PRELEGENCI

Marek Wesoły

Marek Wesoły

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu
do spraw transformacji spółek
energetycznych i górnictwa węglowego,
Ministerstwo Aktywów
Państwowych

Ireneusz Zyska

Ireneusz Zyska

Sekretarz stanu,
Pełnomocnik Rządu
ds. Odnawialnych Źródeł Energii,
Ministerstwo Klimatu
i Środowiska

Grzegorz Tobiszowski

Grzegorz Tobiszowski

Poseł do Parlamentu
Europejskiego

Jarosław Obremski

Jarosław Obremski

Wojewoda Dolnośląski

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Jakub Mazur

Jakub Mazur

Wiceprezydent Miasta Wrocławia

Michał Kurtyka

Michał Kurtyka

COP24 President,
Distinguished Fellow of the Atlantic Council

Ole Toft

Ole Toft

Ambasador Danii
w Polsce

Päivi Laine

Päivi Laine

Ambasador Finlandii
w Polsce

Rudich

Robert Rudich

Energy Attaché and Director,
Department of Energy Office,
Ambasada USA w Polsce

David A. Wright

David A. Wright

Commissioner, U.S. NRC
Nuclear Regulatory Commission

Daniel Lawton

Daniel Lawton

Zastępca Szefa Misji,
Ambasada USA w Polsce

Martin Kremer

Martin Kremer

Konsul Generalny
Niemiec we Wrocławiu

Dominik-Jankowski

Dominik P. Jankowski

Doradca Polityczny,
Gabinet Sekretarza Generalnego, NATO

Czytaj więcej

Ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, dyplomata, think-tanker. Obecnie doradca polityczny w Gabinecie Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga, odpowiedzialny m.in. za kwestie bezpieczeństwa energetycznego. W latach 2018-2022 pełnił funkcję doradcy politycznego i kierownika Wydziału Politycznego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO. Doświadczony negocjator – w ostatnich latach prowadził negocjacje nad m.in. pierwszym w historii NATO planem działań w zakresie bezpieczeństwa klimatycznego (Climate Change and Security Action Plan), możliwością rozbudowy systemu paliwowego NATO (NATO Pipeline System) na wschodnią flankę Sojuszu oraz raportami energetycznymi na szczyty NATO w Londynie (2019), Brukseli (2021) oraz Madrycie (2022). Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Absolwent Uniwersytetu Harvarda (2021-2022 Arms Control Negotiation Academy – ACONA), Akademii Sztuki Wojennej (2010) oraz Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu (2009). W 2019 r. był stypendystą think-tanku CEPA w Waszyngtonie (James S. Denton Transatlantic Fellowship). Autor ponad 250 publikacji, które wydano w 20 państwach na świecie. Wybrane publikacje: “NATO in the Era of Unpeace: Defending Against Known Unknowns” (Instytut Europy Środkowej, Lublin-Bruksela, 2021), “NATO and the Future of Arms Control” (NATO Defense College, Rzym, 2021), “Russia and the Technological Race in an Era of Great Power Competition” (CSIS, Waszyngton, 2021), “Enhancing energy security on NATO’s eastern flank: the case of the NATO Pipeline System” (Instytut Polityki Energetycznej, Rzeszów, 2022), “European Warfighting Resilience and NATO Race of Logistics: Ensuring That Europe Has the Fuel It Needs to Fight the Next War” (CSIS, Waszyngton, 2023).

Rafal-Gawin

Rafał Gawin

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku. Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów 24 lipca 2019 roku. Był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (KE) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji oraz projektów bliźniaczych. Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym. W 2013  r. był ekspertem narodowym ACER w Lubljanie, gdzie brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dotyczącym oceny krajowych rynków energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki. W marcu 2021 roku został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która pełni funkcję opiniodawczą i doradczą wobec dyrektora Agencji. Doświadczony w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, audytu oraz inwestycji i rozwoju. Jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących sektora energetycznego, współautorem komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

Beata Daszyńska-Muzyczka

Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu
Banku Gospodarstwa Krajowego

Czytaj więcej

Prezes Zarządu od 2016

Ambasador – specjalny przedstawiciel Prezydenta RP do spraw Inicjatywy Trójmorza

Beata Daszyńska-Muzyczka jest związana z sektorem bankowym od ponad 30 lat. W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank Polska). Zarządzała wieloma obszarami, w tym między innymi wdrożeniami strategicznych projektów, jak nowy model oddziału, czy bankowość elektroniczna MiniBank24. Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych. Kierowała Obszarem Logistyki i Nieruchomości, pełniła także funkcję przewodniczącej rady nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości. Odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej „Bank Nowej Generacji”. Pełniła też funkcję dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Od 2015 r. była członkiem Zarządu BZ WBK.

Beata Daszyńska-Muzyczka jest 20. prezesem BGK od powstania banku niemal 100 lat temu. Wraz z pozostałymi członkami zarządu przygotowała i zrealizowała czteroletnią strategię 2017 – 2020, która pozwoliła bankowi mocniej skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności: finansowaniu i mobilizacji kapitału dla inwestycji, eksportu i rozwoju przedsiębiorstw, wspieraniu zrównoważonego rozwoju, a także na sprawnym dystrybuowaniu funduszy unijnych. W ciągu czterech lat możliwości mobilizowania przez BGK kapitału dla rozwoju gospodarczego wzrosły pięciokrotnie. Dodatkowo bank, realizując nową strategię, wzmacniał aktywność poza granicami Polski i otworzył przedstawicielstwa zagraniczne: w Londynie, Brukseli, Frankfurcie i Amsterdamie. Kolejne są planowane w Stanach Zjednoczonych oraz w Azji.

Zarząd BGK przygotował kolejną strategię na lata 2021-2025. Jej filary biznesowe to: zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne, współpraca międzynarodowa oraz biznes. Jak mawia Beata Daszyńska-Muzyczka „naszą ambicją jest inspirować, wskazywać drogę i być liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego”.

Prezes Daszyńska-Muzyczka jest pomysłodawczynią i inicjatorką powołania najważniejszego przedsięwzięcia finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – Funduszu Inicjatywy Trójmorza i od 2019 r. pełni w nim funkcję przewodniczącej rady nadzorczej. Celem Funduszu jest rozwój infrastruktury w państwach regionu Trójmorza poprzez finansowanie projektów transportowych, energetycznych i cyfrowych, co będzie wspierać integrację i spójność gospodarczą całej UE.

Jest także pomysłodawczynią realizowanej przez BGK inicjatywy 3W: woda, wodór, węgiel. Inicjatywę zainaugurowała w sierpniu 2021 roku podczas Kongresu „3W: woda, wodór, węgiel”, zorganizowanego po raz pierwszy podczas IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Sam bank stał się jedną z dziesięciu najlepiej ocenianych firm w Polsce w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie, czterokrotnie zdobył tytuł TOP Employer.

Beata Daszyńska–Muzyczka jest członkinią Kolegium Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Polityki Międzynarodowej, która wchodzi w skład Biura Polityki Międzynarodowej KPRP. Jest także członkinią kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP i przewodniczącą rady programowej Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zasiada w kapitule rady Nagrody Gospodarczej Forum Wizja Rozwoju, w radzie programowej Kongresu ICAN Management Review, a także Radzie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Nagrodą Prometejską im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tytułem Bankowego Menedżera Roku 2018 przez Gazetę Bankową, znalazła się także w Top 10 Polskich Menedżerek magazynu Forbes. Uznana przez Federację Przedsiębiorców Polskich za Osobowość Gospodarczą Roku 2021. W tym samym roku odznaczona przez Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid Orderem Krzyża Terra Mariana za wkład w pogłębianie przyjaznych relacji z Estonią. W 2023 r. z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy otrzymała nominację na Ambasadora – specjalnego przedstawiciela prezydenta do spraw Inicjatywy Trójmorza.

Absolwentka uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute. Ukończyła także studia na Uniwersytecie w Cambridge – Judge Business School.

Prywatnie miłośniczka lotnictwa, z dyplomem mechanika osprzętu lotniczego, w trakcie uzyskiwania licencji pilota.

Arkadiusz Wójs

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

Rektor Politechniki
Wrocławskiej

Stefano Cabras

Stefano Cabras

Policy Officer, Energy Platform Task Force,
DG ENER, European Commission

Remigiusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu Dolnośląskiego
Instytutu Studiów Energetycznych DISE

Joanna Maćkowiak-Pandera

Joanna
Maćkowiak-Pandera

Prezes Zarządu, Forum Energii,
Członkini Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa
Energetycznego i Klimatu

Krzysztof Nowicki

Krzysztof Nowicki

Członek Zarządu
ds. Produkcji i Optymalizacji ORLEN S.A.

Czytaj więcej

Krzysztof Nowicki jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 1 września 2022 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także studia podyplomowe w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Laureat nagrody MANAGER AWARD 2018.

Był założycielem i wspólnikiem zarządzającym kancelarii specjalizującej się w obszarze prawa pracy, cywilnego i administracyjnego. W roku 2010 został dyrektorem Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, a następnie wiceprezesem zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem.

W 2016 roku objął stanowisko prezesa Zarządu LOTOS Oil. W latach 2018 – 2020 dodatkowo pełnił funkcję dyrektora do spraw korporacyjnych Grupy LOTOS S.A., od roku 2020 dyrektor ds. strategii i relacji inwestorskich Grupy LOTOS S.A. Był także przewodniczącym Rady Nadzorczej LOTOS Asfalt, LOTOS Infrastruktura oraz RCEkoenergia. Od stycznia 2021 roku do końca lipca 2022 roku był wiceprezesem zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy LOTOS S.A.
Od 01.09.2022r pełni funkcję Członka Zarządu ds. Produkcji i Optymalizacji w Orlen S.A.

Paweł Szczeszek

Paweł Szczeszek

Prezes Zarządu
Tauron Polska Energia S.A.

Mateusz-Wodejko

Mateusz Wodejko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
KGHM Polska Miedź S.A.

