PRELEGENCI – VI KONGRES ENERGETYCZNY

Michał Kurtyka

Michał Kurtyka

Minister Klimatu
Gość Honorowy

Jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama D. Phillips’a.

Czytaj więcej

W trakcie studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji rynku pod przewodnictwem profesora Jean Tirole, laureata nagrody Nobla z ekonomii w 2014 r. W obszarze ekonomii międzynarodowej studiował na uniwersytecie w Louvain La Neuve oraz uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Był wykładowcą w zakresie zarządzania zmianą, ekonomii, organizacji rynku i strategii przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas oraz Oxford Programme On Modern Poland. Jest współautorem koncepcji prowadzenia skutecznych zmian w przedsiębiorstwie, opisanej w książce „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania”, jak również autorem książki „Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego w latach 1990-2009”.

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu. Następnie prowadził modernizację wielu polskich firm, w których wspierał dostosowanie do wyzwań europejskiego i globalnego rynku. Był promotorem europejskiej współpracy w zakresie zmian przemysłowych i dostosowania przemysłu w Europie do wyzwań globalizacji m.in. w ramach Europejskiego Uniwersytetu Pracy oraz Fundacji Dublińskiej.

Jest autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce, napisanej w latach 2013-2015 wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności.

Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać.

27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24 – szczytu klimatycznego ONZ w Polsce. 2 grudnia 2018 r. został Prezydentem COP 24.

Od lipca 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

15 listopada 2019 r. powołany na stanowisko ministra w nowoutworzonym Ministerstwie Klimatu.

Žygimantas Vaičiūnas

Žygimantas Vaičiūnas

Minister of Energy of Lithuania

Mr. Vaičiūnas professional experience in the Ministry of Energy of Lithuania continues already for a decade. During his career Mr. Vaičiūnas focused on the fields of energy security and energy market integration. He has put considerable efforts into successful accomplishment of such game changing energy projects like floating LNG terminal and electricity interconnections with Poland and Sweden.

Today Minister’s priorities include synchronization of Baltic States electricity system with the EU, development of regional gas market and promoting of sustainable renewable energy.

Jarosław Obremski

Jarosław Obremski

Wojewoda Dolnośląski
Gość Honorowy

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Gość Honorowy

James Hughes

James Hughes

Minister-Counsellor for Economic Affairs at the British Embassy, Warsaw
Gość Honorowy

James Hughes is Minister-Counsellor for Economic Affairs at the British Embassy, Warsaw. He is responsible for leading the Embassy’s work in strengthening the economic and trade relationship between the UK and Poland. James also works with colleagues in British missions across central Europe to enhance our prosperity relationships with our key partners.

Czytaj więcej

James previously served as Political and Media Counsellor at the British Embassy, Seoul, where he led that mission’s work on political and security affairs, media and public affairs, and supported the UK’s work to agree continuity trade and political agreements with the South Korean government following Brexit.

In London, James held positions in the UK Foreign & Commonwealth Office leading teams on strategic defence and security policy; defence and security partnerships and exports; EU legislation, institutional affairs and reform; and the implementation of the EU’s Lisbon Treaty. James also served as Chair of the capacity-building Working Group of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia.

Prior to joining the FCO, James held positions in a number of UK Government Departments, with a focus on European Union policy. James has also spent time working in both the European Commission and Council of Europe.

James has a BA in Politics and Modern Languages from the University of Essex, a MA in European Political and Administrative Studies from the College of Europe (Bruges) and a Diploma in Political Science from the French Institute of Political Science (Sciences-Po).

James is married with one son.

Stefan Gullgren

Stefan Gullgren

Ambasador Szwecji w Polsce
Gość Honorowy

Stefan Gullgren jest Ambasadorem Szwecji w Polsce od września 2017 roku. Przed przyjazdem do Polski, w latach 2008–2013 piastował stanowisko ambasadora Szwecji w Kijowie, a w latach 2013-2017 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji na stanowisku Dyrektora Wydziału ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

Ole Toft

Ole Toft

Ambasador Królestwa Danii w Polsce
Gość Honorowy

Anders Eide

Anders Eide

Ambasador Norwegii w Polsce
Gość Honorowy

Wojciech Murdzek

Wojciech Murdzek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Gość Honorowy

Grzegorz Macko

Grzegorz Macko

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Gość Honorowy

urodził się 6 września 1992r. w Wałbrzychu. Ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu ekonomii oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym, gdzie odpowiadał za procesy HR. W ostatnich latach pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej

W 2018 uzyskał mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. 24 października 2019 wybrany na stanowisko wicemarszałka województwa dolnośląskiego, odpowiedzialnego za gospodarkę, środowisko, obszary wiejskie i zasoby naturalne regionu. Działalność społeczną rozpoczynał w Młodzieżowej Radzie Miasta Wałbrzycha oraz Senacie Uniwersytetu Ekonomicznego i Radzie Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego.

Krzysztof Kubów

Krzysztof Kubów

Sekretarz Stanu, KPRM, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodorowej
Gość Honorowy

Zbigniew Gryglas

Zbigniew Gryglas

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Pełnomocnik ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
Gość Honorowy

Wendy Morton

Wendy Morton

Minister for European Neighbourhood and the Americas at the Foreign, Commonwealth & Development Office

Maciej Małecki

Maciej Małecki

Sekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ireneusz Zyska

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Rafał Gawin

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Swoją karierę od początku związał z energetyką. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku, ostatnio – od 2014 roku – jako zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Urzędnik służby cywilnej (od 2007 r.).

Czytaj więcej

Ma doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu oraz inwestycji i rozwoju.

Posiada szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej – był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (Komisja Europejska) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji (Florence School of Regulation) oraz projektów bliźniaczych (Twinning Projects). Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym.

W 2013 r. był ekspertem narodowym w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w Lubljanie, gdzie jako członek zespołu ds. monitorowania rynków brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dot. oceny krajowych rynków energii, w pracach w obszarze Inicjatyw Regionalnych oraz nad zagadnieniami związanymi z nieplanowymi przepływami energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki.

