RAPORT
Perspektywy gazu ziemnego w elektroenergetyce w Polsce i Unii Europejskiej

baner-raport-www3

Szanowni Państwo

Temat raportu wpisuje się w trwającą aktualnie publiczną dyskusję o kierunku transformacji energetycznej w Polsce. Wydaje się, że konieczność przeprowadzenia głębokiej zmiany w tym sektorze nie budzi już wątpliwości, choć wysoka dynamika przemian w otoczeniu politycznym i gospodarczym nie ułatwia podejmowania strategicznych decyzji dotyczących szeroko rozumianej energetyki. W czasie sporządzania tego raportu nie przyjęto jeszcze oficjalnej strategii energetycznej. Opublikowana przez Ministerstwo Klimatu kolejna wersja projektu „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” została udostępniona do publicznych konsultacji. Zanim jednak zostanie przyjęta w ostatecznym kształcie, będzie musiała zostać poddana debacie, w której uwzględnione będą interesy gospodarcza i ambitna polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

ikona-www1

AUTORZY RAPORTU

Waldemar Skomudek

prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Profesor Politechniki Opolskiej


Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także studium menedżerskie Nowoczesne zarządzanie finansami – WIFI Osterreich Institut Wien oraz studia menedżerskie w zakresie Nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 27-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. Od 2001 roku pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych – Prezes ZE Opole SA oraz Wiceprezes EenergiiPro KE S.A., a w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa PSE Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 roku jest również zawodowo związany z Politechniką Opolską. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jest doradcą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. regulacji sieciowych i rynku energii oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członkiem Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE, członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, biegłym sądowym, a także Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers. Autor ponad 170 publikacji.

Remigiusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Prezes Zarządu Fundacji DISE


Czytaj więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetyczneji ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym. Remigiusz uzyskał gruntowne wykształcenie w zakresie zarządzania, prawa i energetyki, zdobyte na prestiżowych uczelniach, m. in: Stanford University, Sustainable Banking Initiative, Certificate Course – Poland Energy Sector Executive Workshop, California, USA, Certificate Course in Leadership and Managerial Effectiveness w International Management Institute, New Delhi, Indie. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest Prezesem DISE, w latach 2018 – 2020 był Dyrektorem Generalnym w PILE ELBUD SA (budowa infrastruktury elektroenergetycznej). W latach 2015-2016 był Prezesem Zarządu TAURON Polska Energia (wiodący polski koncern energetyczny). W latach 2016-2019 był członkiem Rady Dyrektorów w EURELECTRIC.

Paweł Jakubowski

Paweł Jakubowski

Prezes Zarządu, Naftoserwis


Czytaj więcej

Manager, ekspert od 15 lat związany z branżą energetyczną. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Gospodarki, gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad kluczowymi projektami dywersyfikacyjnymi w Polsce, tj. Terminalem LNG w Świnoujściu oraz dostawami gazu z Norwegii. W latach 2007–2009 pracował w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. w Biurze Badań i Rozwoju.

W 2009 r. dołączył do Gaz-System S.A., gdzie zaangażowany był w rozwój długoterminowej strategii spółki oraz w prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółką Polskie LNG S.A. Jako Dyrektor Pionu Rozwoju był odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie nowej infrastruktury gazowej w Polsce, w szczególności dotyczącej tzw. Bramy Północnej. Z partnerami z Danii i Norwegii negocjował biznesowe ramy projektu Baltic Pipe, zwieńczone podpisaniem kontraktu przesyłowego. Odpowiadał także za rozbudowę połączeń transgranicznych z Litwą, Słowacją, Czechami i Ukrainą.

W latach 2017-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu ENTSOG European Network of Transmission System Operators for Gas w Brukseli.

Od roku 2017 związany z Polskim LNG S.A. gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego, a od 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W tym czasie spółka znacząco poprawiła swoje wyniki w zakresie przyjęcia i rozładunku gazowców z całego świata, a także załadunku autocystern. Uruchomiona została dodatkowa usługa załadunku LNG na ISO-kontenery. Odpowiadał za przygotowanie, uruchomienie i realizację Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Administracji Publicznej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada certyfikat TenStep Project Management nr 10147. Uczestnik High Potentials Leadership Program na Harvard Business School w Bostonie (USA).