źródła dostaw uranu do elektrowni SMR

Bogate złoża uranu na Ziemi występują w różnych częściach świata, na wielu kontynentach, w państwach o różnych systemach politycznych. Największe złoża uranu znajdują się w Australii, Brazylii, Kanadzie, Kazachstanie, Namibii, Nigrze, Rosji, RPA i USA. Bogate złoża uranu ma również Ukraina. Oznacza to, że rozwój w Polsce energetyki jądrowej nie będzie wiązał się z uzależnieniem od dostaw paliwa z jednego tylko kierunku geograficznego, tak jak przez kilkadziesiąt lat Polska uzależniona była od dostaw gazu z Rosji, a wcześniej Związku Radzieckiego.

Nie jest prawdą często powtarzane twierdzenie, że „surowy” uran pochodzi głównie z Rosji, a inni producenci tylko go przerabiają do potrzeb energetyki – jest wiele rynków i krajów bogatych w ten surowiec, a wraz ze wzrostem zapotrzebowania i budową kolejnych reaktorów sięgać będziemy po kolejne złoża – dziś jeszcze niewykorzystywane w różnych częściach świata.

W Unii Europejskiej dostawy uranu są dodatkowo zabezpieczone dzięki funkcjonowaniu Agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom Supply Agency). Głównym zadaniem Agencji jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw materiałów jądrowych i paliwa jądrowego wszystkim użytkownikom w UE. Agencja zaspokaja potrzeby obiektów użyteczności publicznej wytwarzających energię jądrową, reaktorów badawczych, producentów izotopów promieniotwórczych do zastosowań medycznych oraz łańcucha dostaw sektora jądrowego.

Warto też wspomnieć, że kopalnie uranu były eksploatowane w latach 40-tych do początku lat 70-tych także na terenie Polski, na potrzeby sowieckiego programu nuklearnego. W Programie Polskiej Energetyki Jądrowej wskazano, że „W przyszłości nie wyklucza się możliwości pozyskiwania uranu w Polsce ze złóż niekonwencjonalnych oraz budowy zakładów cyklu paliwowego”, co wzmocniłoby suwerenność energetyczną Polski.

Ponadto warto podkreślić, że ogromne zasoby uranu są rozpuszczone w światowych oceanach. Japonia opracowuje bardzo ciekawą, przyjazną środowiskowo metodę ekstrakcji uranu z wody morskiej. Uranu na pewno nie zabraknie!