Tomasz Bendlewski

Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu (1990), stypendysta Unii Europejskiej FH Weihenstephan (1991-1992). W latach 1994 – 1999 ekspert i Kierownik Projektów realizowanych w ramach programów pomocowych Phare i USAID. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w latach 1993 – 2005 członek zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z doradztwem gospodarczym, informatyką i branżą energetyczną. Od roku 2006 związany z grupą kapitałową Asseco, gdzie jest osobą zarządzającą sektorem energii i gazu. Współautor szeregu badań rynku energii, strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, programów restrukturyzacyjnych oraz opracowań dotyczących rozwoju rynku energetycznego. Członek Komitetów Sterujących w kilku największych polskich projektach informatycznych realizowanych dla branży energetycznej. Współautor strategii rozwoju działalności Asseco na rynkach krajowych i zagranicznych, pełni nadzór nad rozwojem produktów Asseco oraz ich internacjonalizacją i globalizacją.

Marion LABATUT

Policy Director

Marion Labatut has 10 years’ experience in electricity markets economics and regulation. She is Policy Director at Eurelectric.

Before joining the Brussels-based trade association early 2014, she was an electricity markets analyst at EDF in Paris, focusing on long term European trends and delivering investment projects’ valuation. Earlier on, Marion also had the opportunity to manage a cooperation project on Vietnamese energy policies at the French agency ADETEF in Hanoi.

Marion graduated from Sciences Po Paris in economics and international business in 2006, she also holds an executive master in energy systems optimization from Ecole des Mines de Paris.

Daivis Virbickas

 

CEO at Litgrid, the Lithuanian electricity transmission system operator; a member of the Assembly of the European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E; a member of the EC expert group on electricity interconnection targets; from 2013 to 2016 April he was a member of the Supervisory Board of LitPol Link sp. Z o. o.; from 2013 to 2016 July — the Chairperson of the Management Board of LITGRID; from 2016 July to 2018 April — a member of the Management Board of LITGRID.

Mr. Virbickas holds a Master degree of Science in Energy Systems Operations of Kaunas University of Technology. His extensive experience in developing and managing the transmission system strategies, electricity market and business management has served in his leading role in establishing the common Nordic and Baltic power market, and finalizing strategic power interconnection projects of national and European significance, LitPol Link and NordBalt.

Before stepping on board of Litgrid in September 2013, Mr. Virbickas worked as the Business Director at the Baltic Business Unit of Alpiq AG, an international electricity trading company representing Swiss holding in the Baltic countries. 2008-2009 he was a member of the Supervisory Board of the Lithuanian energy holding company; 2010-2011 — the Chief Technical Officer and the Director of Power System Operation Department in the Lithuanian TSO; 2010-2013 — a member of Scientific Board at Lithuanian Energy Institute.

Throughout his career Mr. Virbickas took active part in a few regional projects, was a member of System Control and System Development Committees of ENTSO-E, Secretary General of the association of the Baltic Transmission System Operators, BALTSO.

