Nowi patroni i partnerzy IV Kongresu Energetycznego

Do grona Patronów Honorowych IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu dołączyły kolejne instytucje. Teraz, wraz z Ministerstwem Energii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędem Regulacji Energetyki, Patronem Honorowym są również Ambasada Szwecji w Warszawie, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych. Tak zacne…