Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy – pod takim hasłem będzie przebiegać druga już edycja Forum Gospodarki Energetycznej Kraków 2019.

Tegoroczne sympozjum będzie skupiać się między innymi na takich tematach jak: klastry energii, innowacyjne technologie w energetyce czy przyszłość sektora paliwowo-energetycznego w Polsce w kontekście założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Swoje wystąpienie na panelu dyskusyjnym będzie miała także Prezes zarządu DISE Remigiusz Nowakowski w temacie: CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ – RENTOWNOŚĆ SPÓŁEK ENERGETYCZNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI.

W tegorocznym forum uczestniczyć będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo energetycznego.