VI KONGRES ENERGETYCZNY

Konkluzje z VI. Kongresu Energetycznego DISE

Europejski Zielony Ład w Polsce

7 – 8 października 2020 r. w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu odbył się VI Kongres Energetyczny DISE. Tematem przewodnim tegorocznej, szóstej edycji był European Green Deal w Polsce. Debata ogniskowała wokół nowej wizji Europy w horyzoncie 2050 r. oraz wyzwań i szans włączenia Polski we wspólny kurs po neutralność klimatyczną. DISE jako think – tank od lat wspiera polską ścieżkę transformacji energetycznej, ale dziś, kiedy cele nowe, wysoce ambitne cele klimatyczne determinują kształt sektora energii nasze działania są jeszcze bardziej intensywne. Na łamach niniejszego artykułu chcielibyśmy dokonać podsumowania najważniejszych tez, jakie padły w dyskusjach, licząc, że mogą stać się wartościowymi postulatami w przygotowaniu nowej strategii klimatyczno – energetycznej Polski.

Polska ma szansę rozwinąć OZE oraz ograniczyć emisję CO2, a Dania i Norwegia deklarują współpracę w zakresie zielonych inwestycji w Polsce, Ole Toft, Ambasador Danii oraz Anders Eide, Ambasador Norwegii;

Ole Toft Anders Eide

Trzy kroki niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej to: konkretne działania i wysokie ambicje, zachęty dla udziału partnerów biznesowych w race to zero, wsparcie banków w finansowaniu zielonej energetyki, Wendy Morton, Minister for European Neighbourhood and the Americas at the Foreign, Commonwealth & Development Office;

Wendy Morton

European Green Deal to szansa dla Polski, a droga zrównoważonego rozwoju to nie jest obciążenie, ale ambitny, jakościowy skok, Andrzej Duda, Prezydent RP; (w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, list odczytał Mariusz Rusiecki, Doradca Prezydenta RP);

Mariusz Rusiecki

Konieczne jest zachowanie sprawiedliwości społecznej, stąd duży nacisk będzie położony na dobre wykorzystanie środków z Just Transition Fund, Michał Kurtyka, Minister Klimatu;

Michał Kurtyka

Uchwalenie długo wyczekiwanej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych ma nastąpić do końca 2020 r. Do 2030 r. ma nastąpić pięciokrotny wzrost mocy z offshore i produkcja 500 GW mocy z offshore do 2040 r., Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Pełnomocnik ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej;

Zbigniew Gryglas

Dla Polski na drodze do neutralności klimatycznej istotna jest przede wszystkim integracja europejska, stabilna polityka klimatyczno – energetyczna oraz zachęcanie społeczeństwa do wdrażania OZE, Diana Kazakevič, Head of Region, Ignitis Group;

Diana Kazakevič

Intesa Sanpaolo nie finansuje żadnych inwestycji w węgiel, lecz w działania na rzecz redukcji emisji CO2, Luca Matrone, Managing Director, Intesa Sanpaolo Bank;

Luca Matrone

Za 10 lat PGNiG S.A. wyprodukuje 4 mld m3 biometanu w Polsce, Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNIG;

Jerzy Kwieciński

Do końca 2021 r. Orlen deklaruje wybudować hub wodorowy, a w 2024 r. rozpocząć instalacje morskich farm wiatrowych, Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN Orlen S.A.;

Jarosław Dybowski

Miedź produkowana przez KGHM Polska Miedź S.A. będzie surowcem produkcyjnym turbin wiatrowych w Polsce, Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.;

Marcin Chludziński

Tauron Polska Energia S.A. do 2030 r. będzie produkował 3 GW energii z OZE, a do 2025 r. nastąpi dynamiczny rozwój spółki w zakresie onshore i offshore, Wojciech Ignacok, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.;

Wojciech Ignacok

Klastry będące porozumieniami cywilnoprawnymi przedsiębiorców z samorządami i jednostkami naukowymi pozwalają na samowystarczalność energetyczną danego obszaru, ale potrzebują zwiększania woli współpracy, Andrzej Jeżewski, Prezes Zarządu Promet – Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO;

