Gazterm 2021

Gazterm 2021

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

Już po raz kolejny została zorganizowana konferencja, która jest uznawana za prestiżowe wydarzenie w sektorze gazowym i jedno z najważniejszych forów wspierających wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami branży gazowej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Konferencja Gazterm jest także ważnym miejscem prezentacji nowych osiągnięć technicznych i technologicznych w branży energetycznej. Od ponad 20 lat konferencja skupia ekspertów i przedstawicieli sektora gazu, ciepła i energii, naukowców i producentów urządzeń stosowanych w przemyśle gazowym i energetycznym.

Konferencja w 2021 r. pt. Paliwa gazowe w procesie transformacji energetycznej Polski i regionu Trójmorza. Szczyt gazowy Trójmorze – Ukraina, koncentrowała się wokół najbardziej aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed branżą energetyczną. Niewątpliwie takim wyzwaniem jest transformacja energetyczna z udziałem paliw gazowych, a w szczególności gazu ziemnego, który ma stać się paliwem przejściowym, pozwalającym na przyspieszenie realizacji celów klimatycznych. W trakcie wydarzenia poruszone były m.in. następujące tematy:

  • Gaz ziemny paliwem pomostowym w transformacji energetycznej z perspektywy krajowej i regionalnej;
  • Finansowanie inwestycji gazowych w dobie transformacji energetycznej;
  • Efektywne wykorzystanie infrastruktury gazowniczej w procesie transformacji energetycznej;
  • Gospodarka wodorowa w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych;
  • Rola gazu ziemnego w procesie transformacji ciepłownictwa i elektroenergetyki w Polsce i Europie;
  • Stan i perspektywy rozwoju rynku biometanu w Polsce;
  • Nowe wyzwania dla cyberbezpieczeństwa w dobie przyśpieszonej cyfryzacji energetyki i gazownictwa.

Kontynuując kilkuletnią już tradycję międzynarodowych szczytów gazowych tym razem skoncentrowano się na możliwościach i potencjale współpracy pomiędzy państwami współtworzącymi Inicjatywę Trójmorza i Ukrainą. Podczas Konferencji prelegenci zmierzyli się z odpowiedzią na pytania:

  • Czy gaz ziemny powinien być paliwem pomostowym dla państw naszego regionu w procesie ich transformacji energetycznej?
  • Jak wykorzystać istniejącą i budowaną infrastrukturę dla bezpieczeństwa i płynności transgranicznego handlu gazem w regionie?
  • Czy współpraca z Ukrainą w ramach inicjatywy Trójmorza może stworzyć alternatywę dla rosyjsko-niemieckiego sojuszu gazowego?
Gazterm-2021-foto1
Gazterm-2021-foto2