⏰Ostatnie 3 dni promocyjnej oferty uczestnictwa ⏳

✏️ Serdecznie zapraszamy do rejestracji, klikając w link: dise.org.pl/kongres/ 📝

✅W dyskusji kongresowej chcemy wspólnie poszukiwać sposobów na promowanie zielonych źródeł energii, walkę o czyste powietrze przy wykorzystaniu potencjału innowacji.

👉Zapraszamy 7-8 października 2020r. do Wrocławia na #vikongresenergetyczny #dise
... Zobacz więcejZobacz mniej

⏰Ostatnie 3 dni promocyjnej oferty uczestnictwa ⏳

✏️ Serdecznie zapraszamy do rejestracji, klikając w link: https://dise.org.pl/kongres/ 📝

✅W dyskusji kongresowej chcemy wspólnie poszukiwać sposobów na promowanie zielonych źródeł energii, walkę o czyste powietrze przy wykorzystaniu potencjału innowacji.

👉Zapraszamy 7-8 października 2020r. do Wrocławia na #VIKongresenergetyczny #DISE

✅Polska zajmuje 7 miejsce w Europie pod względem liczby lądowych farm wiatrowych podłączonych do sieci. Z dumą ogłaszamy, że Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, działające na rzecz zwiększenia roli wiatru w polskim miksie energetycznym, objęło patronat instytucjonalny nad VI Kongresem Energetycznym #DISE. #PSEW jest ważnym partnerem w dyskusji na temat transformacji polskiej energetyki, podejmując działania na rzecz odblokowania onshore i włączenia offshore do KSE. 7-8 października na VI Kongresie DISE będziemy wspólnie ustalać kurs polskiego wiatru w kierunku efektywnej i konkurencyjnej energetyki.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - PSEWcebook.com/3452266988151422">#vikongresenergetyczny #wrocław
#energiawiatrowa #EuropeanGreenDeal
👉Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - PSEW
... Zobacz więcejZobacz mniej

✅Polska zajmuje 7 miejsce w Europie pod względem liczby lądowych farm wiatrowych podłączonych do sieci. Z dumą ogłaszamy, że Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, działające na rzecz zwiększenia roli wiatru w polskim miksie energetycznym, objęło patronat instytucjonalny nad VI Kongresem Energetycznym #DISE. #PSEW jest ważnym partnerem w dyskusji na temat transformacji polskiej energetyki, podejmując działania na rzecz odblokowania onshore i włączenia offshore do KSE. 7-8 października na VI Kongresie DISE będziemy wspólnie ustalać kurs polskiego wiatru w kierunku efektywnej i konkurencyjnej energetyki.

#DISE 
#VIKongresenergetyczny #Wrocław 
#energiawiatrowa #Europeangreendeal 
👉Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - PSEW

✅Podnoszenie efektywności energetycznej w korelacji z zasobooszczędną, zrównoważoną środowiskowo energetyką to cele #european #green #deal na najbliższe trzy dekady, ale także misja #igeos, którą konsekwentnie rozwija przez blisko 30 lat swojego istnienia. Mamy zaszczyt ogłosić, że partnerem instytucjonalnym VI Kongresu Energetycznego DISE została Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Ta ogólnopolska organizacja, łącząca wiedzę i doświadczenie najwybitniejszych przedstawicieli branży energetycznej wspiera polskich przedsiębiorców oraz inicjuje pozytywne zmiany w krajowym ustawodawstwie. IGEOS to forum eksperckie, które kształtuje społeczną świadomość klimatyczną poprzez promowanie wytwarzania czystej energii ze źródeł przyjaznych środoIzba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiskaławiu będziemy się wspólnie inspirować, czerpiąc od najlepszych na VI Kongresie DISE!

#dise
#EuropeanGreenDeal
#wrocław
#energy
#vikongresenergetyczny
👉Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
... Zobacz więcejZobacz mniej

✅Podnoszenie efektywności energetycznej w korelacji z zasobooszczędną, zrównoważoną środowiskowo energetyką to cele #European #Green #Deal na najbliższe trzy dekady, ale także misja #IGEOS, którą konsekwentnie rozwija przez blisko 30 lat swojego istnienia. Mamy zaszczyt ogłosić, że partnerem instytucjonalnym VI Kongresu Energetycznego DISE została Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Ta ogólnopolska organizacja, łącząca wiedzę i doświadczenie najwybitniejszych przedstawicieli branży energetycznej wspiera polskich przedsiębiorców oraz inicjuje pozytywne zmiany w krajowym ustawodawstwie. IGEOS to forum eksperckie, które kształtuje społeczną świadomość klimatyczną poprzez promowanie wytwarzania czystej energii ze źródeł przyjaznych środowisku naturalnemu. Już 7-8 października, we Wrocławiu będziemy się wspólnie inspirować, czerpiąc od najlepszych na VI Kongresie DISE!