Waldemar Kamrat

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat 

prof. Politechniki Gdańskiej

Profesor  zwyczajny Politechniki Gdańskiej , absolwent Politechniki Gdańskiej (1977r.), absolwent Uniwersytetu Gdańskiego(1982 r.), specjalista ds. energetyki  kompleksowej (elektroenergetyka/ciepłownictwo/gazownictwo) posiadający  ponad  40-letni staż pracy zawodowej, w tym ponad 20 lat jako pełnoetatowy nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej. Posiada stopień Dyrektora Generalnego Górnictwa III–go stopnia .  Przez wiele lat pracował   w przemyśle  na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne (w kraju i zagranicą). Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych w przemyśle, szczególnie energetycznym (w zarządach i radach nadzorczych dużych firm energetycznych, takich jak : Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej , Elbud Gdańsk Holding , Elfeko SA , Energa SA , PSE Północ , Pomorska Spółka Gazownictwa ,GAZ- SYSTEM ,  Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury – Grupa PERN ). Jako nauczyciel akademicki  prowadził/prowadzi  w Politechnice Gdańskiej zajęcia dydaktyczne  na wszystkich rodzajach studiów prowadzonych na Wydziale  Elektrotechniki i Automatyki  , doprowadzając do dyplomu inżyniera energetyka / elektryka łącznie ponad 250 osób. Wypromował także czterech  doktorów, a trzy kolejne prace doktorskie są w fazie realizacyjnej. Opublikował  szereg prac ( ok.230 , w tym 4 monografie) w obszarze energetyki  kompleksowej . Opiniodawca kwalifikacyjnych prac naukowych i wniosków awansowych  w dziedzinie energetyki , gdyż był recenzentem sześciu postępowań profesorskich, pięciu rozpraw habilitacyjnych oraz szesnastu rozpraw doktorskich  prowadzonych w Politechnikach : Gdańskiej, Łódzkiej, Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Poznańskiej , Częstochowskiej ,Warszawskiej  i Akademii Górniczo-Hutniczej. Opiniował także wiele publikacji do prestiżowych czasopism i konferencji krajowych i międzynarodowych. Pełnił/pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej w kadencji 2008/2012 , Kierownika Zespołu Badawczego Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki , a poza macierzystą Uczelnią  działał/działa między innymi  : Członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego MNiSW ds. związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą (od 2016 r.); Członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (od 2003r.); Editorial Board Member- International Journal of Power and Energy Systems (czasopismo  indeksowane  przez Cambridge Scientific Abstracts ), Cagliari / Kanada; Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców  Polskich w  CEEP w Brukseli( 2004-2006); Vice-prezes Zarządu polskiej afiliacji IAEE (USA); Członek Rad Naukowych czasopism: Energetyka, Rynek Energii. W działalności organizacyjnej i eksperckiej  profesor  współpracuje ściśle z samorządami i środowiskami  gospodarczymi : Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Izba Gospodarcza Gazownictwa , Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej , Krajowa Izba Gospodarcza – wykazując inicjatywę i  kompetencje.  Posiada  Medal „Za zasługi w rozwoju elektroenergetyki” medal  im. A. Hoffmana SEP – 2002 r., Srebrną  Odznakę IGG – 2008 r., Srebrny Krzyż Zasługi -2000 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej -2010 r., Złoty Medal „ Za długoletnią służbę ”- 2017 r., Medal „ Zasłużony dla Energetyki” – 2018r.

dr Paweł Grzejszczak

Member of the District Chamber of Legal Advisers in Warsaw

Paweł specialises in energy law, project finance transactions, privatisation projects, mergers and acquisitions, and energy company restructuring projects. He advises clients in the energy, heating, fuel and gas sectors on all aspects of energy company operations, mainly on regulatory, transactional, investment performance, infrastructure project financing, commercial contract, state aid and public procurement issues. He is an expert in cogeneration and renewable energy investments. Paweł advised on a project to build the first nuclear power plant in Poland. He acts for clients in litigation over energy sector regulations. Paweł is also an expert on European energy law.

Rafał Hajduk

Member of the District Chamber of Legal Advisers in Warsaw

Rafał is head of the energy advisory team. He handles all types
of projects in the energy sector and advises on, e.g. investments in energy infrastructure, particularly power plants, project finance, mergers and acquisitions, joint ventures, and trading in energy, fuels, greenhouse gas emission allowances and related derivatives. Rafał also advises on regulatory and contractual matters.

Rafał is official Polish legal counsel to EFET (European Federation
of Energy Traders).

Zbigniew Stasiak

Counsel, Warszawa

Zbigniew Stasiak is a counsel in Dentons’ Warsaw office and a member of Energy and Natural Resources practice team.

Zbigniew specializes in energy and natural resources law. He has experience in pleading cases connected with commercial law, civil law, administrative law and labor law before courts, including administrative courts. He has represented leading energy companies in proceedings before public authorities including the Polish government and Parliament. He has experience advising energy and fuel companies in a wide range of matters including regulatory, contractual, corporate and investment issues.

Earlier in his career Zbigniew spent 6 years at the Energy Regulatory Office in Poznań, where he provided legal advisory as a senior specialist.