Wykładowca. Jako ekspert prawa energetycznego jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących funkcjonowania rynków energii elektrycznej, w tym zasad dostępu do sieci, mechanizmów bilansowania systemu oraz regionalnych rynków energii elektrycznej, współautor komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 24 lipca 2019 roku.

Jarosław Dybowski

Jarosław Dybowski

Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.

Jarosław Dybowski to doświadczony menedżer z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Od 1985 roku zawodowo związany z sektorem elektroenergetycznym. Aktywny uczestnik strategicznych procesów rozwojowych polskiej i europejskiej energetyki.

Czytaj więcej

Posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat rynków energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, certyfikaty) w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Południowej. Współtworzył i wdrażał strategie wytwarzania, handlu i sprzedaży energii w wielu firmach krajowych i zagranicznych. W PKN ORLEN zajmuje się między innymi strategicznym projektem budowy Morskich Farm Wiatrowych.

Iweta Opolska

Iweta Opolska

Dyrektor, Biuro Handlu Gazem, PKN ORLEN S.A.

Iweta Opolska jest związana z rynkiem gazu od 13 lat. Współtwórczyni i dyrektor Biura Handlu Gazem od 2013 roku. Wcześniej odpowiedzialna za projekty strategiczne i finansowe w sektorze naftowym oraz gazowym w PwC. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz duńskiego Uniwersytetu w Aarhus. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji dziennikarskich i naukowych.

Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu, PGNiG SA

Pan Jerzy Kwieciński jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i doktorem nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów Master of Business Administration realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Pan Jerzy Kwieciński posiada również doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London.

Czytaj więcej

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej.

W latach 1993–2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej, w Przedstawicielstwie w Polsce – zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o, gdzie następnie w latach 2008-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2005 r. objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, kierowanym przez Minister Grażynę Gęsicką, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodową Strategii Spójności 2007-2013.

W latach 2008-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o., specjalizującej się w przygotowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym zakładaniu i prowadzeniu startupów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

W listopadzie 2015 r. został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera Mateusza Morawieckiego w ministerstwie rozwoju w rządzie Premier Beaty Szydło. Od stycznia 2018 r. sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju w rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego, a od września 2019 r. jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 r. Zajmował się m. in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności.

Jarosław Wróbel

Jarosław Wróbel

Wiceprezes Zarządu, PGNiG SA

Absolwent studiów magisterskich i studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a także studia menedżerskie Executive MBA (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University) oraz Post-MBA (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School).

Czytaj więcej

W energetyce od 1992 r. W latach 1993-1999 związany z Elektrociepłownią „Będzin” SA, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji, a także przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce, wykorzystującego mechanizm Giełdy Papierów Wartościowych (Nagroda Debiut Roku 1998).

Od 2002 r. związany z PGNiG SA, W latach 2003-2013 Wiceprezes ds. Ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Pomysłodawca i Sponsor Programu wdrożenia w GSG, Zintegrowanej Platformy wspomagającej obsługę procesów na bazie rozwiązań ERP i CIS. Następnie realizował projekty dla firm z sektora paliwowo-energetycznego oraz informatycznego. Współtworzył m.in. Model IT/OT dla GK PGNiG.

Od 8 stycznia do 1 marca 2016 r. był Członkiem Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. o.o., a od 2 marca 2016 r. do 16 lutego 2018 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Pod jego kierownictwem Spółka opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016-2022, oraz zdobyła w 2017 r. Polską Nagrodę Jakości w kategorii wielkich organizacji gospodarczych.

Od 17 kwietnia 2018 r. do 9 stycznia 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Południe SA. Był współtwórcą oraz Sponsorem Programu budowy w ORLEN Południe SA nowoczesnej biorafinerii, na bazie Rafinerii w Trzebini oraz Rafinerii w Jedliczu, będącej centrum kompetencyjnym w zakresie biokomponentów oraz biopaliw dla Grupy Kapitałowej ORLEN SA.

Ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz IT. Autor publikacji w czasopismach branżowych. Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia.

Pan Jarosław Wróbel pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS. Obie funkcje pełni nieodpłatnie.

Radosław Kwiecień

Radosław Kwiecień

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menedżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego.

Czytaj więcej

Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w różnych obszarach w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). W latach 2012 – 2016 odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A za obszar operacji banku pełniąc funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku Banków Polskich.

Adam Burda

Adam Burda

Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa, Nowe Technologie, PKO Bank Polski S.A.

W PKO Banku Polskim od 2014, wcześniej w latach 2006-2014 Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, a następnie Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Nordea Bank Polska.

Od początku swojej kariery zawodowej w 1994 roku związany z bankowością. Pracował na stanowiskach specjalisty i menadżerskich w instytucjach finansowych w obszarze bankowości korporacyjnej, m.in. w Societe Generale, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank Polska. Ponad 10 lat współpracuje z największymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami z branży energetycznej, paliwowej i telekomunikacyjnej. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach.

Marcin Chludziński

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.

Wojciech Ignacok

Wojciech Ignacok

Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.

Rafał Soja

Rafał Soja

Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, odbył studia podyplomowe z zakresu zagadnień dotyczących krajowej elektroenergetyki, jest maklerem giełd towarowych.

Z branżą energetyczną związany od 2000 roku. Posiada doświadczenie w obszarze hurtowego obrotu energią oraz sprzedaży do Klientów biznesowych. Pełnił funkcje dyrektora odpowiadającego za handel i sprzedaż energii w spółkach Grupy TAURON. Od 2011 do 2016 r. zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży na rynku biznesowym w TAURON Sprzedaż. Od 2016 r. jest prezesem zarządu spółki.

Uczestniczył w projektach związanych z konsolidacją spółek dystrybucyjnych, a następnie rozdzieleniem działalności związanej z dystrybucją i obrotem energią w przedsiębiorstwach zintegrowanych pionowo.