#DISE 
#Europeangreendeal 
#Wrocław 
#energy
#VIKongresenergetyczny
👉Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

1 tydzień temu

DISE - Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

❗️Ostatnie dni promocyjnej oferty uczestnictwa❗️

👉Serdecznie zapraszamy Państwa do rejestracji, klikając w link: dise.org.pl/kongres/

✅7-8 października, na VI Kongresie DISE będziemy rozmawiać między innymi, jak wzmocnić potencjał Dolnego Śląska w świetle nowych wyzwań klimatyczno-energetycznych.

#dise #vikongresenergetyczny #wrocław
#EuropeanGreenDeal #11dni
... Zobacz więcejZobacz mniej

❗️Ostatnie dni promocyjnej oferty uczestnictwa❗️

👉Serdecznie zapraszamy Państwa do rejestracji, klikając w link: https://dise.org.pl/kongres/

✅7-8 października, na VI Kongresie DISE będziemy rozmawiać między innymi, jak wzmocnić potencjał Dolnego Śląska w świetle nowych wyzwań klimatyczno-energetycznych.

#DISE #VIKongresenergetyczny #Wrocław 
#Europeangreendeal #11dni

✅Z dumą ogłaszamy, że Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski objął patronat honorowy nad VI Kongresem energetycznym DISE. Zgodnie ze Statutem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednym z najważniejszych zadań Wojewody jest wdrażanie polityki Rady Ministrów do warunków miejscowych. Niewątpliwie, obowiązek ten wyraża się w implementowaniu polskiej polityki energetycznej. F. Timmermans ogłaszając European Climate Law, które wyznacza państwom członkowskim ramy budowania nowych strategii klimatyczno-energetycznych, by Europa do 2050 r. stała się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem, powiedział: We’re reinventing governance. It’ll be inclusive governance if it’s to succeed and for that we need all of you. Sukces unijnej, zielonej strategii energetycznej wymaga połączenia siły regionu z poziomem centralnym. Dlatego 7-8 października, na VI Kongresie DISE będziemy rozmawiać o tym, jak wzmocnić potencjał Dolnego Śląska w świetle nowych wyzwań klimatyczno-energetycznych.
#DISE #EuropeangreendealPoland #Wrocław
#Europeanclimatelaw #OZE
#VIkongresenergetyczny #Patronathonorowy
👉 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
✔️Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski
... Zobacz więcejZobacz mniej

✅Z dumą ogłaszamy, że Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski objął patronat honorowy nad VI Kongresem energetycznym DISE. Zgodnie ze Statutem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednym z najważniejszych zadań Wojewody jest wdrażanie polityki Rady Ministrów do warunków miejscowych. Niewątpliwie, obowiązek ten wyraża się w implementowaniu polskiej polityki energetycznej. F. Timmermans ogłaszając European Climate Law, które wyznacza państwom członkowskim ramy budowania nowych strategii klimatyczno-energetycznych, by Europa do 2050 r. stała się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem, powiedział: We’re reinventing governance. It’ll be inclusive governance if it’s to succeed and for that we need all of you. Sukces unijnej, zielonej strategii energetycznej wymaga połączenia siły regionu z poziomem centralnym. Dlatego 7-8 października, na VI Kongresie DISE będziemy rozmawiać o tym, jak wzmocnić potencjał Dolnego Śląska w świetle nowych wyzwań klimatyczno-energetycznych.
#DISE #EuropeangreendealPoland #Wrocław
#Europeanclimatelaw #OZE 
#VIkongresenergetyczny #Patronathonorowy
👉 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
✔️Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski

Najbliższa dekada to siedmiomilowy krok w kierunku transformacji energetycznej.
Czy Polska ma szansę szybko stać się neutralna klimatycznie? H. Ford powiedział, że nie uznaje niemożliwości. Z wielką chlubą przedstawiamy Patrona Honorowego VI Kongresu Energetycznego DISE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego beneficjenci każdego dnia udowadniają, że geniusz ludzkiego umysłu nie zna granic. #NCBR szlifuje diamenty polskiej nauki i przedsiębiorczości, na różne sposoby udzielając wsparcia w transferze pionierskich odkryć do gospodarki. Rozwój polskiej myśli technologicznej koresponduje z celami Kongresu Energetycznego DISE, bo tylko łącząc siły, jesteśmy w stanie zmieniać oblicze polskiej energetyki.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: #inteligentnyrozwój oraz #wiedzaedukacjarozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych oraz projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju naukiMinisterstwo Edukacji Narodowej//facebook.com/160945107400197">#NCBR #vikongresenergetyczny #dise #EuropeanGreenDeal #TransformacjaEnergetyczna #OZE
Ministerstwo Edukacji Narodowej
... Zobacz więcejZobacz mniej

Najbliższa dekada to siedmiomilowy krok w kierunku transformacji energetycznej.
Czy Polska ma szansę szybko stać się neutralna klimatycznie? H. Ford powiedział, że nie uznaje niemożliwości. Z wielką chlubą przedstawiamy Patrona Honorowego VI Kongresu Energetycznego DISE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego beneficjenci każdego dnia udowadniają, że geniusz ludzkiego umysłu nie zna granic. #NCBR szlifuje diamenty polskiej nauki i przedsiębiorczości, na różne sposoby udzielając wsparcia w transferze pionierskich odkryć do gospodarki. Rozwój polskiej myśli technologicznej koresponduje z celami Kongresu Energetycznego DISE, bo tylko łącząc siły, jesteśmy w stanie zmieniać oblicze polskiej energetyki.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: #InteligentnyRozwój oraz #WiedzaEdukacjaRozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych oraz projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

#NCBR #VIKongresenergetyczny #DISE #EuropeanGreenDeal #TransformacjaEnergetyczna #OZE 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Już dziś o 14:00 premiera pierwszego polskiego samochodu elektrycznego! Za 3 h ElectroMobility Poland pokaże prototypy dwóch pierwszych samochodów; SUV’a i hatchback’a oraz odsłoni nazwę i logo marki. #Elektromobilność to już nie przyszłość, a teraźniejszość dla polskiego rynku motoryzacji. Zgodnie z #KPEiK udział #OZE w transporcie do 2030 r. ma wynosić 14%. Tak przełomowy dzień, jak dzisiejszy udowadnia, że Polska wdraża elektromobilność na europejskim poziomie!
Transmisję zobaczyć można tutaj: electromobilitypoland.pl/aktualnosci/2020/07/27/premiera-polskiej-marki-samochodow-elektrycznych-...

#autaelektryczne
#elektromobilitypoland
#EMP
#DISE
#IZERA
... Zobacz więcejZobacz mniej

Już dziś o 14:00 premiera pierwszego polskiego samochodu elektrycznego! Za 3 h ElectroMobility Poland pokaże prototypy dwóch pierwszych samochodów; SUV’a i hatchback’a oraz odsłoni nazwę i logo marki. #Elektromobilność to już nie przyszłość, a teraźniejszość dla polskiego rynku motoryzacji. Zgodnie z #KPEiK udział #OZE w transporcie do 2030 r. ma wynosić 14%. Tak przełomowy dzień, jak dzisiejszy udowadnia, że Polska wdraża elektromobilność na europejskim poziomie! 
Transmisję zobaczyć można tutaj: https://electromobilitypoland.pl/aktualnosci/2020/07/27/premiera-polskiej-marki-samochodow-elektrycznych-juz-jutro-transmisja/

#autaelektryczne
#elektromobilitypoland
#EMP
#DISE
#IZERA

Komentuj na Facebooku

#IZERA nam się podoba!