Czytaj więcej

Od października 2022 roku pełnił funkcje Dyrektora Naczelnego ds. Inwestycji oraz Dyrektora Naczelnego ds. Strategii w KGHM Polska Miedź S.A.

W okresie październik 2020 r. – październik 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Poczty Polskiej S.A. Sprawował również funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce PERN S.A. (2018-2020) oraz Członka Zarządu ds. finansowych w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (2016-2018). Wcześniej pracował również na stanowiskach kierowniczych w grupach kapitałowych PGNiG, BOŚ i w NBP.

Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach wielu spółek kapitałowych, gdzie między innymi sprawował funkcje Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Ukończył również studia podyplomowe Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Poszerzał kompetencje zawodowe podczas kursów w zakresie m.in. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rewizji finansowej i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem finansowym oraz wyceny i zasad rachunkowości instrumentów pochodnych.

Kasjan Wyligała

Kasjan Wyligała

Prezes Zarządu,
LW Bogdanka SA

grudzien

Norbert Grudzień

Wiceprezes Zarządu
ds. Operacyjnych i Transformacji,
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Filip Grzegorczyk

Filip Grzegorczyk

Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.,
Prezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.

Michał Jerzy Kołodziejczyk

Michał J. Kołodziejczyk

Prezes Zarządu
Equinor Polska

Czytaj więcej

Michał Jerzy Kołodziejczyk jako prezes zarządu Equinor w Polsce, odpowiada za rozwój morskich i lądowych odnawialnych źródeł energii w Polsce, w tym 3 GW z trzech projektów Bałtyk oraz portfela farm fotowoltaicznych i wiatrowych rozwijanych przez spółkę zależną Wento.

Z firmą Equinor, wcześniej działającą pod nazwą Statoil, jest związany od 30 lat. Zajmował różne stanowiska kierownicze w Polsce i za granicą, zarówno w segmencie wydobycia jak i przetwarzania ropy i gazu. Jako wieloletni menedżer związany z międzynarodową branżą energetyczną, posiada szerokie doświadczenie w różnych obszarach m.in.: HR, IT, rozwoju biznesu i finansowania projektów. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek. Od 2014 r. koncentruje się na rozwoju biznesu energii odnawialnej w Equinor, odpowiadając za budowanie szerokiej oferty energetycznej wspierającej zieloną transformację Polski.

Dawid Jackiewicz

Dawid Jackiewicz

Wiceprezes Zarządu,
ORLEN Synthos Green Energy

Mateusz Berger

Mateusz Berger

Prezes Zarządu,
Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Paweł Kowal

Dr hab. Paweł Kowal

Prof. ISP PAN, Poseł na Sejm RP,
Członek Rady Fundacji Kaukaskiej

Michalina Sobolewska

Michalina Sobolewska

Government Relations Advisor,
ExxonMobil Central Europe Holding GmbH

Konrad-Szymański

Konrad Szymański

Zastępca Dyrektora Polskiego
Instytutu Ekonomicznego

Leszek-Mank

Leszek Mańk

Prezes Zarządu,
PGNiG BioEvolution

Czytaj więcej

Prezes Zarządu powołanej w ramach Grupy ORLEN Spółki PGNiG BioEvolution odpowiedzialnej za realizację strategii koncernu w segmencie biogaz i biometan. Kluczowym celem Spółki jest pozyskanie nowych projektów, a także budowa i eksploatacja instalacji biogazowo-biometanowych. Swoje doświadczenie w tym obszarze rozwija od kilku lat. W ramach PGNiG S.A odpowiadał za projekt biogaz-biometan, którego celem było opracowanie strategii działania w oparciu o własną multiplikowaną technologię produkcji. Spółka PGNiG BioEvolution korzysta z wypracowanych rozwiązań.

Artur Warzocha

Artur Warzocha

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
TAURON Polska Energia S.A.

Robert Zasina

Robert Zasina

Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem,
TAURON Polska Energia S.A.

Henryk Mucha

Henryk Mucha

Prezes Zarządu PGNiG
Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Paweł Strączyński

Paweł Strączyński

Wiceprezes Zarządu,
Bank Pekao S.A.

Czytaj więcej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej, kierunku: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. oraz był Członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Wcześniej był Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pracował także w zarządach m.in.: Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ZOWER Sp. z o.o., PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Paweł Strączyński pełni dodatkowo funkcje Członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Członka Board of Directors KGHM International LTD z siedzibą w Kanadzie oraz Członka Zespołu Doradców Gospodarczych przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Paweł Wróbel

Paweł Wróbel

Dyrektor Zarządzający
BalticWind.EU

Artur Michalski

Artur Michalski

Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Joanna Smolik

Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu
Relacji Strategicznych,
Bank Gospodarstwa Krajowego

Czytaj więcej

W BGK pracuje od 2010 r., jako specjalista i ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego , a od 2014 r. jako dyrektor biura odpowiedzialnego za strukturyzację finansowania dla sektora energetycznego, transportowego i komunalnego. W 2020 r. objęła funkcje dyrektora Biura Strukturyzacji Transakcji Trudnych zajmującego się wczesną restrukturyzacją przedsiębiorstw. Od kwietnia 2021 r. jest dyrektorem Departamentu Relacji Strategicznych, którego głównym zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez dostarczanie rozwiązań finansowych oraz kompleksowej obsługi bankowej dla kluczowych podmiotów gospodarczych.

W BGK jest także dyrektorem programu „Bezpieczeństwo strategiczne”. Celem programu jest wypracowywanie i wdrożenie rozwiązań finansowych odpowiadających na potrzeby rynkowe w obszarze energetyki, sektora paliwowego, obronności i cyberbezpieczeństwa.

Oprócz pracy w BGK, swoje doświadczenie zawodowe zbierała m.in. w TFI Energa SA, gdzie była dyrektorem Biura Zarządzania Aktywami Niepublicznymi. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „finanse i bankowość” oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku „ekonomia”.

Prywatnie, lubi aktywnie spędzać swój wolny czas, interesuje się także architekturą wnętrz.

Andrzej-Glowacki

Andrzej Głowacki

Prezes
Państwowa Agencja Atomistyki

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje umiejętności doskonalił na studiach podyplomowych w zakresie energetyki jądrowej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Odbył także szereg szkoleń krajowych oraz międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, w tym m.in. szkolenie stanowiskowe w Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (US NRC) w zakresie prowadzenia kontroli na budowie elektrowni jądrowej Vogtle oraz V.C. Summer, jak również rozruchu elektrowni jądrowej Watts Bar 2 w Stanach Zjednoczonych. Jako ekspert brał udział w międzynarodowej misji IRRS w Kanadzie.

Andrzej Głowacki jest przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA), Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA), Europejskiej grupie organów regulacyjnych ds. bezpieczeństwa jądrowego (ENSREG), Komitecie do spraw Działalności Dozorów Jądrowych (CNRA) oraz Agencji Energi Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (NEA OECD). Nowy prezes posiada także uprawnienia inspektora dozoru jądrowego.

Piotr Stępiński

Piotr Stępiński

Kierownik Zespołu do Spraw Monitorowania
Rozwoju Rynku Odnawialnych Źródeł Energii,
Departament Odnawialnych Źródeł Energii,
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Szczepan Polak

Szczepan Polak

Principal Business Developer,
Equinor Polska

Czytaj więcej

Szczepan Polak pracuje na stanowisku Principal Business Developer w firmie Equinor. Posiada tytuł mgr inż. w dziedzinie inżynierii naftowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz tytuł doktora w dziedzinie podziemnego magazynowania dwutlenku węgla Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Trondheim (NTNU). W latach 2003 – 2013 pracował naukowo w instytucie badawczym SINTEF i zajmował się badaniami laboratoryjnymi i modelowaniem, związanymi głównie z magazynowaniem CO2. W 2013 roku rozpoczął prac w firmie Statoil (obecnie Equinor) jako inżynier złożowy. W 2018 roku dołączył do projektu Northern Lights, gdzie zajmował się koordynacją działań zespołu inżynierii złożowej, a następnie, w firmie Northern Lights JV, sprawami związanymi z rozwojem biznesu CCS. Obecnie pracuje w firmie Equinor, w dziale rozwiązań nisko-emisyjnych i zajmuje się promowaniem i rozwojem biznesu CCS, regulacjami oraz funduszami unijnymi.

Leszek-Wiwała

Leszek Wiwała

Prezes-Dyrektor Generalny,
Polska Organizacja Przemysłu
i Handlu Naftowego

Czytaj więcej

Dr Leszek Wiwała – od czerwca 2019 r. Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił również rozprawę doktorską. Ukończył także Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego. Naukowo i zawodowo zajmuje się oceną skutków regulacji oraz ekonomiczną analizą prawa. Przez ponad 14 lat działał w branży spirytusowej. W latach 2009-2018 był Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. W latach 2009-2011 był Wiceprzewodniczącym spiritsEurope w Brukseli. Jest też wykładowcą na Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Przez kilkanaście lat angażował się w rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestniczył m.in. w międzynarodowych projektach mających na celu ograniczanie „szarej strefy” we współpracy z ONZ Global Compact. W 2013 r. otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony dla Służby Celnej”.

Jest autorem książki “Od gorzałki do wódki. Zarys historii polskiej wódki” (2010) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach branżowych.

nils

Dr Nils Geißler

Dyrektor Generalny
Ministerstwa Energii, Ochrony Klimatu,
Środowiska i Rolnictwa
Landu Saksonii (SMEKUL)

Czytaj więcej

Nils Geißler holds a doctorate in law and has headed the Department for Energy and Climate Protection at the Saxon State Ministry for Energy, Climate Protection, Environment and Agriculture since the beginning of 2020. Previously, he worked at the Saxon Ministry of Culture and the Saxon State Chancellery, among others. From 2010- 2017, he worked for the German Society for International Cooperation, where he led a program on sustainable economic development and vocational training in Southeast Asia from Hanoi/Vietnam, among other locations.

