Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych objął Patronat Honorowy nad 29. Edycją Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie się w dniach 24 -25 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Co pół roku w ramach konferencji wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najistotniejsze zmiany zachodzące na rynku, przeanalizować nowe trendy oraz modele biznesowe, pozwalające realizować przyjęte strategie.

Prezes Zarządu DISE Remigiusz Nowakowski weźmie udział w panelu dyskusyjnym, którego uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie: Jak OZE mogą uzupełnić miks energetyczny? Wśród zagadnień poruszanych w trakcie dyskusji pojawią się, m.in.:

  • Krajowy a unijny cel udziału OZE w finalnym zużyciu energii. 21% vs 32%?
  • Wsparcie rozwoju i plany ministerstwa energii
  • Energetyka rozproszona – potrzeby i tendencje
  • Inwestycje w energetykę odnawialną – perspektywy rozwoju