyszłości Europy, w którą wkracza polska energetyka.

W ciągu dwóch dni debat poruszyliśmy kluczowe zagadnienia, stanowiące wyzwania na najbliższe lata, tj.: polska dekarbonizacja, wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej, rozwój energetyki rozproszonej, rola gazu jako paliwa pomostowego transformacji energetycznej, przyszłość zielonego wodoru, a także mechanizmy finansowania inwestycji skierowanych na osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Dziękujemy Wszystkim Państwu za to, że po raz kolejny byliście z nami. Z każdą edycją dokładamy starań, aby utrzymywać najwyższy poziom merytoryczny dyskusji, zderzając poglądy przedstawicieli różnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować do Prelegentów, którzy podczas sesji panelowych dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Państwa obecność na Kongresie DISE jest dla nas wyróżnieniem i wielkim zaszczytem.

Składamy również podziękowania naszym Partnerom, bez których Kongres nie mógłby się odbyć. Cieszymy się, że forum debat, które tworzymy wspierają najwyższe instytucje państwowe i międzynarodowe oraz kluczowi gracze polskiego rynku. Dziękujemy:

Partnerowi Tytularnemu
PKN Orlen S.A.

Partnerowi Strategicznemu w zakresie gazownictwa
PGNiG SA

Partnerowi Strategicznemu w zakresie finansów
PKO BP S.A.

Partnerowi Strategicznemu w zakresie przemysłu
KGHM Polska Miedź S.A.

Partnerowi Strategicznemu w zakresie energetyki
Tauron Polska Energia S.A.

Partnerom Honorowym

Prezesowi Rady Ministrów I Ministerstwu Klimatu I Ministerstwu Rozwoju I Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego I
Ministry of Energy of The Republic Lithuania I Wojewodzie Dolnośląskiemu I Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego I
Prezydentowi Wrocławia I Urzędowi Regulacji Energetyki I Biurze Bezpieczeństwa Narodowego I Royal Danish Embassy I
Ambasadzie Szwecji w Warszawie I Ambasadzie Norwegii I British Embassy Warsaw I Embassy of Italy Warsaw I
Komisji Europejskiej I Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju I Narodowemu Funduszowi Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej I
Polskiemu Towarzystwu Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej I Polskiemu Komitetowi Energii Elektrycznej I
Global Compact Network Poland I Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu I Politechnice Wrocławskiej

Partnerom Złotym

Microsoft I Intesa Sanpaolo I Ignitis Group

Partnerom Srebrnym

Bankowi Gospodarstwa Krajowego I Gaz– System S.A. I Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. I Enea S.A. I Towarowej Giełdzie Energii

Partnerom Brązowym

Asseco Poland S.A. I techBrainers I Ciech S.A. I Siemens Energy I Kancelarii Banasik I Woźniak i Wspólnicy Sp. K. I PGNiG Termika I
Polskiej Spółce Gazownictwa I VSB I Lerta

Partnerom Instytucjonalnym

Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska I Polskiemu Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej I Energetycznemu Klastrowi Oławskiemu EKO I ZKlastrowi I Wielkopolskiej Dolinie Energii I Polityce Insight Energy I Forum Energii I Central Europe Energy Partners I Polskiej Izbie Magazynowania Energii I Stowarzyszeniu PIME I Hydrogen Poland

Partnerowi Artystycznemu

Operze Wrocławskiej

Partnerowi Bezpieczeństwa

ControlTec Sp. z o. o.

Partnerom Medialnym

Wysokie Napięcie, CIRE.pl I Smart–grids.pl I Nowa Energia I Wiadomości Naftowe i Gazownicze I BiznesAlert I Gazeta Bankowa I Interia.pl I TVP INFO I TVP3 I MY COMPANY POLSKA I INSTAL I Law Business Quality I Energetyka24 I Sieci I GRAMWZIELONE.pl I Teraz Środowisko I Gospodarce.pl I Cleaner Energy I Kapitał Polski

Już dziś zapraszamy na kolejny, VII. Kongres Energetyczny DISE. Nie może Państwa z nami zabraknąć za rok!

Zarząd Fundacji DISE

LOKALIZACJA

Hotel