III DKE

III Kongres Energetyczny

Bezpieczeństwo, transformacja, efektywność

Celem organizowanego w październiku 2017 roku we Wrocławiu III  Kongresu Energetycznego jest przedstawienie poglądów i umożliwienie rzeczowej dyskusji na temat najważniejszych zagadnień obecnych w polskiej i światowej energetyce.  W naszym przekonaniu tematem najwyższej wagi jest nadal kwestia bezpieczeństwa energetycznego. W trakcie Kongresu będziemy się starali odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące procesu formowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego oraz jej treści.

Współczesne rynki energii charakteryzują się coraz większą dynamiką zmian. Można zaryzykować twierdzenie, że znajdują się w permanentnej transformacji. Jest ona stymulowana z jednej strony przez postęp technologiczny z drugiej przez postępujący proces otwierania i integrowania się rynków energii. Przejawem zachodzących zmian jest m.in. dynamiczny rozwój towarowych giełd energii i gazu. To właśnie najnowsze trendy w handlu energią i paliwami na rynkach światowych będą jednym z głównych tematów obrad na tegorocznym DKE.

Tematyka obrad obejmie także zagadnienia związane z wdrażaniem innowacji podnoszących efektywność w szeroko rozumianej energetyce. Dostrzegamy wyraźną  determinację rządu i spółek  w dążeniu do wprowadzeniu jakościowych zmian w wielu segmentach sektora energetycznego. III DKE stworzy dobre warunki do wymiany poglądów i doświadczeń w tym zakresie.

Termin i miejsce

Termin:
18-19 października 2017 roku
Miejsce:
Hotel Mercure Wrocław Centrum
Plac Dominikański 1,Wrocław

 

Organizator i koszt

Organizator:
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 1600zł netto +VAT
Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Program

Kongresu - 18 październik 2017

9.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 • Rejestracja uczestników

10.00 - OTWARCIE KONGRESU

• Przywitanie uczestników przez organizatora

• Przemówienie Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka

• Przemówienie Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa Krzysztofa Sitarskiego

• Wystąpienie Przedstawiciela Prezydenta RP Witolda Dzielskiego – Dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydanta

10:30-10:45 WYSTĄPIENIE GOŚCIA HONOROWEGO

 • Przemówienie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego

10:45-12:15 PANEL DYSKUSYJNY „Energetyka a węgiel – jaka przyszłość”

„Energetyka a węgiel – jaka przyszłość”

Moderuje:

Remigiusz Nowakowski – DISE

Dyskusja  z udziałem:
– Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
– Tomasz Rogala- Prezes Zarządu Polska Grupa Górnicza SA
– Henryk Baranowski – Prezes Zarządu PGE S.A
– Mirosław Kowalik -Prezes Zarządu  Enea  S.A.
– Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.
– dr inż. Wojciech Myślecki – Członek Rady Nadzorczej KGHM, Przewodniczący Zespołu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Energii przy NCBiR
– prof. Jan Popczyk –  Politechnika Śląska
– Radosław Domagalski-Łabędzki –  Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A

Tematyka:
• Założenie nowej Polityki Energetycznej Polski w perspektywie do 2050
• Jak powinien kształtować się miks paliwowy Polski w przyszłości
• Węgiel jako paliwo zapewniające stabilność i bezpieczeństwo energetyczne Polski
• Kierunki dalszej restrukturyzacji i perspektywy rozwoju branży górniczej Polsce
• Czy energetyka jądrowa jest alternatywą dla obniżenia emisji CO2?
• Energetyka rozproszona – perspektywy rozwoju i miejsce w bilansie energetycznym
• Rozwój kogeneracji jako sposób na efektywne wykorzystanie paliw stałych
• Jakie ambicje stawia sobie Polska w zakresie realizacji celów OZE

12:45-14:30 PANELE DYSKUSYJNE Energia – rynek hurtowy, regulacja, konkurencja

„Energia – rynek hurtowy, regulacja, konkurencja „

Moderuje:
Mariusz Swora – Swora Legal

Dyskusja  z udziałem:
– Paweł Ostrowski – Prezes TGE
– Dawid Klimczak – Prezes Enea Trading
– Jarosław Dybowski – Prezes Energa Obrót
– Piotr Gołębiewski – Dyrektor Tauron Polska Energia
– Mariusz Caliński – Dyrektor ds. sprzedaży energii elektrycznej i gazu, Fortum
– Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu  OLPP

Tematyka:
• Koncentracja na rynku aktywów wytwórczych – konsekwencje dla cen, konkurencji i regulacji i sposoby łagodzenia skutków (wymiana transgraniczna, środki regulacyjne itd.)
• Jak funkcjonuje rynek hurtowy energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce
• Po co rynkowi płynność i transparentność?
• Czy obowiązek obrotu giełdowego się sprawdza i jakie są alternatywy?
• Jaki wpływ na handel wywierają regulacje finansowe (REMIT, EMIR, MIFID2)
• Konkurencja a administracyjne zatwierdzanie cen
• Rozwój giełd energii i platform obrotu na światowych rynkach energii i paliw
• Rozporządzenie MiFID a funkcjonowanie hurtowych rynków energii paliw
• Ewolucja cen na światowych rynkach energii i paliw
• Obrót paliwami – wpływ regulacji (pakietu paliwowego, energetycznego i przewozowego) na funkcjonowanie rynku paliwowego i poprawę konkurencji

15:45-18:00 POLSKO-UKRAIŃSKIE FORUM GAZOWE – POD PATRONATEM PGNIG SA

Wystąpienie otwierające dr Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Wprowadzenie do dyskusji z perspektywy Ukrainy – Oleg Prokhorenko – Prezes Zarządu, Ukrgazvydobuvannya