In the Department of Energy and Climate Protection, Mr. Geißler is responsible, among other things, for the development and implementation of the Saxon Energy and Climate Program and the Saxon Hydrogen Strategy. In the context of the energy turnaround and climate protection measures, the topic of the circular economy is also becoming increasingly important.

Andrzej-Kopyrski

Andrzej Kopyrski

Wiceprezes Zarządu Banku,
PKO Bank Polski

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu,
Towarowa Giełda Energii S.A.

Piotr Podgórski

Piotr Podgórski

Dyrektor Naczelny ds. Transformacji,
KGHM Polska Miedź S.A.

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie. Specjalizuje się w przygotowywaniu oraz wdrażaniu planów strategicznych i operacyjnych projektów inwestycyjnych. W latach 2015-2018 odpowiadał za przygotowanie Wieloletniego Programu Rządowego budowy Muzeum Historii Polski w Warszawie. W latach 2019-2021 Prezes Zarządu Xcity Investment. W styczniu 2022 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego ds. Transformacji w KGHM Polska Miedź S.A.

Wlodzimierz Mucha

Włodzimierz Mucha

Wiceprezes Zarządu,
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Bogusław Rybacki

Bogusław Rybacki

Wiceprezes Zarządu
ds. Zarządzania Majątkiem,
TAURON PolskaEnergia S.A.

Michał Obiegała

Michał Obiegała

Director of Corporate Affairs
& Communications Poland,
Strategic Projects Europe, BP

Marcin Roszkowski

Marcin Roszkowski

Prezes
Instytutu Jagiellońskiego

Mariusz Swora

Dr hab. Mariusz Swora

Kancelaria Swora Legal,
członek rady doradców strategicznych,
Europejskie Stowarzyszenie
Regulatorów ERRA

Andrzej Węgrzyn

Dr Andrzej Węgrzyn

Wiceprezes, Stowarzyszenie
Dolnośląska Dolina Wodorowa

Jakub Kupecki

dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

Dyrektor Instytutu Energetyki

Czytaj więcej

Dyrektor Instytutu Energetyki oraz Dyrektor Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) Instytutu Energetyki.

Kierownik i wykonawca prac w ponad 60 projektach związanych z energetyką, w tym technologiami wodorowymi, finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Uczestniczył w realizacji projektów dot. reaktorów jądrowych w Polsce (IEn, NCBJ) i Szwecji (KTH). Od 2017 Visiting Professor w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA.

Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 250 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat nagród za działalność badawczą i naukową, w tym nagród Siemensa i Nernsta. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej oraz Zespołu Ekspertów ds. Wodoru Izby Gospodarczej Gazownictwa. Członek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk. Koordynował prace interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za raport Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku.

Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, University of Iceland, University of Akureyri oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.

Marcin Dabrowski

Marcin Dąbrowski

Dyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa Jądrowego,
Państwowa Agencja Atomistyki

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w specjalizacji energetyka jądrowa. Zatrudniony w Państwowej Agencji Atomistyki w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego od 2010 roku, a od 2019 r. powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego. Inspektor dozoru jądrowego specjalizujący się w ocenie technicznej i licencjonowaniu obiektów jądrowych.

Konrad-Swirski

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Instytut Techniki Cieplnej,
Politechnika Warszawska

Czytaj więcej

Ekspert w dziedzinie zmian zachodzących na rynku energetycznym. Jego największą specjalnością są nowatorskie rozwiązania technologiczne dla sektorów energetyki, przemysłu i gazownictwa. Na swoim blogu eksperckim oraz w podcaście porusza bieżące tematy dotyczące handlu energią elektryczną, jej odnawialnych źródłach, a także przemian na rynku IT. Od 30 lat związany ze środowiskiem akademickim jako pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tam też w 1995 roku obronił pracę doktorską, a następnie w 2009 uzyskał stopień naukowy dr hab. w dziedzinie nauk technicznych oraz budowy i eksploatacji maszyn. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i 2-letnie studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Autor ponad 100 artykułów i prac badawczo-naukowych, członek szeregu zespołów doradczych i eksperckich. Od 1995 roku prezes firmy Transition Technologies S.A. (obecnie Grupa Kapitałowa Transition Technologies), gdzie w praktyce realizuje swoje zainteresowania związane z informatyką, automatyką i R&D. Prócz pierwszego na świecie wykorzystania sztucznych systemów immunologicznych do optymalizacji procesów przemysłowych, ma w swoim dorobku szereg innych polskich i europejskich patentów, a także kilkadziesiąt wdrożeń w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie. Prywatnie pasjonat greckiej kultury i literatury faktu.

Piotr-Górnik

Piotr Górnik

Prezes Zarządu,
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Od 2017 roku odpowiada za obszar energetyki cieplnej w Polsce. Wcześniej, w latach 2009-2016 roku był odpowiedzialny za produkcję i dystrybucję energii w Fortum w Polsce.

W latach 2006-2009 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w Fortum Częstochowa SA. W spółce tej realizował największe zadanie inwestycyjne w Częstochowie, tj. budowę elektrociepłowni opalanej węglem i biomasą.

Od 2000 do 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Elektroenergetycznego Elsen w Częstochowie. Wcześniej, w początkach kariery zawodowej, zatrudniony w Hucie Częstochowa, gdzie pracował do 2000 roku.

Piotr Górnik jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. W 1993 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu unieszkodliwiania odpadów na Politechnice Warszawskiej, zaś w 1997 r. z zakresu zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej, a w 2000 r. – auditing energetyczny na Politechnice Śląskiej. Jest członkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych, sportowych oraz samorządu gospodarczego.

Mirosław Skowron

Mirosław Skowron

Prezes Zarządu,
PERN S.A.

Czytaj więcej

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej, budowlanej i górniczej.

Posiada doświadczenie w tworzeniu strategii i transformacji organizacji, zarządzania projektami i ryzykiem, przez wiele lat związany z energetycznymi projektami.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiada również dyplom MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ukończył także Stanford Business School oraz kurs Strategic Leadership Academy na ICAN Institute, organizowany przez Harvard Business Review.

W okresie 2018-2023 był Członkiem Zarządu CIECH S.A., odpowiedzialnym m.in. za kwestie związane z produkcją, energetyką i utrzymaniem ruchu.

Wcześniej pełnił funkcję prezesa m.in. Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń S.A. w ramach Grupy KGHM, Polimex-Energetyka Sp. z o.o., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. i Energa Invest S.A., a także PGE Elektrownia Opole S.A.

Artur Zawartko

Artur Zawartko

Wiceprezes Zarządu,
GAZ-SYSTEM S.A.

Katarzyna Suchcicka

Katarzyna Suchcicka

Dyrektor Zarządzający,
Dyrektor Generalny, OX2 Polska

Czytaj więcej

Od 15 lat związana z energetyką, a konkretniej z odnawialnymi źródłami energii. Absolwentka studiów inżynieryjnych za granicą i ekonomicznych w kraju. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu efektywnych zespołów. Aktywnie uczestniczy w polskiej transformacji energetycznej.

Monika Morawiecka

Monika Morawiecka

Senior Advisor, Regulatory
Assistance Project (RAP),
Członkini Eksperckiej Rady
ds. Bezpieczeństwa
Energetycznego i Klimatu

Dominika Tarczyńska

Dominika Tarczyńska

Dziennikarka, Stowarzyszenie
Program Czysta Polska, Polsat News

Dariusz Dumkiewicz

Dariusz Dumkiewicz

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Handlu i Inwestycji,
LW Bogdanka SA

Thierry Deschaux

Thierry Deschaux

Dyrektor Generalny,
EDF Przedstawicielstwo w Polsce

Robert Nowicki

Robert Nowicki

Prezes Zarządu,
ORLEN Neptun Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Od 2023 Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu spółki ORLEN Neptun odpowiadającej w Grupie ORLEN za rozwój projektów offshore wind. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarządzając krajowymi i międzynarodowymi projektami elektroenergetycznymi w sektorze prywatnym. W latach 2019–2020 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Należał do rad nadzorczych, w tym spółki PL.2012+ i Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Był także członkiem rady Sieci Łukasiewicz – jednej z największych sieci badawczych w Europie wspierającej politykę gospodarczą państwa.

Sorin Lupu

Sorin Lupu

Sales & BD Executive,
Business Development Division,
Israel Electric Corporation

Czytaj więcej

Sorin brings a wealth of more than 30 years experience driving relentlessly global S&M and Operational teams to outstanding achievements, in partnership with his customers.

Sorin got many awards and recognitions for his outstanding achievements culminating with the Israeli prime minister Telecommunication Prize.

Current position at IEC
At IEC, Sorin assumed the role of Head of Business & Strategy (contractor) starting 2018, at the newly formed Cyber Entrepreneurship unit. Since 2023 he assumed the role of Sales and Business Development Executive at the Global Business Development Unit.

Previously executive positions
EVP Global Sales & Marketing, at ECI Telecom .
CEO Nortel Israel and EVP Sales for International Markets, at Nortel.

Education
Sorin holds B.Sc in Electronics & Telecommunication from Polytechnic Institute Iasi, Romania and International MBA from Kellogg / Recanati Tel Aviv/Northwestern Universities.

Damian Jamroz

Damian Jamroz

Prezes Zarządu,
Last Energy Polska

Czytaj więcej

Damian Jamroz pełni funkcję Prezesa Last Energy Polska, nadzorując działalność biznesową naszego biura w Warszawie. Bezpośrednio odpowiada za organizację działalności Last Energy jako dewelopera elektrowni w Polsce, w tym nawiązywanie partnerstw strategicznych, kontaktów handlowych, rozwój projektów i kontraktowanie energii. Damiana zarządza również relacjami i procesami z polskimi organami nadzoru jądrowego i regulatorami sektora energetycznego, a także ministerstwami, inwestorami, klientami i partnerami.

