Kierunki rozwoju energetyki rozproszonej na Dolnym Śląsku na przykładzie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO – to tytuł panelu dyskusyjnego pod egidą DISE, który odbędzie się 13 grudnia w ramach IV Forum Przemysłowego w Karpaczu.

W panelu udział wezmą: Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu DISE Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Andrzej Jeżewski – Właściciel Promet Plast, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego, Roman Gabrowski – Tauron Ekoenergia. Moderatorem debaty będzie prof. Waldemar Skomudek z Politechniki Opolskiej.

Tematyka dyskusji będzie dotyczyć rozwoju energii rozproszonej jako efektu odziaływania globalnych mega trendów. Sprzyja to tworzeniu klastrów energetycznych jako lokalnych źródeł dających możliwość uniezależnienia od scentralizowanych systemów energetycznych oraz zapewnieniu dostaw bez emisyjnej energii dla przemysłu i lokalnych samorządów. Czy klastry energetyczne są przyszłością energetyki jako przykład niezależności i rozwoju energetyki lokalnej? Jaką role odgrywają klastry w uzupełnianiu dostaw energii na terenach słabiej zurbanizowanych?

Uczestnicy debaty będą dyskutować także o koncepcji wykorzystania uwarunkowań regionu Dolnego Śląska do rozwoju energetyki rozproszonej na przykładzie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO. Przedmiotem debaty będzie także kwestia inwestycji i dostosowania infrastruktury, technologii i narzędzi do zarządzania rozproszoną siecią. Od czego zacząć oraz jaki kierunek obrać: magazynowanie energii, technologie wodorowe i produkcja syntetycznego gazu, cyfryzacja? Na wszystkie te pytania będą starali się odpowiedzieć paneliści.