Gazterm 2023

Gazterm 2023

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

W dniach 14 -17 maja Międzyzdroje stały się po raz 26 centrum spotkań i dyskusji o najbardziej aktualnych tematach dotyczących współczesnego gazownictwa. Tegoroczny GAZTERM ponownie zgromadził liczną grupę krajowych i międzynarodowych przedstawicieli branży gazowniczej a także reprezentantów administracji rządowej, dyplomacji, instytucji finansowych, koncernów energetycznych oraz dostawców usług IT. Merytorycznym wzmocnieniem Konferencji był niewątpliwie udział znamienitych naukowców z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Energetycznego – Instytutu Badawczego z Warszawy oraz Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego z Krakowa. W poszczególnych dyskusjach panelowych oraz rozmowach kuluarowych aktywnie uczestniczyli goście zagraniczni z Bułgarii, Finlandii, Danii, Litwy, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy. Zróżnicowane grono dyskutantów, moderatorów i prelegentów pozwoliło na przeprowadzenie wieloaspektowych analiz oraz uzyskanie pogłębionej refleksji nad wiodącym tematem tegorocznego GAZTERMU: Nowy globalny porządek energetyczny.

Podczas 26 edycji Konferencji Gazterm uczestnicy panelu „Partnerstwo transatlantyckie dla bezpieczeństwa dostaw gazu”, którego moderatorem był Remigiusz Nowakowski, prezes DISE, rozmawiali m.in o geopolitycznym podłożu kryzysu gazowego w Europie, współpracy regionalnej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego.

Tuż przed panelem Remigiusz Nowakowski zaprezentował wnioski z raportu „Gaz zakładnikiem geopolityki”, który został opracowany w ramach współpracy z European Climate Foundation.

Zbudowanie zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej o odpowiedniej mocy to klucz do uruchomienia gospodarki wodorowej w Polsce i w skali całej Europy. Tak brzmi jeden z głównych wniosków sformułowanych w trakcie dyskusji z udziałem Dawida Jackiewicza Wiceprezesa Zarządu ORLEN Synthos Green Energy, przeprowadzonej w ramach 26 edycji Konferencji GAZTERM w Międzyzdrojach.

Wdrożenie nowatorskiej technologii w postaci modułowej elektrowni atomowej – SMR, powinno zdecydowanie poprawić warunki dla rozwoju produkcji zeroemisyjnego wodoru w różnych lokalizacjach na terenie naszego kraju – mówił Dawid Jackiewicz. Walory technologiczne „małej” energetyki jądrowej powodują, że budowa takich obiektów jest mniej czasochłonna (w porównaniu do energetyki wielkoskalowej) oraz elastyczniejsza w zakresie fizycznego umiejscowienia. Zakładamy, że dzięki temu będziemy mogli sprawnie zoptymalizować naszą ofertę dla lokalnych i regionalnych potrzeb związanych z produkcją wodoru, i szerzej dekarbonizacją gospodarki – podsumował Dawid Jackiewicz.

Podsumowując merytoryczną stronę XXVI edycji GAZTERMU można wskazać na następujące wnioski wypływające z przeprowadzonych dyskusji oraz prelekcji:

  1. Kryzys gazowy wywołany przez Federację Rosyjską stworzył koniunkturę do gruntownej przebudowy architektury dostaw gazu ziemnego do Europy. W tym obszarze wyłania się nowy porządek, w którym rosyjski surowiec zastępowany jest został w dużej mierze dostawami LNG z rynku światowego.
  2. Uzależnienie się wielu państw europejskich od dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej było strategicznym błędem Doświadczenie roku 2022 pokazało natomiast, że dla Europy najbezpieczniejszym i najpewniejszym kierunkiem dostaw importowanego gazu jest Ameryka Północna. Transatlantyckie partnerstwo w zakresie dostaw gazu może być istotnym elementem nowego międzynarodowego ładu energetycznego.
  3. Gaz ziemny pomimo ryzyk geopolitycznych będzie pełnił rolę „paliwa pomostowego” w procesie transformacji energetycznej w Polsce, choć w mniejszej skali niż pierwotnie zakładano.
  4. W konsekwencji kryzysu energetycznego wprowadzenie do gospodarki gazów nieemisyjnych, w tym biometanu, nabiera także znaczenia w aspekcie zachowania bezpieczeństwa. Im większa własna produkcja gazów nieemisyjnych tym mniejsza zależność od importowanego surowca.
  5. Globalna presja polityczno-regulacyjna będzie wzmacniać trend dekarbonizacyjny i wymuszać zmiany jakościowe w funkcjonowaniu gazownictwa. Kierunek zmian będzie z dużym prawdopodobieństwem prowadził do przekształcenia się tradycyjnego gazownictwa w „(…) w multipaliwowy sektor, obejmujący rożne kategorie gazów odnawialnych i ich mieszanin” (Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda).
Gazterm 2023
Gazterm 2023