Andrzej Jeżewski

Bardzo istotne jest tworzenie bezpiecznych i stabilnych ram prawnych, gdyż jedynie one mogą zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w OZE, Katarzyna Szwed – Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki;

Katarzyna Szwed-Lipińska

Istotne jest stabilne i pewne otoczenie prawne dla rozwoju OZE, Adam Burda, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa, Nowe Technologie, PKO Bank Polski S.A.;

Adam Burda

Obecnie niezbędne jest dopasowanie się w oferowaniu energii do zróżnicowanego klienta, gdyż istnieje wciąż duża grupa analogowa oraz wzrastająca cyfrowa, Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland;

Tomasz Bendlewski

Gaz ziemny ma szansę stać się paliwem pomostowym w transformacji energetycznej w Polsce, zastępując węgiel oraz uzupełniając OZE, a w przyszłości być zastąpionym zdekarbonizowanymi odpowiednikami, tj.: biometanem i zielonym wodorem, Remigiusz Nowakowski, Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych;

Remigusz Nowakowski

Wdrażanie zielonego wodoru wymaga rozwoju technologii magazynowania, co jest możliwe poprzez przechowywanie go w kawernach solnych. Jednakże wciąż czynnikiem blokującym dla wprowadzania tych rozwiązań jest brak regulacji prawnych w tym zakresie, Krzysztof Hnatio, Prezes Zarządu Gas Storage Poland;

Krzysztof Hnatio

Do końca października ma zostać opublikowana strategia wodorowa w perspektywie do 2030 r., Krzysztof Kubów, Sekretarz Stanu, KPRM, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodorowej;

Krzysztof Kubów

Konieczna jest zmiana percepcji społecznej, pokazując społeczeństwu, że cena energii nie jest jedynym wyznacznikiem, ale również zdrowie, Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Maciej Zathey

Przedstawione tezy pokazują, że polska energetyka jest u progu wielkich zmian. Jednocześnie jest to moment decyzyjny, który wymaga podjęcia dynamicznych i odważnych decyzji. Dziś kluczowe jest przewidywanie i wyprzedzanie światowych trendów, gdyż to wpłynie na konkurencyjność polskiej energetyki na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz arenie międzynarodowej. Liczymy, że przedstawione wnioski staną się ożywczym impulsem dla polskiej przedsiębiorczości, a ich realizacja pozwoli nam za rok, na VII Kongresie Energetycznym DISE debatować z pozycji lidera zielonej energetyki.

AGENDA

VI KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ I*

08:30

Rejestracja uczestników

SESJA INAUGURACYJNA

09:00

Otwarcie Kongresu

Remigusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu DISE

Dawid Jackiewicz

Dawid Jackiewicz – Wiceprezes Zarządu DISE

09:10 – 10:00

Wystąpienia Gości Honorowych

Jarosław Obremski

Przemówienie inauguracyjne
Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski

Cezary Przybylski

Przemówienie inauguracyjne
Cezary Przybylski
– Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Arkadiusz Wójs

Przemówienie inauguracyjne
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – Rektor Politechniki Wrocławskiej

James Hughes

Przemówienie inauguracyjne
James Hughes – Minister-Counsellor for Economic Affairs at the British Embassy, Warsaw

Stefan Gullgren

Przemówienie inauguracyjne
Stefan Gullgren – Ambasador Szwecji w Polsce

Ole Toft

Przemówienie inauguracyjne
Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii w Polsce

Anders Eide

Przemówienie inauguracyjne
Anders Eide – Ambasador Norwegii w Polsce

Jerzy Kwieciński

Przemówienie inauguracyjne
Jerzy Kwieciński
– Prezes Zarządu, PGNiG SA

SESJA TEMATYCZNA – EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

10:00 – 10:45

Mirosław Proppé

Wystąpienie
Mirosław Proppé
– Prezes Fundacji, WWF Polska – „Polska droga do neutralności klimatycznej – pełna wyzwań, możliwości czy zmarnowanych szans?”

