debata

DEBATA

W listopadzie ubiegłego roku przygotowaliśmy dla Państwa Raport „Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w Polsce”, który w sposób kompleksowy analizował rolę paliwa gazowego w procesie odchodzenia od paliw kopalnych i wdrażania na dużą skalę odnawialnych źródeł energii w Polsce. Chcielibyśmy rozwinąć tę problematykę podczas zorganizowanej przez DISE debaty już 25 marca 2021 r., dyskutując o możliwych scenariuszach transformacji energetycznej w Polsce z wykorzystaniem gazu ziemnego oraz „gazów zielonych”.

TEMATYKA

  • Definicja paliwa przejściowego,
  • Umiejscowienia gazu ziemnego w europejskich strategiach oraz projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 r.,
  • Szanse realizacji scenariusza odnawialnego – w jaki sposób przebiegałaby ścieżka polskiej transformacji energetycznej przy bezwzględnym podporządkowaniu się zielonej polityce unijnej i czy perspektywa odejścia od węgla do 2035 jest realna?
  • Możliwości wykorzystania obecnej i budowanej infrastruktury gazowej w przyszłości, poprzez wprowadzanie do sytemu gazowego „gazów zielonych”,
  • Rola zielonego wodoru w zwiększaniu elastyczności systemu elektroenergetycznego,
  • Założenia do strategii łączenia sektorów gazowego, ciepłowniczego oraz elektroenergetycznego w Polsce (Sector Coupling),
  • Dyrektywa o taksonomii i zakazie wykorzystania metanu w przyszłości.

PROGRAM DEBATY

11:00Wprowadzenie do debaty

11:05Prezentacja: „Rola gazu ziemnego w procesie transformacji energetycznej według Raportu DISE”

Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu Fundacji DISE

11:25Panel dyskusyjny „Scenariusze transformacji energetycznej w Polsce – rola gazu ziemnego jako paliwa pomostowego”

Moderatorka: dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Kierowniczka projektu Elektroenergetyka, Forum Energii

Paneliści:
dr Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
PGNIG SA
Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu Fundacji DISE
Antoni Bielewicz – Dyrektor programu krajowego, European Climate Foundation
Paweł Wróbel – Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”

12:25 – Zakończenie debaty

UCZESTNICY DEBATY

dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk

dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk

Kierowniczka projektu Elektroenergetyka, Forum Energii
MODERATORKA


Czytaj więcej

Specjalizuje się w polityce i regulacjach energetycznych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarach rynku wewnętrznego energii elektrycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz niskoemisyjnej transformacji. Przez pięć lat była kierownikiem najpierw projektu „Energia”, a następnie programu „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jednym z najbardziej uznanych zespołów analitycznych w Europie Środkowej. Wcześniej przez wiele lat zajmowała się problematyką sektora krajowego oraz regionalnych rynków energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki. Doktor nauk ekonomicznych, magister administracji. Jest autorką wielu publikacji dotyczących energetyki, łączących perspektywę polityczną i ekonomiczną. Regularnie komentuje sprawy energetyczne i międzynarodowe w mediach.

Remigiusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu
Fundacji DISE


Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetyczneji ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym. Remigiusz uzyskał gruntowne wykształcenie w zakresie zarządzania, prawa i energetyki, zdobyte na prestiżowych uczelniach, m. in: Stanford University, Sustainable Banking Initiative, Certificate Course – Poland Energy Sector Executive Workshop, California, USA, Certificate Course in Leadership and Managerial Effectiveness w International Management Institute, New Delhi, Indie. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest Prezesem DISE. W latach 2015-2016 był Prezesem Zarządu TAURON Polska Energia (wiodący polski koncern energetyczny). W latach 2016-2019 był członkiem Rady Dyrektorów w EURELECTRIC.

Robert Perkowski

dr Robert Perkowski

Wiceprezes Zarządu
ds. Operacyjnych PGNIG SA


Czytaj więcej

Pan dr Robert Perkowski jest ekonomistą, samorządowcem, doktorem nauk ekonomicznych. Jest absolwentem studiów podyplomowych “analityka zarządzania” Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”, w którym ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie. Przewód doktorski został otwarty i przeprowadzony w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji, w Warszawie ukończył dzienne studia magisterskie na dwóch specjalizacjach: marketing i kierowanie oraz finanse i bankowość. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2001 r. odbywając staż w departamencie finansowym firmy “Dacon Corp. LTD” przy Queen’s University w Kanadzie. Następnie w 2002 r. rozpoczął pracę w resorcie sprawiedliwości, gdzie zajmował się m.in. opracowywaniem projektów planów finansowych w zakresie płac Służby Więziennej. W okresie 2006-2018 pełnił funkcję Burmistrza Miasta Ząbki. Jednocześnie pełnił funkcję prezesa jednej z korporacji samorządowych “Związek Samorządów Polskich”, świadczył również usługi szkoleniowe oraz uzyskał mandat radnego gminnego i powiatowego.

Pan dr Robert Perkowski pełni również następujące funkcje:
– Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
– Członka Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ S.A.
– Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa
– Członka Rady Fundacji PFN
– Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNIG GAZ TUW

Antoni Bielewicz

Antoni Bielewicz

Dyrektor programu krajowego
European Climate Foundation


Czytaj więcej

Z fundacją związany od 2012 roku. W trakcie swojej pracy pełnił funkcję eksperta ds. komunikacji, koordynatora programu efektywności energetycznej, a także kierownika projektów na COP24 w Katowicach (2018). Przed rozpoczęciem kariery w sektorze pozarządowym przez kilkanaście lat pracował jako dziennikarz, redaktor i kierownik projektów w Harvard Business Review Polska i Computerworl), a także publikował na łamach najpopularniejszych dzienników i tygodników. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i kursu ICAN Institute Executive Management Program.

Paweł Wróbel

Paweł Wróbel

Założyciel i szef firmy
konsultingowej „Gate Brussels”


Czytaj więcej

Ekspert ds. regulacji UE z 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli. Specjalizuje się w unijnej polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także budżetowej. W latach 2015-2018 pracował jako Dyrektor PKEE w Brukseli reprezentując polski sektor elektroenergetyczny. Wcześniej w latach 2010-2015 pracował w dwóch gabinetach Komisarzy ds. budżetu UE, a także w Dyrektoriacie KE ds. budżetu. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla transformacji energetycznej. Autor wielu analiz z zakresu finansowania transformacji energetycznej, a także uwarunkowań kształtowanych przez unijną legislację.