IV Kongres Energetyczny w bardzo dobrym towarzystwie

Do grona Patronów Honorowych IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu dołączyła kolejna instytucja. Teraz, wraz z Ministerstwem Energii, Ambasadą Szwecji w Warszawie, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędem Regulacji Energetyki, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych, naszym Patronem Honorowym jest także Narodowe Centrum Badań…