SMR a rozwijający się rynek energii

Przewidywana „luka energetyczna/mocowa” określona w dokumencie Polityka Energetyczna Polski – 2040 (PEP 2040) to ponad 14 000 MWe w systemie STABILNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII!

Rozwiązaniem, które zagwarantuje stabilność sieci i bezpieczeństwo dostaw jest stopniowa wymania tych bloków właśnie reaktorami BWRX-300. Moc tego reaktora odpowiada jednostkowym mocom większości wyłączanych elektrociepłowni i na wymianie istniejących bloków węglowych reaktorami BWRX-300 można zaoszczędzić do 30% kosztów kapitałowych. USA idzie tą drogą podobnie jak prowincja Ontario w Kanadzie.

Ponadto wdrożenie reaktorów BWRX-300 w regionach z istniejącymi już lokalizacjami bloków węglowych zapewni dalszy rozwój tych regionów zapewniając między innymi atrakcyjne zatrudnienie dla pracowników branży energetycznej. Program przekwalifikowania personelu z tradycyjnej energetyki na energetykę atomową jest już w przygotowaniu i tzw. „nuklearyzacja” podstawowego personelu, czyli przeszkolenie na potrzeby energetyki jądrowej, nie zajmie więcej czasu niż kilka- do kilkunastu tygodni. Oczywiście nie dotyczy to operatorów reaktorów, dla których czas ten liczy się w latach.