Wrocław

DISE

Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą we Wrocławiu, to jeden z najważniejszych polskich Think Tank’ów zajmujących się problemami transformacji energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnieniami efektywności projektów infrastrukturalnych w energetyce. DISE jest Fundacją skupiającą grupę doświadczonych ekspertów: praktyków gospodarczych, menadżerów z branży energetycznej i wydobywczej, a także przedstawicieli świata nauki. Zespół DISE przygotowuje na potrzeby administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych oraz firm z branży energetycznej i wydobywczej analizy, opinie jak również ekspertyzy gospodarcze, ekonomiczne, prawne, geopolityczne i techniczne w zakresie energetyki i polityki paliwowej. Zapewnia też merytoryczne wsparcie dla polskich i unijnych parlamentarzystów. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych prowadzi również działalność naukową, badawczą i oświatową, organizując między innymi wyjazdy studialne do najważniejszych obiektów z branży energetycznej i wydobywczej na świecie.

 • EuroPOWER 2018

 • PSEW 2018

 • Energy Industry Mixer 2019

 • Energy Industry Mixer 2019

 • Energy Industry Mixer 2019

 • Gazterm 2019

 • Gazterm 2019

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

DISE aktywnie współpracuje pod kątem merytorycznym przy organizacji wielu kongresów oraz forów branż energetycznej, wydobywczej, paliwowej lub gazowej. Współpraca merytoryczna jest doskonałą formą wymiany wiedzy oraz doświadczeń. Dorobek naukowy ekspertów DISE pozwala na pracę przy organizowaniu oraz planowaniu merytorycznym agend konferencyjnych, przygotowywaniu licznych prezentacji oraz wystąpień.
Eksperci DISE cieszą się ogromnym zaufaniem i merytoryczną estymą, co pokazuje liczba wystąpień oraz dyskusji podczas kluczowych krajowych wydarzeń branżowych, które są powierzane im do moderacji lub prowadzenia.
 • Belgia – Zeebruge 2017

 • Litwa – Kłajpeda 2018

 • Dania 2019

WYJAZDY STUDYJNE

DISE prowadzi aktywną działalność w zakresie międzynarodowego transferu wiedzy oraz doświadczeń. Kluczowym elementem tych działań jest między innymi organizacja wyjazdów studyjnych do najważniejszych obiektów z branży energetycznej i wydobywczej na świecie dla branżowych decydentów. Pozyskane na miejscu doświadczenie i wiedza znacząco wpływają na szybkość późniejszego procedowania na poziomie krajowym w sprawach kluczowych dla rozwoju branży energetycznej.
 • Współpraca z uczelniami

 • Klaster Energetyczny Oława 2019

 • Klaster Energetyczny Oława 2019

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
I WSPÓŁPRACA
Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Działalność statutowa Fundacji obejmuje także współpracę z uczelniami państwowymi a także jednostkami administracji publicznej w celu wypracowywania rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska w kontekście propagowania niskoemisyjności, a także efektywności projektów infrastrukturalnych w energetyce.

Przykładem takiej współpracy była organizacja wraz z Politechniką Wrocławską, Instytutem Rozwoju Terytorialnego oraz Ministerstwem Środowiska wizyty krajowej grupy roboczej ds. ochrony powietrza i energetyki.

 • Raport 2019

 • Prezentacja Raportu

 • Prezentacja Raportu

OPRACOWANIA
RAPORTY

Dolnośląski Instytut Studiów energetycznych wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej opracował raport dotyczący ewolucji zmian w branży energetycznej. Stopniowe odejście od węgla na rzecz niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii, zmiana miksu energetycznego, a także równoległe zastępowanie źródeł węglowych nowoczesnymi blokami to nieuchronna perspektywa jaka czeka branżę energetyczną w okresie najbliższych lat. Jednocześnie Polski nie ominą globalne trendy, które zakładają stopniową ewolucję w kierunku OZE oraz większe wykorzystanie mocy farm wiatrowych.
Raport jest próbą praktycznego wskazania, że obecność OZE może znacząco przyczynić się do efektywnego wykorzystania źródeł węglowych. Prezentowane w raporcie założenia i koncepcje współpracy źródeł konwencjonalnych oraz OZE są sformułowane tak aby transformacja sektora energetycznego przebiegała z jak największą korzyścią dla odbiorców energii.
folder DISE

DOWIEDZ SIĘ O NAS WIĘCEJ
Z FOLDERU DISE

pobierz