Gospodarka o obiegu zamkniętym to jeden z priorytetów European Green Deal. Zrównoważony rozwój połączony z osiągnięciem tzw. 3x20; redukcją emisji o 20%, udziałem OZE na poziomie 20% oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20% to cele wyrażone w pakiecie klimatyczno-energetycznym, ale a realizowane m.in. dzięki wsparciu zaabsorbowane do nowej strategii NFOŚiGW. Niezmiernie miło nam poinformować, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest patronem honorowym VI Kongresu energetycznego DISE. W dyskusji kongresowej chcemy wspólnie poszukiwać sposobów na promowanie zielonych źródeł energii, walkę o czyste powietrze przy wykorzystaniu potencjału innowacji. ... Zobacz więcejZobacz mniej

Gospodarka o obiegu zamkniętym to jeden z priorytetów European Green Deal. Zrównoważony rozwój połączony z osiągnięciem tzw. 3x20; redukcją emisji o 20%, udziałem OZE na poziomie 20% oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20% to cele wyrażone w pakiecie klimatyczno-energetycznym, ale a realizowane m.in.  dzięki wsparciu zaabsorbowane do nowej strategii NFOŚiGW. Niezmiernie miło nam poinformować, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest patronem honorowym VI Kongresu energetycznego DISE. W dyskusji kongresowej chcemy wspólnie poszukiwać sposobów na promowanie zielonych źródeł energii, walkę o czyste powietrze przy wykorzystaniu potencjału innowacji.

It's time to build a climate neutral integrated energy system to hasło nowej unijnej strategii energetycznej przedstawionej przez Komisję Europejską 8 lipca br. Ambicja Europy stania się pierwszym neutralnym kontynentem na świecie jest wielkim, wspólnym green deal państw członkowskich. Z wielką chlubą ogłaszamy, że Przedstawicielstwo European Commission w Polsce objęło Patronat Honorowy nad VI Kongresem energetycznym DISE. W scenariuszu projekcji nowoczesnej Unii Europejskiej, Komisja Europejska określa ją jako green – smart - affordable energy system. Czy Polska jest gotowa na European Green Deal i jakie wyzwania przed nami, by w 2050 r. stać się państwem neutralnym klimatycznie? O tym i nie tylko chcemy dyskutować zapraszając do serca Dolnego Śląska, najwybitniejszych ekspertów energetyki. Wpiszmy razem w kalendarz 7-8 października, Wrocław, Kongres DISE! ... Zobacz więcejZobacz mniej

Its time to build a climate neutral integrated energy system to hasło nowej unijnej strategii energetycznej przedstawionej przez Komisję Europejską 8 lipca br. Ambicja Europy stania się pierwszym neutralnym kontynentem na świecie jest wielkim, wspólnym green deal państw członkowskich. Z wielką chlubą ogłaszamy, że Przedstawicielstwo European Commission w Polsce objęło Patronat Honorowy nad VI Kongresem energetycznym DISE. W scenariuszu projekcji nowoczesnej Unii Europejskiej, Komisja Europejska określa ją jako green – smart - affordable energy system. Czy Polska jest gotowa na European Green Deal i jakie wyzwania przed nami, by w 2050 r. stać się państwem neutralnym klimatycznie? O tym i nie tylko chcemy dyskutować zapraszając do serca Dolnego Śląska, najwybitniejszych ekspertów energetyki. Wpiszmy razem w kalendarz 7-8 października, Wrocław, Kongres DISE!

Mamy zaszczyt ogłosić, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego objął patronat honorowy nad VI Kongresem Energetycznym DISE. Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej zielonych województw na mapie Polski. Według danych Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 funkcjonuje tu już 159 elektrowni OZE o łącznej mocy 376,494 MW. Celami strategicznymi Urzędu Marszałkowskiego jest wspieranie i rozwój systemów energetycznych, produkcja energii z OZE oraz zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego na Dolnym Śląsku. Zadania te są wyrazem wkraczania polskiego samorządu w erę European Green Deal, który jest tematem przewodnim VI Kongresu energetycznego DISE. 7 października ustawmy wspólnie kurs na Wrocław, The Bridge Wroclaw - MGallery, by wejść na poziom energy smart governance! ... Zobacz więcejZobacz mniej

Mamy zaszczyt ogłosić, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego objął patronat honorowy nad VI Kongresem Energetycznym DISE. Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej zielonych województw na mapie Polski. Według danych Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 funkcjonuje tu już 159 elektrowni OZE o łącznej mocy 376,494 MW. Celami strategicznymi Urzędu Marszałkowskiego jest wspieranie i rozwój systemów energetycznych, produkcja energii z OZE oraz zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego na Dolnym Śląsku. Zadania te są wyrazem wkraczania polskiego samorządu w erę European Green Deal, który jest tematem przewodnim VI Kongresu energetycznego DISE. 7 października ustawmy wspólnie kurs na Wrocław, The Bridge Wroclaw - MGallery, by wejść na poziom energy smart governance!
Załaduj więcej