Mikael Lemström

Mikael Lemström

Vice President, Heating and Cooling at Fortum Oyj, Solutions Division

Mr. Mikael Lemström is the Vice President, Heating and Cooling at Fortum Oyj, Solutions Division from November 2016. He is responsible for the heating and cooling business area in the City Solutions division covering 13 production and distribution systems in Finland, the Baltic countries and Poland.

Czytaj więcej

Johan Mikael Lemström in 1990-1992 worked as a reliability engineer in the nuclear energy department at Imatran Voima Oy in Vantaa (Finland). Later he was a research fellow at the Finance Department of the Swedish School of Economics and Business Administration in Helsinki, after which he returned to the energy industry.

Lemström worked, among others as an engineer, analyst and manager in branches and companies of IVO and Fortum in Indonesia, Malaysia and Thailand. Then, until 2008, he represented the interests of Fortum Service in the Middle East and Southeast Asia.

Johan Mikael Lemström in 2008-2009 was the vice-president of Fortum Service in Espoo (Finland).

Mirosław Proppé

Mirosław Proppé

Prezes WWF Polska

Obowiązki szefa Fundacji pełni od 1 sierpnia 2018 roku. Odpowiada za nadzór nad działalnością WWF Polska oraz realizowanie strategii rozwoju projektów Fundacji.

Czytaj więcej

Mirosław Proppé od 1994 roku był związany z KPMG, jedną z największych firm audytorsko-doradczych w Polsce i na świecie. Pełnił funkcję partnera i szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Proppé w swojej długoletniej pracy menadżerskiej prowadził projekty zarówno z obszaru polityki społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa efektywności polityki społecznej), jak i ochrony środowiska (zagrożenia naturalne, w tym Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym). Współpracował z przedstawicielami jednostek administracji publicznej, samorządów województw, miast i największych firm. Jako menadżer odpowiadał za realizację złożonych projektów i kierował licznymi zespołami ekspertów.

Luca Matrone

Luca Matrone

Managing Director, Intesa Sanpaolo Bank

Luca Matrone is a seasoned manager with more than 20 years of corporate finance experience in the global energy space. Since 2017 he is the Global Head of Energy in the Global Corporate department of Intesa Sanpaolo, the largest bank in Italy and the 2nd largest bank in Europe by market cap. Luca is responsible for coordinating the coverage and the commercial efforts vis-a-vis approximately 400 companies operating worldwide in the Power & Utilities and in the Oil & Gas sectors.

Czytaj więcej

Luca was formerly the head of Energy in the M&A team of Banca IMI, the investment banking arm of Intesa Sanpaolo group, that he joined in 2000.

Luca serves as Vice-Chair in the Environment and Energy committee of the Business at OECD and he is also a member of the Energy, Climate and Sustainability taskforce at B20 Saudi Arabia.v
He is in charge of Intesa Sanpaolo’s participation in the Foundation Res4Africa, committed to foster the renewable energies in Africa and member of the Steering Committee of RenewAfrica, an industry-driven initiative promoting the creation of an innovative European Union supporting programme for the development of renewable energies in Africa.

Luca is a regular contributor to articles in the press related to energy themes and he has been invited to speak at several conferences organized by the Italian Ministry of Economic Development, Assoprevidenza, ANIE, Elettricità Futura, AGICI, Cesef, Solar Plaza, Europe Solar + Energy Storage.

Luca graduated in Business Administration from Bocconi University in 1998.

Janusz Gajowiecki

Janusz Gajowiecki

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Związany z branżą wiatrową od 2008 roku. Wcześniej był dyrektorem Stowarzyszenia. Janusz Gajowiecki jest ekspertem w zakresie integracji sieci elektroenergetycznych i systemów wsparcia.

Czytaj więcej

Reprezentant branży energetyki wiatrowej w licznych konsultacjach, grupach roboczych i rozmowach z innymi uczestnikami rynku energii w Polsce i EU. Ukończył wyższą uczelnię CBS w Kopenhadze – ze stopniem Master of Science – specjalizacja stosunki międzynarodowe.

Marcin Roszkowski

Marcin Roszkowski

Prezes Instytutu Jagiellońskiego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1999–2003 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 2001–2002 pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego samorządu studenckiego SGH, a od 2001 do 2003 należał do senatu uczelni. Jest absolwentem stypendium fundacji Phoenix, University of Notre Dame w USA. W latach 2004–2013 asystent w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a także wykładowca w Collegium Civitas.

Czytaj więcej

Był pierwszym rzecznikiem Muzeum Powstania Warszawskiego. Od 2003 roku pracował w zespole przygotowującym i realizującym koncepcję budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Po otwarciu Muzeum pełnił funkcję rzecznika Muzeum oraz kierownika działu Informacji i Promocji. W latach 2005–2006 sprawował funkcję rzecznika Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Lecha Kaczyńskiego.

Od 2006 do 2008 był wicedyrektorem Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2007 został doradcą Ministra Sportu i Turystyki odpowiedzialnym za koordynacje działań marketingu i komunikacji społecznej na rzecz UEFA-Euro 2012, od 2009 do 2010 pozostawał dyrektorem Departamentu Komunikacji i Promocji w Narodowym Banku Polskim.

Został prezesem Instytutu Jagiellońskiego, organizacji non-profit zajmującej się promowaniem myśli wolnorynkowej oraz specjalistycznymi analizami dla biznesu. Objął funkcję prezesa spółki deweloperskiej, która zajmuje się inwestycjami w branży energetycznej. Współzałożyciel BiznesAlert.pl – serwisu internetowego poświęconego rynkowi opinii o energetyce i infrastrukturze. BiznesAlert.pl w 2014 roku został uhonorowany nagrodą Dragon’s Claw, przyznawaną przez miesięcznik Polish Market.

Tomasz Bendlewski

Tomasz Bendlewski

Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu (1990), stypendysta Unii Europejskiej FH Weihenstephan (1991-1992). W latach 1994 – 1999 ekspert i Kierownik Projektów realizowanych w ramach programów pomocowych Phare i USAID. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w latach 1993 – 2005 członek zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z doradztwem gospodarczym, informatyką i branżą energetyczną.

