PODSUMOWANIE

Transformacja energetyczna to wyzwanie, którego realizacja wciąż rodzi wiele znaków zapytania, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych podejmuje się realizacji szeregu opracowań i analiz w tym obszarze, których celem jest wsparcie realizacji przez Polskę celów energetyczno-klimatycznych. Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych zorganizował konferencję nt. rozwijania inwestycji w OZE, w gminach oraz klastrach energii, połączoną z wizytą studyjną w Oławskim Klastrze Energetycznym EKO.

Podczas konferencji w Oławskim Klastrze Energetycznym przedstawiciele jednostek samorządowych, powiatów i gmin Dolnego Śląska, a także przedstawiciele klastrów energetycznych, dyskutowali między innymi o czynnikach podnoszących efektywność energetyczną w gminach oraz o tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów energetycznych na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej >

Konferencję otworzył Grzegorz Macko, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, który podkreślił, że temat transformacji energetycznej jest bardzo ważny z wielu powodów – zarówno ekonomicznych jak odchodzenie od węgla, w związku z tym, że jego ceny rosną, za tym idą podwyżki cen prądu, a także politycznych i środowiskowych.  Podkreślił również, że takie spotkania, jak ta konferencja organizowana w Gaju Oławskim przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych są niezwykle ważne aby porozmawiać właśnie o kierunkach tej transformacji, określić je w odpowiedni sposób, dlatego że jest to proces drogi i rozłożony na lata.

Uczestnicy konferencji dyskutowali o ważnych kwestiach związane z produkcją i wykorzystywaniem zielonej energii w naszym regionie. Najwięcej uwagi poświęcono klastrom energetycznym. Jak mówiła podczas swojego wystąpienia Pani Barbara Adamska, prezes ADM Poland, prezes zarządu PSME tworzenie klastrów energii to wynik zmian, wynik transformacji energetyki, ale nawet szerzej – transformacji całej gospodarki, w kierunku gospodarki nisko a docelowo zeroemisyjnej. Klastry energii adresują problem rosnących cen energii i stanowią odpowiedź na potrzebę zapewnienia zielonej, taniej i pewnej energii dla przedsiębiorców.

Pan Andrzej Jeżewski, prezes zarządu Promet – Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO, wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME dodał, że wartością dodaną w tworzeniu klastrów jest to, że współpracujemy praktycznie ze wszystkimi jednostkami naukowymi. W Oławskim Klastrze Energetycznym EKO mamy Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Opolską. To są dobre praktyki, które w ramach nauki możemy wdrażać. Nie opowiadać o nich, ale pokazać jak to funkcjonuje w rzeczywistości.  

Ważnym ogniwem w realizowaniu transformacji energetycznej są samorządy, dlatego też ostatni panel dyskusyjny poświęcony został współpracy klastrów energii z podmiotami publicznymi. W zależności od tego, na który szczebel samorządu popatrzymy, to rola tego samorządu będzie inna. Gdybyśmy zaczęli od samorządu wojewódzkiego, to rolą samorządu w tym wypadku jest wspieranie, koordynowanie oraz formułowanie pewnych zaleceń. Podmiot publiczny – związany z samorządem gminnym – jest podmiotem inicjującym funkcjonowanie klastra, jak to ma miejsce w Dzierżoniowie. W Gaju Oławskim klaster powstał z inicjatywy jednego przedsiębiorcy, który jest liderem i jednocześnie motorem napędowym, natomiast powiat oławski jest członkiem tego klastra – mówił podczas konferencji Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z infrastrukturą Oławskiego Klastra Energetycznego taką jak: turbiny wiatrowe, magazyny energii, panele fotowoltaiczne oraz pionierską instalacją Agro Hydro Energy.

