Program Kongresu

DZIEŃ I - 25 września 2019

08.30 Rejestracja uczestników

 • Rejestracja uczestników

09:00 Otwarcie Kongresu przez Zarząd DISE

Remigiusz Nowakowski
Dawid Jackiewicz

09:10 – 09:50 Wystąpienia Gości Honorowych

 • Przemówienie inauguracyjne – Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju*
 • Przemówienie inauguracyjne – Adam Gawęda – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii *
 • Przemówienie inauguracyjne – Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski
 • Przemówienie inauguracyjne – Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
 • Przemówienie inauguracyjne – Stefan Gullgren – Ambasador Szwecji
 • Przemówienie inauguracyjne – Ole Egberg Mikkelsen – Ambasador Królestwa Danii
 • Przemówienie inauguracyjne – Olav Myklebust – Ambassador of Norway to Poland
 • Przemówienie inauguracyjne – Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN

10:50 – 11:05 Keynote Speech: Elektryfikacja, dekarbonizacja, przywództwo

Magnus Hall – President and CEO of Vattenfall, President of Eurelectric

11:05 – 12:30 Panel dyskusyjny: Elektryfikacja, dekarbonizacja, przywództwo

Moderator
Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu DISE

Paneliści

 • Magnus Hall – President and CEO of Vattenfall, President of Eurelectric
 • Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Mikael Lemström – Vice President, Heating and Cooling City Solutions, Fortum
 • Darius Maikštėnas – Chairman of the Board and CEO, Lietuvos Energija
 • Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
 • Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia S.A*
 • Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN SA

12:30 – 12:45 Keynote Speech

Jarosław Dybowski – Dyrektor, PKN Orlen SA

13:00 – 14:00 Panel dyskusyjny: Wizja rozwoju OZE w Europie i na świecie

 • Kluczowe aspekty rozwoju energetyki rozproszonej
 • Wykorzystanie instalacji prosumenckich
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz integracja OZE w systemie energetycznym z konwencjonalnych źródeł wytwórczych

– Offshore:

 •  Morska energetyka wiatrowa – czynniki sukcesu budowy farm offshore w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, doświadczenia z innych krajów, rozwój technologii, ramy prawne i mechanizmy wsparcia
 • Wpływ rozwoju technologii OZE na bezpieczeństwo dostaw energii

– Wiatr na lądzie i fotowoltaika:

 • System aukcyjny vs. corporate PPA a dalszy rozwój projektów wind onshore
 • Warunki rozwoju energetyki solarnej w Polsce – jak zrealizować założony udział w miksie energetycznym

– Biomasa

Moderator
Mec. Rafał Hajduk – kancelaria prawnicza DZP

Paneliści:

 • Monika Morawiecka – Prezes Zarządu, PGE Baltica
 • Jarosław Dybowski – Dyrektor, PKN Orlen
 • Andrzej Kensbok – President & CEO, KGHM International Executive Director, Strategic Projects
 • Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW
 • Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, Enea Trading

15:00 – 15:10 Keynote Speech

Dr Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

15:10 – 15:30 Keynote Speech: Program akceleracji – Pilot Maker Elektro ScaleUp

 • Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.
 • Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, Tauron Polska Energia S.A.

15:30 – 16:30 Panel dyskusyjny: Program „Czyste powietrze”

 • Transformacja ciepłownictwa systemowego jako ważny element wieloaspektowego działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej,
 • Ciepłownictwo systemowe – baza transformacji dla lokalnych systemów energetycznych
 • Likwidacja niskiej emisji z wykorzystaniem ciepła systemowego / Ciepło systemowe bronią na smog
 • Czy systemy ciepłownicze i system elektroenergetyczny mogą być dla siebie wsparciem w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji CO2?
 • Inwestycje w obszarze termomodernizacji budynków niezbędne w celu osiągnięcia efektywności energetycznej
 • Program czyste powietrze – jak ciepłownictwo i elektryfikacja transportu mogą wpłynąć na osiągnięcie założonych celów

Moderator
Mec. Paweł Grzejszczak – kancelaria prawnicza DZP

Paneliści

 • Piotr Woźniak – Prezes Zarządu, PGNiG* Maciej Wożniak
 • Marek Gawroński – Wiceprezes, Volvo Poland
 • Dr Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego
 • Tomasz Wilczak – Wiceprezesa ds. technicznych, PGNIG TERMIKA
 • Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW
 • Katarzyna Sobótka-Demianowska – Head of E-mobility, Electric Vehicle Charging Infrastructure
 • Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.
 • Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, Tauron Polska Energia S.A