Czytaj więcej

Od roku 2006 związany z grupą kapitałową Asseco, gdzie jest osobą zarządzającą sektorem energii i gazu. Współautor szeregu badań rynku energii, strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, programów restrukturyzacyjnych oraz opracowań dotyczących rozwoju rynku energetycznego. Członek Komitetów Sterujących w kilku największych polskich projektach informatycznych realizowanych dla branży energetycznej. Współautor strategii rozwoju działalności Asseco na rynkach krajowych i zagranicznych, pełni nadzór nad rozwojem produktów Asseco oraz ich internacjonalizacją i globalizacją.

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; laureat nagrody Gali „Rakiety Biznesu”; od 38 lat właściciel firmy Promet-Plast S.C. zajmującej się produkcją energii odnawialnej oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych, Prezes w firmie EP-P Sp. z o.o. Sk., oraz lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO. W latach 1990 – 1998 przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa i Przewodniczącego Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej w Oławie zrzeszającej ponad 400 zakładów rzemieślniczych. Prelegent na Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym.

Czytaj więcej

Energią odnawialną zainteresowany od blisko 20 lat, natomiast praktyczną przygodę z odnawialnymi źródłami energii rozpoczął w 2009 roku wraz z inwestycją w turbiny wiatrowe. W chwili obecnej firma zarządzana przez Andrzeja Jeżewskiego posiada 6 turbin o łącznej mocy 9,2 MW Do końca 2020 roku zakończone zostaną prace związane z czterema kolejnymi turbinami o mocy 2,5 MW każda wraz z magazynami energii a także uruchomiona zostanie kogeneracja metanowa. Projekt budowy ogniw fotowoltaicznych, Agro – Hydro- Energy (AHE) – inteligentny system wsparcia gospodarki rolnej oraz uruchomienie kogeneracji wodorowej to inwestycje na kolejny rok.

W 2017 roku z jego inicjatywy rozpoczęło działalność Centrum Badawczo-Rozwojowe wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych. Promet-Plast to pierwszy w Polsce zakład produkcji wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji. Ponadto produkcja oparta jest na patentach, których autorami są właściciele Promet-Plast Elżbieta i Andrzej Jeżewscy.

Centrum Badawczo – Rozwojowe stało się idealnym miejscem do dalszej pracy nad rozwojem energii odnawialnej. Z inicjatywy Andrzeja Jeżewskiego powstał Energetyczny Klaster Oławski EKO, w skład którego wchodzą jednostki samorządu terytorialnego (miasto i gmina Oława oraz powiat) a także kilkanaście firm głównie ze stref przemysłowych. Energetyczny Klaster Oławski EKO otrzymał certyfikat pilotażowego klastra energii.

Ambicją Andrzeja Jeżewskiego jest nieustanny rozwój energii odnawialnej i praca u podstaw w tej sferze, tak aby to lokalne społeczności wyznaczały ekologiczny trend w Polsce.

Prywatnie człowiek stale szukający możliwości rozwoju i zyskiwania nowych doświadczeń, pasjonat gór zarówno latem, jak i zimą, nastawiony na aktywny wypoczynek.

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk

Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej oraz Krajowej Izby Klastrów Energii

Koordynator największej farmy fotowoltaicznej obecnie powstającej w Polsce na terenie działania Zklastra (ponad 70 MW). Doświadczony menedżer, przedsiębiorca i wynalazca. Jego strategia biznesowa opiera się na wdrażaniu pomysłów i projektów, zarówno pod względem biznesowym, jak i technologicznym. Jako specjalista zajmuje się integracją systemów, które pozwalają uzyskać nowe funkcjonalności w dziedzinie energii odnawialnej, e-mobilności, finansów, zanieczyszczenia powietrza, kontroli pojazdów, mechaniki i optyki. Twórca Zgorzeleckiego Huba Innowacji specjalizującego się w tworzeniu technologii dla Klastrów Energii.

Arkadiusz Sekściński

Arkadiusz Sekściński

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG SA

Pan Arkadiusz Sekściński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Był organizatorem programu studiów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne,” specjalność „Bezpieczeństwo energetyczne” i wykładowcą przedmiotów takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym”. Jest autorem artykułów naukowych w językach polskim i angielskim. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Uczelni Łazarskiego w ramach Programu MBA Energetyka.

Czytaj więcej

Był stypendystą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Uniwersytet w Bergen, Norwegia), Programu Leonardo da Vinci (Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego, Bruksela, Belgia), Programu Socrates – Erasmus (Uniwersytet Kapodystriański w Atenach, Grecja).

Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmujących się ciepłownictwem i elektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Od 2016 r. był związany z PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję Dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej PGE.

Diana Kazakevič

Diana Kazakevič

Head of Region for Poland of international energy company Ignitis Group

She‘s been working in Ignitis group for the last 9 years and since 2017 she is responsible for all business development and strategic management in Poland. Previous to that Diana was COO in Latvia for Ignitis group and she was Director for Business Development of Ignitis UAB electricity trading and supply business branch.

Czytaj więcej

Diana is currently responsible for strategy development all Ignitis Group activities in Poland and also for international development of Group in Central and Eastern Europe. Ignitis group in Poland has wholesale trading power and gas business, supply for final customers as well as innovative solution. In terms of investments Ignitis group currently builds 94 MW onshore wind farm in Pomeranian region.

In addition to her responsibilities in Ignitis group Ms Diana Kazakevic is Member of Customer Advisory Board of Nord Pool – one of the biggest power exchanges in Europe.

Diana is very passionate about sustainable and CO2 neutral green energy.

Piotr Czopek

Piotr Czopek

Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu

Absolwent politologii w zakresie studiów europejskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Civitas w zakresie Globalizacji oraz Bezpieczeństwa Energetycznego.

Czytaj więcej

Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Energii, a obecnie Ministerstwa Klimatu, gdzie w Departamencie Energetyki, Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej, a obecnie w Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym mechanizmami wsparcia, a także energetyką rozproszoną, prosumencką.

Od 2019 r. jako Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, a obecnie Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii nadzoruje prace związane z planowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniem warunków prawnych dla ich dalszego funkcjonowania.

Od 2011 r. Ekspert ds. energetyki w ramach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). W latach 2012 -2013 Członek Panelu Ekspertów w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W latach 2013 – 2017 Członek Komitetu ds. wyboru projektów dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W latach 2016 – 2019 Członek Komitetu Monitorującego RPO WŚ 2014 – 2020 oraz Zastępca Członka Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

Izabela Sówka

prof. dr hab. inż. Izabela Sówka

Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

Studia wyższe z tytułem mgr inż. ukończyła w 1997 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W marcu 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełni m.in. funkcję Z-cy Kierownika Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska. Promotor 6ciu prac doktorskich, opiekun Koła Naukowego Environmental Team i koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Czytaj więcej

Autorka recenzji, opinii m.in. do czasopism naukowych oraz współautorka ponad 200. udokumentowanych prac naukowych. Współautorka oraz autorka ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie tematyki związanej z zapachową jakością powietrza.

W dniu 26 lipca 2017 powołana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do zespołu doradczego do spraw opracowania ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym. Członkini grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka działającej w ramach sieci krajowej ‘Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju’, zespołu roboczego ds. Jakości powietrza i efektywności energetycznej w województwie dolnośląskim oraz komitetu sterującego projektu LIFE- MAPPINGAIR/PL. Inicjatorka i kierownik projektu: powietrze.pwr.edu.pl. Wice-przewodnicząca Rady Naukowej Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Współorganizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych w tematyce ogólnorozumianej ochrony powietrza i klimatu oraz koordynatorka i współkoordynatorka badań naukowych i komercyjnych, w tym z zakresu zapachowego oddziaływania obiektów przemysłowych i gospodarki komunalnej, identyfikacji źródeł zanieczyszczeń powietrza, metod oceny emisji gazów cieplarnianych na terenach miejskich oraz wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko i zdrowie.

Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: innowacje w inżynierii środowiska, metody poboru oraz pomiaru i przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zmiany w atmosferze o charakterze globalnym, planowanie i opracowywanie metodyki badań terenowych oraz modelowanie zanieczyszczeń powietrza, metody usuwania zanieczyszczeń z gazów przemysłowych, OZE, a także skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery.

Alain Simonnet

Alain Simonnet

Managing Director, 3M East Europe Region

Alain Simonnet pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Regionu Europy Wschodniej w 3M, która obejmuje takiej kraje jak Polska, Ukrainę, Czechy, Słowacja, Węgry oraz Gruzję.

Czytaj więcej

Do firmy 3M dołączył w 1990. Od tego czasu piastował wiele stanowisk zarządczych związanych ze sprzedażą i marketingiem w Wielkiej Brytanii i Francji, stopniowo zwiększając zakres odpowiedzialności z lokalnej na europejską. Posiada bardzo szerokie doświadczenie biznesowe i od wielu lat skutecznie zarządza złożonymi organizacjami i doświadczeniem klientów w firmie 3M.

Simonnet uzyskał tytuł magistra inżynierii mechanicznej i lotniczej w École nationale d’ingénieurs de Tarbes we Francji, a także ukończył brytyjski The Chartered Institute of Marketing. Posiada również tytuł Black Belt Lean Six Sigma.

Walburga Hemetsberger

Walburga Hemetsberger

CEO, Solar Power Europe

Walburga Hemetsberger has been working in Brussels for more than 18 years in different positions, most of the time in the energy secto.

Czytaj więcej

Before joining SolarPower Europe, Walburga headed the VERBUND Representation Office in Brussels and was a Board Member of Hydrogen Europe. Her previous experience includes her roles as Head of the EU Representation Office at VERBUND for nine years; Advisor of Financial and Capital Markets at The Association of German Public Banks and Association of Public Banks (VÖB / EAPB); Competition lawyer at Haarmann Hemmelrath; A Parliamentary Assistant to Austrian MEP and experience in the DG Competition Merger Control Task Force.

Walburga holds a degree in Law and Business Administration from Leopold-Franzens Universität Innsbruck. She speaks German, English, Dutch and French.

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki – obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego.

Maciej Szambelańczyk

Maciej Szambelańczyk

Radca prawny, partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego.

Jego doświadczenia obejmują m.in. szereg projektów restrukturyzacyjnych w energetyce oraz inwestycje w nowe źródła wytwórcze. Od wielu lat doradza inwestorom krajowym i zagranicznym w akwizycjach i rozwoju projektów odnawialnych w Polsce. Od wielu lat (lata 2013-2020) rekomendowany przez Chambers Europe w dziedzinie energetyki.

Czytaj więcej

Brał udział, jako reprezentant towarzystw branżowych, w licznych pracach legislacyjnych dotyczących energetyki m.in. w pracach nad ustawą o elektromobilności, ustawą o odnawialnych źródłach energii czy ustawą dotyczącą morskiej energetyki wiatrowej.

Autor wielu publikacji z dziedziny energetyki. Od wielu lat występuje na renomowanych konferencjach krajowych i międzynarodowych odnoszących się do sektora energetycznego. Jeden z redaktorów komentarza do ustawy o odnawialnych źródeł energii wydanego nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Współautor jednej z pierwszych naukowych publikacji dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce (wydanej nakładem PWN). W ubiegłej kadencji Sejmu Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Piotr Zawistowski posiada 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej. W latach 2008-2017 związany był z Grupą TAURON, w której od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu. Stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii objął w październiku 2017 r.

Czytaj więcej

W latach 2016-2017 pełnił funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej TGE. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, natomiast od stycznia 2020 r. zasiada w Zarządzie europejskiego stowarzyszenia giełd Europex.

Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsię¬biorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Bartosz Sokoliński

Bartosz Sokoliński

Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w grupie firm marketingowych oraz firmy IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl, think tank społeczno-polityczny – Forum Od-Nowa oraz ruch na rzecz lepszej nauki w Polsce – Obywateli Nauki. Zajmuje się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowanie strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi.