WWF
Michał Kurtyka

Wystąpienie
Michał Kurtyka
– Minister Klimatu – „Transformacja energetyczna Polski w kontekście Zielonego Ładu”

Artur Soboń

Wystąpienie
Artur Soboń
– Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych – „Transformacja energetyczna Polski”

10:45 – 12:00

Panel dyskusyjny: European Green Deal – zielony plan odbudowy dla Europy

Remigusz Nowakowski

MODERATOR
Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu DISE

PANELIŚCI

Michał Kurtyka

Michał Kurtyka – Minister Klimatu

Artur Soboń

Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu, PGNiG SA

Jarosław Dybowski

Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy
ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN
Mikael Lemström

Mikael Lemström – Vice President, Heating and Cooling Fortum Oyj, City Solutions

Žygimantas Vaičiūnas

Žygimantas Vaičiūnas – Minister Energii Republiki Litewskiej

Marcin Chludziński

Marcin Chludziński – Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.

Wojciech Ignacok

Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.

TEZY

 • Transformacja energetyczna podstawą „Planu odbudowy dla Europy” (EU Green Recovery to restart Europe)
 • Sektor energetyczny motorem napędowym dla wyjścia z kryzysu COVID19 w Europie
 • Plan neutralności klimatycznej UE do 2050 – Polska na tle Europy
 • Cele transformacji energetycznej w Polsce i drogi dojścia do optymalnego miksu energetycznego
 • Polski „punkt startowy” w procesie transformacji energetycznej, a możliwość osiągnięcia
  neutralności klimatycznej do 2050 r.
 • Czy udana dekarbonizacja może być rzeczywiście wykorzystana do poprawy konkurencyjności gospodarczej
  kraju lub firmy?
 • Jak przedsiębiorstwa energetyczne przystosowują się do transformacji energetycznej?
 • Ograniczenie emisji CO2 – działania centralne, regionalne, lokalne i gospodarstw domowych

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

SESJA TEMATYCZNA – RACE TO ZERO FORUM

12:15 – 12:45

Ireneusz Zyska

Wystąpienie
Ireneusz Zyska
– Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – „Rozwój OZE – morska energetyka wiatrowa w połączeniu z rozwojem energetyki rozproszonej sposobem na dekarbonizację polskiego miksu energetycznego”

Wendy Morton

Wystąpienie
Wendy Morton
Minister for European Neighbourhood and the Americas at the Foreign, Commonwealth & Development Office

12:45 – 14:00

Panel dyskusyjny: Race to Zero Forum: Morska energetyka wiatrowa sposobem na dekarbonizację polskiego miksu energetycznego

British Embassy Warsaw
DIT
SDI
Janusz Gajowiecki

MODERATOR
Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW

Julia King

WSPÓŁMODERATOR
Julia King – The Baroness Brown of Cambridge DBE FREng FRS, offshore wind sector deal champion, Climate Change Committee, Chair of Carbon Trust

PANELIŚCI

Piotr Czopek

Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu

Jarosław Dybowski

Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy
ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN
Garron Lees

Garron Less – Sales & Marketing Manager, Offshore Design Engineering

Bartosz Sokoliński

Bartosz Sokoliński – Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Bruce Valpy

Bruce Valpy – Managing Director, BVG Associates Ltd

Stephen Thompson

Stephen Thompson – Business Development Director, Renewables, Global Energy Group

TEZY

 • Udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej w Polsce sięga 75%. Długoterminowym wyzwaniem dla Polski jest dekarbonizacja krajowego miksu energetycznego
 • Morska energetyka wiatrowa odegra istotną rolę w tej transformacji. W planach jest posiadanie 6GW mocy zainstalowanych w farmach na morzu do roku 2030
 • Wielka Brytania jest pierwszą znaczącą gospodarką światową, która przyjęła legislację mającą na celu zniwelować do 2050 roku przyczynianie się do globalnego ocieplenia
 • Wielka Brytania jest krajem posiadającym najwięcej mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych. Obecnie jest to już ponad 10GW, kolejne 4GW są w budowie i dalsze 6GW w projektach, które mają zapewnione finansowanie
 • W celu promowania morskiej energetyki wiatrowej Wielka Brytania przyjęła system aukcyjny, który jest przewidywalnym rozwiązaniem regulacyjnym pozwalającym na rozwój innowacji, a w ślad za tym redukcję kosztów. Korzysta na tym cały brytyjski przemysł
 • Status aukcji i polskich projektów offshore na przełomie 2020/21
 • Udział przemysłu lokalnego w łańcuchu dostaw – dlaczego to jest istotne. Doświadczenia Wielkiej Brytanii oraz perspektywy rozwoju przemysłu krajowego