 

Panel Dyskusyjny OGRANICZENIA PRZEPŁYWÓW GAZU i PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKÓW ENERGII EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

 

Moderuje: Wojciech Jakóbik – Biznes Alert

Dyskusja z udziałem:
• Oleg Prokhorenko – Prezes Zarządu, Ukrgazvydobuvannya
• Paweł Stańczak – Prezes Zarządu, Ukrtransgaz
• Stanisław Niedbalec – Prezes Zarządu, Exalo Drilling SA
• Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu, Gaz-System S.A.
• Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu, PGNiG SA
• Dale Perry – Partner Zarządzający – ERU Energy Resources of Ukraine
Tematyka:
Jak Polska i Ukraina mogą współpracować dla zapewnienia  dostaw gazu w Regionie?
Nowe, wspólne projekty firm polskich i ukraińskich. Przyszłość rynku gazu w regionie.
Wyzwania reformy rynku gazu na Ukrainie i jej konsekwencje  dla współpracy transgranicznej.
Bariery w zakresie transgranicznego obrotu gazu. Perspektywy  dla Polski i Ukrainy.
Jak dostawy LNG mogą wpłynąć na politykę energetyczną Ukrainy?
Wspólne doświadczenia – jak zwiększyć produkcję gazu  w regionie Karpat.
Jak Polska i Ukraina mogą współpracować dla zapewnienia  dostaw gazu w Regionie?
Nowe, wspólne projekty firm polskich i ukraińskich.
Przyszłość rynku gazu w regionie.
Wyzwania reformy rynku gazu na Ukrainie i jej konsekwencje  dla współpracy transgranicznej.

18:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONGRESU

 • Zakończenie pierwszego dnia kongresu

20:00 UROCZYSTA KOLACJA

 • Uroczysta kolacja

Program

Kongresu - 19 październik 2017

9.00-9:10 WYSTĄPIENIE OTWARAJĄCE DRUGI DZIEŃ KONGRESU

 • Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Michała Kurtyki

9:10-11:00 PANEL DYSKUSYJNY Kierunki transformacji współczesnych rynków energii-regionalizacja rynków (pakiet klimatyczno - energetyczny)

 • Wystąpienie problemowe
  Kristian Ruby – Sekretarz Generalny EURELECTRIC
  Moderuje:
  Krzysztof Bolesta -Polityka Insight

  Dyskusja z udziałem:
  –  Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu,Ministerstwo Energii
  –  Kristian Ruby – Sekretarz Generalny of EURELECTRIC
  –  dr Philip E. Lewis – Founder & CEO Vaasa ETT
  –  prof. Leszek Jesień- Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE SA
  –  Wysoki przedstawiciel –  OGP Gaz-System SA
  –   Erik Rakhou – Baringa Partners LLP
  –  Dominykas Tučkus – Wiceprezes Zarządu Lietuvos Energia

  Tematyka:
  • Unia energetyczna – pobożne życzenie czy realna konieczność?
  • Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej a suwerenność energetyczna państwa
  • Wpływ Pakietu Czystej Energii na przyszłość rynków energii w Europie
  • Status reformy systemu handlu emisjami CO2 w Unii Europejskiej
  • Czy elektryfikacja jest szansą dla rozwoju energetyki nowej generacji?
  • Regionalne rynki energii w Europie
  • Perspektywy rynku mocy w Polsce i UE
  • Współpraca transgraniczna operatorów systemów przesyłowych oraz dostawców energii
  • Strategiczne inwestycje w rozwój transgranicznej infrastruktury przesyłowej

11:30-13:00 PANEL DYSKUSYJNY Innowacje w energetyce

Wystąpienie wprowadzające PROGRAMY ROZWOJU INNOWACJI W POLSKIM SEKTORZE ENERGETYCZNYM

prof. Maciej Chorowski Dyrektor NCBiR

Moderuje:

dr Robert Golej – DISE

Dyskusja z udziałem:
prof. Maciej Chorowski- Dyrektor NCBiR
– Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu TechBrainers
– Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju  PGNIG
– Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji PGE
– Robert Zasina – Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja
– Andrzej Kensbok – Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Przemysłu

Tematyka
• Zarządzanie innowacjami w grupach energetycznych
• Największe wyzwania w obszarze innowacji w spółkach energetycznych
• Koncepcje na prowadzenie działalności innowacyjnej, wady i zalety modelu otwartego i zamkniętego, własność intelektualna, wdrożenia pilotowe
• Jaka rolę pełnią ludzie we wdrażaniu innowacji? Jak motywować i pobudzać kreatywność, czy znamy swoje  zasoby
• Przykłady wdrożeń innowacyjnych projektów i współpracy ze start-upami w grupach energetycznych
• Strategiczne trendy innowacji w energetyce
• Digitalizacja energetyki – co to znaczy w praktyce?
• Inteligentne sieci, zarządzanie efektywnością energetyczna, rozwiązania dla prosumentów

11:30-13:00 PANEL DYSKUSYJNY Finansowanie inwestycji w energetyce

Moderuje:
dr Piotr Paszko – DISE

Dyskusja z udziałem:
– Wojciech Hann – Wiceprezes BGK
– Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, Tauron Polska Energia S.A.
– Adam Węgrzyn – Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa S.A.
–  Alexandria Boyanova – Dyrektor, European Investment Bank
-Adam Burda -Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe technologie PKO BP

Tematyka:
• Czy energetyka może być atrakcyjnym miejscem zaangażowania kapitału ?
•  Modele finansowania duzych inwestycji infrastrukturalnych
• Obligacje hybrydowe
• Pozabilansowe metody finansowania przedsięwzięć w energetyce
• Plan Junkera z perspektywy energetyki polskiej – możliwości i wykorzystywanie
• Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło kapitału inwestycyjnego
• Finansowanie inwestycji w podsektorach regulowanych