PREZENTACJE

GALERIA

klaster1
klaster2
klaster3
klaster4
klaster5
klaster6

Wydarzenie było adresowane do przedstawicieli jednostek samorządowych powiatów i gmin Dolnego Śląska oraz członków klastrów energetycznych zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej, stosowania energii z odnawialnych źródeł oraz zasadami funkcjonowania i zakładania klastra energii.

Program konferencji obejmował 3 panele dyskusyjne, sesję networkingową oraz wizytę studyjną w formie tour’u po infrastrukturze Oławskiego Klastra Energetycznego, podczas którego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą klastra taką jak: turbiny wiatrowe, magazyny energii, panele fotowoltaiczne oraz pionierska instalacja Agro Hydro Energy.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół poniższych zagadnień:

Zasady funkcjonowania klastrów energetycznych – etapy, bariery w rozwoju klastrów, finansowanie:

 • Cele tworzenia klastrów i korzyści uczestnictwa w klastrze
 • Finansowanie funkcjonowania i inwestycji rozwojowych klastrów
 • Dobór partnerów do klastra energetycznego

Innowacje jako czynnik podnoszący efektywność energetyczną w gminach:

 • Technologie rozwijane przez klastry
 • Inteligentne sieci energetyczne
 • Cyfryzacja

Współpraca klastrów energii z podmiotami publicznymi:

 • Rola samorządu w klastrze energii
 • Samowystarczalność energetyczna
 • Planowanie energetyczne w gminie
foto1
foto2

AGENDA

9:00 – 9:30

Rejestracja

9:30 – 10:00

Otwarcie

Grzegorz Macko

Wystąpienie:
Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Remigiusz Nowakowski

Wystąpienie:
Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, DISE

Dawid Jackiewicz

Dawid Jackiewicz – wiceprezes zarządu, DISE

Andrzej Jeżewski

Wystąpienie:
Andrzej Jeżewski – prezes zarządu Promet – Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO, wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME

10:00 – 11:00

Zasady funkcjonowania klastrów energetycznych – etapy, bariery w rozwoju klastrów, finansowanie

 • Cele tworzenia klastrów i korzyści uczestnictwa w klastrze
 • Finansowanie funkcjonowania i inwestycji rozwojowych klastrów
 • Dobór partnerów do klastra energetycznego
Barbara Adamska

Wystąpienie:
Barbara Adamska – prezes ADM Poland, prezes zarządu PSME

Barbara Adamska

MODERATOR
Barbara Adamska
– prezes ADM Poland, prezes zarządu PSME

PANELIŚCI

Michał Mroskowiak

Michał Mroskowiak – Instytut Jagielloński

Łukasz Trzpil

Łukasz Trzpil – główny ekspert ds. finansowania, Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Dolnośląski

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski – prezes zarządu Promet – Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO, wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME

11:00 – 11:15

Przerwa

11:15 – 12:15

Innowacje jako czynnik podnoszący efektywność energetyczną w gminach:

 • Technologie rozwijane przez klastry
 • Inteligentne sieci energetyczne
 • Cyfryzacja
Andrzej Jeżewski

Wystąpienie:
Andrzej Jeżewski
– prezes zarządu Promet – Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO, wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME

Andrzej Jeżewski

MODERATOR
Andrzej Jeżewski – prezes zarządu Promet – Plast, Energetyczny Klaster Oławski EKO, wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME

PANELIŚCI

Krzysztof Kmiecik

Krzysztof Kmiecik – kierownik Rozwoju Biznesu | Apator Elkomtech SA

Katarzyna Szymczak-Pomianowska

Katarzyna Szymczak – Pomianowska – dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Miejski Wrocławia

Przemysław Mandelt

Przemysław Mandelt – prezes zarządu, Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.

