POPRZEDNIA EDYCJA

  • Wrocław 2019

  • Wrocław 2019

  • Wrocław 2019

  • Nagroda 2019

  • Wrocław 2019

  • Wrocław 2019

  • Wrocław 2019

V Jubileuszowy Kongres Energetyczny

Podczas V Jubileuszowego Kongresu Energetycznego koncentrowano się na kierunkach rozwoju oraz wyzwaniach w obliczu których stanie polska branża energetyczna, w kontekście nowej polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Pozostaliśmy także w kręgu tematów związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz ich integracji w systemie energetycznym z konwencjonalnych źródeł wytwórczych. W trakcie Kongresu podjęliśmy także próbę oceny skuteczności działania ustawy o elektromobilności. Staraliśmy się też odpowiedzieć na pytania dotyczące warunków rozwoju elektromobilności, dostępności infrastruktury ładowania czy możliwości produkcji baterii w Polsce.