14:00-15:30 PANEL DYSKUSYJNY Doktryna bezpieczeństwa energetycznego Polski

Moderuje:
Marcin Roszkowski –  Prezes Zarządu Instytutu Jagielońskiego

Dyskusja z udziałem:
– dr inż. Wojciech Myślecki – Polit. Wrocławska
– prof. Władysław Mielczarski – Polit. Łódzka
– prof. Waldemar Skomudek – Polit. Opolska
– prof. Waldemar Kamrat – Polit. Gdańska
– Jarosław Niewierowicz –  INTEGRANTE Minister Energi Litwy w latach 2012-2014
-Paweł Turowski – Ekspert BBN

Tematyka
• Doktryna bezpieczeństwa energetycznego a doktryna zrównoważonego rozwoju
• Bezpieczeństwo energetyczne elementem bezpieczeństwa narodowego państwa
• Dywersyfikacja dostaw ropy i gazu dla Polski jako mechanizm zarządzania ryzykiem politycznym
• Koncepcja Trójmorza i jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski
• Cyber zagrożenie dla sektora energetycznego – jak skutecznie obronić się przed nim?
• Jak pogodzić politykę klimatyczną z bezpieczeństwem energetycznym Polski
• Implikacje decyzji USA o wycofaniu się z Porozumienia Paryskiego

15.30- 16:00 PODSUMOWANIE I KONKLUZJE

Zamknięcie obrad i podsumowanie III Kongresu Energetycznego

18:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONGRESU

 • Zakończenie pierwszego dnia kongresu

16:00 ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA KONGRESU

 • Zakończenie drugiego dnia kongresu

Prelegenci

Michał Kurtyka

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii

Michał Kurtyka urodził się 20 lipca 1973 r. Jest absolwentem studiów inżynierskich w paryskiej Ecole Polytechnique, magisterskich w zakresie ekonomii i ekonomii międzynarodowej w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie w Louvain. Obronił pracę doktorską z zakresu restrukturyzacji polskich spółek energetycznych na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), gdzie odpowiadał za negocjacje akcesyjne w obszarze związanym z energetyką i transportem. Następnie przez dwa lata pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim. Od  2002 r. w sektorze prywatnym, został prezesem polskiej filii międzynarodowej firmy doradczej BPI Group, zaś w 2012 został szefem rady nadzorczej firmy. W 2011 r. założył spółkę Energy Design, zajmującą się długoterminową analizą rynku energii.
1 stycznia 2016 roku Prezes Rady Ministrów powołał Michała Kurtykę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Jako wiceminister energii odpowiada za realizację polityki energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami i organizacjami międzynarodowymi, a także projektowanie oraz implementację polityki gospodarczej w zakresie innowacji w sektorze energii. Minister Kurtyka pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności, jest współautorem strategicznego dokumentu Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych i koordynuje współpracę Ministerstwa Energii z podmiotami sektorowymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych. Jest również odpowiedzialny za negocjowanie zapisów Pakietu Zimowego, ośmiu aktów prawnych regulujących rynek energii elektrycznej w Europie zaproponowanych pod koniec 2016 roku przez Komisję Europejską.

Paweł Ostrowski

Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Paweł Ostrowski posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Pracował dla takich instytucji finansowych, jak m.in. PKO Bank Polski S.A., Societe Generale, Deutsche Bank Polska S.A., BNP Paribas Polska S.A. Od 2007 r. piastował stanowisko Dyrektora Sprzedaży w Departamencie Skarbu PKO BP Banku Polskiego S.A. Specjalizuje się w sprzedaży produktów skarbowych oraz instrumentów zabezpieczających ryzyka towarowe oraz ryzyka stopy procentowej. Uczestniczył w projektach związanych z wdrażaniem pakietu MiFID II, a także fuzją z Nordea Bank Polska S.A.
Paweł Ostrowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie”. Ukończył również Program MBA University of Illinois at Urbana – Champaign i Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe w zakresie prawa rynków kapitałowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Juszczyński

Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A

Wieloletni praktyk w dziedzinie finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości zarządczej i controllingu. Posiada doświadczenie w pracy na najwyższych szczeblach zarządzania. Odpowiadał za obszar finansów w największych w Europie przedsiębiorstwach górniczych produkujących węgiel – Kompanii Węglowej S.A. i Polskiej Grupie Górniczej S.A. Wysokiej klasy ekspert procesów restrukturyzacji, fuzji i przejęć. Zajmował kluczowe stanowiska w zarządach w Telekomunikacji Polskiej S.A., w Orange Polska S.A. oraz Eurolot S.A. i KROSS S.A. W Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal pracował na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Restrukturyzacji. W lutym 2017 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wydziału matematyki. Ukończył ESCP Europe Campus London Controlling Business School oraz studia podyplomowe kierunek Rachunkowość Zarządcza i Kontroling w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Agnieszka Wasilewska-Semail

Prezes Zarządu Rafako S.A.

Agnieszka Wasilewska-Semail jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii, gdzie uzyskała tytuł Master of Laws (L.LM).
Przez ponad 18 lat związana była z sektorem bankowym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Belgii w Bank Brussels Lambert (obecnie ING Bank Belgium), jako Area Manager w Departamencie International Banking, później jako zarządzający komórką European Business Desk. W 2002 roku rozpoczęła pracę w Kredyt Banku SA, gdzie stworzyła oraz zarządzała pionem operacji banku. W tym czasie pełniła także funkcję członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. W latach 2005 – 2007 pełniła funkcje managerskie w obszarze produktów korporacyjnych oraz bankowości transakcyjnej w ING Banku Śląskim oraz Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup). Od 2007 do września 2014 roku związana była z PKO Bankiem Polskim, gdzie początkowo odpowiadała za stworzenie i zarządzanie Pionem Bankowości Transakcyjnej a od lipca 2011 kierowała Pionem Sprzedaży Korporacyjnej.  W tym czasie pełniła także funkcje członka Rad Nadzorczych spółek z Grupy PKO Banku Polskiego (PKO Faktoring SA, PKO Leasing SA oraz eService Sp. z o.o.).
Stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO SA objęła we wrześniu 2014 roku.