Krzysztof Kochanowski

Krzysztof Kochanowski

Prezes Zarządu Hydrogen Poland
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny,
Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME

Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem.

Czytaj więcej

Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza organizacją PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii i gospodarki wodorowej. Koordynator projektów: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce oraz Programu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”. Prezes i współzałożyciel organizacji Hydrogen Poland, zrzeszającej firmy i instytucje z obszaru gospodarki wodorowej.

Mirosław Skowron

Mirosław Skowron

Członek Zarządu, Ciech S.A.

Mirosław Skowron jest ekspertem z doświadczeniem w branży energetycznej i budowlanej. W przeszłości pełnił funkcję prezesa m.in. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń S.A. w ramach Grupy KGHM, Polimexu-Energetyka Sp. z o.o., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. i Energa Invest S.A., a także PGE Elektrownia Opole S.A.. Pan Mirosław Skowron ukończył Politechnikę Wrocławską, studia MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiada dyplom MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Jacek Siwiński

Jacek Siwiński

Prezes VELUX Polska

Odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie strategii rozwoju spółki, wyznacza kierunki komunikacji i założenia polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej, a także programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej kariery związany z branżą budowlaną.

boguslaw-rybacki

Bogusław Rybacki

Prezes Zarządu, Enea Elektrownia Połaniec

Julia King

Julia King

The Baroness Brown of Cambridge DBE FREng FRS, offshore wind sector deal champion, Climate Change Committee, Chair of Carbon Trust

Baroness Brown serves as Deputy Chair of the UK Committee on Climate Change, chairing its Adaptation Sub-Committee. She also acts as the UK’s Low Carbon Business Ambassador.

Czytaj więcej

She is Chair of the Sir Henry Royce Institute for Advanced Materials, a Non-Executive Director of the Offshore Renewable Energy Catapult and a Council member of Innovate UK. She is a Fellow of both the Royal Academy of Engineering and the Royal Society.

Previous roles include a decade spent as the Vice-Chancellor of Aston University, serving as Principal of the Engineering Faculty at Imperial College, London, and a series of senior business and engineering posts at Rolls-Royce plc.

Michał Obiegała

Michał Obiegała

Government and Regulatory Affairs Manager at BP in Poland

He is responsible for oversight of all public policy and regulatory matters affecting BP and risk management within corporate affairs, which also includes regulatory aspects of merger & acquisitions. Michał sits on BP’s Leadership Team.

Czytaj więcej

Michał joined Polish operations of BP in April 2018. Prior to joining BP, Michał held several positions in corporate affairs, public policy and legal, including Liberty Global CEE operations, Clifford Chance and Dentons.

Michał graduated in law and holds a Master Degree in Law from the Adam Mickiewicz University of Poznań. He also holds a Postgraduate Degree in European Advanced Studies from the College of Europe. He is a legal advisor admitted to practice in the EU.

Paweł Stańczyk

Paweł Stańczyk

Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA

Doświadczony menedżer w sektorze energetyczno-paliwowym. Absolwent studiów menedżerskich MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Czytaj więcej

Przez wiele lat był związany z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego.

Od 2006 do 2016 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrołęki, odpowiadał m.in.: za kształtowanie polityki przestrzennej miasta, ochronę środowiska oraz utrzymanie i eksploatację obiektów i urządzeń komunalnych, inicjował i koordynował złożone projekty inwestycyjne. Wcześniej pełnił też funkcję Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarczego w Departamencie Strategii Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych gdzie odpowiadał za wdrożenie w Spółce pakietu paliwowego, energetycznego i transportowego. Spółka wówczas odnotowała najlepsze w historii wyniki finansowe. Odnotował liczne sukcesy m.in.: skutecznie przeprowadzone połączenie spółek OLPP i PERN oraz uzyskanie rekordowych obrotów na terminalach paliwowych. Zainicjował szeroko zakrojony program budowy nowych pojemności w kluczowych bazach paliwowych wychodząc naprzeciw efektom skutecznej walki Rządu RP z szarą strefą. Zapewnił sprawną komunikację ze stroną społeczną w procesie łączenia spółek, a także wdrażania pakietów legislacyjnych.

Po fuzji OLPP i PERN pracował w PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. logistyki. Nadzorował logistykę Koncernu na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemczech i Litwie. Podlegały mu segmentowo m.in. ORLEN KolTrans Sp. z o.o., IKS Solino S.A., ORLEN Aviation Sp. z o.o. Odpowiadał biznesowo za wdrożenie Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Doprowadził do podpisania od wielu lat oczekiwanego porozumienia z PERN S.A. w sprawie budowy 100 km rurociągu Boronów-Trzebinia, a także wypracował warunki do zwiększenia wydajności i przepustowości w dostarczaniu paliw istniejącymi rurociągami PERN S.A., zwłaszcza w kierunku Mościsk i do kawern IKS Solino. Koordynował również projekty inwestycyjne ukierunkowane na budowanie nowych pojemności magazynowych Koncernu.

W latach 2018-2020 Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A.

(od 11.06.2018 r.) oraz President of Board of Directors w ORLEN Service Lietuva. Nadzorował obszar sprzedaży, zakupów, realizacji projektów strategicznych, optymalizacji procesów, rozwój działalności spółki na rynkach zagranicznych.

Członek Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Ireneusz Krupa

Ireneusz Krupa

Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Absolwent Wydziałów Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz Politechnice Warszawskiej w zakresie Inżynierii Gazownictwa. W Szkole Głównej Handlowej ukończył studia z Zarządzania Projektami. Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d’Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner.

Czytaj więcej

Posiada duże doświadczenie zawodowe w eksploatacji obiektów energetycznych. Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako Projektant, a następnie Kierownik Pracowni Projektowej w GAZOPROJKET S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, tłoczni gazu tranzytowych oraz w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu, największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych.