15:20 – 16:30 Panel dyskusyjny: Kierunki rozwoju rynków gazu w Polsce, w regionie i na świecie

 • Znaczenie gazu ziemnego w procesie transformacji sektora energetycznego w Polsce
 • Integracja rynków gazu w Basenie Morza Bałtyckiego
 • Rozwój LNG w Polsce i potencjał rynków w Regionie
 • Czynniki wpływające na ceny gazu jako commodity na globalnych rynkach
 • Bunkrowanie LNG

Moderator
Wojciech Jakóbik – Redaktor, Biznes Alert

Paneliści

 • Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu, PGNiG S.A*
 • Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, TGE
 • Iweta Opolska – Dyrektor, Biuro Handlu Gazem, PKN ORLEN S.A.
 • Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu, Gaz-System S.A.
 • Saulius Bilys – CEO, AB Amber Grid
 • Mirosław Skowron – Członek Zarządu, Ciech S.A.

Program Kongresu

DZIEŃ II - 26 września 2019

09:00 – 09:30 Wystąpienia Gości Honorowych

 • Przemówienie inauguracyjne Gościa Specjalnego
 • Przemówienie inauguracyjne – Michał Kurtyka – Sekretarza Stanu, Ministerstwo Środowiska
 • Przemówienie inauguracyjne – Krzysztof Kubów – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii*
 • Przemówienie inauguracyjne – Łukasz Koliński – Head of Unit for Economic analysis and Financial instruments, European Commission Directorate, General for Energy
 • Przemówienie inauguracyjne – Jonathan Knott – British Ambassador to Poland*
 • Przemówienie inauguracyjne – Roberto Neccia – Radca i Szefa Biura Ekonomicznego i Handlowego Ambasady Włoch

10:15 – 10:30 Keynote Speech: Finansowanie transformacji w energetyce

Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

10:30 – 10:40 Keynote Speech: Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza

Beata Daszyńska-Muzyczka – Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

10:40 – 11:40 Panel dyskusyjny: Finansowanie transformacji w energetyce

 • Mechanizmy finansowe UE – fundusz modernizacyjny, coal in transition
 • Fiansowanie dłużne i obligacje korporacyjne
 • Fundusze typu CVC i dotacje na finansowanie innowacji

Moderator
Piotr Chęciński / Robert Tomaszewski – Polityka Insight

Paneliści

 • Michał Kurtyka – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
 • Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski */ Papierski
 • Beata Daszyńska-Muzyczka – Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Grzegorz Zieliński – Regional Director Head of Central Europe and the Baltics, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Łukasz Koliński – Head of Unit for Economic analysis and Financial instruments, European Commission Directorate, General for Energy
 • Piotr Paszko – Dyrektor naczelny ds. skarbowości, skarbnik korporacyjny, KGHM *
 • Paweł Piłatowski – Deputy General Manager, Intesa Sanpaolo Spółka Akcyjna

12:20 – 13:20 Panel dyskusyjny: Nowe technologie w energetyce – Panel pod egidą NCBiR

– Przemysł 4.0. w energetyce:

 • Znaczenie Industry 4.0. w dobie zmian infrastruktury sieci przesyłowej i dużego udziału odnawialnych, rozproszonych źródeł energii w generacji prądu.
 • Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w stabilizowaniu i zwiększanie wydajności elektrowni węglowych oraz zmniejszaniu poziomu produkcji dwutlenku węgla
 • Innowacje w energetyce i ich kluczowa rola w rozwijaniu energetyki niskoemisyjnej
 • Cyfryzacja energetyki oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji

– Magazynowanie energii:

 • Obecne i przyszłe technologie magazynowania energii – perspektywy ich implementacji w polskim systemie elektroenergetycznym
 • Magazynowanie energii szansą na wzmocnienie pozycji konsumentów, aby mogli aktywnie uczestniczyć w rynku energii elektrycznej przez wytwarzanie, magazynowanie i sprzedaż energii odnawialnej.
 • Potencjał i warunki rozwoju magazynów energii, dostępne technologie oraz funkcjonalności

– Elektromobilność – warunki rozwoju, dostępność infrastruktury ładowania, możliwość produkcji baterii w Polsce

 