Dawid Klimczak

Dawid Klimczak ,Prezes Zarządu Enea Trading Sp. zo.o

Dawid Klimczak związany jest z energetyką od 9 lat. Swoją karierę rozpoczął w firmie tradingowej JES Energy Sp. z o.o.. Następnie, przez ponad 2 lata, specjalizował się w obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi oraz handlem spekulacyjnym w niemieckiej Grupie Metro. Od 2012 roku obejmował stanowiska kierownicze w ENEA Trading Sp. z o. o., od 2015 roku zarządzał całym pionem Prop-Tradingu jako Dyrektor Departamentu Spółki. Funkcję Prezesa Enea Trading Sp. z o. o. objął w marcu 2016 roku. Od 16 marca 2016r. jest również Członkiem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, w 2017 roku wybrany na ponowną kadencję, od 28 września Członek Rady Zarządzającej PKEE.
Dawid Klimczak jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia Management 2014 na Harvard Business Review. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Od 2016 absolwent INSEAD.

Dawid Klimczak posiada liczne licencje maklerskie m. in. European Energy Exchange, Energy Exchange Austria, EUREX Exchange oraz Maklera Giełd Towarowych. Specjalizuje się w dziedzinach: proprietary trading, origination, handel węglem energetycznym oraz obrót gazem ziemnym zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W GK odpowiedzialny za relacje międzynarodowe. Lider kierujący szeregiem projektów strategicznych. Specjalizujący się wstrategicznych projektach inwestycyjnych (w tym typu Joint Venture), innowacjach, fuzjach i przejęciach (po stronie nabywcy).

Marcin Chludziński

Jest prezesem zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu od stycznia 2016 r. Absolwent Centrum Rozwoju Regionalnego i Lokalnego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów MBA w INE PAN. Członek Rady Nadzorczej PZU. Doświadczenie zdobywał w zarządach spółek prawa handlowego oraz nadzorze korporacyjnym.  Współzałożyciel Fundacji Republikańskiej.

Artur Zawartko

Artur Zawartko-Wiceprezes Zarządu ,Gaz-System S.A.

Artur Zawartko – pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz  Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska. Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.

W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju;  uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina),  State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o. W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej.
Artur Zawartko jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  i dwu studiów  podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej  (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute.

.

Adam Węgrzyn

Członek Zarządu ,Polska Spółka Gazownictwa S.A.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie studiów magisterskich i doktoranckich, ukończył kursy specjalistyczne w zakresie finansów w The British Steel Industry Management Center oraz rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
Menedżer z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w energetyce gazowej. Z GK PGNiG S.A. związany od 2000 roku. Zaczynał jako kierownik Biura Kontrolingu w PGNiG Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu. W latach 2007-2013 Dyrektor Finansowy, a następnie Członek Zarządu ds. finansowych w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Uczestniczył w projektach rozwojowych i restrukturyzacyjnych w energetyce m.in. w zakresie restrukturyzacji naprawczej, kontrolingu, optymalizacji kosztowej przedsiębiorstw, opracowania i wdrożenia strategii biznesowych oraz wdrożenia aplikacji informatycznych.
Nauczyciel akademicki, m.in. wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w studium podyplomowym Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych na Politechnice Wrocławskiej, autor książek oraz licznych publikacji naukowych w tym zagranicznych, autor opracowań eksperckich dla biznesu w zakresie zarządzania finansami, efektywności przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem i liberalizacją rynku gazu. Dyrektor Górniczy III Stopnia, odznaczony Medalem Zasłużony dla Energetyki RP

Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju Tauron Polska Energia S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego.

Jako radca w Departamencie Nadzoru i Prywatyzacji III w Ministerstwie Skarbu Państwa, w latach 2006-2007, odpowiadał za koordynację wybranych zadań w zakresie konsolidacji sektora, opiniował i przygotowywał analizy w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, uczestniczył w przygotowaniu aktów prawnych związanych z zakresem działania ministerstwa.
W latach 2007-2008 pełnił funkcję  dyrektora ds. strategii w TAURON Polska Energia, gdzie opracował strategię Grupy Kapitałowej, w tym generalną strategię restrukturyzacji oraz odpowiadał za koordynację stanowiska Grupy wobec istotnych projektowanych aktów prawnych. W latach 2008-2012 kierownik projektu w GDF Suez Energia Polska, gdzie operacyjnie koordynował lub uczestniczył w projektach głównie w zakresie prywatyzacji państwowych grup energetycznych. Był także odpowiedzialny za optymalizację projektów rozwoju mocy konwencjonalnych – opracował model biznesowy współpracy z partnerami zewnętrznymi, uczestniczył w negocjacjach dotyczących partnerstwa w realizacji projektów, odpowiadał za koordynację oceny finansowej projektów rozwojowych.
W latach 2012-2014 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju w GDF Suez Energia Polska – Katowice. Był także odpowiedzialny za analizy rynku oraz opracowanie strategii rozwoju spółki, zarządzanie regulacyjne i projekty M&A oraz zarządzał międzynarodowym zespołem wewnętrznym i międzynarodowym zespołem doradców. W latach 2014 -2015 menedżer ds. rozwoju projektów kluczowych w GDF Suez (Branch Energy Europe)  odpowiedzialny  za realizację projektów  M&A. Brał także udział w budowie strategii rozwoju działalności w obszarze sprzedaży i marketingu w Europie. Od połowy 2015 r. odpowiadał za przygotowanie strategii komercyjnej oraz kontraktu różnicowego przy projekcie nuklearnym w Wielkiej Brytanii.
Jako Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju nadzoruje pracę następujących obszarów: zarządzania majątkiem, badań i innowacji, projektów inwestycyjnych oraz bhp.
Dodatkowo do czasu powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu nadzoruje pracę następujących obszarów: handlu paliwami, zarządzania portfelem, obrotu, rozliczeń i sprawozdawczości handlowej.

