Debata DISE
ikona

TEMATYKA

Eksperci zaproszeni do debaty ocenili perspektywy wykorzystania paliw gazowych w elektroenergetyce, w kontekście wyzwań związanych z transformacją energetyczną Polski. Uczestnicy panelu odnieśli się do głównej tezy debaty, zakładającej „pomostową” rolę gazu ziemnego w procesie głębokich zmian, którym poddana zostanie polska energetyka w najbliższych dwóch dekadach. Zagadnienie to było omawiane na tle obecnych w tym obszarze tendencji na rynkach europejskich, decyzji podejmowanych przez Unię Europejską oraz strategii jednego z największych koncernów multienergetycznych.

 

Rola gazu w strategii spółki multienergetycznej – downstream, midstream czy upstream?

OZE i gaz ziemny w energetyce – małżeństwo idealne czy mezalians?

Gaz ziemny jako „paliwo pomostowe” w European Green Deal – perspektywa Polski i UE.

Atuty gazu ziemnego jako paliwa pomostowego (bilansowanie OZE, praca w systemie, niska emisyjność, akceptowalny cykl inwestycyjny).

Optymalny udział gazu ziemnego w miksie energetycznym Polski na jak długo?

Perspektywy czasowe i skala wykorzystania „zielonych paliw gazowych” (wodór czy biometan?)

Rola „zdekarbonizowanych” paliw gazowych w elektroenergetyce oraz ich wpływ na rozwój OZE.

PARTNER DEBATY

PKN Orlen
PKN ORLEN
ikona1

PRZEBIEG WYDARZENIA

Prezentacja: „Gaz ziemny w strategii PKN Orlen”

Iweta Opolska – Dyrektor, Biuro Handlu Gazem, PKN ORLEN S.A.

15 min

Prezentacja wniosków raportu: „Perspektywy gazu ziemnego w elektroenergetyce w Polsce i Unii Europejskiej”

Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu, DISE

 15 min

Panel dyskusyjny: „Paliwo gazowe w strategii koncernu multienergetycznego w procesie transformacji”

Moderator: Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu, DISE
Iweta Opolska – Dyrektor, Biuro Handlu Gazem, PKN ORLEN S.A.
Paweł Jakubowski – Prezes Zarządu, Naftoserwis
Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

60 min

ikona2

UCZESTNICY DEBATY

Remigiusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu Fundacji DISE
Moderator


Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetyczneji ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym. Remigiusz uzyskał gruntowne wykształcenie w zakresie zarządzania, prawa i energetyki, zdobyte na prestiżowych uczelniach, m. in: Stanford University, Sustainable Banking Initiative, Certificate Course – Poland Energy Sector Executive Workshop, California, USA, Certificate Course in Leadership and Managerial Effectiveness w International Management Institute, New Delhi, Indie. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest Prezesem DISE, a także Dyrektorem Generalnym w PILE ELBUD SA (budowa infrastruktury elektroenergetycznej). W latach 2015-2016 był Prezesem Zarządu TAURON Polska Energia (wiodący polski koncern energetyczny). W latach 2016-2019 był członkiem Rady Dyrektorów w EURELECTRIC.

Iweta Opolska

Iweta Opolska

Dyrektor, Biuro Handlu Gazem,
PKN ORLEN S.A.


Czytaj więcej

Iweta Opolska jest związana z rynkiem gazu od 13 lat. Współtwórczyni i dyrektor Biura Handlu Gazem od 2013 roku. Wcześniej odpowiedzialna za projekty strategiczne i finansowe w sektorze naftowym oraz gazowym w PwC. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz duńskiego Uniwersytetu w Aarhus. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji dziennikarskich i naukowych.

Paweł Jakubowski

Paweł Jakubowski

Prezes Zarządu, Naftoserwis


Czytaj więcej

Manager, ekspert od 15 lat związany z branżą energetyczną. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Gospodarki, gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad kluczowymi projektami dywersyfikacyjnymi w Polsce, tj. Terminalem LNG w Świnoujściu oraz dostawami gazu z Norwegii. W latach 2007–2009 pracował w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. w Biurze Badań i Rozwoju.

W 2009 r. dołączył do Gaz-System S.A., gdzie zaangażowany był w rozwój długoterminowej strategii spółki oraz w prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółką Polskie LNG S.A. Jako Dyrektor Pionu Rozwoju był odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie nowej infrastruktury gazowej w Polsce, w szczególności dotyczącej tzw. Bramy Północnej. Z partnerami z Danii i Norwegii negocjował biznesowe ramy projektu Baltic Pipe, zwieńczone podpisaniem kontraktu przesyłowego. Odpowiadał także za rozbudowę połączeń transgranicznych z Litwą, Słowacją, Czechami i Ukrainą.

W latach 2017-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu ENTSOG European Network of Transmission System Operators for Gas w Brukseli.

Od roku 2017 związany z Polskim LNG S.A. gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego, a od 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W tym czasie spółka znacząco poprawiła swoje wyniki w zakresie przyjęcia i rozładunku gazowców z całego świata, a także załadunku autocystern. Uruchomiona została dodatkowa usługa załadunku LNG na ISO-kontenery. Odpowiadał za przygotowanie, uruchomienie i realizację Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Administracji Publicznej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada certyfikat TenStep Project Management nr 10147. Uczestnik High Potentials Leadership Program na Harvard Business School w Bostonie (USA).

Piotr Zawistowski

Piotr Zawistowski

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.


Czytaj więcej

Piotr Zawistowski posiada 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej. W latach 2008-2017 związany był z Grupą TAURON, w której od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu. Stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii objął w październiku 2017 r.

W latach 2016-2017 pełnił funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej TGE. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, natomiast od stycznia 2020 r. zasiada w Zarządzie europejskiego stowarzyszenia giełd Europex.

Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsię¬biorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Janusz Gajowiecki

Janusz Gajowiecki

Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej


Czytaj więcej

Związany z branżą wiatrową od 2008 roku. Wcześniej był dyrektorem Stowarzyszenia. Janusz Gajowiecki jest ekspertem w zakresie integracji sieci elektroenergetycznych i systemów wsparcia.

Reprezentant branży energetyki wiatrowej w licznych konsultacjach, grupach roboczych i rozmowach z innymi uczestnikami rynku energii w Polsce i EU. Ukończył wyższą uczelnię CBS w Kopenhadze – ze stopniem Master of Science – specjalizacja stosunki międzynarodowe.