Damian specjalizuje się w budowaniu i skalowaniu przedsiębiorstw, doradztwie strategicznym i świadczeniu usług finansowych, kompetencje które rozwijał pracując jako konsultant biznesowy, analityk finansowy i kierownik projektów w EY Business Advisory w Warszawie, a także w ramach swojej niezależnej firmy konsultingowej. W trakcie swojej kariery Damian zbudował pozytywną trakcję dla wielu przedsięwzięć, koncentrując się na przemyśle energetycznym, lotniczym i obronnym. Przed dołączeniem do Last Energy, pełnił funkcje w zarządach SatRev, wrocławskiego producenta i operatora małych satelitów oraz Molecule One, warszawskiej firmy biotechnologicznej oferującej rozwiązanie AI optymalizujące proces opracowywania i komercjalizacji leków. Z sukcesem zarządzał i zrealizował wiele projektów skupiających się na projektowaniu i wdrażaniu strategii wejścia na polski rynku energii dla lokalnych i międzynarodowych spółek energetycznych, nadzorował projekty strategiczne z zakresu ekspansji rynkowej, zarządzania aktywami, komercjalizacji technologii, pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorstw, optymalizacji procesów biznesowych oraz fuzji i przejęć, m.in. dla takich spółek jak PGE, Tauron, Enea, Energa, Eesti Energia, CEZ i EDP.

Damian posiada tytuł magistra inżyniera, magistra nauk humanistycznych i licencjat (z wyróżnieniem), które uzyskał za ukończenie studiów na Trinity College, Cambridge University, ze specjalizacją w inżynierii lotniczej. Obecnie kończy również Studia Podyplomowe z Energetyki Jądrowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

nowicki

Igor Petryk

Market Development Director,
Energy Europe, Wärtsilä Energy

Wojciech Nowak

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Centrum Energetyki AGH,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Czytaj więcej

Urodzony 22 kwietnia 1954 roku w Częstochowie, w Polsce, jest profesorem zwyczajnym na AGH w Krakowie; obecnie Dyrektorem Centrum Energetyki. Posiada doktorat z inżynierii mechanicznej oraz tytuł doktora nauk, oba uzyskane na Politechnice Częstochowskiej w latach 1983 i 1991. Grupa badawcza, którą kieruje, od wielu lat zajmuje się czołową pozycją w dziedzinie badań i edukacji dla elektrowni i przemysłu w zakresie zaawansowanych technologii energetycznych. Polski koordynator projektu „Przezwyciężenie technologicznych i nietechnologicznych barier w technologiach przechwytywania i magazynowania dwutlenku węgla w elektrowniach węglowych”, EuropeAid/132302/ACT/CAI Switch-Asia, 2012; Koordynator Narodowego Programu Strategicznego „Zaawansowane technologie dla wytwarzania energii”, zadanie 2 „Spalanie w atmosferze tlenowej z CCS” (2011-2015); Koordynator „Strategii rozwoju dla technologii przechwytywania, transportu, wykorzystania i magazynowania dwutlenku węgla w Polsce oraz pilotażu dla Polskiego Klastra CCUS”, GOSPOSTRATEG-III/0034/2020, obecnie.,

Michał-Głowacki

Michał Głowacki

Head of Country,
Lightsource BP Poland

Czytaj więcej

Menadżer w sektorze OZE, od wielu lat zajmujący się zarządzaniem zespołami i projektami w obszarze zielonej energetyki. W branży obecny od samego początku rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii w Polsce. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w tym segmencie rynku. Przez 11 lat koordynował projekty w strukturach niemieckiego producenta turbin wiatrowych Nordex. Przez 3 lata zdobywał doświadczenie w segmencie OZE u polskiego dewelopera – w firmie GEO. Od 2020 r. zarządza polskim oddziałem Lightsource bp, wzmacniając pozycję firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku: Elektrotechnika, specjalizacja: Energetyka Przemysłowa. Ukończył studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, uczestnicząc w programie MBA dla Inżynierów.

Janusz-Gajowiecki

Janusz Gajowiecki

Prezes Zarządu,
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Czytaj więcej

Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, związany z branżą wiatrową od 2008 roku. Wcześniej był dyrektorem Stowarzyszenia. Janusz Gajowiecki jest ekspertem w zakresie integracji sieci elektroenergetycznych i systemów wsparcia. Reprezentant branży energetyki wiatrowej w licznych konsultacjach, grupach roboczych i rozmowach z innymi uczestnikami rynku energii w Polsce i EU. Ukończył wyższą uczelnię CBS w Kopenhadze – ze stopniem Master of Science – specjalizacja stosunki międzynarodowe.

Alicja-Chilinska-Zawadzka

Alicja Chilińska-Zawadzka

Dyrektor Generalna,
EDF Renewables Polska

Czytaj więcej

Manager z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii. Od ponad 10 lat Dyrektor Generalna w spółce EDF Renewables w Polsce.
Absolwentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie/O.

Ireneusz Krupa

Ireneusz Krupa

Członek Zarządu PSG  ds. Rozwoju i Inwestycji,
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie zarządzania i marketingu, Politechnice Warszawskiej w zakresie inżynierii gazownictwa oraz Szkole Głównej Handlowej z zarządzania projektami. Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d’Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada także uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w eksploatacji obiektów energetycznych. Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako projektant, a następnie jako kierownik pracowni projektowej w GAZOPROJEKT S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, oraz tłoczni tranzytowych gazu w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu czy największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych.

Po przejściu do Centrali PGNiG S.A. brał udział w realizacji najważniejszych projektów strategicznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączenia Polska – Dania Baltic Pipe.

Następnie związany był z OSP GAZ-SYSTEM S.A., w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju stanowiących odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku gazu w Polsce. Jednocześnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu.

Odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami branżowymi. Posiada stopień Dyrektora Górniczego II stopnia. Jest także członkiem Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Z dniem 1 października 2018 r. został powołany na stanowisko członka zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast z dniem 21 sierpnia 2019 r. został powołany na stanowisko członka zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. technicznych i utrzymania sieci. 1 lipca 2020 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, które pełnił do dnia 4 stycznia 2021 r. Obecnie zajmuje stanowisko członka zarządu PSG odpowiedzialnego za obszar rozwoju i inwestycji.

Jakub Kowalski

Jakub Kowalski

Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył liczne studia podyplomowe m.in.: MBA Górnictwo i Energetyka, DBA Zarządzanie Bezpieczeństwem czy Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego.

Od 2005 r. zawodowo współpracował z parlamentarzystami krajowymi oraz posłami do Parlamentu Europejskiego. Zajmował stanowiska kierownicze w administracji publicznej. W latach 2016–2019 jako szef Kancelarii Senatu sprawował nadzór nad pracą senackich urzędników i odpowiadał za współpracę Senatu z Kancelarią Prezydenta RP, Sejmem, Radą Ministrów i organami administracji publicznej.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu firm, strategii marketingowej i brandingu.

Od 2006 r. jest członkiem organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie swojej pracy samorządowej poznał mechanizmy funkcjonowania samorządu terytorialnego, który jest ważnym partnerem Polskiej Spółki Gazownictwa.

Z dniem 19 lutego 2020 roku powołany został na stanowisko członka zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Waldemar Szulc

Waldemar Szulc

Dyrektor Biura,
Towarzystwo Gospodarcze
Polskie Elektrownie

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz studium w zakresie Planowania Gospodarki Energetycznej w Gminie.
Całe swoje życie zawodowe związał z energetyką i ciepłownictwem pełniąc funkcje kierownicze w Elektrowni Bełchatów w latach 1984 – 1999 oraz funkcje zarządcze
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 1999 – 2003, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny w latach 2003 – 2009), realizując program transformacji technologicznej i kompleksowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Następnie w PGE Elektrownia Bełchatów SA (Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 2009-2010). Uczestniczył w realizacji procesu konsolidacji aktywów wytwórczych Grupy PGE składających się z 4 elektrowni, 7 elektrociepłowni i 2 kopalni węgla brunatnego w nowy podmiot, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Od września 2010 do grudnia 2015 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych w PGE GiEK SA. Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie w którym przygotowano warunki wdrożenie rynku mocy, dostosowanie aktywów wytwórców energii do Konkluzji BAT, realizację Programu 200+, programu przedłużenia eksploatacji bloków węglowych z wykorzystaniem technologii CCS/U i spełniania warunków technologicznych, przygotowania wytwórców do nowego modelu rynku energii Przez dwie kadencje Członek i Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Członek i Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie, był Ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, uczestniczył w pracach komisji sejmowych i senackich zespołów oraz zespołach problemowych. Prelegent, wykładowca na konferencjach i szkoleniach, autor wielu publikacji w czasopismach branżowych, biegły sądowy z zakresu energetyki.

Piotr Zdyb

Piotr Zdyb

Kierownik, Zespół Budowy Źródeł
Wytwarzania Wodoru Odnawialnego,
ORLEN S.A.

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Realizował również studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od początku kariery zawodowej związany z szeroko pojętą energetyką. Uczestniczył w realizacji największych projektów energetycznych w Polsce zarówno na etapie przygotowania, jak i budowy.

Obecnie odpowiedzialny za koordynację projektów produkcji wodoru odnawialnego w ORLEN S.A. Zaangażowany w prace mające na celu kształtowania rynku wodorowego w Polsce.