14:00 – 14:45

Lunch

PANELE RÓWNOLEGŁE

SESJA TEMATYCZNA – ENERGETYKA ROZPROSZONA

14:45 – 15:15

Rafał Gawin

Wystąpienie
Rafał Gawin
– Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – „Nowy rynek energii: jak energetyka rozproszona wpisuje się w transformację sektora i jak zmienia się otoczenie regulacyjne”

Diana Kazakevič

Wystąpienie
Diana Kazakevič
– Head of Region for Poland, Ignitis Group – „Bridging the gap between EU Green Deal initiatives and consumers: energy company role”

15:15 – 16:30

Panel dyskusyjny: Energetyka rozproszona. Klastry energii i prosumenci

Marcin Roszkowski

MODERATOR
Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego

PANELIŚCI

Rafał Gawin

Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Walburga Hemetsberger

Walburga Hemetsberger – CEO, Solar Power Europe

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski – Prezes Zarządu, Promet-Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO

Diana Kazakevič

Diana Kazakevič – Head of Region, Ignitis Group

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk – Prezes, Zgorzelecki Klaster Energii

prof. Konrad Świrski

prof. dr hab. inż. Konrad ŚwirskiPrezes Zarządu,
Transition Technologies S.A.

TEZY

 • Jaka jest wizja monizmu energetycznego w Polsce?
 • Jak skutecznie rozwijać energetykę rozproszoną? Jak wyeliminować bariery prawne?
 • Miasta i gminy a transformacja energetyczna. Jak uspołecznić energetykę?
 • Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii. Czy klaster może być samowystarczalny energetycznie?
 • Jak zachęcić odbiorcę końcowego, aby odgrywał aktywną rolę w transformacji energetycznej?
 • Aktywność samorządów i oczekiwane kierunki wsparcia transformacji energetycznej na poziomie lokalnym?
 • Możliwości wspierania inicjatyw na poziomie krajowym i regionalnym, obecnie i w Perspektywie UE 2021-27
 • Wyzwania technologiczne, ekonomiczne, organizacyjno-prawne wynikające z nowych koncepcji polityki prosumenckiej
 • Prosumencka efektywność energetyczna vs korporacyjna presja inwestycyjna
 • Energetyka prosumencka (m.in. Program Energia plus; pakiet prosumencki; działania prawne i legislacyjne, wsparcie finansowe i kredytowe; kiedy i komu opłaca się energetyka rozproszona? jak to robią inni?)

SESJA TEMATYCZNA – GAZ W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

14:45 – 15:15

Jerzy Kwieciński

Wystąpienie
Jerzy Kwieciński
– Prezes Zarządu, PGNiG SA
„PGNiG – rola lidera rynku gazu ziemnego w transformacji energetycznej”

Iweta Opolska

Wystąpienie
Iweta Opolska
– Dyrektor, Biuro Handlu Gazem, PKN ORLEN S.A. – „Gaz ziemny – paliwo schyłkowe, paliwo przejściowe czy paliwo przyszłości?”

PKN ORLEN

15:15 – 16:30

Panel dyskusyjny: Rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej

Wojciech Jakóbik

MODERATOR
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

PANELIŚCI

Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu, PGNiG SA

Antoni Bielewicz

Antoni Bielewicz – Dyrektor, Europejska Fundacja Klimatyczna w Polsce

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Mirosław Skowron

Mirosław Skowron – Członek Zarządu, Ciech S.A.

Ireneusz Krupa

Ireneusz Krupa – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Artur Zawartko

Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

mec. Adam Wawrzynowicz – Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k.

