O systemie monitoringu jakości powietrza na Dolnym Śląsku, innowacyjnych sieciach czujników do pomiarów stężeń pyłów, a także sposobach i wyzwaniach związanych z poprawą jakości powietrza w województwie rozmawiali eksperci w trakcie wizyty krajowej grupy roboczej ds. ochrony powietrza i energetyki działającej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Dwudniowa wizyta na Politechnice Wrocławskiej rozpoczęła się 18 listopada. Poznanie innowacyjnych rozwiązań, struktury naukowo-badawczej kompleksu GEO-3EM oraz zaplecza naukowo-badawczego w zakresie tematyki ochrony środowiska to tylko niektóre z punktów wizyty. W jej trakcie eksperci zwiedzili nie tylko kompleks laboratoriów w budynku L-1.

– Omawiane były również projekty naukowców PWr realizowane na Wydziale Inżynierii Środowiska, w tym m.in. „Zastosowanie innowacyjnych układów czujnikowych do oceny jakości powietrza na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej” – mówi prof. Izabela Sówka, kierownik Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, koorydnatorka wizyty.

Drugiego dnia w trakcie wizyty w Instytucie Rozwoju Terytorialnego o systemie monitoringu i działaniach oraz perspektywach w zakresie poprawy jakości powietrza na Dolnym Śląsku opowiadali m.in. Barbara Szygulska, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska oraz dr Maciej Zathey, dyrektor IRT.

Ostatniego dnia uczestnicy wizyty odwiedzili natomiast firmę Promet Plast, lidera Oławskiego Klastra Energetycznego. Obok branży medycznej firma Promet-Plast, której właścicielem jest Andrzej Jeżewski, równie prężnie działa w sektorze energetycznym. W 2012 roku powstało Centrum Badawczo- Rozwojowe wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych, z halą prototypowni, produkcji, logistyki i magazynowania. Dzięki temu powstał pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2.

– To unikatowa na skalę województwa inicjatywa łączenia niskoemisyjności produkcji i wytwarzania własnej energii. W trakcie wizyty studyjnej na terenie firmy, uczestnicy będą mogli zapoznać się ze strukturą i rozwiązaniami zastosowanymi w kontekście ochrony powietrza i klimatu oraz optymalizacji działań w zakresie produkcji, dystrybucji i magazynowania energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii przez Oławski Klaster Energetyczny – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes DISE.