Waldemar Skomudek

Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Wydział Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej,
Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

spirydowicz

Agnieszka Spirydowicz

Prezes Zarządu,
Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE
i Efektywności Energetycznej Zklaster,
Dyrektor Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Anna Striżyk

Anna Striżyk

Dyrektor Departamentu Zarządzania
Strategią i Rozwojem, Grupa Enea

Aleksandra-Czopik-Barecka

Aleksandra Czopik-Barecka

Adwokat, Radca prawny,
Head of Energy & Compliance,
RUBICON Kancelaria
Radców Prawnych i Adwokatów

Czytaj więcej

Radca prawny, w Kancelarii RUBICON kieruje Zespołem Energetyki i Compliance. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

W pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu compliance i prawa energetycznego w szczególności w krajowych i unijnych regulacjach dotyczących obrotu energią elektryczną i produktami powiązanymi. W toku ponad 10-letniego doświadczenia zdobywanego w ramach świadczenia bieżącego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorstw z branży energetycznej, prowadziła wiele złożonych projektów w tym dotyczących wdrażania regulacji wspólnotowych: REMIT, EMIR, MAR, MIFID II. Uczestniczka prowadzonych na szczeblu ministerialnym konsultacji w zakresie implementacji kluczowych dla sektora energetycznego aktów prawnych (w tym dyrektywy MIFID II). Autorka i pomysłodawczyni kompleksowych systemów zarządzania zgodnością dla przedsiębiorstw, była także odpowiedzialna (jako Pełnomocnik ds. Zgodności – Chief Compliance Officer) za implementację i przestrzeganie tych systemów w organizacjach. Jest koordynatorem zespołu doradczego z ramienia przedstawicieli rynku w zakresie prawnym i compliance przy projekcie wdrożenia Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Posiada certyfikaty Approved Compliance Officer (ACO), Certyfikowany Compliance Officer (CCO) oraz certyfikat z zakresu realizacji projektów PRINCE. Włada biegle językiem angielskim posiadając w tym zakresie certyfikaty CAE i TOLES a także mówi w języku francuskim, niemiecki i rosyjskim. Autorka licznych opinii i publikacji naukowych z zakresu kwestii regulacyjnych i compliance związanych z sektorem energetycznym. W czasie wolnym pływa, jeździ na nartach i snowboardzie oraz podróżuje. Interesuje się literaturą fantastyczną oraz chętnie angażuje w inicjatywy związane z działalnością charytatywną.

Lena Möller

Lena Möller

Associate, Gas Infrastructures & Policies
Programme, European Climate

Czytaj więcej

Lena Catrin Möller works at the European Climate Foundation as an Associate with the Gas Infrastructure and Politics Team in Berlin. In their role, they support the ECF Energy Systems Team in their work on gases like methane, hydrogen, and biomethane, to limit possible lock-ins and support the EU to become climate neutral before 2050.

In the past, Lena worked for a consultancy in Berlin, advocating for renewable energy sources and energy efficiency measures in international projects. They did their Master’s in International Relations at the University of Groningen, where they also supported the campaign against fracking in Groningen province in 2018. They have also been active in several grass-root organisations which promoted local and national climate action in Germany and the Netherlands.

Grzegorz-Rabsztyn

Grzegorz Rabsztyn

Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie

Czytaj więcej

W sektorze bankowym od ponad 17 lat. W EBI zaangażowany w operacje obejmujące m.in. sekurytyzacje, risk sharing oraz project finance.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Odbył roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Aarhus w Danii.

Anna-Chmielewska

Anna Chmielewska

Senior Banker, European Bank
for Reconstruction and Development

Czytaj więcej

Anna has over 15 years of finance and banking experience, including extensive expertise in structured finance.
Currently Anna is responsible for EBRD activity in Central Europe in the Power, Energy & Utilities business segment. Her responsibilities involve structuring and execution of EBRD’s financings including project finance structures, public-private partnerships and privatisations with strong focus on renewables and energy efficiency.
Anna joined EBRD in 2006, and since then she has led numerous financing in different sectors (including also natural resources, transport, property) with an gradually increasing specialisation in energy and infrastructure. These transactions included wide range of complex debt, equity as well as syndicated deals. Prior to joining EBRD, Anna worked at Barclays Capital in London. Before that she gained experience at AIB in Dublin, HVB in Munich and National Bank of Poland.
Anna holds PhD in Economics from the Warsaw School of Economics, MA in Finance from the Warsaw School of Economics, CEMS Masters in International Management.

Monika-Gawlik

Monika Gawlik

Dyrektor, Departament Rynków
Energii Elektrycznej i Ciepła,
Urząd Regulacji Energetyki

Czytaj więcej

Wieloletni pracownik URE (od 1999 r.). Urzędnik służby cywilnej. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie taryfowania rynków ciepła i energii elektrycznej. Od maja 2020 r. Przewodnicząca Zespołu ds. Ciepłownictwa powołanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu wspomagania realizacji zadań regulatora w obszarze ciepłownictwa. Aktywnie uczestniczy w pracach nad regulacjami prawnymi z zakresu rynku ciepła i energii elektrycznej.

Wojciech Myślecki

dr inż. Wojciech Myślecki
prof. honorowy UP

prof. honorowy UP, Przewodniczący
Rady Nadzorczej Ekoenergetyka-Polska SA

Czytaj więcej

Dr inż., prof. honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Działacz opozycji demokratycznej, członek Komitetu Wykonawczego konspiracyjnej organizacji „Solidarność Walcząca”. Wykładowca w Studium Podyplomowym Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne. Pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, Tauron PE SA, KGHM PM SA, PSE SA, Alior Bank SA, oraz rad naukowych instytutów badawczych. Obecnie członek zarządu spółki doradczej Global Investment Corp. Sp. z o.o. oraz przewodniczący Rady Nadzorczej w Ekoenergetyka – Polska SA oraz Generali PTE SA

Pawel-Grzejszczak

Paweł Grzejszczak

Partner, Kancelaria DZP
Domański, Zakrzewski,
Palinka sp. k.

Czytaj więcej

Specjalista w zakresie prawa energetycznego, transakcji typu project finance, projektów prywatyzacyjnych, fuzji i przejęć oraz projektów restrukturyzacyjnych w energetyce. Doradza klientom z sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwowej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, realizacji inwestycji, finansowania projektów infrastrukturalnych, kontraktów handlowych, pomocy publicznej oraz zamówień sektorowych. Jest ekspertem w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze kogeneracji oraz energetyki odnawialnej. Doradzał w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz w projekcie budowy strategicznego gazociągu międzysystemowego Baltic Pipe. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych związanych z regulacjami obowiązującymi w sektorze energetycznym. Jest ekspertem w obszarze europejskiego prawa energetycznego.

Wacław Gudowski

Prof. dr inż. Wacław Gudowski

Doradca ORLEN Synthos Green
Energy (OSGE),
Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
KTH Królewski Instytut
Technologiczny w Sztokholmie

Marcin-Sienkiewicz_TGE

Dr Marcin Sienkiewicz

Towarowa
Giełda Energii S.A.

Krzysztof Kurek

Prof. dr inż. Krzysztof Kurek

Dyrektor Narodowego
Centrum Badań Jądrowych

Olga Sypuła

Olga Sypuła

Country Manager,
European Energy Polska

Dariusz Kryczka

Dariusz Kryczka

Starszy Menadżer w Kancelarii EY Law
w Zespole Energetyki i Zrównoważonego
Rozwoju, EY Polska

Sacha Caron

Sacha Caron

Dyrektor sprzedaży, Prokurent,
Stadtwerke Goerlitz AG

Czytaj więcej

Sacha Caron was born and raised in France and studied international management in France and Germany.
After several stages in Germany, he have been working for Stadtwerke Görlitz since 2011, being responsible for sales, for energy trading, and for marketing and public relations.

Sacha Caron’s responsibilities also include the strategic development of the company together with the CEO and working in special projects such as the current climate-neutral district heating project for Görlitz/Zgorzelec.

Aneta Więcka

Aneta Więcka

Kierownik projektu,
Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod
Zarządzania Programami,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Heike Schleussner

Heike Schleussner

Head of Taskforce Structural Change,
Entwicklungsgesellsc haft Niederschlesische
Oberlausitz mbH

Czytaj więcej

Heike Schleussner has been a part of the ENO Taskforce for Structural Transformation for the past 2 years, currently serving as the Project Leader responsible for project development in mobility and energy. With 7 years of experience in the energy and mobility sectors, she advised the public sector, developed innovative digital mobility services, and co-founded a consulting firm for mobility solutions. Her educational background includes a Master’s degree in Transport Economics from the Technical University of Dresden.

Justyna Piszczatowska

Justyna Piszczatowska

Redaktor naczelna i założycielka,
green-news.pl

Marcin-Korolec

Marcin Korolec

Prezes, Fundacja Promocji
Pojazdów Elektrycznych

Czytaj więcej

Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, Członek Rady Doradczej ds. Klimatu i Środowiska Europejskiego Banku Inwestycyjnego (od 2021 r.), Wiceprzewodniczący Rady Transport & Environment, największej europejskiej federacji organizacji pozarządowych promujących politykę zrównoważonego transportu (od marca 2022), członek Rad Nadzorczych Meva (od czerwca 2020), Energy, InnoEnergy (od grudnia 2019), członek Międzynarodowej Grupy Doradczej Zespołu ds. Przyszłości Nauki i Techniki Parlamentu Europejskiego (STOA).

Prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. Od listopada 2013 do listopada 2015 roku był Pełnomocnikiem Rządu do spraw polityki klimatycznej, w latach 2011 – 1013 pełnił funkcję Ministra Środowiska oraz Wiceministra Gospodarki, w latach 2005 – 2011 (reprezentował Polskę podczas ponad 150 posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii oraz był koordynatorem polskiej administracji w pracach OECD).

Był Prezydentem, organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej – COP19 w Warszawie w 2013. Współprzewodniczył delegacji Unii Europejskiej podczas 17 Konferencji Konwencji Klimatycznej w Durbanie w 2011.

Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej jako Asystent i Doradca Ministra Jana Kułakowskiego oraz Minister Danuty Hubner.

W latach 2010 – 2011 był członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund) 2013 – 2015.

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski

Wiceprzewodniczący Rady Programowej
Polskie Stowarzyszenie
Magazynowania Energii,
Prezes, Energetyczny Klaster
Oławski EKO

Czytaj więcej

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Właściciel firmy Promet-Plast S.C. zajmującej się produkcją energii odnawialnej oraz produkcją artykułów medycznych. Prezes w firmie EP-P sp. z o.o. sp. k., Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO oraz wiceprzewodniczący rady programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Inwestor w turbiny wiatrowe, komercyjne magazyny energii oraz w kogenerację metanową i wodorową. Inicjator powstania centrum badawczo-rozwojowego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych, stworzył pierwszy w Polsce zakład produkcji wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji. Twórca Agro-Hydro-Energy (AHE) – inteligentnego systemu wsparcia gospodarki rolnej.