TEZY

 • Jaką rolę w transformacji UE w kierunku neutralności klimatycznej będzie odgrywał gaz ziemny?
 • Unijne i krajowe regulacje mające wpływ na określenie roli gazu jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej
 • Gaz ziemny w obecnym i przyszłym miksie energetycznym Polski
 • Koncepcje transformacji energetycznej w Polsce i rekomendowana rola gazu w poszczególnych scenariuszach
 • Nowe projekty inwestycyjne w budowę bloków gazowych – studia przypadków Dolna Odra, Ostrołęka, Grudziądz
 • Dywersyfikacja dostaw paliwa gazowego – kluczowe projekty infrastrukturalne (Baltic Pipe, terminal LNG, połączenia transgraniczne)
 • Czy Polska ma szanse stać się „hubem gazowym” w regionie? Warunki dla funkcjonowania transparentnego rynku gazu
 • Potencjał wykorzystania zdekarbonizowanych gazów w systemie gazowniczym – biogaz, biometan, zielony wodór
 • Otoczenie regulacyjne wymagane dla wprowadzenia „zielonych gazów” w ciepłownictwie i energetyce
 • Aspekty ekonomiczne zastosowania rozwiązań „Power to Gas” w energetyce

PANELE RÓWNOLEGŁE

SESJA TEMATYCZNA

16:30 – 16:45

Jarosław Wróbel

Wystąpienie
Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu, PGNiG SA – „Biometan – marzenie czy konieczność?”

16:45 – 18:00

Panel dyskusyjny pod patronatem PGNiG:
Zielony Ład – Zielony Gaz – Zielona Gospodarka.
Biometan a neutralność klimatyczna UE

PGNIG
Maciej Szambelańczyk

MODERATOR
Maciej Szambelańczyk – Radca Prawny oraz Partner, kancelaria prawna WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

PANELIŚCI

Jarosław Wróbel

Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu, PGNiG SA

prof. Jacek Dach

prof. Jacek Dach – Kierownik Pracowni Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Piotr Czopek

Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska – Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

Artur Michalski

Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW

TEZY

 • Biometan w koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu
 • Biogaz/biometan jako czyste źródła energii – potencjał produkcji biometanu w Europie i w Polsce
 • Udział Biometanu w polskim miksie energetycznym, cele do osiągnięcia
 • Korzyści z rozwoju rynku biometanu
 • Biometan w strategii rozwoju PGNiG, budowa rynku biometanu w Polsce – model współpracy z partnerami
 • Potrzeby regulacyjne dla rozwoju rynku biometanu w Europie
 • Mechanizmy wsparcia – możliwości finansowania krajowego oraz UE

SESJA TEMATYCZNA – TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W PRZEMYŚLE

16:30 – 16:45

Kamil Wyszkowski

Wystąpienie
Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact w Polsce

16:45 – 18:00

Panel dyskusyjny: Efektywność energetyczna i OZE w przemyśle ważnym czynnikiem na drodze do neutralności klimatycznej

Mariusz Swora

MODERATOR
dr hab. Mariusz Swora – Kancelaria Swora Legal

PANELIŚCI

Alain Simonnet

Alain Simonnet – Managing Director Poland & East Europe Region, 3M

Arkadiusz Sekściński

Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG SA

Jacek Siwiński

Jacek Siwiński – Prezes, VELUX Polska Sp. z o.o.

Jan Stanilko

Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

Michał Obiegała

Michał Obiegała – Regulatory & Government Affairs Manager Poland, Legal Counsel at BP Polska

Borys Tomala

Borys Tomala – CEO – Co-Founder Lerta

Rafał Soja

Rafał Soja – Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

TEZY

 • Zrównoważony rozwój w strategiach globalnych korporacji przemysłowych
 • Jak przemysłowi odbiorcy energii wpisują się w European Green Deal?
 • Kluczowe czynniki sukcesu transformacji energetyki przemysłowej
 • Inwestycje we własne, przemysłowe odnawialne źródła energii
 • Efektywność energetyczna – modele ESCO, system białych certyfikatów, finansowanie
 • Korporacyjne umowy zakupu energii elektrycznej (PPA)
 • Koncepcje niskoemisyjnych łańcuchów dostaw i warunki ich implementacji
 • Circular economy i e-mobilność w przemyśle sposobem na redukcję emisji
 • Przywództwo w procesie budowy kultury organizacyjnej opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • Ślad węglowy i certyfikacja ekologiczna produktów
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a neutralność klimatyczna