Paneliści

 • Tomasz Bendlewski – Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
 • dr inż. Agnieszka Jakubiak – Koordynator projektu, NCBiR
 • Dariusz Wawrzynów – Prezes Zarządu, Griffin Group Energy
 • Anna Streżyńska – Prezes Zarządu, MC2 Innovation
 • Maciej Bluj – Prezes Zarządu, Go2 Smart
 • Agnieszka Wasilewska-Semail – Wiceprezes Zarządu, Rafako
 • Michał Rumiński – Prezes Zarządu, EEC Magenta Sp. z o.o

12:10 – 12:30 Keynote Speech: Innowacje a zmiany w sektorze gazu, paliw i energetyki na świecie

Joanna Podgórska – Dyrektor departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu, PGNiG S.A

12:30 – 13:00 Panel dyskusyjny: Wpływ innowacji na transformację energetyczną – Panel pod egidą PGNIG

Moderator
Piotr Mieczkowski – Digital Poland

Paneliści

 • Łukasz Kroplewski – Wiceprezes ds. Rozwoju, PGNiG *
 • Grzegorz Należyty – Członek Zarządu oraz Dyrektor Gas and Power spółki Siemens w Polsce
 • Piotr RudzkiPwC Advisory
 • Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, PIME *
 • Dr. hab. inż. Izabela Sówka – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
 • Aneta Wilmańska Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG S.A. w Brukseli, Wiceprzewodnicząca EU Commitee w ramach IOGP (International Association of Oil&Gas Producers)

13:20 – 13:30 Keynote Speech

dr inż. Wojciech Myślecki – Politechnika Wrocławska, Przewodniczący Zespołu Nowoczesnych Technologii przy NBCR

13:30 – 14:30 Panel dyskusyjny: Nowa polityka energetyczna Polski a polityka klimatyczno – energetyczna Unii Europejskiej

 • Miks energetyczny Polski w 2040 i jego wpływ na kształtowanie cen energii w Polsce
 • Współpraca konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE w ramach nowej polityki energetycznej Polski
 • Obszary współpracy i synergii między energetyką węglową i odnawialną pozwalające zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe kraju
 • Zapewnienia stabilności generacji energii z różnych źródeł jako kluczowego elementu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa
 • Kluczowe znaczenie sektora magazynowania energii w przyspieszeniu procesu transformacji polskiej energetyki / Magazyny energii – istotny element wspierania przejścia na niskoemisyjny system energetyczny

Moderator
Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego

Paneliści

 • Krzysztof Kubów – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii*
 • dr inż. Wojciech Myślecki – Politechnika Wrocławska, Przewodniczący Zespołu Nowoczesnych Technologii przy NBCR
 • Marcin Chludziński – Prezes Zarządu, KGHM *
 • Paweł TurowskiBiuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • dr hab. inż. Waldemar Skomudek – Profesor Politechniki Opolskiej
 • dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. nadzw. – AGH, Katedra Energetyki Jądrowej

13:20 – 14:30 Panel dyskusyjny: Wykorzystanie wodoru w energetyce

 • Obszary wykorzystania wodoru w procesie dekarbonizacji i globalnej transformacji energetycznej
 • Czy wodór może odegrać kluczową rolę w magazynowaniu energii i bilansowaniu systemu elektroenergetycznego zdominowanego przez odnawialne źródła energii? – Przyszłość instalacji Power to gas
 • Wizja wodoru jako paliwa alternatywnego i jego miejsce w strategii na rzecz mobilności przyszłości
 • Technologie wodorowe w gazownictwie – możliwości / bariery, potencjał
 • Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji wodorowych
 • Dobre praktyki rozwoju technologii wodorowych na świecie
 • Jak powinna wyglądać polityka technologiczna w zakresie rozwoju technologii wodorowych w Polsce?

Moderator
Maciej Jakubik – Dyrektor Generalny, Central Europe Energy Partners

Paneliści

 • Radosław Kwiecień – Członek Zarządu, BGK
 • Przedstawiciel PKN Orlen
 • Mariusz Stanisław Gilarski – Dyrektor, Biuro Rozwoju Rynku, Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne *
 • Krzysztof Sitarski – Poseł na Sejm RP
 • Tomoho Umeda – Prezes Zarządu, TOMO GROUP
 • dr inż. Paweł Bielski – Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej *
 • dr hab. inż. Maciej Chorowski – Wydział Mechaniczno – Energetyczny, Politechnika Wrocławska *

* Organizator zastrzega, iż nie jest to ostateczna wersja programu, program może jeszcze ulec zmianom

* TBC