Marek Wadowski

Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Tauron Polska Energia S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów (The Wharton School, University of Pennsylvania, Imperial College London, School of Professional Development) oraz zarządzania. Jest w trakcie uzyskania certyfikatu CIMA (posiada dyplom Advanced Diploma in Management Accounting).
Manager z ponad 9-letnim doświadczeniem w dużych spółkach akcyjnych na stanowiskach w randze członka zarządu. Ekspert w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi. Posiada doświadczenie zawodowe w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), finansowaniu inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.
W latach 1999-2005, jako doradca w BRE Corporate Finance S.A., odpowiedzialny był za projekty due dilligence i wyceny spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą) m. in. dla Jastrzębskiej Spółki Węgowej S.A., Koksowni Przyjaźń, KK „Zabrze” i WZK „Victoria”, ZGH Bolesław w Bukownie, Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A., spółki Orzeł Biały S.A.
W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, członka zarządu – dyrektora ekonomiczno-finansowego, prezesa zarządu – dyrektora generalnego.
W latach 2008-2015 był związany z Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W latach 2008-2009, jako wiceprezes zarządu – dyrektor finansowy w Polskim Koksie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych (2009-2012) w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. uczestniczył w procesie debiutu giełdowego JSW S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako zastępca prezesa zarządu – dyrektor ds. ekonomicznych w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, gdzie zajmował się przygotowaniem Biznes Planu, strukturyzacją finansowania oraz pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia, opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.
W latach 2015-2016 Prezes Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej S.A., zajmował się także pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.
Jako Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów nadzoruje pracę następujących obszarów działalności Spółki: finansów, controllingu, analiz biznesowych, rachunkowości i podatków, ryzyka oraz IT.

Grzegorz Należyty

Dyrektor Generalny Power Generation, Członek Zarządu Siemens Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, Harvard Business School oraz programu Executive MBA. Od wielu lat jest związany z Siemensem. W latach 2000-2005 pracował w obszarze technologii oraz rozwiązań IT dla branży Siemens Business Services i odpowiadał za sprzedaż usług związanych z outsourcingiem oraz rozwiązań IT. W latach 2005-2012 był związany zawodowo z rynkiem telekomunikacyjnym, pracując w Siemens Communication oraz w Nokia Siemens Networks. Odpowiadał tam za rozwój sprzedaży w zakresie usług Managed Services w regionie Zachodniej i Południowej Europy, był Account Managerem odpowiedzialnym za współpracę z T-Mobile w Polsce, Słowacji i Czechach. Następnie kierował działaniami Nokii Siemens Networks w ramach współpracy z klientami w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, a potem odpowiadał za sprzedaż rozwiązań biznesowych do klientów w Europie Zachodniej. Od 2012 jest związany z sektorem energetycznym Siemensa w Polsce gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego branż Power and Gas oraz Power Generation Services. Od kwietnia 2016 pełni funkcję Członka Zarządu Siemens Sp. z o.o

Mariusz Caliński

Dyrektor ds. sprzedaży energii elektrycznej i gazu, Fortum.

Odpowiada za rozwój obszarów związanych ze sprzedażą gazu i energii elektrycznej dla klientów biznesowych oraz konsumentów. Z rynkiem gazu i energii związany jest od 2008 roku, kiedy objął funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Prezesa Zarządu w spółce KRI (DUON Dystrybucja S.A.).

Wcześniej pracował m.in. w Forte Sweden Sp. z o.o. (1999-2004), gdzie od 2001 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, oraz w spółce Sulzer Chemtech Polska Sp. z o.o. (2004-2008) należącej do szwajcarskiego koncernu Sulzer A.G. Od 2007 roku zajmował tam stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Finanse i Bankowość. Ukończył także podyplomowe Studium Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu Enea.

Od ponad 20 lat związany jest z branżą energetyczną. Koordynuje zagadnienia związane z całokształtem działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Enea.

Uczestniczy w studium doktoranckim Executive Doctor of Business Administration w PAN.

Igor Wasilewski

Prezes Zarządu PERN S.A.

Efektywny Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem  w branży energetycznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Posiada dyplom MBA University of Illinois, Chicago, uczestnik wielu szkoleń międzynarodowych (Niemcy, Francja, Anglia, Wł‚ochy). Pełnił‚ funkcje zarządcze w GPEC (2010-2015) i w Gaz-Systemie (2006-2009) oraz funkcje menedżerskie w PGNiG (1998-2004), Gaz-Systemie (2004-2006) i PSE (2010). Tworzył i skutecznie wdrażał‚ strategie firm przynoszące znaczący wzrost wyników finansowych, optymalizował‚ operacyjne funkcjonowanie spółek, uruchamiał‚ programy inwestycyjne (PLNG), zmieniał‚ kulturę organizacyjną firm (MBO, coaching, mentoring, job rotation) wdrażał‚ zaawansowane technologie IT (FFA, ERP, GIS, Workflow, Scada, billing), centralizował‚ struktury grup kapitałowych, wprowadzał‚ nowe produkty na rynek, ukierunkowywał‚ działanie firm na potrzeby klientów. Od stycznia 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w PERN S.A. Ponadto jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych Spółek Naftoport oraz CDRiA. Jest także członkiem Rady Dyrektów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Robert Zasina

Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A

Urodzony w 1969 r. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i finansów oraz energetyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Z energetyką związany od początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 r. w Zakładzie Energetycznym w Opolu, gdzie pełnił funkcję Kierownika Wydziału Realizacji Usług Operatorskich. Był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Systemem Dystrybucyjnym w Koncernie EnergiaPro, a także Szefem Biura Usług Operatorskich w TAURON Dystrybucja. Był także członkiem Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacji. W ostatnich latach pełnił funkcje Dyrektora ds. Dystrybucji w gliwickim oddziale spółki, a także Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych.

Od 2002 r. bierze udział w pracach zespołów roboczych przy Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) o tematyce rynku energii, smart meteringu i regulacji prawnych z dziedziny elektroenergetyki. Jest wiceprezesem Towarzystwa.

Piotr Gołębiowski

Piotr Gołębiowski Dyrektor Wykonawczy ds. Obrotu, Tauron Polska Energia S.A.

absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje w sektorze energetycznym od 21 lat.
Ukończył studia MBA Dominican University River Forest, Illinois/USA, The Graduate School of Business. Ukończył Strategiczną akademię przywództwa Harward Ican Institute / Harward Publishing, międzynarodowe studia menadżersko-finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz międzynarodowe studia podyplomowe menadżersko-marketingowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Brnie. W latach 2010-2015 był Wiceprezesem Sprzedaży w Vattenfall a następnie w Tauron Sprzedaż. Od lutego 2016 kieruje obszarem Tradingu w Grupie Tauron.

Waldemar Skomudek

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. Politechniki Opolskiej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studium menedżerskie Nowoczesne zarządzanie finansami – WIFI Osterreich Institut Wien oraz studia menedżerskie w zakresie Nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 27-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. Od 2001 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych – Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa PSE Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jest doradcą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, biegłym sądowym, a także Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers. Autor ponad 170 publikacji.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu, Polskie Gónictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Piotr Woźniak jest absolwentem geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 był‚ doradcą Ministra Rolnictwa i Ministra Przemysłu, a w latach 1992-1996 pełnił‚ funkcję radcy handlowego w Ambasadzie RP w Kanadzie. Doradca Premiera ds. infrastruktury (1998 – 2000). W latach 1999 – 2002 piastował‚ różne funkcje w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA:  członek Rady Nadzorczej, a od czerwca 2000 roku na stanowisku wiceprezesa zarządu. Radny Warszawy w kadencji 2002 – 2006. W latach 2005-2007 na stanowisku Ministra Gospodarki. Od grudnia 2011 do grudnia 2013 wiceminister w Ministerstwie Środowiska, Głółwny Geolog Kraju. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego oraz w Szkole Głółwnej Handlowej w Warszawie, członek Konwentu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Maciej Woźniak

Wiceprezes Zarządu ds.Handlu, Polskie Gónictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Maciej Woźniak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (tytuł‚ magistra ekonomii) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. W latach 2003-2008 pracował‚ w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Gospodarki. W  tym ostatnim kierował Departamentem Ropy i Gazu. W latach 2008-2010 był głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz Sekretarzem międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego przy Prezesie Rady Ministrów. Reprezentował Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. Energii Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz w Grupie ds. Planu Połączeń Miedzy Bałtyckimi Rynkami Energetycznymi przy Komisji Europejskiej. Nadzorował przygotowania do budowy Terminala LNG w Świnoujściu. W latach 2011-2013 był doradcą Ministra Środowiska i Głółwnego Geologa Kraju odpowiedzialnym za reformę prawa geologicznego i górniczego.

Łukasz Kroplewski

Wiceprezes Zarządu do spraw rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Gazownictwa

Łukasz Kroplewski – prawnik, wykładowca akademicki, doradca prawny oraz biznesowy. W latach 2009-2017 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Współtwórca oraz mediator Ośrodka Mediacyjnego przy Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie oraz twórca Ośrodka Mediacji Gospodarczej Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Wiceprezes ds. rozwoju PGNiG SA sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGNIG w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych i rozwojowych. Monitoruje możliwości pozyskania funduszy unijnych na finansowanie działalności prowadzonej przez Spółkę. Odpowiada za wypracowanie założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze gazownictwa. Nadzoruje działalność Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego oraz zagranicznych przedstawicielstw Spółki w Kijowie i Wysokoje.

Łukasz Kroplewski w 2016 roku zainicjował‚ wejśćie PGNiG SA do International Centre  of  Excellence on Coal Mine Methane, w którym pełni funkcję przewodniczącego Prezydium. Łukasz Kroplewski  jest członkiem The United Nations Economic Commission for Europe  Group of Experts on Coal Mine Methane. Od lipca 2016 roku Wiceprezes Izby Gospodarczej Gazownictwa, zrzeszającej podmioty działające w branży gazowniczej. W 2017 roku objął‚ stanowisko Prezesa IGG.

W 2017 roku objął‚ stanowisko członka Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa kadencji 2017-2021. W tym samym roku został‚ Radcą Krajowej Izby Gospodarczej.

Paweł Stańczyk

Prezes Zarządu OLPP sp. z o.o.

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

Od wielu lat związany z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego. Od 2006 do 2016 roku był zastępcą prezydenta Miasta Ostrołęki.
Wcześniej pracował jako zastępca dyrektora ds. inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarczego w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu.
Od 6 września 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. 16 września 2016 roku powołany w skład Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Waldemar Szulc

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz studium w zakresie Planowania Gospodarki Energetycznej w Gminie.

