Projekt

Transformacja energetyczna musi zacząć się od nas samych, a świadomość w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, wpływu człowieka na klimat, odnawialnych i nieemisyjnych źródeł energii należy kształtować od najmłodszych lat. Dlatego opracowaliśmy projekt dedykowany najmłodszym, którzy stanowią przyszłość polskiej energetyki.

Naszym celem jest przekazanie uczniom przystępnej dawki wiedzy z zakresu szerokiej dziedziny energetyki, obejmującej wiele zagadnień, wokół których obecnie toczy się debata publiczna – jednak niewiele osób je w pełni rozumie i jest w stanie wyjaśnić je dzieciom. Dzięki naszym zajęciom uczniowie mają okazję poznać zagadnienia współczesnej energetyki od podstaw i zrozumieć mechanizmy, o których nie mają szansy dowiedzieć się ze szkoły lub z przekazu publicznego. Dzięki temu ich dalsza ścieżka edukacji będzie podbudowana wiedzą o strategicznych mechanizmach, na których opiera się wiele dziedzin gospodarki, a w przyszłości będą miały coraz większy wpływ na naszą codzienność.

Poza prelekcjami, najmłodsi doświadczą praktycznej strony funkcjonowania infrastruktury energetycznej – odnawialnych źródeł energii. Na terenie klastra zwiedzą jego najważniejsze elementy, na własne oczy przekonają się jak działają w realnej przestrzeni instalacje solarne i turbiny wiatrowe, a także magazyny energii.

Jesteśmy przekonani, że podczas zajęć edukacyjnych w klastrze energetycznym, zaspokoimy ciekawość najmłodszych oraz pobudzimy ich apetyt do dalszego zdobywanie wiedzy w tej dziedzinie. Całościowe podejście do tematu edukacji energetyczno-klimatycznej ma szansę wpłynąć pozytywnie na ich wybory w przyszłości – być może również związane z życiem zawodowym. Jest to niezwykle istotne, by budować silną świadomość w zakresie energetyki już od najmłodszych lat, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie tworzyć społeczeństwo przyszłości, które będzie w stanie zadbać zarówno o bezpieczeństwo energetyczne, jak i środowisko naturalne kraju.

grafika

Edukacja ekologiczna

Zajęcia będą służyły edukacji ekologicznej, której celem jest poszerzanie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska, zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów w obszarze wpływu sektora energetycznego na środowisko i klimat, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w energetyce, roli prosumentów oraz kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych u dzieci.

Program

zajęcia edukacyjne

Zajęcia dydaktyczne w Centrum Badawczo-Rozwojowym Klastra, w czasie których uczniowie zdobędą wiedzę w zakresie zmian klimatycznych i związanych z nimi zagrożeń oraz sposobów pozyskiwania i magazynowania energii odnawialnej. Dowiedzą się również co oznacza termin „prosument”, jaka jest rola prosumentów w energetyce oraz w jaki sposób można nim zostać. Podsumowaniem dnia zajęć edukacyjnych będzie quiz dotyczących znajomości zagadnień związanych z wpływem sektora energetycznego na środowisko i klimat, możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii w energetyce oraz rolą prosumentów.

energia odnawialna

Tour edukacyjny na terenie Klastra, podczas którego uczniowie będą mieli okazję zobaczyć turbiny wiatrowe, magazyny energii, panele fotowoltaiczne oraz pionierską instalację Agro Hydro Energy.

Energetyczny Klaster Oławski

klaster-olawski-eko-logo

Centrum Badawczo-Rozwojowe jest unikatowym miejscem na Dolnym Śląsku, w którym odbywają się liczne konferencje, badania jednostek naukowych, spotkania uczniów i studentów. To miejsce, gdzie można zdobyć szeroką wiedzę w zakresie energii odnawialnej jak i mechanizmów bezemisyjnej produkcji.

foto-klaster1
foto-klaster2
foto-klaster3

Zajęcia z uczniami szkół podstawowych

Obecnie trwa kolejna edycja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w klastrze energetycznym. Staramy się przekazać uczniom wiedzę w sposób ciekawy, działający na wyobraźnię i w znacznym stopniu uzupełniający informacje, jakie zdobywają w szkole. Nasza prelekcja pozwala na doświadczenie innego wymiaru edukacji energetycznej – wspólnie dociekamy faktów, poznajemy od podszewki sposoby działania współczesnych technologii energetycznych, a także rozwiewamy liczne mity, krążące w przestrzeni publicznej. Zaspokajamy ciekawość dzieci i proponujemy im myślenie nastawione na rozwiązywanie trudności, stawianie czoła wyzwaniom i dokonywanie logicznych wyborów – zamiast niepokojenia i wszechobecnej dezinformacji.

Podczas zajęć rozmawiamy m.in. o rodzajach i źródłach energii, jej przemianach; o miksie energetycznym, różnicy między paliwami kopalnymi, a źródłami odnawialnymi, smogiem i dwutlenkiem węgla, a także wspólnie zastanawiamy się nad zaletami i wadami każdej z omawianych technologii i szukamy rozwiązań, m.in. w zakresie oszczędzanie energii.

Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ogromnym zainteresowaniem projektem i postawą uczniów, którzy są niesamowicie żądni wiedzy i ciekawi procesów, związanych z energetyką i wpływem działalności człowieka na klimat. Z satysfakcją obserwujemy uczniów, którzy osobiście doświadczają działania infrastruktury energetycznej, obserwując pracę różnego rodzaju turbin wiatrowych, magazynów energii i farmy fotowoltaicznej z instalacją wodną pod uprawy rolnicze.

Jesteśmy przekonani, że dzieci, które zdobywają wiedzę o energetyce „u źródła” będą w przyszłości świadomie podejmować własne decyzje w zakresie energii i w kwestiach środowiskowo-klimatycznych. Być może zasilą wkrótce szeregi kadry branży energetycznej, działając na korzyść nas wszystkich.

Zajęcia edukacyjne w klastrze energetycznym dla uczniów szkół podstawowych.
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 159 376,62 zł
Dotacja w kwocie 143 436,15 zł stanowi 89,99 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

NFOŚiGW
WFOŚiGW