12:15 – 12:30

Przerwa

12:30 – 13:30

Współpraca klastrów energii z podmiotami publicznymi:

 • Rola samorządu w klastrze energii
 • Samowystarczalność energetyczna
 • Planowanie energetyczne w gminie
Maciej Zathey

MODERATOR
Maciej Zathey
– dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

PANELIŚCI

Piotr Regiec

Piotr Regiec – zastępca dyrektora – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zdzisław Brezdeń

Zdzisław Brezdeń – Starosta Powiatu Oławskiego

Roman Gabrowski

Roman Gabrowski – Tauron Ekoenergia

Monika Gawlik

Monika Gawlik – dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 15:30

Wizyta studyjna na infrastrukturze Klastra Energetycznego Eko w Gaju Oławskim

15:30 – 16:00

Podsumowanie oraz zakończenie wydarzenia

16:00 – 17:00

Networking

PRELEGENCI

Zdzisław Brezdeń

Zdzisław Brezdeń

Starosta Oławski

Czytaj więcej

Ur. 10 marca 1963 r. w Oławie, wykształcenie wyższe, mgr inż., absolwent Politechniki Wrocławskiej, zawód – inżynier mechanik i inżynier budowy dróg. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci, syn i córka. Szef powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Działalność samorządowa – od roku 2006 do chwili obecnej Radny Rady Powiatu w Oławie (członek Zarządu Powiatu w latach 2006-2009), a trzecią już kadencję, od 2010 r., czyli 11 lat, pełni funkcję Starosty Oławskiego. Wcześniej, w kadencji 1998 – 2002 Radny Rady Gminy Oława.

Andrzej Jeżewski

Andrzej Jeżewski

Prezes Zarządu Promet – Plast,
Energetyczny Klaster Oławski EKO,
wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME

Czytaj więcej

Andrzej Jeżewski (ur.1956 r.), absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; laureat nagrody Gali „Rakiety Biznesu”; od 41 lat właściciel firmy Promet-Plast S.C. zajmującej się produkcją energii odnawialnej oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych, Prezes w firmie EP-P Sp. z o.o. Sk., oraz lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO.

Energią odnawialną zainteresowany od ponad 20 lat, natomiast praktyczną przygodę z odnawialnymi źródłami energii rozpoczął w 2009 roku wraz z inwestycją w turbiny wiatrowe. W chwili obecnej firma zarządzana przez Andrzeja Jeżewskiego posiada 10 turbin o łącznej mocy 25,2 MW. W 2021 roku zakończone zostały prace związane z budową i uruchomieniem czterech turbin wiatrowych o mocy 4,0 MW każda wraz z magazynami energii a także uruchomiona została trigeneracja metanowa. W chwili obecnej rozpoczęta została inwestycja związana z budową jednostki kogeneracji wodorowej.
Projekt budowy ogniw fotowoltaicznych, Agro – Hydro- Energy (AHE) – inteligentny system wsparcia gospodarki rolnej inwestycja na najbliższy czas.

W 2017 roku z jego inicjatywy rozpoczęło działalność Centrum Badawczo-Rozwojowe wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych. Promet-Plast to pierwszy w Polsce zakład produkcji wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji. Ponadto produkcja oparta jest na patentach, których autorami są właściciele Promet-Plast Elżbieta i Andrzej Jeżewscy.

Centrum Badawczo – Rozwojowe stało się idealnym miejscem do dalszej pracy nad rozwojem energii odnawialnej. Z inicjatywy Andrzeja Jeżewskiego powstał w 2017 roku Energetyczny Klaster Oławski EKO, w skład którego wchodzą jednostki samorządu terytorialnego (miasto i gmina Oława oraz powiat) a także kilkanaście firm głównie ze stref przemysłowych. Energetyczny Klaster Oławski EKO otrzymał certyfikat pilotażowego klastra energii.

Przemysław Mandelt

Przemysław Mandelt

Prezes Zarządu,
Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.