Po przejściu do Centrali PGNiG S.A. brał udział w najważniejszych projektach strategicznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączenia Polska – Dania Baltic Pipe.
W ostatnich latach związany z OSP GAZ-SYSTEM S.A., w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju stanowiących odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku gazu w Polsce. Jednocześnie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami branżowymi. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego II stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Z dniem 1 października 2018 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast z dniem 21 sierpnia 2019 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. technicznych i utrzymania sieci. Z dniem 1 lipca 2020 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Konrad Napieralski

Konrad Napieralski

Director Industry Solutions, Power & Utilities, Microsoft

Konrad zarządza w Microsoft rozwojem biznesu w branży energetycznej na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Wspiera firmy w budowaniu strategii cyfrowej. Pomaga wykorzystywać nowoczesne technologie (sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Internet rzeczy) do realizacji celów biznesowych.

Borys Tomala

Borys Tomala

Założyciel i Prezes Zarządu Lerta – nowoczesnej firmy energetycznej, pracującej nad stworzeniem największej na świecie Wirtualnej Elektrowni – platformy, która łączy zarówno wytwórców energii, jak i jej odbiorców oraz odpowiada za automatyczne i inteligentne zarządzanie oraz bilansowanie całego systemu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Elektrycznego, a następnie Informatyki (automatyka i robotyka) oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (energetyka odnawialna).

Czytaj więcej

Zanim założył firmę Lerta, pełnił funkcję dyrektora działu Software R&D w Novamedia Innovision – dostawcy inteligentnych rozwiązań transportowych, gdzie we współpracy z czołowymi producentami pojazdów jak Solaris, PESA i Solbus opracowywał i wdrażał rozwiązania dla największych polskich miast, a także zagranicznych klientów z Łotwy, Niemiec i Brazylii. Wcześniej, zdobywał doświadczenie w Samsung Electronics R&D Institute, gdzie we współpracy z Orange wdrażał nowoczesne produkty i usługi związane z telewizją cyfrową dla francuskich klientów koncernu. Jego specjalizacja obejmuje rynek energetyczny, zarządzanie finansami, a także zwinny rozwój biznesu i produktów. Jako prezes Lerty odpowiada za strategię, rozwój, finansowanie i współpracę z kluczowymi partnerami. Dotychczas pozyskał na rozwój spółki ponad 8 mln zł z funduszy VC oraz programów UE, laureat prestiżowego programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum, sygnowanego przez Massachusetts Institute of Technology w Bostonie.

Łukasz Kolano

Łukasz Kolano

Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact w Polsce

Zastępca Krajowego Przedstawiciela UN Global Compact w Polsce.
Dla systemu ONZ pracujący od 12 lat – w ramach Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP), także dla UNV, UNFPA, a wcześniej dla OSI Network w Polsce. Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact zajmuje się od roku 2003.

Czytaj więcej

Ekspert w zakresie działań na styku biznesu i administracji, zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych. Specjalizuje się we wprowadzaniem do strategii firm celów i standardów ONZ i UE, doradztwem w zakresie raportowania pozafinansowego i analizowaniem wpływu działalności firm na społeczności i środowisko. Praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy. Dysponujący rozległym doświadczeniem z wdrażania projektów UE w ramach funduszy Phare, EFS Equal i POKL, jak również programów pomocowych i rozwojowych systemu ONZ.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W Polsce zarządza implementacją działań programowych United Nations Global Compact.

Anna Chmielewska

Anna Chmielewska

Associate Director, Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Garron Lees

Garron Less

Sales & Marketing Manager, Offshore Design Engineering

Garron is the Sales and Marketing Manager for ODE, with responsibility for the marine renewable sector. Garron’s history includes working for a number of highly innovative companies in the energy sector with projects as diverse as hydrogen fuel cells, down hole oil tools and underground coal gasification. Garron has an international background having worked across Europe, the Former Soviet Union and North America. In addition to his Sales and Marketing duties Garron is Market Champion for the deep water wind foundation system Articulated Wind Column (AWC).

Artur Michalski

Artur Michalski

Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych, a także działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Jens Price Wolf

Jens Price Wolf

General Manager Europe and Vice President Commercial, Enviva

Jens Price Wolf is General Manager for Enviva Europe, leading the company’s regulatory engagement, customer fulfillment and market development activities across Europe. Jens brings 20 years’ experience in the energy sector and the full value chain of biomass for power and heat. He started his career as a consultant with ICF Consulting and later McKinsey & Company, where he advised businesses on operations and strategy. As a Director of Asset Management and Development for DONG Energy (now Orsted) he was responsible for developing the biomass conversions of four Danish CHP plants. Prior to joining Enviva, he was Commercial Director at Drax, responsible for trading, biomass sourcing, development and logistics.

Czytaj więcej

Jens holds a master’s degree in Economics from the University of Copenhagen. He is a Danish national but lives in Yorkshire in the UK.

Enviva Biomass

Enviva is the world’s largest producer of sustainable wood pellets, a renewable alternative to coal. Wood-based bioenergy is part of an all-in renewables strategy to reduce carbon emissions and limit dependence on fossil fuels.

Piotr Michałowski

Piotr Michałowski

Head of Warsaw Office, European Investment Bank

He has been working at the European Investment Bank since 2008, where he focuses on financing investment projects in the fields of conventional energy, renewable energy, industry and innovation. He participated in the structuring of financial transactions in the public and private sectors (including ‘project finance’ deals). From February 2015 he has been the Head of the Warsaw Office of the EIB in charge of institutional relations.

He graduated from the School of Economics in Warsaw (finance and banking). A graduate of Hult International Business School in Boston with Master of Business Administration (MBA). He is a Chartered Financial Analyst (CFA).

Katarzyna Sobótka-Demianowska

Katarzyna Sobótka

Dyrektor ds. rozwoju rynku elektromobilności w Polsce

W ABB odpowiada za realizację globalnej strategii e-mobility koncernu z naciskiem na rozwój segmentu transportu publicznego – infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych, ale także dla użytkowników indywidualnych.
Poprzednio odpowiedzialna za realizację projektów w zakresie innowacyjności i elektromobilności, w tym za budowę infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach paliw w największym koncernie paliwowo-energetycznym w regionie CEE.