Aleksandra-Milobedzka

Aleksandra Miłobędzka

Kierowniczka ds. Rozwoju,
WiseEuropa

Czytaj więcej

Dr inż. Aleksandra Miłobędzka – przez wiele lat związana z akademią, w trakcie kariery naukowej pracowała na 7 uniwersytetach w 5 krajach zdobywając doświadczenie w wielokulturowych, międzynarodowych zespołach badawczych. Uczestniczyła i kierowała projektami finansowanymi z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Grantów Norweskich oraz Horyzont 2020. Koordynowała prace naukowców oraz organizowała szkolenia i konferencje dotyczące oddziaływania na środowisko, klimatu i zdrowia człowieka.

W Krajowym Punkcie Kontaktowym PR Horyzont Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju odpowiadała za obszar energetyki, OZE i zrównoważonego budownictwa w ramach klastra 5: Klimat, Energia i Transport.
W WiseEuropa wspiera projekty 4i-TRACTION, MICAT i newTRENDs.

Robert-Woźniak

Robert Woźniak

CEO, Founder, Strategic Advisor,
Elitmind

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Elektroenergetyki Politechniki Lubelskiej. Prezes Elitmind, Członek Stowarzyszenia ICV. Prelegent i panelista licznych konferencji w obszarze digitalizacji i sztucznej inteligencji. Wizjoner pełen nowych pomysłów i doradca klientów strategicznych w obszarze transformacji cyfrowej.

Robert to doradca strategiczny i wizjoner pełen nowych pomysłów. Uważa, że wartościowe rozwiązania powinny wykraczać poza obecne potrzeby klienta i odkrywać nowe możliwości ukryte w danych.

Docenia kreatywność i zaangażowanie w swoim zespole. Jest doświadczonym ekspertem w zakresie architektury hurtowni danych z ogromną wiedzą pochodzącą z realizacji licznych projektów dla różnorodnych branż.

Pozostaje zaangażowany w strategiczne projekty Elitmind. Jest entuzjastą technologii chmurowych, Machine Learning oraz sztucznej inteligencji (AI) w analizie danych biznesowych.

Wojciech Jakóbik

Wojciech Jakóbik

Redaktor naczelny,
BiznesAlert.pl

Rafał Hajduk

Rafał Hajduk

Partner, Kancelaria prawna Domański
Zakrzewski Palinka (DZP)

Czytaj więcej

Szef zespołu doradztwa energetycznego w DZP. Jego doświadczenie obejmuje wszelkiego rodzaju prace w sektorze energetycznym, m.in. doradztwo w zakresie inwestycji w infrastrukturę energetyczną, w szczególności elektrownie, project finance, fuzje i przejęcia, JV oraz doradztwo przy obrocie energią, paliwami, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i powiązanymi instrumentami pochodnymi. Rafał doradza w zakresie aspektów regulacyjnych i kontraktowych. Rafał Hajduk jest oficjalnym polskim doradcą prawnym EFET (European Federation of Energy Traders).

Maciej-Przybylski

Maciej Przybylski

Dyrektor Departamentu Rozwoju
Systemu PSE,
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Czytaj więcej

Dyrektor Departamentu nadzorujący procesy: strategicznego planowania i kontrolowania rozwoju sieci; inicjowania zadań inwestycyjnych, analiz systemowych, przyłączeń oraz rynku mocy. Członek Rady Dyrektorów ds. Rozwoju w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej PTPiREE oraz Komitetu Rozwoju Systemu regionu Morza Bałtyckiego w ramach inicjatywy operatorów systemów przesyłowych. Absolwent wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Energetyka. Z PSE S.A. związany od 2016 roku. Wcześniej pracował w firmie Ernst & Young, gdzie zajmował się doradztwem gospodarczym w sektorze elektroenergetyki.

Anna-Kornecka

Anna Kornecka

Prezes Zarządu,
ESG Impact Network

Czytaj więcej

Pomysłodawczyni i współautorka „Dekalogu Polskiej Transformacji Energetycznej”. W latach 2020-2021 wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo i energetykę rozproszoną.
Później Dyrektorka Instytutu Stowarzyszenia Program Czysta Polska.
Radca prawny, ekspert, autorka książek i publikacji. Przez wiele lat prowadziła własną kancelarię prawną, gdzie doradzała przedsiębiorcom i samorządom. Przygotowała ustawę liberalizującą prawo dotyczące lokalizowania elektrowni wiatrowych na lądzie oraz reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzialna za wdrożenie cyfryzacji procesu budowlanego. Propagatorka energetyki obywatelskiej i rozwoju OZE w Polsce. Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Agnieszka Okońska

Agnieszka Okońska

Członek Zarządu,
Stoen Operator (E.ON Group)

Czytaj więcej

Członkini Zarządu spółki Stoen Operator (grupa E.ON) – OSD działającego na terenie Warszawy. Odpowiedzialna za obszary Zarządzania Majątkiem Sieciowym i Inwestycji, Zarządzania Licznikami, Projekty IT, Efektywność Biznesu oraz Cyberbezpieczeństwo.

Poprzednio Dyrektor ds. Finansów I Regulacji oraz Dyrektor Generalny Oddziału Gdańsk w Energa Operator.

Ponad 25 lat doświadczenia w sektorze energetycznym.
Mentorka, Coach i promotorka kobiet.

Dorota-Jeziorowska

Dorota Jeziorowska

Dyrektor, Polskie Towarzystwo
Elektrociepłowni Zawodowych

Czytaj więcej

Dorota Jeziorowska to absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Aktualnie kończy również studia magisterskie na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz realizuje pracę doktorską na AGH w Krakowie.

Od 2012 r. prowadziła działalność naukową w obszarze energetyki, współpracując m.in. z IGSMiE PAN. Od 2015 r. jej działalność zawodowa skupiała się na obszarze regulacji w energetyce. W tym czasie pracowała w administracji rządowej (w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych), odpowiadając za obszary ciepłownictwa i kogeneracji.

Prowadziła m.in. prace legislacyjne w zakresie przepisów taryfowych dla ciepła oraz proces notyfikacji do Komisji Europejskiej mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zajmowała się również procesami legislacyjnymi wprowadzającymi system wsparcia CHP do porządku prawnego oraz zapewniającymi jego właściwe funkcjonowanie. Brała udział w negocjacjach dokumentów w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej na forum UE oraz w pracach nad ich implementacją do prawodawstwa krajowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach branży energetycznej funkcjonujących w obszarach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz ich przesyłu i dystrybucji (PGE Energia Ciepła S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.). Zajmowała się tematyką regulacji oraz rynku ciepła.

Jest również autorką kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych w zakresie energetyki w tym: ciepłownictwa, kogeneracji, efektywności energetycznej i problematyki transformacji energetycznej oraz górnictwa.

Od września 2022 r. Dorota Jeziorowska pełni funkcję Dyrektora Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Strateg Technologiczny w Microsoft Polska. Zajmuje się promocją i wdrażaniem rozwiązań Chmurowych opartych o produkty Microsoft Azure oraz wsparciem największych polskich przedsiębiorstw w Cyfrowej Transformacji. Zaangażowany w innowacyjne projekty i platformy inkubacyjne dla nowych usług – Przemysłowy Internet Rzeczy, Blockchain, Uczenie Maszynowe, Sztuczna Inteligencja, Elektromobilność. Uczestniczy w licznych projektach informatycznych dla branży energetycznej, paliwowej, telekomunikacji i farmaceutycznej. Aktywny członek strumienia „Blockchain i Waluty Cyfrowe” i „Internet Rzeczy” w Ministerstwie Cyfryzacji. Autor wykładów na temat nowoczesnych technologii cyfrowych w SGH, ALK, UW. Wcześniej pracował jako Architekt w firmie Cisco Systems, zarządzając zespołem inżynierów oraz pełnił funkcję Dyrektor d/s Rozwoju Chmury w Asseco Polska. Posiada duże doświadczenie w implementacji i projektowaniu sieci operatorskich, technologii optycznych oraz systemów zarządzania. Prezenter na konferencjach: Microsoft Technology Summit, Forum Architekta Microsoft, BlockchainNext, Blockchain w Energetyce, Cisco Forum, PLNOG, Azure Cloud Community oraz autor publikacji prasowych. Posiadacz certyfikatów branżowych CCIE i Microsoft Azure Certified Architect. Czas wolny spędza biegając maratony, pływajac na kietsurfingu, jeżdząc na nartach ski-tourowych. Instruktor żeglarstwa.

Jaroslaw-Wrobel

Jarosław Wróbel

Prezes Zarządu,
Energa Obrót S.A. 

Czytaj więcej

Absolwent IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Na Akademii Ekonomicznej w Katowicach ukończył studia z ekonomii (1985–1990) oraz studia doktoranckie (1995–1998). Ponadto ukończył także studia podyplomowe w zakresie doskonalenia zawodowego w energetyce (1998) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 2011 uzyskał dyplom Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University), a w 2013 – certyfikat Post-MBA w zakresie strategicznego zarządzania finansami Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School). Jest generalnym dyrektorem górniczym II stopnia.