18:00

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

20:00

Uroczysta kolacja i ceremonia wręczenia nagrody DISE

VI KONGRES ENERGETYCZNY DZIEŃ II*

SESJA OTWIERAJĄCA

09:00 – 09:30

Wystąpienia Gości Honorowych

Zbigniew Gryglas

Przemówienie inauguracyjne
Zbigniew Gryglas
– Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Pełnomocnik ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Wojciech Murdzek

Przemówienie inauguracyjne
Wojciech Murdzek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

SESJA TEMATYCZNA – FINANSOWANIE SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

09:30 – 10:15

Piotr Michałowski

Wystąpienie
Piotr Michałowski – Head of Warsaw Office, European Investment Bank

10:15 – 11:30

Panel dyskusyjny: Mechanizm finansowania sprawiedliwej transformacji energetycznej w Europie

Dominik Brodacki

MODERATOR
Dominik Brodacki – Analityk ds. energetycznych

PANELIŚCI

Luca Matrone

Luca Matrone – Managing Director, Intesa Sanpaolo Bank

Anna Chmielewska

Anna Chmielewska – Associate Director, Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Łukasz Kolano

Łukasz Kolano – Dyrektor Wykonawczy Global Compact Network Poland

Piotr Paszko

Piotr Paszko – Dyrektor Naczelny ds. Skarbowości, KGHM Polska Miedź S.A.

Piotr Michałowski

Piotr Michałowski – Head of Warsaw Office, European Investment Bank

Adam Burda

Adam Burda – Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe technologie, PKO Bank Polski

TEZY

 • Wsparcie zielonej transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu dzięki funduszom z Next Generation EU
 • Koncepcja planu transformacji energetycznej polskiej gospodarki uwzględniająca sposób wydatkowania środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
 • Struktura i wielkość prognozowanych kosztów transformacji. Na jakie wsparcie możemy liczyć – wielkość i formy wsparcia, harmonogramy, beneficjenci i dysponenci
 • Plan transformacji regionów górniczych w Polsce, w ramach środków z JTF. Czym jest sprawiedliwa transformacja?
 • Stworzenie nowej oferty gospodarczej dla terenów po byłych kopalniach i elektrowniach węglowych oraz zastępowanie wysokoemisyjnych mocy energetycznych nowymi, przyjaznymi środowisku technologiami wytwarzania energii
 • Zorganizowanie programów przekwalifikowania pracowników oraz dywersyfikacja małych i średnich miast, w których przedsiębiorstwa oparte na węglu są największymi pracodawcami
 • Inne mechanizmy finansowania transformacji: EBI, InvestEU

11:30 – 11:50

Przerwa kawowa

PANELE RÓWNOLEGŁE

SESJA TEMATYCZNA – CYFROWA TRANSFORMACJA

11:50 – 12:10

Konrad Napieralski

Wystąpienie
Konrad Napieralski – Director Industry Solutions, Power & Utilities – Microsoft – „Zastosowanie sztucznej inteligencji w prognozowaniu w energetyce”

Magdalena Jackowska-Rejman

Wystąpienie
Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.

Jan Stanilko

Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

„Energia jako produkt cyfrowy: dlaczego zielona transformacja nie zajdzie bez cyfryzacji energetycznej”

12:15 – 13:30

Panel dyskusyjny: Digitalizacja w energetyce

Katarzyna Sobótka-Demianowska

MODERATOR
Katarzyna Sobótka – Dyrektor ds. rozwoju rynku elektromobilności w Polsce, ABB Sp. z o.o.

PANELIŚCI

Tomasz Bendlewski

Tomasz Bendlewski – Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Konrad Napieralski

Konrad Napieralski – Director Industry Solutions, Power & Utilities, Microsoft

Magdalena Jackowska-Rejman

Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.

Jan Stanilko

Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

TEZY

 • „Smart grids” i technologie umożliwiające optymalizację współpracy OZE z infrastrukturą dystrybucyjną
 • Potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w energetyce
 • Blockchain technologią wspierającą transformację energetyczną
 • „Smart City” jako model współpracy firm energetycznych z samorządami
 • Potencjał i warunki rozwoju magazynów energii, dostępne technologie oraz funkcjonalności
 • Magazynowanie energii szansą na szybki rozwój OZE, technologie, uwarunkowania regulacyjne
 • 5G i inne technologie telekomunikacyjne w energetyce
 • Technologie cyfrowe wspierające obsługę klienta

SESJA TEMATYCZNA – WODOROWA REWOLUCJA

11:50-12:10

Krzysztof Kubów

Wystąpienie
Krzysztof Kubów
– Sekretarz Stanu, KPRM, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodorowej

Remigusz Nowakowski

Wystąpienie
Remigiusz Nowakowski – Prezentacja wniosków raportu: „Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w Polsce”

12:15 – 13:30

Panel dyskusyjny: Technologie wodorowe w energetyce

Tomoho Umeda

MODERATOR
Tomoho Umeda – Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej

PANELIŚCI

Radosław Kwiecień

Radosław Kwiecień – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Grzegorz Należyty

Grzegorz Należyty – Prezes Zarządu, Siemens Energy Poland

Paweł Adamów

Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Konina

Krzysztof Kochanowski

Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu Hydrogen Poland
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact w Polsce

Krzysztof Hnatio

Krzysztof Hnatio – Prezes Zarządu, Gas Storage Poland

TEZY

 • Globalny rynek wodoru – kluczowi gracze, segmenty rynku i trendy
 • Clean Hydrogen Alliance kluczowym czynnikiem sukcesu European Industrial Strategy
 • Globalne plany dotyczące rozwoju wodorowych ogniw paliwowych – przykłady dla Polski
 • Wyzwania legislacyjne przy wdrażaniu technologii wodorowych
 • Technologie magazynowania wodoru
 • Magazynowanie wodoru – stacjonarne i mobilne stacje wodorowe
 • Inicjatywy mające na celu rozwój technologii wodorowych w Polsce i Europie
 • Elektromobilność a technologie napędów wodorowych
 • Rola „Power to Gas” w przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym

SESJA TEMATYCZNA – CIEPŁOWNICTWO

13:30 – 13:45

Wojciech Myślecki

Wystąpienie
dr inż. Wojciech Myślecki, prof. h.c. – NCBiR, Przewodniczący Zespołu Nowych Technologii w Energetyce – „Znaczenie sektora ciepłowniczego w transformacji polskiej energetyki”

13:45 – 15:00

Panel dyskusyjny: Transformacja polskiego ciepłownictwa

Joanna Maćkowiak-Pandera

MODERATOR
Joanna Maćkowiak-Pandera – Prezes Zarządu, Forum Energii

PANELIŚCI

Marcin Roszkowski

Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego

Izabela Sówka

prof. dr hab. inż. Izabela Sówka – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

boguslaw-rybacki

Bogusław Rybacki – Prezes Zarządu, Enea Elektrownia Połaniec

Małgorzata Banasik

Małgorzata Banasik – Managing Partner, Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.

Paweł Stańczyk

Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, PGNiG Termika SA

Maciej Zathey

Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

Jens Price Wolf

Jens Price Wolf – General Manager Europe and Vice President Commercial, Enviva

Enviva

TEZY

 • Unijne dyrektywy i ich wpływ na polskie ciepłownictwo
 • W jaki sposób „zazielenić” ciepłownictwo
 • Wykorzystywanie OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym i indywidulanym
 • Znaczenie gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym
 • Efektywność energetyczna przy wytwarzaniu ciepła – kogeneracja, trigeneracja, akumulacja sieciowa
 • Planowanie energetyczne na poziomie gmin i regionów
 • Elektryfikacja ciepłownictwa
 • Potencjał wykorzystania pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych do produkcji „zielonego ciepła” przez prosumentów
 • Ekonomia obiegu zamkniętego i jej wpływ na gospodarowanie paliwami oraz odpadami
 • Program „Czyste powietrze” – sukcesy i porażki
 • Strategie walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływ na zaopatrzenie w ciepło

15:00

Zakończenie VI Kongresu Energetycznego

15:15 – 16:00

Lunch

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.