Krzysztof Kmiecik

Krzysztof Kmiecik

Kierownik Rozwoju Biznesu
Apator Elkomtech SA

Czytaj więcej

Krzysztof Kmiecik to absolwent Pol. Wrocławskiej (1997) na kierunku elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży, marketingu i zarządzania biznesem w dziedzinie automatyzacji systemów elektroenergetycznych (AREVA T&D, Schneider Electric) na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej. Od 2019 roku jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół rozwoju, wykorzystania i wprowadzania na rynek nowych technologii opartych m. in. o magazyny energii oraz automatyzację obszarów związanych z OZE. Od listopada 2020 roku jest związany z grupą APATOR.

Michał Mroskowiak

Michał Mroskowiak

Instytut Jagielloński

Czytaj więcej

Prawnik, specjalista ds. elektromobilności oraz efektywności energetycznej. Autor kilkudziesięciu analiz i strategii związanych z wdrażaniem elektro i wodoromobilności oraz odnawialnych źródeł energii w polskich samorządach. Zawodowo doradza i koordynuje realizację projektów poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz inicjuje tworzenie klastrów energii. m.in. Klastra „Czysta energia dla Piastowa” oraz „Zawierciańskiego Klastra Energii”.

Monika Gawlik

Monika Gawlik

Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu

Czytaj więcej

Monika Gawlik, Dyrektor Południowo – Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu i wieloletni pracownik URE (od 1999 r.). Urzędnik służby cywilnej. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności w zakresie taryfikowania rynku ciepła. Od maja 2020 r. Przewodnicząca Zespołu ds. Ciepłownictwa powołanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu wspomagania realizacji zadań regulatora w obszarze ciepłownictwa. Aktywnie uczestniczy w pracach nad regulacjami prawnymi z zakresu rynku ciepła.

Łukasz Trzpil

Łukasz Trzpil

Główny ekspert ds. finansowania,
Bank Gospodarstwa Krajowego,
Region Dolnośląski

Czytaj więcej

Finansista z ponad 25 letnim doświadczeniem. Pracował jako relationship manager i transaktor w bankach Nordea, DNB, Alior i BGK (specjalizacja: sektor energetyczny) oraz w biurach maklerskich AmerBrokers i Warszawskiego Domu Maklerskiego. Odpowiadał za finansowanie projektów OZE jako CFO w Sun Investment Group i współorganizował obrót uprawnieniami do emisji (EUA) w ramach Boston Energy Partners. Ojciec trójki dzieci.

Katarzyna Szymczak-Pomianowska

Katarzyna Szymczak-Pomianowska

Dyrektor Departamentu
Zrównoważonego Rozwoju,
Urząd Miejski Wrocławia

Maciej Zathey

Maciej Zathey

Dyrektor Instytutu
Rozwoju Terytorialnego

covid

Szanowni Państwo,

informujemy, że ilość dostępnych miejsc dla uczestników konferencji dot. rozwijania inwestycji w OZE połączoną z wizytą studyjną w Oławskim Klastrze Energetycznym EKO jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do momentu wykorzystania puli dostępnych miejsc.

Warunkiem udziału w konferencji będzie przedstawienie Organizatorowi na Recepcji do wglądu jednego z poniższych dokumentów w celu potwierdzenia oświadczeń złożonych podczas procesu rejestracji:

1) Unijny Certyfikat Covid (UCC) potwierdzający pełne zaszczepienie przeciwko COVID-19,

2) Zaświadczenie potwierdzające pełne zaszczepienie przeciwko COVID-19 inne niż Unijny Certyfikat Covid (UCC),

3) Unijny Certyfikat Covid (UCC) potwierdzający posiadanie „statusu ozdrowieńca”,

4) Negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, który został wykonany nie wcześniej niż na 72 godziny przed rozpoczęciem konferencji.

W przypadku braku możliwości przedstawienia jednego z wyżej wymienionych dokumentów warunkiem udział w konferencji będzie podpisanie i złożenie na Recepcji oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w konferencji zgodnie z jego Regulaminem.

LOKALIZACJA

punkt2

Energetyczny Klaster Oławski, Gaj Oławski 21a

foto-klaster

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy Medialni

ECHO24
Kapitał Polski