Od 1992 związany z energetyką. W latach 1992–1993 pracował w Elektrobudowie S.A w Katowicach jako główny specjalista ds. planowania i analiz. W okresie 1993–1999 pracował w Elektrociepłowni „Będzin” S.A., gdzie odpowiadał za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce, który zakończył się uplasowaniem akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2002 zatrudniony na stanowiskach menedżerskich w spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG. W latach 2003–2013 pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, w której był pomysłodawcą i sponsorem programu wdrożenia platformy wspomagającej obsługę procesów z wykorzystaniem systemów klasy: ERP i CIS (ang. Customer Information System)]. Był także prezesem zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa (2016–2018), w której w latach (2020–2021) był przewodniczącym rady nadzorczej.
Pod jego kierownictwem PSG opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016–2022, zwany konstytucją dla gazownictwa.
W okresie 2018–2020 był prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym spółki Orlen Południe. Był współtwórcą oraz sponsorem programu budowy w Orlen Południe biorafinerii, na bazie Rafinerii w Trzebini oraz Rafinerii w Jedliczu, będącej centrum kompetencyjnym w zakresie biokomponentów oraz biopaliw dla Grupy Kapitałowej Orlen.
W latach 2020–2021 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGNiG oraz członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS W ramach PGNiG odpowiadał m.in. za krajowy program produkcji i dystrybucji biometanu oraz projekt fuzji PKN Orlen z GK PGNiG po stronie PGNiG. 28 października 2020 Rada Nadzorcza PGNiG S.A. podjęła uchwałę o powierzeniu obowiązków prezesa zarządu Jarosławowi Wróblowi, do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki. 12 listopada 2020 przestał pełnić obowiązki pełniącego obowiązki prezesa PGNiG, pozostając na stanowisku wiceprezesa spółki do 1 marca 2021.

Od 2 marca 2021 do 31 lipca 2022 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. inwestycji i innowacji. Jego mandat na tym stanowisku wygasł 31 lipca 2022 w związku z zakończeniem procesu fuzji PKN ORLEN SA – Grupa LOTOS SA. W tym okresie czasu nadzorował m.in. proces przekształcenia LOTOS Petrobaltic S.A. w spółkę świadczącą usługi serwisowe i inwestycyjne dla realizowanego Programu Morskiej Energetyki Wiatrowej. W latach 2021–2022 pełnił rolę sponsora projektu (po stronie Grupy LOTOS SA) nadzorującego budowę kompleksu polimerów w Policach w ramach wspólnego przedsięwzięcia Grupy AZOTY SA, oraz Grupy LOTOS SA. W latach 2020–2022 była to największa inwestycja chemiczna w Polsce o wartości szacowanej na około 7 mld. PLN. Pełnił rolę Sponsora Projektu po stronie Grupy LOTOS SA budowy bloku CCGT w Gdańsku o mocy 450 MWe w ramach wspólnego projektu z PKN ORLEN SA i ENERGA SA w latach 2021–2022.
W latach 2021–2022 z ramienia Grupy LOTOS SA był Sponsorem Projektu Instalacji Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO) o wielkości produkcji olejów ponad 400 tys. ton i wartości inwestycji ok. 1,4 mld PLN , oraz Projektu morskiego terminala przeładunkowego olejów, paliw i biokomponentów na Martwej Wiśle o wartości ok. 0,5 mld PLN.

Brał aktywny udział w realizacji procesu fuzji Grupy LOTOS SA z PKN ORLEN SA. Proces niniejszy zakończył się 1 sierpnia 2022 r.

W sierpniu 2022 został powołany na funkcję wiceprezesa zarządu Energa Obrót S.A., a od 1 lutego 2023 pełni funkcję prezesa tej spółki.

W kadencji 2020–2024 jest członkiem Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej.

We wrześniu 2022 został powołany na członka Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita w kadencji na lata 2022–2024.

W styczniu 2023 został powołany do Rady Fundatorów Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki.

W marcu 2023 został wybrany do Rady Zarządzającej XVII kadencji Towarzystwa Obrotu Energią.

W 2016 został wyróżniony przez Sejmik Województwa Opolskiego Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Opolskiego (legitymacja nr 69/2016) za istotny wkład w utworzenie, rozwój i promocję Muzeum Gazownictwa w Paczkowie.

Wyróżniony m.in. tytułem Złoty Inżynier 2017 w konkursie „Przeglądu Technicznego” oraz honorową szpadą górniczą Kierowana przez Jarosława Wróbla Polska Spółka Gazownictwa zdobyła w 2017 roku Polską Nagrodę Jakości w kategorii wielkich organizacji gospodarczych Z kolei w XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zarządzany przez niego Orlen Południe S.A. został laureatem tego konkursu za rok 2019.

W 2022 został uhonorowany Odznaką Honorową Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego za całokształt prac włożonych w modernizację przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce.

W 2022 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój i promocję Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, w tym za stworzenie pracowni do chemii, astrofizyki, języka angielskiego, biologii, oraz uruchomienie klasy o profilu petrochemicznym. Inicjator budowy w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych astrobazy.

Katarzyna-Szymczak-Pomianowska

Katarzyna Szymczak-Pomianowska

Dyrektor Departamentu
Zrównoważonego Rozwoju,
Urząd Miejski Wrocławia

Czytaj więcej

Od 2018 roku odpowiedzialna za zrównoważony rozwój oraz wdrażanie działań i mechanizmów mających na celu poprawę jakości powietrza i adaptacje miasta do zmian klimatu, w tym udostępnianie mieszkańcom terenów zieleni. Wcześniej zaangażowana w dialog z mieszkańcami w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, a jako kierownik projektu odpowiedzialna za projekty inwestycyjne współfinansowane ze żrodków unijnych – Teatr Muzyczny Capitol i Narodowe Forum Muzyki – oba obiekty są obecnie wizytówkami miasta na kulturalnej mapie Wrocławia.

Wykształcenie

• Uniwersytet Wrocławski – magister Wydziału Prawa i Administracji

• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – studia podyplomowe „Zarządzanie Projektami w sektorze publicznym”

• Acc. Apsley Business School- London – Executive MBA

• Politechnika Wrocławska – studia podyplomowe „Energetyka Odnawialna”

Prywatnie miłośniczka przyrody, jazdy na rowerze i miasta, w którym żyje.

Mężatka, matka dwóch synów.

satora

Maciej Satora

Pracownik Naukowy,
Fraunhofer IWU

Czytaj więcej

Maciej Satora jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Berlinie na kierunku budowy maszyn ze specjalizacją w obliczeniach i symulacjach. W ramach stypendiów studiował w Sydney i Tomsku. Doświadczenie praktyczne zdobywał w firmie Siemens w Berlinie, gdzie zajmował się powłokami turbin gazowych oraz w firmie Daimler w Sindelfingen, gdzie odpowiadał za rozwój elastomerów. Od marca 2020 r. jest pracownikiem naukowym we Fraunhoferze IWU. W Grupie Technologii Wodorowych w Zittau pracuje nad planowaniem i rozwojem Hydrogen Lab Görlitz do testów wzdłuż łańcucha wartości zielonego wodoru.

Tomasz Niebylski

Tomasz Niebylski

ATU Lead – Utilities, Telco, Manufacturing,
Microsoft Polska

harpak

Katarzyna Harpak

Poland Programme Manager,
European Climate Foundation

frey

Christopher Frey

Head of Public Affairs,
Sunfire GmbH

Czytaj więcej

Christopher Frey joined Sunfire in 2021 to lead Public Affairs after having worked for several years in a similar position in the wind industry. He previously held positions as EU Affairs representative for a German energy association and as a parliamentary assistant in the European Parliament. Christopher has a background in international and European law and wrote a doctoral dissertation on the regulation of international electricity trade.

Andrzej-Kazmierski

Andrzej Kaźmierski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Janusz Pietruszyński

Janusz Pietruszyński

Redaktor Naczelny,
CIRE.pl

wawer

Mariusz Wawer

Head of Governmental Relations & ESG,
3M East Europe Region

Czytaj więcej

Pełni funkcję Dyrektora ds. Relacji Rządowych i ESG dla wszystkich spółek 3M w Polsce oraz oddziałów firmy w Europie Centralnej. Odpowiada za strategiczne planowanie oraz koordynację działań regulacyjnych oraz w zakresie ESG, jak też komunikację z kluczowymi interesariuszami firmy i organizacjami branżowymi. Aktywnie działa w ramach Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, przewodnicząc Komitetowi ds. Zrównoważonego Rozwoju. Wcześniej doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych m.in. w Deloitte. Był też dziennikarzem mediów ogólnopolskich i magazynów ekonomicznych. Wykładowca akademicki w obszarach komunikacji społecznej i Public Affairs na studiach MBA. Ukończył studia prawnicze.

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk

Prezes Zarządu,
Krajowa Izba Klastrów
Energii i Odnawialnych Źródeł Energii

Mariusz-Kolanko

Mariusz Kolanko

Współzałożyciel,
Startup byteLAKE

Czytaj więcej

Współzałożyciel byteLAKE z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem biznesowym. Praktyk dostarczania rozwiązań na arenie międzynarodowej. Odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie rozwiązań przemysłowych dla największych firm globalnych z branż: produkcyjnej, samochodowej, papierniczej, chemicznej, energetycznej oraz restauracyjnej. Doświadczenie nabyte w międzynarodowych korporacjach pozwala mierzyć się z wyzwaniami w prowadzeniu własnej firmy. Entuzjasta sztucznej inteligencji i promotor wykorzystania jej potencjału w biznesie. Prelegent na różnego typu wystąpieniach i szkoleniach zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej traktującej o sztucznej inteligencji. Prywatnie, Mariusz to miłośnik podróży i aktywnego spędzania czasu wolnego.

kruczek

prof. dr hab. inż.
Halina Pawlak-Kruczek

Dyrektor, Centrum
Technologii Wodorowych
i Odnawialnych Źródeł Energii,
Politechnika
Wrocławska