Całe swoje życie zawodowe związał z energetyką i ciepłownictwem pełniąc funkcje kierownicze w Elektrowni Bełchatów w latach 1984 – 1999 oraz funkcje zarządcze w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 1999 – 2003, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny w latach 2003 – 2009), a następnie w PGE Elektrownia Bełchatów SA (Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 2009-2010). Od września 2010 do grudnia 2015 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. wytwarzania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Aktualnie pełni funkcje Dyrektora Biura w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie.

Przez dwie kadencje Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Członek i Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie  w Warszawie, był Ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, uczestniczył w pracach komisji sejmowych i senackich zespołów oraz zespołach problemowych. Prelegent, wykładowca na  konferencjach i szkoleniach, autor wielu publikacji w czasopismach branżowych, biegły sądowy z zakresu energetyki.

Stanisław Niedbalec

Stanisław Niedbalec,Prezes Zarządu EXALO DRILLING S.A

Prezes Stanisław Niedbalec – Prezes Zarządu, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Od 1984 roku pracował w Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu („ZZGNiG”). Od 2000 roku Dyrektor Oddziału ZZGNiG (Oddział PGNiG w Zielonej Górze). Uczestnik licznych kursów i programów szkoleniowych.

Adam Burda

Adam Burda Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa, Nowe Technologie, PKO Bank Polski S.A.

Z bankowością związany od początku swojej kariery zawodowej, posiada ponad 20 letnie doświadczenie we współpracy z klientami korporacyjnymi oraz kilkudziesięcioletnie doświadczenie menadżerskie.
Od 2014 roku odpowiedzialny za relacje ze strategicznymi klientami PKO Banku Polskiego w sektorach energetyka, paliwa i nowe technologie.
Wcześniej przez 8 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego, a następnie Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w Nordea Bank Polska S.A.
W latach 1998-2005 pracował w Societe Generale Oddział w Polsce, odpowiadając za współpracę z klientami korporacyjnymi banku na Śląsku i w Małopolsce.
W swojej karierze zawodowej pracował także w ING Bank Śląski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Kredyt Bank S.A

Krzysztof Bolesta

Krzysztof Bolesta, dyrektor ds. badań, Polityka Insight

Ekonomista. Od 2012 do 2015 r. członek gabinetu Ministra Środowiska w roli doradcy ds. Energii i Klimatu. Wcześniej pracownik Komisji Europejskiej. Od 2004 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, w której oceniał programy pomocy publicznej w zakresie energii i ochrony środowiska. Od 2008 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmował się rynkami węgla, ropy naftowej, technologią CCS, systemem handlu emisjami oraz infrastrukturą energetyczną. Karierę zaczynał w 2000 r. jako specjalista ds. rynków energii w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej wspierając proces negocjacji akcesyjnych. Współpracownik Międzynarodowej Agencji Energii przy przeglądach polityki energetycznej Polski, Czech oraz Luksemburga. Ekspert Centrum Strategii Energetycznych, a także autor publikacji dotyczących m.in. kwestii pomocy publicznej dla sektora węglowego. Przetłumaczył na język polski książkę o lobbyingu w środowisku brukselskim – „Machiavelli w Brukseli”.

Paweł Stańczak

Paweł Stańczak, Prezes PJSC Ukrtransgaz

Pan Paweł Stańczak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył również  studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej –  Kolegium Zarządzania i Finansów oraz studia MBA w Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management oraz University of Bradford, gdzie uzyskał tytuł MBA. Od 2012 r. zatrudniony jest w Spółce PGNiG Technologie SA, początkowo jako Dyrektor Oddziału Projektowania, Badań i Rozwoju, a następnie jako członek Zarządu Spółki.  Wcześniej związany był z OGP GAZ – SYSTEM S.A., gdzie pełnił funkcje Członka Zarządu ds. Technicznych i Dyrektora Oddziału, oraz z PGNiG SA, gdzie również pełnił funkcje zarządcze i kierownicze.  W dniu 21 sierpnia br, powołany na Prezesa Zarządu Spółki UKRTRANSGAZ UA.

Dominykas Tuckus

Dominykas Tuckus,Member of the Board and Director of Production and Services in „Lietuvos Energija“

Dominykas Tuckus is Member of the Board and Director of Production and Services in „Lietuvos Energija“, state-owned energy company group which is one of the largest in the Baltic states. The main activities of the Group include power and heat generation, distribution and supply, gas and power trading, gas distribution and supply. Dominykas has extensive experience in the areas of corporate finance, investment and project management, business development

Kristian Ruby

Kristian RUBY, Secretary General Union of the Electricity Industry-EURELECTRIC

Kristian Ruby is a widely recognised expert with a strong communication profile and extensive experience in political affairs. He joined EURELECTRIC from Wind Europe, where he served as Chief Policy Officer and was in charge of development and implementation of the political strategy.
Prior to this, Ruby worked as a journalist and served seven years as a public servant in the Danish Ministries of Environment, and Climate and Energy and in the European Commission in the cabinet of the former Climate Action chief, Connie Hedegaard.
Kristian holds a master degree in history and international development.

Erik Rakhou

Erik Rakhou, Management Consultant in Baringa partners

Erik Rakhou is a renowned specialist in international energy market regulation and policy development, with over 15+ years of experience in European markets in both commercial and regulatory roles at the national and EU level.  In the last years, as a management consultant in Baringa partners, Erik has closely worked with a number of organisations across Europe in private and public sector on the EU energy market design.  Erik speaks 6 languages, and is a professional writer on energy subjects. Erik has authored a handbook on the European gas market.  Erik is alternate member of the EU Energy regulator, ACER, Board of appeal (2016-2021), and follows both power and gas developments including forthcoming legislative changes and the energy transition across Europe.

