HYDROGEN 2022
Wyjazd studyjny na infrastrukturę wodorową
21 – 24 czerwca 2022

Hydrogen 2022

Patroni Honorowi

Patronat Honorowy - Krzysztof Kubow
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Dolny Śląsk
ambasada

Podziękowanie

Szanowni Państwo,

wyjazd studyjny Hydrogen 2022 na infrastrukturę wodorową do Niemiec za nami. To był niezwykle intensywny, ale i cenny czas pod względem zdobytej wiedzy oraz doświadczenia. Wspólnie mogliśmy zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami funkcjonującymi w niemieckim łańcuchu gospodarki wodorowej.

Bez wątpienia sektor odnawialnych źródeł energii jest odpowiedzią na pytania jakie stawia przed nami transformacja energetyczna związana z dekarbonizacją. Przed nami wiele pracy, ale jestem pewien, że pozytywne efekty szybko nam to wynagrodzą.

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Patronom Honorowym, których wsparcie i zaangażowanie umożliwiło zorganizowanie seminarium wyjazdowego na wysokim poziomie – Ministerstwu Klimatu i Środowiska, Pełnomocnikowi Rządu ds. Gospodarki Wodorowej, Krzysztofowi Kubów, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, Cezaremu Przybylskiemu oraz Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Jestem przekonany, że pozyskana podczas wyjazdu wiedza merytoryczna oraz nawiązane kontakty biznesowe zaprocentują w postaci nowych rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych projektów wodorowych w Polsce oraz staną się przyczółkiem dla rozwoju oraz optymalizacji całego sektora energetycznego w naszym kraju.

Z poważaniem
Remigiusz Nowakowski
Prezes Zarządu DISE

Galeria