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe:
• Koordynator i Kierownik naukowy projektów programu norweskiego – produkcja energii z ujemną emisją CO2 – wykorzystujące metody plazmowe , oraz programu ERA NET Water – odzysk fazy ciekłej z biogazowni, jej oczyszczanie; oraz z programu Horizon EU – produkcja Energii w technologii nadkrytycznego CO2 z wykorzystaniem tlenowego spalania wodoru
• Ponadto lider projektów krajowych w zakresie technologii wodorowych w zastosowaniu do produkcji energii w różnej skali
• Do 2019- kierownik zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych oraz laboratorium Konwersji energii obecnie ona jest dyrektorem Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii
• Ekspert w Unii Europejskiej w zakresie przeróbki i konwersji odpadów,
• Członek komitetu naukowego corocznej konferencji naukowo-technicznej Clearwater, USA i w Chinach.
• 1991- Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Getyndze na wydziale chemii I na technicznym Uniwersytecie w Karlsruhe i w Stuttgarcie
• 1977-1982- kierownik zespołu badawczego dot. wybuchowości pyłów przemysłowych,
• 1982-1997- kierownik zespołu badawczego utylizacji przemysłowych paliw odpadowych i biomasy, Politechnika Wrocławska
• 1986-2006- kierownik projektów międzynarodowych w zakresie energetyki – realizowane projektów we współpracy z RWE, ENEL, Electrabel, Uniwersytet W Stuttgarcie- departament Urządzeń Kotłowych i Elektrowni (IVD), Mitsubishi, ALSTOM
• członek zarządu Polskiego Instytutu Spalania, Warszawa, ul. Nowowiejska 25
• 2005- członek międzynarodowej sieci CO2Net,
• 2008- wiceprzewodnicząca Sekcji Spalania Polskiej Akademii Nauk
• 2007- Przewodnicząca Klastra Wiedzy i Innowacji w zakresie produkcji energii w skali Mega i nano.
• Od roku 2006 udział w programie Marie Curie Skłodowska członek naukowego komitetu sterującego, dot. kształcenia młodych naukowców w zakresie zagospodarowania odpadówi. Projekty STAR- (www.star-international.info) oraz WISE (http://www.wise.rwth-aachen.de/cms/),
• 2008-2015 członek Rady Doradczej ds. Gospodarki Niskoemisyjnej przy Ministrze Gospodarki.
• 2009 – koordynator projektu POIG1.3 Suszenie węgla brunatnego.
• Recenzent projektów unijnych z programu Europa…
• Promotor 10- u prac doktorskich obronionych z wyróżnieniem
• Do 2019 Pełnomocnik rektora ds. InnoEnergy- centrum – KIC EIT .
Nagrody: 2007 – Medal Edukacji Narodowej,2006/2010- Srebrny/Złoty Krzyż Zasługi,2005-2010 – Nagrody Rektora Pwr Za Osiągnięcia Naukowe,1988 – Nagroda Ministra Edukacji Naukowej Za Badania I Osiągnięcia W Zakresie Spalania Niskokalorycznych Gazów Odpadowych, Warszawa,

Dorobek publikacyjny:
279 publikacji w czasopismach wysokiej rangi , 8-ksiazek, 20 – patentów oraz opracowana technologia waloryzacji paliw odpadowych.

papaj

Hubert Papaj

Prezes Zarządu,
Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.

Piotr Maryński

Piotr Maryński

Członek Rady Nadzorczej,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Czytaj więcej

Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyznaczony przez Ministra Klimatu spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych; od 2002 prowadzi organizację pozarządową promującą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; pracował w Radzie Energetycznej Polskiego Klubu Ekologicznego doradzającej Prezydentowi Wrocławia w rozwiązywaniu problemów związanych z aspektami ekologicznymi w energetyce regionalnej; współzałożyciel Stowarzyszenia Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; doświadczenie zawodowe zdobywał w koncernach międzynarodowych, a następnie na wyższych stanowiskach kierowniczych w ogólnopolskich firmach handlowych i produkcyjnych – w tym m.in. : RJ Reynolds Tobacco Poland, Pepsi – Cola General Bottlers, KGHM Ecoren.

Społecznie aktywny w obszarze bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego oraz obronności i bezpieczeństwa państwa; zaangażowany w promocję ekologicznego transportu wodnego – od 2016 r. pracuje w Zespole ds. bezpieczeństwa i rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej powołanym przez Wojewodę. Samorządowiec.

Od urodzenia mieszkaniec Wrocławia; pasjonat żeglarstwa i sportów motorowodnych.

Michał Wierzchowski

Michał Wierzchowski

Dyrektor, Pion Rozwoju Biznesu,
Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Slawomir Krenczyk

Sławomir Krenczyk

Dyrektor Wykonawczy
i Członek Zarządu,
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Grzegorz Onichimowski

Grzegorz Onichimowski

Członek Eksperckiej
Rady ds. Bezpieczeństwa
Energetycznego i Klimatu

Michał Janiszewski

Michał Janiszewski

Grid Integration Manager,
Better Energy Poland

Grzegorz Wiśniewski

Grzegorz Wiśniewski

Prezes Zarządu, EC BREC
Instytut Energetyki Odnawialnej

Czytaj więcej

Grzegorz Wiśniewski – inżynier, ekonomista, specjalista rynku energetyki odnawialnej i technologii energetyki słonecznej. Założyciel (2001) i prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). Jest dyrektorem programowym studiów podyplomowych „Energetyka odnawialna dla biznesu”, członkiem Prezydium Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz członkiem Rady Krajowej Izby Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii. Jest inicjatorem nowych koncepcji w energetyce odnawialnej, w tym budowy W Polsce Gigafabryk ogniw fotowoltaicznych realizowanej przez spółkę Giga PV S.A (‘2020), koncepcji wprowadzania do ciepłownictwa zeroemisyjnych OZE z sezonowymi magazynami ciepła oraz agrofotowoltaiki.

Był dyrektorem Centrum Komisji Europejskiej ds. Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i przewodniczącym Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Energetyki Zrównoważonej, Członek Komitetu Sterującego ds. Energii w NCBiR i Zespołu Redakcyjnego NCBiR ds. Nowych Technologii w zakresie Energii. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP kadencji 2015-2021. Kierował pracami nad kluczowymi dla OZE ekspertyzami rządowymi dotyczącymi kierunków rozwoju prawa, ocen ekonomicznych technologii OZE. Jest współautorem pierwszej krajowej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” (‘2000), pierwszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, założeń do systemu zielonych certyfikatów (2005), inicjatorem poprawki prosumenckie do ustawy o OZE (‘2015). Laureat tytułu „Człowiek polskiej Ekologii (‘2014).

Lidia Monika Król

Lidia Król

Dyrektor, Departament Geologii
i Koncesji Geologicznych,
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Czytaj więcej

Lidia Monika Król ukończyła studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych” /AGH w Krakowie/, „Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko” /SGGW w Warszawie/, „Górnictwo odkrywkowe” /AGH w Krakowie/, „Postępowanie administracyjne” /UG w Gdańsku/ oraz EMBA /CH-SGM w Warszawie/.

Obecnie Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wcześniej pracowała na stanowisku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz Zastępcy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie.

Posiada uprawnienia geologiczne w zakresie geologii złożowej, w zakresie geologii inżynierskiej i w zakresie hydrogeologii oraz stwierdzone kwalifikacje osoby kierownictwa ruchu w odkrywkowych, otworowych zakładach górniczych, zakładach wykonujących roboty geologiczne i w zakładach prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą otworową.

Alina Wołoszyn

Alina Wołoszyn

Partner, Szef działu Deal Advisory,
KPMG w Polsce

Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczanie na polskim i europejskim rynku w zakresie doradztwa finansowego, strukturyzacji i organizacji finansowania w formie kredytów konsorcjalnych (Corporate Lending oraz Project Finance), obligacji (w tym korporacyjnych, projektowych, przychodowych, High Yield) oraz z udziałem agencji ubezpieczania kredytów eksportowych. Specjalizuje się w sektorach: górniczym, infrastrukturalnym, energetycznym i publicznym, w których zdobyła bogate doświadczenie pracując przy transakcjach zrealizowanych dla polskich klientów. Pracuje w KPMG od 2008 roku. W roku 2019 została Szefem Działu Deal Advisory w KPMG w Polsce. Kieruje zespołem specjalistów z obszaru finansowania w KPMG w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu nowego finansowania, refinansowaniu czy restrukturyzacji istniejącego zadłużenia i doradztwie strategicznym. Wspiera klientów KPMG w sporządzaniu biznes planów, studiów wykonalności, analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych, sporządzeniu i weryfikacji modeli finansowych, opracowaniu IBR (ang. Independent Business Review), opracowaniu testów prywatnego inwestora i wierzyciela. Doradza także przy przygotowaniu polityk i wewnętrznych procedur oraz przy projektach PPP. Pełni kluczową rolę w procesach pozyskania z sukcesem finasowania dla dużych spółek na polskim rynku.

Anna Szczodra

Anna Szczodra

Partner, Radca prawny,
KPMG Law

Czytaj więcej

Anna jest radcą prawnym, posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym. Specjalizuje się w doradztwie prawnym, obejmującym realizację transakcji w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz prowadzeniu złożonych procesów inwestycyjnych dotyczących energetyki konwencjonalnej. Aktywnie działała na rzecz rozwoju energetyki nuklearnej w Polsce.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz dekarbonizacji przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych, obejmującym prowadzenie transakcji oraz procesów inwestycyjnych, dotyczących odnawialnych źródeł energii, doradztwie regulacyjnym i kontraktowym a także wypracowywaniu nowych modeli biznesowych funkcjonowania rynku energii.

Jacek Szymczak

Jacek Szymczak

Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza
Ciepłownictwo Polskie

Czytaj więcej

Jacek Szymczak jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Od 23 lat pełni funkcję Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wcześniej pełnił m.in. funkcje Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz pracował jako ekspert Związku Miast Polskich.

Włodzimierz Ehrenhalt

Włodzimierz Ehrenhalt

Główny Ekspert ZPP ds. Energetyki,
Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców

Artur Kowalik

Artur Kowalik

Dyrektor Departamentu Gospodarki,
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Bogdan Pilch

Bogdan Pilch

Dyrektor Generalny,
Izba Gospodarcza Energetyki
i Ochrony Środowiska

Szymon Kowalski

Szymon Kowalski

Wiceprezes Zarządu,
Polskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej

Tomasz Kozar

Tomasz Kozar

Cloud Technology Lead,
Microsoft Polska