Jan Popczyk

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

prof. Politechniki Śląskiej

Naukowo związany z Politechniką Śląską, na której uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1987r. profesora tytularnego. Był przewodniczącym organizacji CENTREL oraz dyrektorem wykonawczym UNIPEDE. Współpracował z Ministerstwem Gospodarki, pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Finansów. Współtworzył i realizował (na stanowisku prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformę polskiej elektroenergetyki. Członek organizacji międzynarodowych, tj.: Komitet Energetyczny w Komitecie Gospodarczym Europy ONZ – Genewa, WEC – Londyn, CIGRE – Paryż, Współtworzył i realizował w latach 1990-1995 (na stanowisku prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformę polskiej elektroenergetyki. Od stycznia 2015 r. na stanowisku Wiceprezesem PGB Innowacje jest odpowiedzialny za budowę centrum zarządzania operacyjnego.

Marcin Korolec

od września 2016 roku Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. 2013-2015 był Pełnomocnikiem Rządu do spraw polityki klimatycznej, 2011–2013 pełnił funkcję Ministra Środowiska oraz Wiceministra Gospodarki, 2005–2011 (reprezentował Polskę podczas ponad 150 posiedzeniach Rady Ministrów UE ds. Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii oraz koordynatorem polskiej administracji w pracach OECD).

Był Prezydentem, 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ (COP19) w Warszawie. Współprzewodniczył delegacji Unii Europejskiej podczas 17 Konferencji Konwencji Klimatycznej (COP17) w Durbanie.

Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w UE, jako Asystent i Doradca  Ministra J. Kułakowskiego oraz Minister D. Hubner.

2010-2011 był członkiem Rady Nadzorczej NFOŚiGW. W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonym Funduszu Klimatycznym (Green Climate Fund) 2013-2015.

Dr Anna Mikulska

Anna Mikulska, Ph.D., is a nonresident fellow in energy studies at the Baker Institute’s Center for Energy Studies. Her research focuses on the geopolitics of natural gas within the EU, former Soviet Bloc and Russia. Her current projects include assessing potential use of natural gas as a geoeconomic tool, investigating ways to leverage U.S. LNG exports to bolster European energy security and creating a comprehensive database of state-level fracking legislation in the U.S. Mikulska is also a senior fellow at University of Pennsylvania’s Kleinman Center for Energy Policy, where she teaches graduate-level seminars on energy policy and geopolitics of energy. She is also a fellow at the Foreign Policy Research Institute and is on the editorial board of the law review at Adam Mickiewicz University in Poland. Mikulska speaks Polish, English, German, Farsi and Russian. She received a law degree from Adam Mickiewicz University, a master’s degree in international relations from the University of Windsor in Canada, and a Ph.D. in political science from the University of Houston

Dawid Klimczak

Dawid Klimczak, Prezes Zarządu Enea Trading Sp. zo.o

Dawid Klimczak związany jest z energetyką od 9 lat. Swoją karierę rozpoczął w firmie tradingowej JES Energy Sp. z o.o.. Następnie, przez ponad 2 lata, specjalizował się w obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi oraz handlem spekulacyjnym w niemieckiej Grupie Metro. Od 2012 roku obejmował stanowiska kierownicze w ENEA Trading Sp. z o. o., od 2015 roku zarządzał całym pionem Prop-Tradingu jako Dyrektor Departamentu Spółki. Funkcję Prezesa Enea Trading Sp. z o. o. objął w marcu 2016 roku. Od 16 marca 2016r. jest również Członkiem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, w 2017 roku wybrany na ponowną kadencję, od 28 września Członek Rady Zarządzającej PKEE.
Dawid Klimczak jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia Management 2014 na Harvard Business Review. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Od 2016 absolwent INSEAD.

Dawid Klimczak posiada liczne licencje maklerskie m. in. European Energy Exchange, Energy Exchange Austria, EUREX Exchange oraz Maklera Giełd Towarowych. Specjalizuje się w dziedzinach: proprietary trading, origination, handel węglem energetycznym oraz obrót gazem ziemnym zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W GK odpowiedzialny za relacje międzynarodowe. Lider kierujący szeregiem projektów strategicznych. Specjalizujący się wstrategicznych projektach inwestycyjnych (w tym typu Joint Venture), innowacjach, fuzjach i przejęciach (po stronie nabywcy).