Philip Lewis

Founder and CEO,VaasaETT

Recognised as a world leading expert in customer centric behavioural, competitive and smart issues in the global energy utilities market (electricity and gas). 18 years of international experience in over 60 markets in 5 continents for 500+ organisations.
A member of the World Economic Forum Global Agenda Council on the Future of Electricity 2014-2016.
Specific expertise includes customer acquisition, loyalty, engagement and value; demand side behaviour (energy efficiency and demand response); smart offering and business model development and adoption; and the development of competitive markets.
Customer Acquisition, Loyalty, Engagement and Value Has analysed competitive energy customer behaviour in more markets for longer than any other expert. Over 40 markets spanning 18 years. Author of the world’s leading resource on customer switching trends (World Energy Retail Market Rankings). Original source of Europe’s definition of switching.
Demand Side Behaviour Co-founder and board member of the Smart Energy Demand Coalition (SEDC). Named among top 40 most influential people in Smart Grid in Europe by Metering International 2014.
Smart Offering and Business Model Development and Adoption Directed and partnered many leading best practice projects around the world for governments, regulators, utilities, vendors and NGOs, including for instance the Ventyx/ABB Smart Grid Global Impact Study and studies for the European Smart Metering Industry Group, European Commission, and the Australian Government. Has been at the strategic forefront of advanced service developments globally, cowrote one of the world’s first state-level smart grid implementation plans, and has been a partner in leading EU funded projects such as ADVANCED in partnership with ENEL, RWE, Iberdrola, ERDF and others. Took VaasaETT to become a World leading source of demand side programme analysis.
Development of Competitive Markets Edited and co-wrote the world’s first book detailing liberalization experiences globally. Director of many major national, regional and Europe wide projects for regulators and governments, such as the Nordic Regulators’ (NordREG) public consultation report into market entry barriers in the Nordic countries and major market benchmarking reports for the European Regulators (CEER) and CRIEPI (Japan). Co-writer of Capgemini’s European Energy Markets Observatory, and other influential public reports. Led VaasaETT to be the world’s leading source of data and analysis on switching and loyalty trends and dynamics;  Europe’s leading source of up-to-date retail price data; and a top international source of other market monitoring analysis.
Reviewer for journals such as International Journal of Energy Sector Management and European ‘Energy Efficiency’ Journal (also former editorial board member); faculty member for the Diploma of Advanced Studies programme in Renewable Energy Management at the University of St Gallen Executive School, Switzerland; advisory committee member of Metering International. Committee member of European Utility Week. Formerly on various industry committees such the ‘WWF (European Policy Office) Green Power Partnership Advisory Committee’ and many leading conference and awards committees such as European Utility Awards and the International Utility CIO of the Year Awards.
A keynote speaker / chairman at the industry’s top events globally including European Utility Week, Eurelectric Annual Convention, European Sustainability Week.
Head of Marketing Research / Analysis for UK based retailing subsidiary of Amoco (BP) and Seeboard (EDF), during the onset of competition in the British retail energy market. PhD in Marketing from the University of Edinburgh (specialising in customer psychology and behaviour issues). Dr Lewis developed his graduate marketing expertise with American Express Bank in Frankfurt and National Westminster Bank in London. Formerly Assistant Professor of Marketing at the University of Vaasa business school in Finland and has written in numerous academic publications.

Oleg Prokhorenko

Oleg Prokhorenko,CEO and Chairman of the Board of UkrGasVydobuvannya (UGV)

Oleg Prokhorenko is CEO and Chairman of the Board of UkrGasVydobuvannya (UGV) since June 2015. UGV is Ukraine’s largest natural gas producer, with ~15 bcm pa of production (~75% of Ukraine’s total), and one of the largest companies in Ukraine. Prior to UGV, Oleg Prokhorenko spent almost 8 years as associate principal, engagement manager and consultant with McKinsey & Company in Kiev, Ukraine and Dubai, OAE. At McKinsey Oleg worked with largest private companies and significant state institutions in oil and gas, power generation, metals and mining, and public sector on strategy development, operational improvement, and organization restructuring. Oleg Prokhorenko holds Master of Public Policy from Harvard Kennedy School and Bachelor of Arts in Economics and Government (with honors) from Dartmouth College.

Dale Perry

Dale Perry, Managing Partner – ERU Energy Resources of Ukraine

He began his career as a nuclear engineer before moving into the banking sector for several years. In 1997 he was hired by the AES Corporation to run the Almaty, Kazakhstan office with responsibility for leading regulatory, government and market issues. He was the founding Chairman of the Kazakhstan Electricity Association. During his time with AES Dale was the COO for a large utility in Brazil, started and sold several energy services companies in South America, led the financing and engineering contract work for a €100m retrofit and life extension of a power plant in Hungary, managed the development of a 200 MW hydro in Uganda, and was the Regional Director for Russia, Kazakhstan and Central Asia where he managed a portfolio of 5 power plants, three distribution companies, two power trading companies and a coal mine. During his five years in this position he realized the growth in value from $150m to over $2bn, starting with an LSE-IPO but ultimately monetized in a private sale. Since 2009 Dale Perry has been the MD of SI Energy, developing power projects in Georgia, Indonesia and Turkey.

Mapa dojazdu

Hotel

Hotel Mercure Wrocław Centrum Plac Dominikański 1 Wrocław www.mercure.com

Rezerwacja pokoi hotelowych w Hotelu Mercure Wrocław Centrum
tel. +48 71 32 32 742, e-mail h3374-re@accor.com