Czytaj więcej

Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektów badawczo-rozwojowo i wdrażania innowacji w zakresie energetyki, zarówno po stronie tworzenia wytycznych jak i realizacji projektów. Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie projektów w ramach Programu Horyzont 2020.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, RES|The School for Renewable Energy Science na Islandii oraz Programu TOP 500 Innovators w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a także laureatka nagród międzynarodowych, w tym International Partnership for Hydrogen Economy, Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko – DBU oraz Swedish Inistitute.

Bruce Valpy

Bruce Valpy

Managing Director, MA CEng MIMechE, BVG Associates Ltd

Bruce Valpy founded renewable energy strategy consultancy BVG Associates in 2006. Since then, he has developed a global client base that includes start-ups, market leaders, trade bodies, governments and multinationals, focussed on offshore wind. Bruce has played key role helping companies, regions and countries understand and succeed in the wind industry, addressing the challenges and opportunities of cost reduction, local supply chain development, regionalisation and globalisation.

Czytaj więcej

He, and the BVG Associates team, is recognised as a leader in these fields. Bruce has a first class honours degree in engineering (with economics) from Cambridge University and 30 years’ experience in the wind industry, from wind turbine design through M&A to biggest picture vision and strategy. Bruce is known for straight talking, quick-thinking, creativity and lots of energy. Bruce often speaks at events on the challenges and opportunities facing the wind industry.

Stephen Thompson

Stephen Thompson

Business Development Director, Renewables, Global Energy Group

Over 35 years’ experience in the energy business, having firstly undertaken post graduate training with British Aerospace. Thereafter, commenced steel trading in energy, based in the City of London. As markets changed direction, updated working practices and personal skills to remain competitive and drive forward new ideas.

Czytaj więcej

Pioneered some value added management styles and techniques around inventory in the supply chain for energy companies, after a re-location to Aberdeen in the 1990’s and then expanded globally carrying out long term assignments in Russia, the Middle East and Norway.

Currently leading a development team in GEG driving greater participation in offshore renewables and the whole Energy Transition. His current focus is looking at inward investment solutions for manufacturing major hardware for offshore and focusing on the link between offshore wind a hydrogen.

Appointed in June this year to the Scottish Offshore Wind Energy Council (SOWEC) as lead on Supply Chain and Clusters. This given him an opportunity to engage at all levels with government and developers on the challenges facing Scottish suppliers for offshore wind.

Remigusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu DISE

Dawid Jackiewicz

Dawid Jackiewicz

Wiceprezes Zarządu DISE

prof. Konrad Świrski

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Prezes Zarządu, Transition Technologies S.A.

Wojciech Jakóbik

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact w Polsce

Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2002-2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał m.in. za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając programy i projekty rozwojowe bazujące na transferze wiedzy z Polski. Były to w szczególności takie kraje jak Irak, Indie, Tajlandia, Rumunia. Pracował także w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz centrali UNDP na Europę i kraje WNP w Bratysławie. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2004 do dziś Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady Global Compact Network Poland – GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; więcej: ungc.org.pl). Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (think-tanku powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez GCNP).

Czytaj więcej

Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektów badawczo-rozwojowo i wdrażania innowacji w zakresie energetyki, zarówno po stronie tworzenia wytycznych jak i realizacji projektów. Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie projektów w ramach Programu Horyzont 2020.

Wykładowca na takich uczelniach jak: Central European University, Katolicki Uniwersytet Lwowski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas, SWPS – Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz Uniwersytet Warszawski.

Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, zmianami klimatycznymi, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych i meta trendów w biznesie w szczególności w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i adaptacje do zmian klimatu. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej United Nations Development Programme Academy (UNDP VDA). Wraz z kierowanym przez siebie zespołem otrzymał medal Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypracowania modelu Ekonomii Społecznej dla Polski oraz wparcia dla procesu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W 2012 roku otrzymał nagrodę za stworzenie i prowadzenia najbardziej innowacyjnego i efektywnego biura UNDP w regionie Europy i WNP przyznaną przez Zastępcę Sekretarza Generalnego ONZ odpowiadającego za UNDP RBEC.

Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 roku w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 roku doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju. Od 2019 ekspert Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ds. międzynarodowych, pomocy rozwojowej oraz polityk klimatycznych. Od 2019 doradca Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jest stałym komentatorem w TVN 24, TVN24 Biznes i Świat, POLSAT oraz Radiu TOK FM. Publikujący m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, gazeta.pl, Pulsu Biznesu i WNP.pl Portal Gospodarczy.

Tomoho Umeda

Tomoho Umeda

Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej

Piotr Paszko

Piotr Paszko

Dyrektor Naczelny ds. Skarbowości, KGHM Polska Miedź S.A.

prof. Jacek Dach

prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Kierownik Pracowni Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Antoni Bielewicz

Antoni Bielewicz

Dyrektor Europejskiej Fundacji Klimatycznej w Polsce

Dominik Brodacki

Dominik Brodacki

Analityk ds. energetycznych

Specjalności: Energetyka

Dominik Brodacki analizuje sektor energetyczny i paliwowy, w tym zmiany regulacyjne, personalne, strategie spółek i trendy w branży. Jest absolwentem prawa i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie teraz jest doktorantem. Przez kilka lat zajmował się doradztwem prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Współpracuje z Instytutem Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, jest też członkiem redakcji czasopisma naukowego Energy Policy Studies. Autor publikacji naukowych i analiz rynku z zakresu polityki energetycznej.

Magdalena Jackowska-Rejman

Magdalena Jackowska-Rejman

Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o.o.

Jan Stanilko

Jan Staniłko

Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

Grzegorz Należyty

Grzegorz Należyty

Prezes Zarządu, Siemens Energy Poland

Paweł Adamów

Paweł Adamów

Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Joanna Maćkowiak-Pandera

Joanna Maćkowiak-Pandera

Prezes Zarządu, Forum Energii

Małgorzata Banasik

Małgorzata Banasik

Managing Partner, Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.

Mariusz Swora

dr hab. Mariusz Swora

Kancelaria Swora Legal

Maciej Zathey

Maciej Zathey

Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego