Armen Artwich

Relacje – VIII Kongres Energetyczny

Armen Artwich, członek zarządu ds. korporacyjnych w PKN ORLEN S.A.
w panelu dyskusyjnym pn. Bezpieczeństwo energetyczne i transformacja
– w jaki sposób to pogodzić?

Jak ORLEN odnosi się do realizacji pakietów Fitfor55 i REPowerEU w kontekście trwającej wojny, czy te polityki są nadal aktualne? Jak ORLEN postrzega unijną politykę klimatyczną?

Zdaniem Armena Artwicha, należy unikać błędów już popełnionych przez świat, tzn. w szczególności nie zastępować jednej dominującej technologii, czyli jak dotychczas paliw kopalnych – innym, ale wciąż jednym źródłem energii. Jak wskazał: „kluczem w odpowiedzialnym prowadzeniu transformacji energetycznej jest filar bezpieczeństwa i obecnie nie pozostawia to wątpliwości”. W swojej wypowiedzi, A. Artwich poparł plany Rządu w zakresie rozszerzenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. o IV filar, wskazując, że: „nie odczytuję tego jako gestu o charakterze jedynie deklaratywnym, ale z perspektywy współpracy PKN ORLEN z instytucjami publicznymi, mogę stwierdzić, że znajduje to odzwierciedlenie w realnych działaniach”. Ponadto, prelegent wskazał, że wzmocnienie transformacji energetycznej wymaga priorytetowego potraktowania bezpieczeństwa energetycznego. W jego ocenie, bezpieczeństwo energetyczne można rozumieć szeroko, ale „kluczowe jest postrzeganie go poprzez dywersyfikację technologii i źródeł energii, by w sposób odpowiedzialny ukształtować system energetyczny”.

Kontynuując wypowiedź, A. Artwich stwierdził, że: „na wodór spogląda się jak na gaz ziemny przyszłości”. Wyraził on przekonanie, że wodór powinien zostać uwzględniony w miksie energetycznym Polski w scenariuszu na kolejne dekady. Uważa on, że wdrożenie wodoru nie będzie procesem szybkim, prostym i tanim, ale uznaje go za niezbędny i stanowiący ogromną szansę dla gospodarki. Dodał także, że w zakresie rozwoju technologii wodorowych Polska nie jest w istotnym opóźnieniu względem innych państw, a szanse w budowaniu gospodarki wodorowej państw są niemalże wyrównane. Panelista wskazał, że Polska ma bogate doświadczenia w produkcji i dystrybucji wodoru, będąc jednym z największych producentów wodoru na świecie (ORLEN wytwarza wodór w zakładach produkcyjnych w Płocku, we Włocławku i Trzebini).

Swoją wypowiedź, Armen Artwich podsumował przekonaniem, że ważne jest, by patrzeć szerzej na zastosowanie wodoru, który może zostać wykorzystany m.in. w transporcie, do magazynowania energii i w procesach technologicznych różnych branż. Zdaniem prelegenta: „wodór można określić jako fundament funkcjonowania znacznej części przemysłu krajowego”.