Henryk Baranowski

President of the Management Board of PGE

Henryk Baranowski is a graduate of Faculty of Electrical Engineering at the Warsaw University of Technology with specialty of power engineering. He also completed postgraduate studies in business management of power utilities on the energy market at the Warsaw University of Technology and postgraduate studies in financial management of companies at the Warsaw School of Economics. He also completed Executive MBA program at Business School of the Warsaw University of Technology, HEC School of Management, London Business School and Norwegian School of Economics and Business Administration.

In years 2013-2015 employed as the Director for Business Development, and later as the Director for Sales and Marketing of Energy Sector at Alstom Power Polska. From 2006 to 2008 held a position of the Vice-President of the Management Board in PGE, and in years 2001-2006 the President of the Management Board in Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Info Sp. z o.o. In period 1990-2001 associated with Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., where he held a position of, among others, ICT Director. From November 2015 till March 2016 he held a position of the Undersecretary of the State in the Ministry of State Treasury supervising works of Key Companies Department and Corporate Governance Department.

Erik Rakhou

Alternate member of the ACER Board of appeal, management consultant Baringa partners

Erik Rakhou is a renowned specialist in international energy market regulation and policy development, with over 15+ years of experience in European markets in both commercial and regulatory roles at the national and EU level.  In the last years, as a management consultant in Baringa partners, Erik has closely worked with a number of organisations across Europe in private and public sector on the EU energy market design.  Erik speaks 6 languages, and is a professional writer on energy subjects. Erik has authored a handbook on the European gas market.  Erik is alternate member of the EU Energy regulator, ACER, Board of appeal (2016-2021), and follows both power and gas developments including forthcoming legislative changes and the energy transition across Europe.

Konrad Świrski

Prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej Wykształcenie: energetyka, specjalność jądrowa

Ekspert w dziedzinie zmian zachodzących na rynku energetycznym oraz badacz sposobów na optymalizację produkcji przemysłowej. Jego największą specjalnością są nowatorskie rozwiązania technologiczne dla sektorów energetyki, przemysłu i gazownictwa. Na swoim blogu eksperckim porusza bieżące tematy dotyczące handlu energią elektryczną, jej odnawialnych źródłach, a także przemian na rynku IT. Od 28 lat związany ze środowiskiem akademickim jako pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tam też w 1995 roku obronił pracę doktorską, a następnie w 2009 uzyskał stopień naukowy dr hab. w dziedzinie nauk technicznych oraz budowy i eksploatacji maszyn. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i 2-letnie studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne z podstaw eksploatacji, rynku energii, czy systemów cyfrowego sterowania cieszą się szczególną sympatią wśród studentów.

Autor blisko 100 artykułów i prac badawczo-naukowych, członek szeregu zespołów doradczych i eksperckich. Od 1995 roku prezes firmy Transition Technologies S.A. (obecnie Grupa Kapitałowa Transition Technologies), gdzie w praktyce realizuje swoje zainteresowania związane z informatyką, automatyką i R&D. Prócz pierwszego na świecie wykorzystania sztucznych systemów immunologicznych do optymalizacji procesów przemysłowych, ma w swoim dorobku szereg innych polskich i europejskich patentów, a także kilkadziesiąt wdrożeń w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie.

Prywatnie pasjonat  greckiej kultury i literatury faktu.

Janusz Gajowiecki

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Związany z branżą wiatrową od 2008 roku. Wcześniej był dyrektorem Stowarzyszenia. Janusz Gajowiecki jest ekspertem w zakresie integracji sieci elektroenergetycznych i systemów wsparcia. Reprezentant branży energetyki wiatrowej w licznych konsultacjach, grupach roboczych i rozmowach z innymi uczestnikami rynku energii w Polsce i EU. Ukończył wyższą uczelnię CBS w Kopenhadze – ze stopniem Master of Science – specjalizacja stosunki międzynarodowe.

Agnieszka Wasilewska-Semail

Prezes Zarządu Rafako S.A.

Agnieszka Wasilewska-Semail jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii, gdzie uzyskała tytuł Master of Laws (L.LM). Przez ponad 18 lat związana była z sektorem bankowym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w Belgii w Bank Brussels Lambert (obecnie ING Bank Belgium), jako Area Manager w Departamencie International Banking, później jako zarządzający komórką European Business Desk. W 2002 roku rozpoczęła pracę w Kredyt Banku SA, gdzie stworzyła oraz zarządzała pionem operacji banku. W tym czasie pełniła także funkcję członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. W latach 2005 – 2007 pełniła funkcje managerskie w obszarze produktów korporacyjnych oraz bankowości transakcyjnej w ING Banku Śląskim oraz Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup). Od 2007 do września 2014 roku związana była z PKO Bankiem Polskim, gdzie początkowo odpowiadała za stworzenie i zarządzanie Pionem Bankowości Transakcyjnej a od lipca 2011 kierowała Pionem Sprzedaży Korporacyjnej. W tym czasie pełniła także funkcje członka Rad Nadzorczych spółek z Grupy PKO Banku Polskiego (PKO Faktoring SA, PKO Leasing SA oraz eService Sp. z o.o.). Stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO SA objęła we wrześniu 2014 roku.

Saulius Bilys

CEO of AB Amber Grid

Lithuania’s natural gas Transmission System Operator, since 2013. Before that: Head of Strategic Development Division, AB Lietuvos Dujos (2004–2013); Head of E.ON Energie AG Representative Office, Vilnius (2001–2004); Energy Consultant, Dansk Energi Management A/S (1996–2001); Engineer, AB Lietuvos Energija (1989–1996).

Jacek Janas

Absolwent Wydziału Mechanicznego – Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki (SGH) oraz restrukturyzacji przemysłu ciężkiego (Politechnika Śląska, Uniwersytet Minnesota).

Od początku pracy zawodowej związany z energetyką. Karierę rozpoczął w 1989 r. w Zespole Elektrociepłowni Bytom, gdzie przeszedł wszystkie jej szczeble, od maszynisty kotła do stanowiska prezesa zarządu. Od 2011 roku związany z TAURON Wytwarzanie, gdzie pierwotnie pełnił funkcję wiceprezesa, dyrektora ds. produkcji, a od lutego 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezesa zarządu. Od lutego 2017 r. pełni funkcję Prezesa Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Jest prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, członkiem zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Zagłębia Węglowego, członkiem Rady Izby Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Poza zaangażowaniem w dziedzinie pracy zawodowej, aktywnie uczestniczy i propaguje działania w obszarze kultury i sportu na Śląsku. W wolnych chwilach zapalony motocyklista.

Krzysztof Bolesta

Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Ekonomista. W latach 2016-2018 dyrektor ds. badań w centrum analitycznym Polityka Insight. Od 2012 do 2015 r. członek gabinetu Ministra Środowiska w roli doradcy ds. Energii i Klimatu. Wcześniej pracownik Komisji Europejskiej. Od 2004 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, w której oceniał programy pomocy publicznej w zakresie energii i ochrony środowiska. Od 2008 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmował się rynkami węgla, ropy naftowej, technologią CCS, systemem handlu emisjami oraz infrastrukturą energetyczną. Karierę zaczynał w 2000 r. jako specjalista ds. rynków energii w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej wspierając proces negocjacji akcesyjnych. Współpracownik Międzynarodowej Agencji Energii przy przeglądach polityki energetycznej Polski, Czech oraz Luksemburga. Autor wielu publikacji dotyczących sektora energetycznego i elektromobilności.

Stefan Gullgren

Gość Honorowy

Stefan Gullgren jest Ambasadorem Szwecji w Polsce od września 2017 roku. Przed przyjazdem do Polski, w latach 2008–2013 piastował stanowisko ambasadora Szwecji w Kijowie, a w latach 2013-2017 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji na stanowisku Dyrektora Wydziału ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej.