RAPORT
Współpraca konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE

raport-oze-www

Szanowni Państwo

Dolnośląski Instytut Studiów energetycznych wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej opracował raport dotyczący ewolucji zmian w branży energetycznej. Stopniowe odejście od węgla na rzecz niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii, zmiana miksu energetycznego, a także równoległe zastępowanie źródeł węglowych nowoczesnymi blokami to nieuchronna perspektywa jaka czeka branżę energetyczną w okresie najbliższych lat. Jednocześnie Polski nie ominą globalne trendy, które zakładają stopniową ewolucję w kierunku OZE oraz większe wykorzystanie mocy farm wiatrowych.

Raport jest próbą praktycznego wskazania, że obecność OZE może znacząco przyczynić się do efektywnego wykorzystania źródeł węglowych. Prezentowane w raporcie założenia i koncepcje współpracy źródeł konwencjonalnych oraz OZE są sformułowane tak aby transformacja sektora energetycznego przebiegała z jak największą korzyścią dla odbiorców energii.

ikona-oze

AUTORZY RAPORTU

Janusz Gajowiecki

Janusz Gajowiecki

Prezes Zarządu PSEW


Czytaj więcej

Związany z branżą wiatrową od 2008 roku. Wcześniej był dyrektorem Stowarzyszenia. Janusz Gajowiecki jest ekspertem w zakresie integracji sieci elektroenergetycznych i systemów wsparcia. Reprezentant branży energetyki wiatrowej w licznych konsultacjach, grupach roboczych i rozmowach z innymi uczestnikami rynku energii w Polsce i EU. Ukończył wyższą uczelnię CBS w Kopenhadze – ze stopniem Master
of Science – specjalizacja stosunki międzynarodowe.

Piotr Kacejko

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej


Czytaj więcej

Pracę zawodową rozpoczął w swojej macierzystej uczelni w 1979 r. jako asystent. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1983 r. W latach 1983 – 1999 pracował jako adiunkt w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, której od 2006 r. jest kierownikiem. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej został zatrudniony w 2000 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a po uzyskaniu w 2006 r. tytułu profesora – na stanowisku profesora zwyczajnego.

Szymon Kowalski

Szymon Kowalski

Ekspert rynku energii


Czytaj więcej

Związany z sektorem energetycznym od ponad dziesięciu lat. Reprezentuje sektor energetyczny poprzez udział w pracach licznych organizacji branżowych. Wieloletni pracownik największych grup energetycznych w Polsce. Były pracownik Ministerstwa Gospodarki biorący udział w pracach przy tworzeniu krajowych i unijnych regulacji w obszarze sektora energetycznego.

Remigiusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu Fundacji DISE


Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetyczneji ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym. Remigiusz uzyskał gruntowne wykształcenie w zakresie zarządzania, prawa i energetyki, zdobyte na prestiżowych uczelniach, m. in: Stanford University, Sustainable Banking Initiative, Certificate Course – Poland Energy Sector Executive Workshop, California, USA, Certificate Course in Leadership and Managerial Effectiveness w International Management Institute, New Delhi, Indie. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest Prezesem DISE, w latach 2018 – 2020 był Dyrektorem Generalnym w PILE ELBUD SA (budowa infrastruktury elektroenergetycznej). W latach 2015-2016 był Prezesem Zarządu TAURON Polska Energia (wiodący polski koncern energetyczny). W latach 2016-2019 był członkiem Rady Dyrektorów w EURELECTRIC.

ppaszko

Dr inż. Piotr Paszko

Dyrektor Naczelny ds. Skarbowości,
KGHM Polska Miedź S.A.


Czytaj więcej

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przewodniczący Rady Nadzorczej LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o., przedsiębiorca, menedżer, doradca biznesowy z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. W latach 2016-17 był przewodniczącym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PZU SA.

Dr inż. Paweł Włoch

Członek Rady Programowo – Przemysłowej Wydziału
Elektrycznego Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego


Czytaj więcej

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Pracę zawodową rozpoczął w fi rmie EPA Sp. z o.o. w 2002 roku jako Specjalista ds. Energetyki Wiatrowej. Od 2006 roku jako Zastępca Dyrektora Działu Nowych Technologii, następnie od 2010 roku jako Wiceprezes Zarządu realizował projekty farm wiatrowych na terenie całego kraju. W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Przez okres ten był czynnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, również reprezentując stowarzyszenie na zagranicznych wydarzeniach branżowych. Od 2014 roku pełni rolę Członka Rady Programowo – Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.